В Прибужанівській сільській раді з 2018р. є «Громадській бюджет» — мешканцям виділяють кошти на їх проекти для громади

Є бюджет участі!!!! На черговій сесії Прибужанівської сільської ради, 22.12. 2017р.  депутатами прийнято рішення про затвердження положення та цільової програми. 2018 рік буде цікавим.

screenshot_3

Прибужанівська сільська рада  першою серед громад району, впровадила такий механізм розподілу коштів.

Не має такої дієвої програми взаємодії місцевої влади з громадою, також у м. Вознесенську.

ІАП  «Вознесенськ онлайн» на початку 2017р., висвітлював обговорення реалізації «Громадського бюджету» у Вознесенську.

Однак, тоді з неофіційних джерел представники міської влади повідомили, що чекають коли їм проект «Громадського бюджету» розробить якась грантова громадська організація.

 

ПАСПОРТ

  • сільської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Прибужанівській сільській раді»

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Прибужанівської сільської   ради
2. Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України
3. Розробник Програми Виконавчий комітет Прибужанівської сільської   ради ради
4. Брали участь у розробці Програми Виконавчий комітет  Прибужанівської сільської   ради, відділ бухгалтерського обліку   та фінансової звітності   Прибужанівської сільської ради.
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітетПрибужанівської сільської ради
6. Учасники Програми Виконавчий комітет Прибужанівської сільської   ради, виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради, автори проектів, депутати Прибужанівської сільської ради, громадські організації, головні розпорядники бюджетних коштів
7. Термін реалізації Програми 2018 — 2021 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Сільський бюджет
9. Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми 2018 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет

2019 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет

2020 р. — розмір суми визначається рішеннями про

бюджет

2021 р.- розмір суми   визначається рішенням про бюджет.

 

 

 

  1.  
  • Сіська цільова програма
  • «Громадський бюджет (бюджет участі) в
  • Прибужанівській сільській раді»

 

 

І. Загальні положення

 

  1. Сільська цільова програма «Громадський бюджет (бюджет участі) у Прибужанівській сільській раді» (далі — Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Прибужанівської сільської   ради та жителів сіл Прибужани, Мартинівське, Яструбинове, Новопристань, Дмитрівка, Бакай, Рюмовське, Новобілоусівка, Андрійчикове, Кам’яна Балка, Вокзал, Нове, Очаківське, Манне, Вільне та селищ Тімірязєвка, Новосілка, Мартинівське щодо реалізації проектів за рахунок коштів сільського бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів Громадського бюджету.

У Програмі застосовуються такі терміни:

  • Громадський бюджет (бюджет участі) — процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Прибужанівської сільської ради, до прийняття рішень щодо розподілу визначеної Прибужанівською сільською радою частини місцевого бюджету;
  • експертна група – група фахівців із представників виконавчих органів Прибужанівської сільської ради, яка створюється рішенням виконавчого комітету для аналізу проектів;
  • відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності   – структурний підрозділ виконавчого комітету Прибужанівської сільської ради, який координує питання функціонування Громадського бюджету, здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань Громадського бюджету;
  • проект – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проекту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про Громадський бюджет (бюджет участі) у Прибужанівській сільській раді;
  • автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах Прибужанівської сільської ради;
  • карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється експертною групою;
  • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені розпорядженням сільського голови;
  • голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування у електронному та паперовому вигляді;
  • встановлення підсумків голосування – підрахунок комісією, поданих за кожен із проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;
  • проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проектів, які допускаються до голосування;
  • головні розпорядники бюджетних коштів – виконавчі органи Прибужанівської сільської ради в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів — переможців.ІІ. Визначення проблеми, 
  • У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій сіл та селищ, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.
  • на розв’язання якої направлена програма

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності Прибужанівської сільської ради.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є Громадський бюджет.

Затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету сільської ради, що допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

 

III. Мета програми

 

Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування Прибужанівської сільської ради із жителями, які постійно проживають у межах Прибужанівської сільської ради, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблеми, строки виконання програми

 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Прибужанівської сільської ради та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми сільської ради.

Виконання Програми розраховано на 2018 — 2021 роки.

 

  1. Завдання та заходи програми

 

Завдання програми:

  1. . Інформаційна і промоційна кампанія.
  2. 2. Подання проектів.
  1. Перевірка проекту.
  2. Голосування за проекти та підрахунок результатів.
  3. Реалізація проектів та оцінка процесу.

                                                                                                   

 

Заходи Програми

 

п/п Зміст заходів Виконавці Термін

виконання

                              Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія
1.1. Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі Виконавчі органи Прибужанівської   сільської ради, депутати міської ради, громадські організації протягом строку дії Програми
1.2. Інформування про хронологію бюджету участі, конкретні   етапи і дати проведення заходів Виконавчі органи Прибужанівської   сільської ради, депутати міської ради, громадські організації протягом строку дії Програми
1.4. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі Виконавчі органи Прибужанівської   сільської ради, депутати міської ради, громадські організації протягом строку дії Програми
1.5. Підготовка графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку Прибужанівської   сільської ради та визначення проблем — тематики проектів Виконавчі органи Прибужанівської   сільської ради, депутати міської ради, громадські організації січень – лютий
1.6. Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку та визначення проблем — тематики проектів Виконавчі органи Прибужанівської   сільської ради, депутати міської ради, громадські організації Березень
1.7. Оприлюднення графіку проведення зустрічей та протоколів зборів Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради березень
1.8 Інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;

 

Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради. березень
1.8. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про створення Експертної групи Виконавчі органи Прибужанівської сільської ради березень
Завдання 2. Подання проектів
2.1. Розміщення форми подання проекту у електронній версії на офіційному веб-сайті Прибужанівської сільської ради

 

Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради. березень
2.2. Проект подається автором у електронному (у електронній системі) та у паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) виглялі з поміткою на конверті «Бюджет участі»;

 

Автори проектів березень; протягом 30 днів
2.3. Розміщення сканованих заповнених форм проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту на офіційному веб-сайті Прибужанівської сільської ради. Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради. До 30 квітня
Завдання 3. Перевірка проекту
3.1. Здійснення попередньої перевірки проектів Виконавчі органи   Прибужанівської сільської ради. До 30 квітня
3.2. Внесення, у разі необхідності, коректив до форми подання проектів Автори проектів,

Виконавчі органи Прибужанівської сільської ради.

протягом 5 днів з дня отримання проекту
3.3. Надання сканованих заповнених форм подання проектів до експертної групи Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 30 квітня
3.4. Заповнення карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування Експертна група До 15 травня
3.6. Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів та надання заповнених карт аналізу проектів Експертна група, автори проектів До 15 травня
3.7. Складання списків позитивно і негативно оцінених проектів Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 15 травня
3.8. Надання сільському голові для ознайомлення списків позитивно і негативно оцінених проектів. Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 15 травня
3.9. Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування
3.10. Розміщення на веб-сайті  Прибужанівської сільської ради у рубриці «Бюджет участі» списків з проектами які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови) та відсканованих заповнених карток аналізу проектів Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 20 травня
Завдання 4. Голосування за проекти та підрахунок результатів
4.1. Підготовка проекту розпорядження сільського голови про затвердження переліку пунктів для голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради травень;

не пізніше як за             14 днів до дня початку голосування

4.2. Надання технічних умов та отримання програмного продукту для проведення електронного голосування у рубриці «Бюджет участі» веб-сайту Прибужанівської сільської ради
4.4. Оприлюднення на веб-сайті Прибужанівської сільської ради переліку пунктів для голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 15 травня
4.5. Організація голосування шляхом: —   голосування у рубриці «Бюджет участі» веб-сайту Прибужанівської сільської ради у пунктах голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 30 травня
4.6. Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 30 травня
4.7. Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 30 травня
4.8. Розміщення на сайті  Прибужанівської сільської ради результатів голосування Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради До 30 травня
Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка процесу
5.1. Визначення головних розпорядників бюджетних коштів – відповідальних за реалізацію кожного проекту — переможця Експертна група 1 червня
5.2. Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства Головні розпорядники бюджетних коштів Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України
5.3. Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців Головні розпорядники бюджетних коштів Протягом бюджетного року
5.4. Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Прибужанівської сільської ради Виконавчі органи Прибужанівської сільської   ради не пізніше 5 днів після подання до сектору

 

  1. Обсяги і джерела фінансування програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів сільського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні «Про сільський бюджет» на відповідний рік.

Розмір суми партиципаторного бюджету Прибужанівської сільської ради на 2018-2021 рр. визначається рішеннями про бюджет.

Головними розпорядниками коштів сільського бюджету видатків на реалізацію Програми є виконавчі органи Прибужанівської сільської ради.

 

Напрями використання коштів Відповідальний виконавець Прогнозний обсяг коштів, тис. грн.
2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Загальний фонд
1. Інформаційна кампанія виконавчий комітет Прибужанівської сільської ради розмір суми визначається рішеннями про бюджет розмір суми визначається рішеннями про бюджет розмір суми визначається рішеннями про бюджет розмір суми визначається рішеннями про бюджет
2. Організація голосування за проекти: придбання програмного продукту для електронного голосування виконавчий комітет Прибужанівської сільської ради
3. Виконання об’єктів, які визнано проектами-переможцями головні розпо-рядники бюджет-них коштів

 

VIІ. Контроль за ходом виконання програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Прибужанівська сільська рада, виконавчий комітет Прибужанівської сільської ради, експертна група відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Виконавчі органи Прибужанівської сільської ради забезпечує контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі, конкретних етапів і дат проведення заходів, виконанням графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку сільської ради.

Експертна група спільно із виконавчими органами контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на сайті Прибужанівської сільської ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на сайті Прибужанівської сільської ради.

 

VIІІ. Очікувані результати виконання програми

 

Очікуваними результатами виконання програми є:

  • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Прибужанівської сільської ради та жителів сіл Прибужани, Мартинівське, Яструбинове, Новопристань, Дмитрівка, Бакай, Рюмовське, Новобілоусівка, Андрійчикове, Кам’яна Балка, Вокзал, Нове, Очаківське, Манне, Вільне та селищ Тімірязєвка, Новосілка, Мартинівське в бюджетному процесі;
  • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
  • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
  • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
  • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям сільської ради можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
  • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Прибужанівської сільської ради.
№ п/п Очікувані показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.
Затрати
1.1 Інформаційна кампанія

 

 

тис. грн.
1.2. Організація голосування за проекти: отримання програмного продукту для електронного голосування тис. грн.

 

1.3. Реалізація проектів-переможців % від сільськогобюджету розмір суми визначається рішеннями про бюджет

 

розмір суми визначається рішеннями про бюджет розмір суми визначається рішеннями про бюджет розмір суми визначається рішеннями про бюджет
Продукти
2.1. Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів одиниць 6 6 6 6
2.2. Проведення процедури голосування одиниць 1 1 1 0
2.3. Кількість реалізованих проектів одиниць більше 1 більше 1 більше 1 більше 1
Ефективності та якості
3.1 Відсоток виконання проектів — переможців % 100 100 100 100
3.2 Відсоток залучення жителів Прибужанівської   сільської до участі в Програмі % 2 3 4 5

 

ІХ. Звітність про хід виконання Програми

 

У кінці 2018, 2019, 2020, 2021 року відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у січні місяці подає на розгляд до виконавчого органу Прибужанівської сільської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до виконавчого органу Прибужанівської сільської ради разом із пояснювальною запискою.

 

Секретар міської ради                                               З.А. Алєксєєва.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*