Вознесенець виграв суд у міської ради і довів що рішення про відмову йому в приватизації житла приймалось під суб’єктивні коментарі мера Лукова В.Д.

Постанова може бути оскаржена.

Справа № 473/3658/17

ПОСТАНОВА

іменем України

«28» листопада 2017 р.  Вознесенський  міськрайонний суд Миколаївської області в складі: головуючої — судді Старжинської О.Є., при секретарі Ніколаєнко Г.О.

        розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Вознесенської міської ради про визнання рішень органу місцевого самоврядування про відмову в приватизації державного житлового приміщення у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» протиправними та зобов’язання вчинити дії

В С Т А Н О В И В:

        27.10.2017року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до відповідача — Вознесенської міської ради — про визнання протиправним рішення 41 чергової сесії Вознесенської міської ради від 20.10.2017 року про відмову в приватизації державного житлового приміщення у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та зобов’язання прийняти рішення про передачу йому у власність житла шляхом безплатної приватизації.

     В обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що він є єдиним наймачем квартири АДРЕСА_1, що підтверджується копією ордеру на зайняття житлового приміщення №228 серія КР виданого на підставі рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради №124 від 22.04.2011 року, в 2017 році він вирішив реалізувати надане Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» всім громадянам України право на приватизацію вказаного зайнятого житлового приміщення, яке відноситься до державного житлового фонду, зібрав необхідні документи.

Посилаючись на те, що вказаним рішенням органу місцевого самоврядування не дивлячись на позитивний висновок профільного депутатського комітету було відмовлено в задоволенні заяви, правових підстав при цьому зазначено не було, а приймалося це рішення під суб’єктивний коментарій міського голови Лукова В.Д., позивач просив позов задовольнити.

В судових засіданнях позивач підтримав позовні вимоги та доповнив їх вимогою про визнання протиправним також рішення 43 чергової сесії Вознесенської міської ради від 17.11.2017 року про повторну відмову в приватизації державного житлового приміщення у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», вважаючи оскаржувані рішення (відхилення проекту рішення про передачу у власність житла) рішеннями міської ради, які на підставі ч. 2, 3 ст. 58 Регламенту міської ради VII скликання заносяться до протоколу пленарного засідання. Доводи відповідача про те, що рішень не приймалося через неотримання необхідної більшості голосів «за» на підтримку проекту рішення вважає необґрунтованим, оскільки Вознесенська міська рада не може не прийняти ніякого рішення, якщо його проект було винесено на розгляд сесії та відбулося голосування.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, вказуючи, що 20 жовтня та 17 листопада 2017 року проект рішення «Про передачу у власність житла ОСОБА_1.» розглядався на засіданнях міської ради, при голосуванні рішення не набрало більшості голосів «за» на підтримку проекту рішення, тобто рішення не прийнято, а тому відсутній об’єкт оскарження, позивачем невірно тлумачаться вказані рішення як рішення про відмову в приватизації житла.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи суд вважає, що адміністративний позов підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 18 ч. 1 п. 1 КАС України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, в яких однією із сторін є орган місцевого самоуправління .

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму ВССУ від 01 березня 2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ», Узагальнення ВССУ судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду справи за позовами про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів місцевого самоврядування щодо вирішення питання про надання дозволу на передання громадянам житла у власність шляхом приватизації розглядаються у порядку адміністративного судочинства.

Статею ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» передбачено,що приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.

Орган місцевого самоврядування, у даному випадку Вознесенська міська рада, є учасником цих правовідносин як носій владних повноважень, завдяки яким міська рада забезпечує відчуження квартир (будинків), призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України, тобто забезпечує можливість громадянам реалізувати своє конституційне право на житло.

У відповідності до п.30 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Як передбачено ч.15 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», порядок скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

Вознесенська міська рада на її пленарному засіданні 23 листопада 2010 року у прийняла рішення за № 1, яким затвердила Регламент міської ради VII скликання (режим доступу: http://voz.gov.ua/material/52), який згідно п. 2 має силу нормативного акту.

Відповідно до ст.54ч.1 Регламенту міської ради VI1 скликання рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням із застосуванням Системи «Рада Голос» або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом. Кожен депутат Ради голосує особисто за кількісним вибором варіанту відповіді: «за», «проти», «утримався».

Згідно ч.2,3 ст.58 Регламенту міської ради VI1 скликання проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення міської ради.

В судовому засіданні встановлено, що позивач ОСОБА_1 звернувся до відповідача у жовтні 2017 року з заявою про бажання отримати шляхом безплатної приватизації займаного приміщення, що належить до державного житлового фонду — квартири АДРЕСА_1, якою він користується на підставі договору найма житлового приміщення. Всі необхідні документи, передбачені Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень в гуртожитках у власність громадян затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №396 від 16.12.2009 року він зібрав в повному обсязі.

  Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та іншими міжнародно-правовими документами про права людини закріплено право на житло.

    Конституцією України також серед основних прав і свобод людини й громадянина проголошено право на житло.

     У ст. 47 Конституції України передбачено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду.

    Статтею 345 ЦК України закріплюється право фізичної або юридичної особи набувати право власності на майно у разі приватизації державного та комунального майна у порядку, встановленому законом.

Як вбачається зі змісту протоколів пленарного засідання сесії Вознесенської міської ради від 20 жовтня та 17 листопада 2017 року на голосування був поставлений проект рішення «Про передачу у власність житла ОСОБА_1.», але в обох випадках необхідної кількості голосів депутатів рішення не отримало, а відтак вказаний проект рішення вважається відхиленим.

Виходячи зі змісту Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», органи місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви особи про передачу у власність житла зобов’язаний прийняти одне з рішень — про передачу житла у власність особі, або мотивовану відмову у його наданні.

Належних та допустимих доказів прийняття відповідачем у встановленому порядку рішення про відмову в передачі ОСОБА_1 житла сторонами не подано.

Відповідно до ч.2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності, покладаються на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи те, що міською радою за заявою позивача не приймалось відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» рішення, на підставі ч. 2 ст11 КАС України суд, з метою повного захисту прав та охоронюваних законом інтересів позивача, вважає за необхідне визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо неприйняття за результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про передачу житла у власність рішення у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та зобов’язати міську раду розглянути його заяву і прийняти у відповідності до вказаного закону відповідне рішення.

Вимога позивача про визнання протиправним рішень Вознесенської міської ради від 20 жовтня та 17 листопада 2017 року не підлягає задоволенню, оскільки належні та допустимі докази прийняття таких рішень більшістю голосів «за» від загального складу міської ради відсутні.

Керуючись ч.2 ст. 11, ст.ст. 71158-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 задовольнити частково.

Визнання протиправною бездіяльність Вознесенської міської ради Миколаївської області щодо неприйняття за результатами розгляду заяви ОСОБА_1 про передачу у власність квартири АДРЕСА_1 рішення у відповідності до вимог Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Зобов’язати Вознесенську міську раду Миколаївської області розглянути на пленарному засіданні сесії заяву ОСОБА_1 про передачу у власність квартири АДРЕСА_1 рішення у відповідності до вимог Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

В задоволенні інших позовних вимог — відмовити.

Постанова набуває законної сили відповідно до статей 254 та 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя:                                                                                                  О.Є.Старжинська

1 комментарий

  1. Васыль

    от у нас люди чуть-шо, так сразу до суду біжать, не шоб дать на лапу Чиполино і всьо!

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*