Не пропусти

У Вознесенську створено Центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей при Виконкомі

screenshot_1screenshot_3

screenshot_4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Вознесенської міської ради

від 28.08.2017 №

 

ПОЛОЖЕННЯ

Центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей при Виконавчому комітеті

Вознесенської міської ради Миколаївської області

 

І. Загальні положення

  1. Центр допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей при Виконавчому коміте-ті Вознесенської міської ради (надалі – Центр) є колегіальним дорадчим органом.
  2. Центр у своїй діяльності керується статтею 4 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указом Президента України від 18 березня 2015 року 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також цим Положенням.

3.Склад Центру затверджується рішенням виконавчого комітету Вознесенської мі-ської ради за узгодженням з керівниками відповідних державних установ, громадських, волонтерських організацій, що опікуються потребами   учасників АТО .

  1. Організаційне забезпечення діяльності Центру здійснюється відділом інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Виконавчого комітету Возне-сенської міської ради.
  2. Центр проводить засідання за потреби, але не рідше одного разу на півроку. За-сідання носять відкритий характер.
  3. Центр очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який головує на засіданнях Центру. За його відсутності, проведення засідань Центру покладається на заступника голови Центру.

 

ІІ. Мета Центру

  1. Метою центру є: координація дій органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, установ, організацій, підприємств, волонтерських та громадських організацій, які надають допомогу учасникам АТО та членам їхніх сімей, сприяють вирішенню питань соціального захисту, лікування, реабілітації, адаптації учасників АТО, надання їм психологічної, юридичної та консультативної допомоги; надання індивідуальної консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції, сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції для вирішення нагальних потреб.

 

ІІІ. Основні завдання Центру

  1. Основними завданнями Центру є:

1) збір та обробка інформації про нагальні потреби учасників АТО та членів їхніх родин, що мешкають на території міста та пошук шляхів їх вирішення;

2) моніторинг стану вирішення проблемних питань учасників АТО та членів їхніх родин;

3) координація дій органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, волонтерських та громадських організацій, які надають допо-могу учасникам АТО та членам їхніх сімей, сприяють вирішенню питань соціального за-хисту, лікування, реабілітації, адаптації учасників АТО, надання їм психологічної, юридичної та консультативної допомоги;

 

4) підготовка пропозицій до вищих органів державної влади, Вознесенської міської ради з   проблемних питань учасників АТО та членів їхніх сімей   щодо забезпечення їх прав;

5) надання індивідуальної консультативної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей щодо:

оформлення відповідного статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

медичного обслуговування, реабілітації, адаптації;

працевлаштування, професійної підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації;

земельних питань;

житлових питань;

інших питань соціального захисту;

6) інформує виконавчий комітет Вознесенської міської ради, громадськість   про свою діяльність;

7) вирішує інші питання в межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства.

 

ІІІ. Центр має право

 

  1. Для виконання покладених завдань:

1) запитувати та одержувати від управлінь і відділів Вознесенської міської ради, державних органів,   підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, необхідну для надання консультативної допомоги учасникам АТО в рамках чинного законодавства;

2) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань;

3) заслуховувати інформацію керівників управлінь і відділів міської ради, комунальних підприємств, державних установ про якість надання послуг учасникам АТО та членам їх сімей;

4) організовувати та проводити (за потреби) розширені засідання Центру, «круглі столи», зустрічі з учасниками АТО та членами їхніх родин, членами родин загиблих учасників АТО;

5) залучати до заходів із підтримки учасників АТО та членів їх сімей (реабілітація, медичне обслуговування, фінансова підтримка тощо) громадські та волонтерські організації міста, області, країни.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Вознесенської міської ради                                                                       Н.М.Сербенюк

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*