Не пропусти

Недостатнє фінансування харчування дітей у садках, недоотримання 9 міл. грн. в бюджет міста, використання земельних ділянок без документів (прізвища), придбання за неефективною схемою автомобіля Toyota, для міського голови, протиправна сплата Рай. радою податків не до міського бюджету… та багато іншого. ПОВНИЙ ТЕКСТ аудиторського звіту бюджету Вознесенської міської ради

 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА України

Управління південного офісу держаудитслужби

в Миколаївській області

 

27.06.2017                                                                                           № 15-14-14/9

 

ЗВІТ

про результати державного фінансового аудиту

виконання бюджету міста Вознесенська

за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 року

 

 

м. Миколаїв

2017 рік

 

 

ЗМІСТ

 

РЕЗЮМЕ 3
 
ВСТУП………………………………….…………………………… 5
РОЗДІЛ І. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ…… 7
РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА СТАНУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА ВОЗНЕСЕНСЬКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ГРОМАДЯН………………………………….. 8

 

 

2.1. Виконання бюджету міста за доходами 8
 
2.2. Виконання бюджету міста за видатками

 

10
2.3. Стан забезпечення соціальних гарантій громадян за рахунок коштів бюджету міста 14
 
2.3.1. Стан надання соціальних гарантій у сфері охорони здоров’я 14
 
2.3.2. Стан надання соціальних гарантій у сфері освіти 22
 
РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ……………………………………………………………….  

29

ВИСНОВКИ…………………………………………………………… 56
ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………… 58
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ………………………………………….. 62
 
ДОДАТКИ 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

У даному звіті представлено результати державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 року.

Державний фінансовий аудит проведено на виконання пункту 2.5.1 плану контрольно-ревізійної роботи Південного офісу Держаудитслужби на І квартал 2017 року відповідно до повноважень, наданих ст.113 Бюджетного кодексу України [2], Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 698 [22] та Методичних рекомендацій з організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ України від 13.03.2007 року № 50 [31].

Контрольний захід здійснено протягом квітня-червня 2017 року. Аудиторський звіт підготовлено відділом контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області (начальником відділу Радом А.М., головними державними аудитороми Горнецькою М.В. та Дощинським І.М.).

Аудиторський звіт призначений для Вознесенської міської ради, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів досліджуваного бюджету.

Аудиторською групою опрацьовано законодавчі та нормативні акти з питань місцевого самоврядування, бюджету, оподаткування, земельних відносин тощо. Проведено аналіз основних соціально-економічних показників досліджуваної територіальної одиниці, фінансової звітності, прийнятих у відповідних бюджетних періодах, управлінських рішень щодо формування та виконання міського бюджету.

Аналіз виконання доходної частини бюджету міста за 2014 -2016 роки засвідчив, що бюджет виконано на 99,3 % від плану, 101,3% та 102,9 відсотки відповідно.

Видаткова частина загального та спеціального фондів бюджету міста за період 2014-2016 роки виконувались на рівні 98,4% – 99,5%, та 70,3% – 95,7% відповідно.

Проведений аналіз стану надання соціальних гарантій та послуг за галузями «Освіта», «Охорона здоров’я» засвідчив наявність ряду недоліків, існування яких не дозволяють надавати населенню задекларовані державою соціальні гарантії на достатньо якісному рівні.

Результати проведеного дослідження свідчать, що у місті Вознесенську не повністю мобілізовані всі наявні ресурси для розширення дохідної бази бюджету міста, в процесі його виконання допускались окремі порушення фінансової дисципліни, що призвели до недоотримання та втрат фінансових ресурсів на загальну суму .

За результатами аудиту встановлено причини недостатньо ефективного виконання бюджету міста та існування резервів збільшення ресурсної бази на задоволення потреб населення міста:

— не використання міською радою всіх реальних можливостей щодо наявного земельного фонду;

— використання суб’єктами господарювання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та не у відповідності з цільовим призначення;

— не вжиття відповідних заходів щодо стягнення заборгованості за оренду комунального майна;

— неприйняття об’єднаними територіальними громадами та районною радою рішень про передачу субвенції на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ»;

— відсутність на державному та регіональному рівнях єдиних підходів до визначення нормативів бюджетного фінансування потреб населення у медичній допомозі, недостатність матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів;

— не проведення оптимізації мережі закладів освіти;

— недостатнє спрямування коштів на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах..

— затвердження ряду понижуючих коефіцієнтів по сплаті інвесторами (замовниками) пайової участі не надає можливості додаткового залучення фінансових ресурсів;.

— недосконалість системи планування та розподілу бюджетних коштів на фінансування міських програм;

— недостатній рівень внутрішнього фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.

 

В цілому, результати державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська за 2014-2016 роки та І квартал 2017 року засвідчили, що недоотримання та втрати доходів місцевого та державного бюджетів склали 9025,3 тис. гривень. Неефективні та зайві витрати бюджетних коштів – 733,8 тис. гривень. Резерви бюджету міста, які можна було спрямувати на підвищення рівня забезпечення соціальних потреб територіальної громади, склали 1918,1 тис. гривень. Крім того, за умови проведення оптимізації закладів освіти міському бюджету вдалося б заощадити (зекономити) в майбутньому на рік щонайменше 852,6 тис. гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Місто Вознесенськ — адміністративна одиниця обласного підпорядкування.

Розташоване м.Вознесенськ на місці, де зливається річка Мертвовод з річкою Південний Буг, в південній частині центрального степу Миколаївської області. Місто Вознесенськ є одним з промислових, культурних і історичних центрів Миколаївської області. Загальна земельна площа міста складає 2256 га., незадіяними в економічних відносинах є понад 20 відсотків від загальної площі міста.

Чисельність населення міста Вознесенська станом на 01.01.2017 складає 35 243 осіб, з них працюючих — 7038 осіб, або 20% від загальної чисельності мешканців міста. Середня заробітна плата по місту складає 3858,0  гривень.

У місті нараховується 12292 пенсіонери, що складає 34% в загальній структурі населення міста. Рівень безробіття становить 3,7 відсотки від загальної кількості працездатного населення (18904 осіб).

В місті станом на 01.01.2017 року перебували на обліку в державній податковій інспекції 785 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 2509 підприємців – фізичних осіб. З метою захисту прав та підтримки інтересів підприємців в місті діє «Асоціація підприємців», «Міський фонд підтримки малого підприємництва».

Майже весь обсяг реалізованої продукції по місту представлений продукцією переробної промисловості, у складі якої значну частку займає текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення за 2016 році становив 16,3 тис. грн при середньообласному показнику – 27,1 тис. гривень.

Основними видами економічної діяльності малого та середнього підприємництва міста, як загалом по країні, залишається оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, будівництво, послуги населенню.

За рахунок міського бюджету утримувались в 2014-2015 роках — 61 бюджетна установа, в 2016 році — 63 бюджетних установи, в 2017 році – 60 бюджетних установ, які надають послуги в сфері освіти, охорони здоров’я, культури та інші.

У місті діють 12 загальноосвітніх навчальних закладів, 11 дошкільних навчальних закладів, дитячо-юнацька спортивна школа, позашкільний навчальний заклад центр дитячо-юнацької творчості, науково-методичний центр, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія.

Місто має у своєму розпорядженні установи охорони здоров’я, а саме: комунальні установи «Вознесенська ЦРЛ» та «Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», який включає в себе 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Протягом досліджувального періоду з міського бюджету утримувалося 5 міських бібліотек, 2 школи естетичного виховання (дитяча музична школа, школа мистецтв), міський будинок культури та 2 музеї (краєзнавчий, художній музей Є.А.Кібріка); 3 установи фізичної культури і спорту: ДЮСШ, міський стадіон, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

В місті працює 5 підприємств житлово-комунального господарства, які надають послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення, вивозу твердих побутових відходів та інші.

Водопостачанням в місті займається одне підприємство. Мережами водопроводу охоплено понад 80% населення міста. Підприємством здійснювались заходи із знезараження питної води, здійснено чистку свердловин, встановлювалось енергозберігаюче обладнання тощо.

Зовнішніми каналізаційними мережами охоплено 30% населення.

Вивозом сміття охоплено понад 95% населення міста.

Послуги теплопостачання надає одне підприємство. 99% багатоповерхового житлового фонду переведено на індивідуальне опалення, а послуги з централізованого теплопостачання надаються лише 1% абонентів багатоповерхового житлового фонду. З метою розвитку систем теплопостачання, встановлено засоби обліку теплової енергії; здійснено капітальний ремонт тепломереж.

Виконання повноважень та функцій, покладених на органи місцевого самоврядування здійснюється за рахунок фінансових ресурсів, обсяги яких встановлюються бюджетом міста Вознесенська.

Бюджетоутворюючими надходженнями в місті є податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, плата за землю, єдиний податок, акцизний податок.

З метою залучення інвестицій в місто сформовано реєстр вільних земельних ділянок та виробничих площ, розроблено та постійно оновлюється інвестиційний паспорт міста Вознесенська з переліком інвестиційних пропозицій, який презентується на інвестиційних форумах, конференціях та на різноманітних офіційних зустрічах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

 

              Підстава для проведення: п. 2.5.1 плану контрольно-ревізійної роботи Південного офісу Держаудитслужби на І квартал 2017 року.

Об’єкт аудиту: кошти бюджету міста Вознесенська, земельні ресурси, комунальне майно та інші активи територіальної громади.

              Мета аудиту:

 • оцінка стану формування та виконання бюджету міста;
 • оцінка ефективності використання коштів бюджету міста, комунального майна, інших активів, стану складання та достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю;
 • оцінка діяльності виконавчого комітету Вознесенської міської ради, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів, а також інших учасників бюджетного процесу щодо ефективного управління коштами бюджету міста, земельними ресурсами, комунальним майном, іншими активами територіальної громади;
 • встановлення причин, що негативно впливають на стан формування та виконання бюджету міста, управління земельними ресурсами, використання комунального майна, забезпечення належного рівня соціальних гарантій;
 • оцінка рівня надання державних соціальних гарантій та соціальних послуг, в тому числі можливість його підвищення;
 • визначення шляхів підвищення ефективності використання бюджетних коштів, земельних ресурсів та комунального майна, резервів зміцнення ресурсної бази бюджету міста.

              Період дослідження: з 01.01.2014 по 01.04.2017 року.

              Учасники аудиту: Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, Виконавчий комітет Вознесенської міської ради та його структурні підрозділи, Фінансове управління Вознесенської міської ради, головні розпорядники міського бюджету, а також підприємства, установи, організації, які фінансуються або одержують кошти із бюджету міста.

              Методи проведення державного фінансового аудиту:

В ході державного фінансового аудиту проаналізовано:

 • рішення про затвердження бюджету на відповідний рік, про внесення змін до бюджету та про виконання бюджету;
 • програми соціально-економічного розвитку міста, інші програми та заходи, стан їх виконання;
 • нормативно-правові акти з питань регулювання міжбюджетних відносин;
 • розрахунки, обґрунтування, аналітичні матеріали, які використовувались при плануванні досліджуваного бюджету, фінансову, статистичну, оперативну звітність, методичні документи, видання і публікації стосовно бюджету міста;
 • фінансові, статистичні, бухгалтерські, розрахункові, аналітичні документи та інші матеріали учасників бюджетного процесу;
 • результати раніше проведених контрольних заходів.

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА СТАНУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА ВОЗНЕСЕНСЬКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ГРОМАДЯН

 

2.1. Виконання бюджету міста за доходами

 

Бюджет міста Вознесенська з урахуванням змін було затверджено на 2014 рік в сумі 175 234,5 тис. грн, 2015 рік – 210 147,7 тис. грн, 2016 рік – 285 641,5 тис. гривень. На 2017 рік затверджено 312486,0 тис грн, з яких план на І квартал 2017 – 94358,2 тис. гривень.

Фактичні надходження досліджуваного бюджету (включаючи офіційні трансферти) складали відповідно за 2014 рік – 174 049,1 тис. грн, що становить 99,3 % від плану, за 2015 рік – 212 781,6 тис. грн (101,3%), 2016 рік – 293 943,0 тис. грн (102,9 відсотки). За І квартал 2017 року надходження до бюджету склали 94921,2 тис. грн, що становить 100,6% від уточненого плану на І квартал 2017 року та 30,4% від уточненого плану на рік.

Доходи бюджету міста Вознесенська у 2014-2016 роках зростали як за рахунок зростання питомої ваги власних доходів з 28,6% до 30,8% (2014 рік – 49684,9 тис. грн, 2015 рік – 58360,0 тис. грн, 2016 рік – 90233,8 тис. грн), так і за рахунок частки міжбюджетних трансфертів, яка при виконанні показників бюджету міста у 2014 році становила 71,4% (124 364,2 тис. грн), 2015 році – 72,6% (154 421,6 тис. грн) та у 2016 році – 69,3% (203 709,2 тис. гривень).

Діаграма 1. Питома вага міжбюджетних трансфертів та власних доходів у загальному обсязі надходжень бюджету міста Вознесенська за 2014-2016 роки

 

Так, власні доходи у 2016 році порівняно з 2014 роком зросли на 40 549,0 тис. грн (в 1,8 рази), водночас міжбюджетні трансферти за цей період зросли на 79 345,0 тис. грн (в 1,6 рази), що свідчить про недостатній рівень бюджетної самозабезпеченості та дотаційну залежність бюджету. До того ж, питома вага міжбюджетних трансфертів в загальному обсязі надходжень значно перевищує власні доходи.

В розрізі досліджуваних років обсяг дотацій з державного бюджету суттєво зменшився і у розрізі досліджених років складав: у 2014 році – 61354,6 тис. грн (в тому числі: дотація вирівнювання – 59391,04 тис. грн, додаткова дотація вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1963,2 тис. грн), у 2015 році – 2236,7 тис. грн (базова дотація – 1951,0 тис. грн,стабілізаційна дотація – 285,2 тис. грн) та у 2016 році – 9740,0 тис. грн (базова дотація – 1539,5 тис. грн, стабілізаційна дотація – 8200,7 тис. гривень. На 2017 рік обсяг дотації з державного бюджету затверджено в сумі 3684,5 тис. гривень.

Вищезазначене свідчить про те, що бюджет міста протягом всього періоду був та залишається дотаційним.

Невиконання плану за доходами міста мало місце в 2014 році по загальному фонду на 0,8%, внаслідок чого бюджетом недоотримано доходів в сумі 1309,2 тис гривень. В 2015 та 2016 роках план за доходами перевиконано на 0,6% та 1,7% відповідно. За І квартал 2017 року перевиконання плану по загальному фонду становить 0,9 відсотків.

За спеціальним фондом бюджету міста протягом 2014-2016 років спостерігається перевиконання уточненого плану на 0,8%, 16,9% та 146% відповідно. За І квартал 2017 року недовиконання плану по спеціальному фонду становить 7,9 відсотків.

Фактичні надходження бюджету міста (без урахування офіційних трансфертів) за 2014-2016 роки склали 198278,6 тис. грн (2014 рік – 49684,8 тис. грн, 2015 рік – 58360,0 тис. грн, 2016 рік – 90233,8 тис. грн), або 107,7% від запланованого обсягу з урахуванням змін. При цьому, надходження по загальному фонду склали 166067,1 тис. грн, що становить 86,8% надходжень бюджету міста та 104,5% від запланованого обсягу з урахуванням змін. Надходження до спеціального фонду (без урахування трансфертів) за останні три роки склали 32211,5 тис. грн або лише 16,2% від загального обсягу надходжень бюджету міста без урахування трансфертів та 127,7% від запланованого обсягу з урахуванням змін.

У структурі надходжень загального фонду бюджету міста (без урахування офіційних трансфертів) найбільшу питому вагу займали податкові надходження – 96,8% (160774,2 тис. грн), по яким мало місце перевиконання плану в 2014-2016 роках на 0,4%, 3,6 та 7,1% відповідно. Обсяг податкових надходжень у 2016 році зріс у порівнянні з 2014 роком в 2,2 рази, або на 42035,4 тис грн (з 36505,5 тис. грн до 78540,9 тис. гривень).

Обсяг неподаткових надходжень за 2014-2016 роки склав 5248,3 тис. грн, що становить 3,2% від фактичних надходжень бюджету міста (без урахування офіційних трансфертів). Виконання уточненого плану по неподатковим надходженням впродовж останніх трьох років складало 85,3%, 109,6% та 109,8% відповідно. При цьому, обсяг неподаткових надходжень у 2016 році (2973,0 тис.грн) у порівняні з 2014 роком (641,8 тис.грн) збільшився в 4,6 рази або на 2331,2 тис. гривень.

Виконання уточненого плану по операціям з капіталом по загальному фонду впродовж останніх трьох років складало 112%, 111,8% та 105,3% відповідно, надходження залишились на рівні 14,7 — 15,0 тис гривень.

Найбільшу питому вагу у складі доходів за спеціальним фондом бюджету міста (без офіційних трансфертів) становили власні надходження бюджетних установ, які за останні три роки склали 22722,4 тис. грн, або 70,5 відсотків.

Впродовж 2014-2016 років спостерігається постійне перевиконання уточненого плану по даному виду надходжень: у 2014 році на 34,5%, у 2015 році на 26,6%, у 2016 році на 31,5 відсотки. При цьому надходження по платежу за вказаний період збільшились в 1,5 рази (з 6401,8 тис. грн у 2014 році до 9743,7 тис. грн у 2016 році).

Крім того, у 2014 році до складу доходів спеціального фонду входив єдиний податок, який становив 6263,8 тис грн, або 47,5 відсотків від загального обсягу доходів без врахування офіційних трансфертів.

В цілому обсяг доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) у 2016 році зменшився в порівнянні з 2014 роком на 1486,4 тис грн (з 13179,3 тис. грн до 11692,9 тис. грн, що обумовлено в основному за рахунок віднесення з 2015 року єдиного податку до доходів загального фонду.

Доходи міського бюджету на 1 мешканця міста в 2014, 2015 та 2016 роках склали без урахування трансфертів: 1,4 тис.грн, 1,6 тис.грн та 2,5 тис. грн, з урахуванням трансфертів — 4,8 тис.грн, 6,0 тис.грн та 8,3 тис. грн відповідно.

Тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків протягом 2014-2016 років не розміщувались.

 

2.2. Виконання бюджету міста за видатками

 

У 2014-2016 роки з бюджету міста здійснено видатків на загальну суму 682494,7 тис. грн (2014 рік – 177173,2 тис. грн, 2015 рік – 217288,1 тис. грн, 2016 рік – 288033,4 тис. грн), або 97,8% від рівня уточненого плану. При виконанні планових показників доходної частини бюджету у 2014-2016 роках на 99,3%, 101,32 % та 102,9% відповідно, видаткова частина була виконана на 94,3%, 98,9% та 98,7 відсотків. З них видатки загального фонду склали 619612,4 тис. грн, що складає 99,1% від рівня уточненого плану та 90,8% від загального обсягу видатків бюджету.

 

Діаграма 2. Питома вага видатків загального та спеціального фондів у загальному обсязі видатків бюджету міста Вознесенськ за 2014-2016 роки.

Так, видатки загального фонду в 2014 році проведені у обсязі 158007,5 тис. грн, що становить 98,4% від уточненого плану, у 2015 році – 197209,3 тис. грн, або 99,2%, у 2016 році – 264395,6 тис.грн, або 99,5 відсотків.

Видатки спеціального фонду в 2014 році проведені у обсязі 19165,8 тис. грн, що становить 70,3% від уточненого плану, у 2015 році – 20078,8 тис.грн, або 95,7%, у 2016 році – 23637,8 тис.грн, або 90,7 відсотків.

За І квартал 2017 року з бюджету міста здійснено видатків в сумі 95523,3 тис. грн, що становить 96,9% від уточненого плану на І квартал 2017 року, або 30,2% від плану на рік. Видатки по загального фонду бюджету в І кварталі 2017 року проведені в сумі 92434,2 тис.грн (97,1% від плану), по спеціальному фонду – 3089,1 тис.грн (69,5 відсотків).

При порівнянні затверджених обсягів видатків загального фонду із потребою у бюджетних коштах визначено, що її врахування у розрізі років складало: у 2014 році — 97%, у 2015році – 100,4%, у 2016 році – 80,6 відсотків.

На кінець кожного бюджетного періоду обсяги затверджених видатків збільшувались за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перевиконання доходної частини бюджету. Як наслідок, врахування потреби у бюджетних коштах на кінець кожного бюджетного року у розрізі років складало: 93,8%, 117,1% та 101,5 відсотків.

У 2014-2016 роках видатки загального фонду бюджету міста у сфері соціального захисту та соціального забезпечення склали 256239,9 тис. грн або 113,6 % від потреби, охорони здоров’я – 116493,1 тис. грн або 98,8 %, освіти і науки – 178913,4 тис. грн або 91,6 %, культури – 15666,9 тис. грн або 98,6 %, фізичної культури – 7820,5 тис. грн або 111,7 % від потреби.

Найбільшу питому вагу у складі видатків загального фонду за 2014-2016 роки складають видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 41,4% (256239,9 тис. грн), «Освіта» – 28,9 % (178913,4 тис. грн), «Охорона здоров’я» – 18,8% (116493,1 тис. гривень).

Видатки спеціального фонду за останні три роки склали 62882,4 тис. грн, що складає 84,6 % від рівня уточненого плану та 9,2% від загального обсягу видатків. Із загальної суми видатків спеціального фонду протягом 2014-2016 років найбільша частка належала видаткам галузі «Освіта» — 32,5%, «Охорона здоров`я» — 17,8%, внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності – 14,6 % «Житлово-комунальне господарство» — 14,1%, «Будівництво» — 7,6 відсотків.

В розрізі функціональної класифікації видатків загального та спеціального фонду, найбільші обсяги коштів з урахуванням трансфертів з державного бюджету витрачаються на соціальний захист – 256681,7 тис. грн, питома вага яких у розрізі досліджених років в загальному обсязі видатків становила відповідно 34,6%, 34,5% та 41,8%; освіту – 199377,4 тис.грн, або 29,6%, 28,5% та 29,5%, охорону здоров’я – 127700,2 тис. грн, або 20,5%, 19,7% та 16,9%, державне управління – 28024,8 тис.грн, або 4,1% щорічно; житлово-комунальне господарства – 18323,3 тис. грн, або 2,3%, 4,1% та 1,9%; культуру та мистецтво – 17461,3 тис. грн, або 2,7%, 2,8% та 2,3% відповідно.

В цілому видатки міського бюджету в 2015 році збільшились у порівняні з 2014 роком на 40114,8 тис. грн, або 22,6%, в 2016 році збільшились в порівняні з 2015 роком на 70745,3 тис. грн, або 32,6 відсотків.

Зокрема, видатки на охорону здоров’я, освіту, фізичну культуру у 2015 році зросли у порівняні з 2014 роком на 18,1%, 18,4% та 18,5%, на державне управління на 21,1%, на соціальний захист на 22,3%, на культуру на 26%, в той час як видатки на житлово-комунальне господарство зросли на 114 % та на будівництво на 132,5 відсотки.

В 2016 році у порівняні з 2015 роком зросли видатки на соціальний захист на 60,8%, на освіту на 37,1%, державне управління на 32%, на охорону здоров’я на 13,3%, на фізичну культуру на 11,3%, при цьому, видатки на житлово-комунальне господарство та будівництво зменшились на 39,4% та 87,7% відповідно.

Так, видатки на будівництво у 2014 році складали – 1322,2 тис. грн (або 39,4% від плану), у 2015 році зросли в 2,3 рази – 3073,9 тис. грн (або 90,4% від плану), у 2016 році зменшились майже в 8,2 рази та склали 378,3 тис. грн (або 35,5% від плану).

Фінансування видатків по загальному фонду в 2014-2016 роках забезпечено по галузі «освіта» на 99,2%, 99,7%, 99,5%, «охорона здоров’я» – на 99,5%, 99,8%, 99,6%, «соціальний захист» — 97,8%, 99,8%, 99,8 відсотків

По спеціальному фонду за вказаними напрямами профінансовано видатки у обсязі: освіта – 91,6%, 98,6%, 91,4%, охорона здоров’я – 78,4%, 98,8%, 97,8%, соціальний захист – 43,6%, 96,9%, 99,2 відсотки.

Аналіз видатків загального фонду у розрізі кодів економічної класифікації засвідчив, що питома вага поточних видатків у 2014-2016 роках складала 100 відсотків. Більша частина поточних видатків – це зарплата з нарахуваннями, питома вага яких коливалася від 46,2 до 40,3 відсотки, соціальне забезпечення від 37,4% до 45,8 %, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – від 6,7% до 6,8 %. При цьому, на продукти харчування спрямовано 2,2-2,4 % від загальної суми поточних видатків загального фонду.

Структура ж видатків спеціального фонду була дещо відмінною. Так, питома вага поточних видатків склала в 2014 році 48,6%, в 2015 році – 45,5%, в 2016 – 37,9 %, а капітальних — 51,4%, 54,5% та 62,1% відповідно. Значна частина поточних видатків – це придбання предметів постачання і матеріалів, послуг, які становили від 30,9% до 38 % від загального обсягу поточних видатків, продуктів харчування – від 27,1 % до 42,9%, на долю зарплати з нарахуваннями припадало від 12,4 % до 19,3 відсотка.

Найбільшу питому вагу у складі капітальних видатків спрямовано на капітальне будівництво, ремонт та реконструкцію (2014 рік – 45%, 2015 рік – 49,6%, 2016 рік – 43,8%), капітальні трансферти (2014 рік – 39,6%, 2015 рік – 39,5%, 2016 рік – 26,9%), на придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 15,3 %, 10,5% та 29,4% відповідно.

Протягом 2014-2016 років фінансування захищених статей (оплата праці з нарахуванням, медикаменти, продукти харчування, енергоносії) по всіх бюджетних установах міста забезпечено в повному обсязі відповідно до потреби. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 – по захищеним статтям (крім заборгованостей по пільгам та субсидіям) відсутня.

Зокрема, у 2014 році фінансування по не захищеним статтям забезпечено не в повному обсязі та призвело до виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 по загальному та спеціальному фондах, в зв’язку не проведенням платіжних доручень УДКСУ у Вознесенському районі, через відсутність фінансового підкріплення з єдиного казначейського рахунку.

Фінансування не захищених статей у 2015-2016 роках забезпечено відповідно до заявленої потреби в межах затверджених лімітних призначень.

Так, станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість по загальному фонду рахувалась в сумі 942,8 тис. грн, в тому числі по галузі «освіта» — 152,6 тис. грн, «охорона здоров’я» — 45,5 тис грн, соціальний захист – 557,0 тис. грн, з яких заборгованість по іншим виплатам населенню — 533,5 тис. гривень.

По спеціальному фонду станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість рахувалась в сумі 1368,5 тис. грн, в тому числі по галузі «освіті» — 107,8 тис. грн, охороні здоров’я – 422,8 тис. гривень.

Станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 кредиторська заборгованість за загальним фондом складала – 8767,7 тис. грн та 27069,7 тис. грн, у складі яких заборгованість по виплатам населенню – 8763,9 тис.грн та 27069,7 тис.грн відповідно.

Висновок: Отже, проведений аналіз планування та виконання доходної частини бюджету міста засвідчив, що протягом дослідженого періоду власна доходна база номінально постійно збільшувалася. Питома вага власних та закріплених доходів місцевого бюджету у 2014 році складала 28,6%, у 2015 році – 27,5%, в 2016 році – 30,7% від загального обсягу надходжень.

Головним джерелом наповнення доходної частини в 2014-2016 роках був податок з доходів фізичних осіб, частка якого в загальному обсязі доходів міського бюджету (без урахування офіційних трансфертів) складало 82,8%, 53,7% та 54,8 відсотки.

Доходна частина (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) міського бюджету щорічно виконувалась, крім 2014 року. Бюджет міста в 2014-2016 роках отримував дотації і мав залежність від фінансування з Державного бюджету.

Значну частину (в середньому 71%) його доходів складали офіційні трансферти у вигляді дотацій та субвенцій з державного, обласного, районного, сільських бюджетів. Рівень дотаційної залежності та недостатність власної доходної бази у період 2014-2016 роки ускладнювало виконання в повній мірі функцій, покладених на органи місцевого самоврядування.

Проведений аналіз видаткової частини міського бюджету засвідчив, що при перевиконанні в 2015-2016 роках планових показників за податковими та неподатковими надходженнями, бюджет міста за видатками загального фонду виконано на рівні 99,2 та 99,5%, за видатками спеціального фонду — на рівні 95,7 та 90,7відсотків.

Треба відмітити, що протягом досліджуваного періоду більша частина коштів спрямована на зарплату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та виплату субсидій і поточних трансфертів. Капітальні видатки проводились за рахунок надходжень до спеціального фонду міського бюджету.

Таким чином, спрямування видатків загального та спеціального фондів бюджету міста переважно на утримання бюджетних установ та закладів, свідчить про недостатність фінансових ресурсів для спрямування їх на соціально-економічний розвиток території.

 

2.3. Стан забезпечення соціальних гарантій громадян за рахунок коштів бюджету міста

 

Бюджетне законодавство України вимагає при формуванні місцевих бюджетів враховувати інтереси територіальних громад у відповідних послугах та максимально наближувати їх до безпосередніх споживачів (ст.86 Бюджетного кодексу України [2]), тобто фінансування видатків, які забезпечують надання закріплених Конституцією [1] та законами України державних соціальних гарантій та соціальних послуг, має бути пріоритетним.

Крім того, для повного та якісного задоволення гарантованих державою та додаткових соціальних потреб громадян, органи місцевого самоврядування, використовуючи надані їм законодавством України повноваження, повинні залучити до своїх бюджетів максимально можливі обсяги фінансових ресурсів з джерел, визначених законодавством України.

Отже, стан виконання бюджету міста та ефективність використання бюджетних коштів необхідно оцінювати через рівень виконання покладених на нього функцій: забезпечення інтересів територіальної громади, якості соціальних послуг, дотримання державних соціальних стандартів та нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України [1] та законами України основних соціальних гарантій.

Для оцінювання стану надання соціальних гарантій громадянам міста, було обрано галузі з найбільшим обсягом фінансування та найбільшою соціальною значимістю.

 

2.3.1. Стан надання соціальних гарантій у сфері охорони здоровя

Одним з основних напрямків державного фінансового аудиту виконання бюджету міста було надання оцінки рівня забезпечення соціальними гарантіями і послугами в галузі охорони здоров’я населення.

Демографічна ситуація в місті Вознесенську залишається незадовільною, смертність перевищує народжуваність. Так, народжуваність в місті Вознесенську знизилася у 2016 році у порівнянні з 2014 роком на 57 осіб та склала у 2016 році 389 осіб. При цьому смертність зросла у 2016 році у порівнянні з 2014 роком на 20 осіб (з 644 осіб у 2014 році до 664 осіб у 2016 році).

За останні 3 роки кількість наявного населення на території району зменшилась на 12% і станом на 01.01.2017 становила 65491 осіб (станом на 01.01.2014 – 67641 особа), в т.ч. на території міста зменшилась на 3% та склала 35 243 осіб (станом на 01.01.2014 – 36 538 осіб).

Так, спостерігається негативна тенденція щодо збільшення від’ємного значення показника природного приросту (на 1 тис. населення), який у 2014 році становив – — 6,1, в 2015-2016 роках – — 6,8. Зокрема в 2014 році у розрахунку на 1 тис. осіб населення приходилось 12,4 народжених та 18,5 померлих, у 2015 та 2016 роках – 11,5 народжених та 18,3 померлих.

Стан надання громадянам соціальних гарантій у сфері охорони здоров’я можливо також оцінити через оцінку доступності, безоплатності та якості медичної допомоги. Тому одним із суттєвих показників, які характеризують рівень надання населенню послуг лікувально-профілактичними установами є показники забезпечення лікарями та середнім медичним персоналом.

Забезпеченість міста Вознесенська лікарями усіх спеціальностей станом на 01.01.2017 року склала 23,6 лікарів на 10,0 тис. населення. Укомплектованість штатних посад лікарів станом на 01.01.2015 року складала 93,6%, станом на 01.01.2016 року – 94,6%, на 01.01.2017 року – 96,6 відсотків.

Станом на 01.01.2014 року штатна чисельність середнього медперсоналу була затверджена в кількості 332,25 посади, фактично укомплектовано 319,25 посад (96,1%), на 01.01.2015 року – 329,75 посад, укомплектовано 317,75 посад (96,4%), на 01.01.2016 року по штату 320,25 посад, а фактично 305 посад (95,24%), на 01.01.2017 року по штату 320,25 посад, а фактично 304 посад середнього медперсоналу (94,93 відсотків).

Забезпеченість населення міста середнім медперсоналом на 10,0 тисяч населення має тенденцію до спаду (з 49,6 посад у 2014 році до 46,8 посади станом на 01.01.2017 року).

Відповідно інформації наданої від КУ «Вознесенський МЦ ПМСД» про поширюваність захворювань, в місті простежується певне зростання кількості онкологічних хворих з 2014 року по 2016 рік (1320 осіб та 1344 осіб відповідно), кількість СНІД та ВІЛ-інфікованих складала відповідно по рокам: 15 осіб, 13 осіб та 20 осіб.

Високим залишається рівень хвороб системи кровообігу: станом на 01.01.2014 року виявлено в місті 1681 осіб, який зберігається впродовж дослідженого періоду. Однак, кількість нових випадків туберкульозних хворих у зазначеному періоді, зменшилась: з 78 осіб у 2014 році до 61 особи у 2016 році.

Основними причинами смертності в місті є хвороби на серцево-судинні та онкологічні захворювання, СНІД та туберкульоз. Зокрема, серцево-судинні захворювання займають найбільшу питому вагу (65,9%) серед хвороб, що є причиною смертності. При цьому, з 2015 року в місті Вознесенську запроваджена Програма по запобіганню та лікуванню серцево-судинних захворювань.

Впродовж 2014-2016 років мережа лікувально-профілактичних закладів м. Вознесенська складалась із 2 установ, в тому числі: комунальна установа «Вознесенська центральна районна лікарня» (надалі – КУ «Вознесенська ЦРЛ») та комунальна установа «Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КУ «МЦП МСД»).

В структуру КУ «Вознесенської ЦРЛ» входять стаціонарні відділення: терапевтичне, хірургічне, інфекційне, акушерсько-гінекологічне, неврологічне, педіатричне та адміністративно-господарські і обслуговуючі підрозділи (служби) лікарні. До складу КУ «МЦП МСД» входять 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) та 1 денний стаціонар.

Так, КУ «Вознесенська ЦРЛ» є закладом охорони здоров’я вторинного (спеціалізованого) медичного рівня, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Вознесенська згідно з рішенням Вознесенської міської ради від 20.04.2007 № 5, яким затверджено Статут комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня».

Головна мета КУ «Вознесенської ЦРЛ» згідно Статуту полягає в найбільш повному задоволенні потреб населення міста Вознесенська та Вознесенського району Миколаївської області у вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі.

Утримання КУ «Вознесенської ЦРЛ» протягом досліджувального періоду здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету, медичної субвенції з державного бюджету та інших субвенцій.

Зокрема, в 2014 році видатки на утримання КУ «Вознесенська ЦРЛ» проведені з загальному обсязі 26 692,0 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 26 269,3 тис. грн (98,4% від загального обсягу видатків) та субвенції з районного бюджету – 422,7 тис. гривень.

В 2015 році видатків на утримання КУ «Вознесенська ЦРЛ» проведено у сумі 32 258,4 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, яка становить — 29 719,9 тис. грн або 92,1%, субвенції, переданої з Вознесенського району — 737,1 тис. грн та коштів міського бюджету – 1 801,4 тис. гривень.

В 2016 році видатки на утримання КУ «Вознесенська ЦРЛ» проводились у сумі 34 586,7 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, яка становить – 27 919,9 тис.грн або 80,7%, переданої з районного – 10 801,7 тис.грн та з обласного бюджетів за рахунок коштів медичної субвенції – 382,5 тис. гривень.

Залишок невикористаної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2016 становить 29,3 тис грн, 01.01.2017 — 50,0 тис. грн. (відшкодування орендарями коштів за спожиті енергоносії в кінці року).

На 2017 рік заплановано (з урахуванням змін на 01.04.2014) видатки на утримання КУ «Вознесенської ЦРЛ» в загальній сумі 44 054,7 тис грн, в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 34 856,4 тис грн (з них передано з Вознесенського району та об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) — 13845,6 тис грн.). Крім того, інші субвенції з ОТГ – 1157,9 тис грн., міського бюджету – 8040,4 тис гривень

В І кварталі 2017 року видатки на утримання КУ «Вознесенська ЦРЛ» склали 11 394,6 тис грн, в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 8 711,0 тис грн (з них передано з Вознесенського району та ОТГ – 3 460,3 тис. грн). Крім того, інші субвенції з ОТГ – 173,2 тис. грн та міського бюджету – 2 510,4 тис грн.

Фінансування КУ «МЦП МСД» здійснювалось в наступних обсягах: у 2014 році — 6 545,3 тис. грн, у 2015 – 7 733,6 тис. грн, у 2016 –8 677,1 тис. гривень. З 2015 року видатки на утримання КУ «МЦП МСД» проводяться за рахунок медичної субвенції з державного бюджету та з міського бюджету.

Зокрема, в 2014 році видатки на утримання КУ «МЦП МСД» проведені з загальному обсязі 6 545,3 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету.

В 2015 році видатків на утримання КУ «МЦП МСД» проводились у сумі 7 733,6 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, яка становить – 7 133,4 тис.грн або 92,2% та коштів міського бюджету у сумі 600,2 тис. гривень.

В 2016 році видатків на утримання КУ «МЦП МСД» проводились на суму 8 677,1 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 7 186,1 тис. грн або 82,8 % та коштів міського бюджету у сумі 1 491,0 тис. гривень.

Залишок невикористаної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2016 складає 16,9 тис. грн, 01.01.2017 – 7,7 тис. гривень.

На 2017 рік заплановано (з урахуванням змін на 01.04.2014) видатки на утримання КУ «МЦП МСД» в загальній сумі 10 893,2 тис. грн, в т.ч. за рахунок медичної субвенції – 9 004,6 тис грн, видатки на утримання у 1 кварталі складають 2 651,0 тис грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції – 2 106,8 тис. грн. або 79,5%.

В ході проведення державного фінансового аудиту проведено аналіз ефективності видатків на галузь охорони здоров’я міста Вознесенська.

Впродовж досліджуваного періоду спостерігається щорічне зростання потреби у видатках на заклади охорони здоров’я міста Вознесенська, яке, в основному, пов’язане із збільшенням оплати праці працівників бюджетної сфери, зростання обсягів оплат комунальних послуг та енергоносіїв та проведенням поточних ремонтів закладів.

За 2014 – 2016 роки для забезпечення діяльності медичних закладів було використано 127 700,2 тис. грн, або 20,5%, 19,7% та 16,9% від загального обсягу видатків бюджету міста.

В структурі видатків на охорону здоров’я впродовж досліджуваного періоду найбільшу питому вагу займали видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, які склали 81 806,8 тис. грн, або 64,1% від видатків на галузь, витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 12 132,2 тис. грн або 9,5 %, придбання медикаментів – 4 356,0 тис. грн або 3,4 % та придбання продуктів харчування – 20 441,6 тис. грн або 1,6 відсотки.

Слід зазначити, що частка заробітної плати в структурі видатків впродовж досліджуваного періоду збільшилась з 59,5 % у 2014 році до 70,4 % у 2016 році. Обсяг видатків на виплату заробітної плати протягом досліджуваного періоду збільшився на 58,4 %, а саме з 21 584,7 тис. грн у 2014 році до 34 186,2 тис. грн у 2016 році, що пов’язано в основному з підвищенням соціальних стандартів.

Також, впродовж 2014-2016 років на 55,4% зросли витрати на оплату комунальних послуг, а саме з 3 200,4 тис. грн у 2014 році до 4 972,2 тис. грн у 2016 році.

Необхідно відмітити, що впродовж досліджуваного періоду до спеціального фонду закладів охорони здоров’я залучено надходжень на загальну суму 5 339,3 тис грн в тому числі за рахунок надання платних медичних послуг – 3 622,8 тис. грн, інших надходжень – 1 716,5 тис. гривень.

 

Таблиця 1

Видатки з бюджету міста Вознесенська

на галузь «Охорона здоров’я» за економічною структурою

за 2014-2016 роки

                                                                                                                 тис. грн.

Роки/

питома вага,

тис. грн./

%

Всього видатків (з видатками на програми) Зарплата з нарахуваннями Харчування Медикаменти (з видатками на програми) Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Інші видатки
2014 рік 36 295 21 584,7 634,8 1 233,6 3 200,4 9 641,5
питома вага 100 59,5 1,8 3,4 8,8 26,6
2015 рік 42 845,8 26 035,9 614,7 1 288,8 3 959,6 10 946,8
питома вага 100 60,8 1,4 2,9 9,3 25,6
2016 рік 48 553,4 34 186,2 794,5 1 833,6 4 972,2 6 766,9
питома вага 100 70,4 1,6 3,8 10,3 13,9
Всього 127 700,2 81 806,8 20 441,6 4 356,0 12 132,2 27 355,2
питома вага 100 64,1 1,6 3,4 9,5 21,4

Як видно з даних Таблиці 1, збільшення в 2016 році фінансування галузі охорони здоров’я зумовлене, насамперед, зростанням видатків на оплату праці, в той час як частка видатків на харчування та медикаменти є незначною та залишається на рівні 1,6% та 3,4% відповідно.

Аналіз капітальних видатків на галузь «Охорона здоров’я» засвідчив, що у дослідженому періоді такі видатки склали 5 861,8 тис. грн, в тому числі у 2014 році – 1073,6 тис. грн, у 2015 році – 1456,4 тис. грн, у 2016 році – 3 331,8 тис. грн або % запланованих.

Загальна сума видатків на придбання медичного обладнання по КУ «Вознесенська ЦРЛ», протягом досліджуваного періоду складала 2 089,2 тис. грн, тобто 62,9% від потреби.

Потребу у проведенні капітальних ремонтів протягом 2014 року було забезпечено на 495,7 тис. грн або 10,6 % при загальній потребі 5 241,4 тис. грн, у 2015 році витрачено коштів – 133,2 тис. грн або 1,7% при потребі 7 784,1 тис. грн, у 2016 році – 1 325,5 тис. грн або 60,2% при потребі – 2 200,5 тис. гривень. Видатки на проведення поточних ремонтів здійснено у повному обсязі.

Аналіз обсягів видатків на стаціонарну медичну допомогу засвідчив, що в місті Вознесенську працює 1 стаціонарний медичний заклад, який надає стаціонарну допомогу мешканцям міста Вознесенська та Вознесенського району.

Відповідно до ліжкової мережі по медичному закладу міста Вознесенська – КУ «Вознесенська ЦРЛ», затвердженої департаментом охорони здоров’я Миколаївської ОДА, протягом 2014 – 2015 роках розгорнуто 325 лікарняних ліжок, з них: 70 – терапевтичних, 25 інфекційних, 90 – хірургічних, 60 – акушерсько-гінекологічних, 40 – неврологічних, 40 – педіатричних, з 2016 року кількість ліжок зменшено на 50 ліжок до 275 ліжок, а саме на 20 ліжок – терапевтичних, 20 хірургічних, 10 – акушерсько-гінекологічних.

При затверджених постановами КМУ № 640 [19] та № 1024 [20] нормативах ліжок на 10 тис. населення, які складали в 2014-2015 роках 80 ліжок, в 2016 році – 60 ліжок, фактично забезпеченість стаціонарними ліжками у місті Вознесенську протягом досліджуваного періоду становила у 2014-2015 роках — 48,3 ліжка, у 2016 році — 41,8 ліжок або 60,4 % та 69,7% відповідно від нормативу.

Аналіз показників використання ліжкового фонду КУ «Вознесенська ЦРЛ» засвідчив порівняно невисоку тривалість перебування хворого у медичних закладах.

Відповідно в КУ «Вознесенська ЦРЛ» робота 1 ліжко – дня, при оптимальному значенні даного показника 340 днів в 2014 році становила 290 днів, в 2015 році – 286 днів, у 2016 – 338 днів.

Протягом досліджуваного періоду спостерігався наступний рівень виконання плану ліжко – днів: у 2014 році 90,2 %, у 2015 році – 89,5 %, у 2016 році – 99,9 %.

Вказане свідчить, що виконання ліжко – днів протягом дослідженого періоду залежало від фактичної забезпеченості КУ «Вознесенська ЦРЛ» стаціонарними ліжками.

Виконання плану відвідувань у амбулаторно – поліклінічних в КУ «Вознесенська ЦРЛ» протягом дослідженого періоду складає 119,7 % у 2014 році, 127,1 % – у 2015 році, 119,3 % — у 2016 році.

Одним із пріоритетних напрямів реформування галузі охорони здоров’я визначено наближення кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги до мешканців. У 2014 — 2016 роках у місті Вознесенську діяв один заклад загальної практики сімейної медицини – КУ «МЦП МСД». Чисельність населення, охопленого первинною медико-санітарною допомогою на засадах загальної практики сімейної медицини у вказаному періоді збільшилась і становила, відповідно, 36192 осіб, або 100,9% населення міста, 35843 особи, або 100%, 35450 осіб або 100,9 %.

Забезпеченість населення плановою ємністю КУ «МЦ ПМСД» в розрахунку на 10 тис. населення у 2016 році складає 127 відвідувань за зміну.

Протягом 2014 – 2016 років у КУ «МЦП МСД» діяли 110 ліжок денного стаціонару.

Виконання плану ліжко — днів в денному стаціонарі характеризується наступним чином. У 2014 році при доведеному плані 27610 л/днів, фактично виконано 28896 л/днів або 104,6 %, у 2015 році фактично виконано 27879 л/днів або 100,2%, у 2016 році фактично виконано 33908 л/днів або 122,8%.

 

Аналіз фінансування впродовж досліджуваного періоду видатків на придбання медикаментів та забезпечення харчуванням пацієнтів засвідчив.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів із загального фонду міського бюджету у 2014 році було виділено 944,1 тис. грн при розрахунковій потребі 2 208,8 тис. грн, у 2015 році – 1 103,8 тис. грн при потребі 3 441,7 тис. грн, у 2016 році – 1 512,5 тис. грн при потребі 3 237,2 тис. грн, що становить 41,3% за 2014 рік, 32,1% — 2015 рік та 46,7% — 2016 рік .

Загалом за період 2014-2016 роки обсяг фінансування на придбання медикаментів збільшився на 60% за рахунок підвищення цін на медикаменти, та за 2016 рік загальний обсяг витрат становив 3,5% від загального обсягу фінансування закладів охорони здоров’я міста Вознесенська.

Зі спеціального фонду на придбання медикаментів впродовж досліджуваного періоду профінансовано 795,6 тис. грн, зокрема, у 2014 році 289,5 тис. грн, у 2015 року – 185,0 тис. грн, у 2016 році – 321,1 тис. гривень.

Вартісний норматив витрат на медикаменти на 1 ліжко – день органом місцевого самоврядування не затверджувався. При цьому, фактично виділені асигнування на придбання медикаментів в розрахунку на 1 ліжко – день впродовж досліджуваного періоду були на рівні 19,1% — 22,3% від потреби закладів охорони здоров’я.

Так, розрахована середня потреба в коштах на медикаменти по КУ «Вознесенської ЦРЛ» в розрахунку на 1 ліжко-день у 2014 році становила 25,43 грн, в 2015 році – 45,21 грн, у 2016 році – 45,46 гривень. Фактичні видатки на придбання медикаментів в розрахунку на 1 ліжко – день у 2014 році становили 5,67 грн, в 2015 році – 8,67 грн та в 2016 році – 9,38 грн, тобто відсоток задоволення потреби по роках становив, відповідно, 22,3%, 19,1%, 20,6%.

Порівняльний аналіз видатків на придбання медикаментів в розрахунку на 1 ліжко-день по місту Вознесенську з середньообласними показниками по Миколаївській області, в тому числі по містах, засвідчив, що протягом дослідженого періоду рівень фінансування на дану потребу в місті Вознесенську (від 5,67 грн до 9,38 грн) був значно нижчим ніж по Миколаївській області (18,37 грн. – 24,12 грн.) та по містах (18,36 грн. — 24,12 гривень).

Аналізуючи стан безоплатного забезпечення лікарськими засобами хворих певних категорій захворювань, слід відмітити, що фактична потреба в коштах впродовж 2014-2016 років забезпечувалась на недостатньому рівні.

Зокрема, у 2014 році потреба в коштах для забезпечення лікарськими засобами безоплатно та за пільговими рецептами склала 5112,7 тис. грн та була задоволена лише на 5,5 % (затверджено в бюджеті та профінансовано, відповідно 282,3 тис. грн та 273,5 тис. грн). На 2015-2016 роки потреба в коштах для забезпечення лікарськими засобами безоплатно та за пільговими рецептами (23 716,4 тис. грн) була задоволена лише на 3,5 % (затверджено в бюджеті та профінансовано 843,5 тис. грн та 835,7 тис. грн відповідно). Чисельність хворих, які забезпечувались безоплатними лікарськими засобами та за пільговими рецептами, у 2014 році — 11700 осіб, у 2015- 28169, у 2016 році – 28591 осіб.

Збільшення чисельності хворих, які забезпечувались безоплатними лікарськими засобами та за пільговими рецептами майже у 2,4 рази відбулося у зв’язку з віднесення до вказаної категорії осіб із захворюваннями серцево – судинної системи.

Окремої уваги заслуговує також стан фінансування видатків на придбання продуктів харчування. Так, у 2014 році з міського бюджету на придбання продуктів харчування для закладів охорони здоров’я виділено 634,8 тис. грн, у 2015 році — 588,7 тис. грн, у 2016 році – 772,8 тис. грн. Таким чином, обсяг видатків впродовж 2014-2016 років збільшився на 28%.

Вартісні нормативи витрат на харчування в розрахунку на 1 ліжко-день, органом місцевого самоврядування не затверджувалися.

Потреба в коштах розрахована на основі норм харчування хворих, які перебувають в загальних відділеннях лікарень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 року № 931, а також регіональних цін на продукти харчування та коливались протягом досліджуваного періоду в межах 25,37 — 27,37 гривень.

Фактичне фінансування видатків на харчування в розрахунку на 1 ліжко – день у 2014 році склало 7,86 грн, у 2015 році – 7,69 грн, у 2016 році – 11,52 грн, що становило 31 %, 28,2 %, 42,1 % відповідно від розрахункової потреби.

Поряд з цим, натуральні норми харчування не були виконані по більшості з основних найменувань продуктів. Так, в 2014-2016 роках при річній нормативній потребі в м’ясі в кількості, відповідно, 4 983,17 кг, 3 507 кг, 3578,52 кг, фактично списано на харчування хворих – 213,3 кг, 177,0 кг, 148,32 кг, що становить 4,3%, 5,0%, 4,1 відсотки

Аналогічно, за вищевказаний період, норму по рибі виконано на 9,5%, 4,7%, 11,4%, по молоці на 4,6%, 17,4%, 44,6%, по овочам на 10,5%, 8,4%, 32,2 відсотки.

В ході аудиту проведено аналіз рівня фінансування видатків на придбання продуктів харчування та порівняння його з середньообласними показниками по Миколаївській області, який засвідчив, що протягом дослідженого періоду рівень фінансування на дану потребу в місті Вознесенськ (7,86 грн. – 11,52 грн.) був нижчим ніж середній по Миколаївській області (13,83 грн. – 16,78 грн.), проте вищим за аналогічний середній показник по містах області (6,80 грн. – 8,85 гривень).

Отже, в умовах обмеженості ресурсів місцевого бюджету вирішення проблеми повноцінного медикаментозного лікування громадян та організація харчування хворих у відповідності до чинних стандартів є практично неможливим.

Відсутність на державному та місцевому рівнях єдиних підходів до визначення нормативів бюджетного фінансування потреб населення у медичній допомозі не сприяє забезпеченню якості та повноти реалізації державних соціальних гарантій у сфері охорони здоров’я на території міста.

 

 

2.3.2. Стан надання соціальних гарантій у сфері освіти

Державні соціальні гарантії громадянам у сфері освіти закріплені Конституцією України [1] і полягають у забезпеченні на безоплатній основі кожному громадянину рівних можливостей у здобутті якісної освіти на місцях.

Протягом 2014-2015 років з міського бюджету фінансувалося 28 установ освіти, в 2016 році – 30 установ, в І кварталі 2017 року — 27 установ, в тому числі: 11 дошкільних навчальних закладів, 12 загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільний навчальний заклад ЦДЮТ, науково-методичний центр, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія.

З 01.01.2016 року кількість закладів освіти відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [12] збільшилася на 2 професійно — технічних навчальних заклади і склала 30 установ.

З метою оптимізації мережі навчальних закладів, підвищення якості освітніх послуг, що надаються громаді міста, створення належних умов перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення економії та раціонального використання бюджетних коштів рішенням Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області» з 01.01.2017 року вечірня школа реорганізована шляхом приєднання до Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради Миколаївської області. В 2017 році функціонування двох професійно-технічних навчальних закладів: Професійний ліцей № 18 та Професійно – аграрний ліцей № 32 відповідно до чинного законодавства передано до обласного бюджету.

При зменшені загальної чисельності установ освіти, видатки на їх утримання зросли: затверджено на 2017 рік (з урахуванням змін на 31.03.2017) в сумі 91363,4 тис грн, що на 6363,5 тис грн або 7% більше ніж на 2016 рік.

На утримання закладів освіти виділено коштів у 2014 році – 52362,9 тис. грн, у 2015 році – 62014,7 тис. грн, у 2016 році – 84999,9 тис. грн, у І кварталі 2017 року – 23672,2 тис. гривень.

Треба відмітити, що у загальних витратах на освіту найбільшу питому вагу займали видатки на утримання ЗНЗ, які у 2014 році дорівнювали 30 962,9 тис. грн, у 2015 році – 37126,1 тис. грн, у 2016 році – 41276,0 тис. грн та за І квартал 2017 року -15669,3 тис. грн, видатки на ДНЗ за відповідні періоди складали відповідно 16694,3 тис. грн, 19438,6 тис. грн, 24059,6 тис. грн та 6597,9 тис. гривень.

Середньорічна кількість учнів в ЗНЗ протягом дослідженого періоду зросла. Так, у 2016 році кількість учнів збільшилась на 106 осіб у порівнянні з 2014 роком (в 2014 році навчалися 4307 учнів, в 2015 році — 4321 учень, в 2016 році — 4413 учнів). У І кварталі 2017 року кількість учнів в ЗНЗ досягла 4505 учнів. Загальні витрати на 1 учня в середньому по місту становили у 2014 році 7,2 тис. грн, у 2015 році – 8,7 тис. грн, у 2016 році — 9,0 тис. гривень.

Разом з тим, середньорічна кількість дітей в ДНЗ в 2016 році зменшилась в порівнянні з 2014 роком. Так, в 2014 році виховувалося 1680 дітей, 2015 році — 1587 дітей, 2016 році — 1602 дітей. У І кварталі 2017 року кількість дітей в ДНЗ склала 1602 дитини. Середні витрати на утримання 1 дитини в ДНЗ становили за 2014 рік 9,9 тис. грн, за 2015 рік – 12,2 тис.грн та за 2016 рік 15,0 тис. гривень.

Існуючі фінансові можливості місцевого бюджету дозволяють проводити в основному поточні видатки з утримання установ освіти, а практика фінансування капітальних видатків за залишковим принципом призвела до того, що станом на 01.01.2017 року 12 з 28 установ освіти потребують капітального ремонту.

За досліджений період в структурі видатків на освіту за видами економічної класифікації переважали видатки на заробітну плату з нарахуваннями, а саме: у 2014 році – 37 717,6 тис. грн. або 79,1%, у 2015 році – 45 316,7 тис. грн. або 78,8% та у 2016 році – 53 902,5 тис. грн. або 73%. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв відповідно по рокам становить: 5 470,8 тис. грн або 11,5%; 6 762,6 тис. грн або 11,8% та 8 878,5 тис. грн або 12,1%. При цьому, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з року в рік зростають у зв’язку з підвищенням цін на електроенергію, газопостачання та централізоване опалення.

Утримання закладів освіти протягом досліджуваного періоду здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету.

Зокрема, в 2014 році видатки на утримання закладів освіти проведені з загальному обсязі 52 362,9 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету.

В 2015 році видатків на утримання закладів освіти проведені на загальну суму 62 014,7 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, яка становить – 33 540,83 тис. грн або 54,1%.

У 2016 році видатки на утримання закладів освіти проведені на загальну суму 84 999,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, яка становить – 34 547,3 тис. грн або 40,7%.

Залишок не використаної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2016 складає 71,0 тис. грн, на 01.01.2017 – 43,1 тис. грн у зв’язку з економією енергоносіїв наприкінці бюджетного року.

На 2017 рік заплановано (з урахуванням змін на 01.04.2017) видатки на утримання закладів освіти в загальній сумі 85 051,03 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції сумі 37 167,3 тис. грн або 43,7 відсотків.

Протягом дослідженого періоду установами освіти було проведено видатків на зміцнення матеріально-технічної бази (придбання меблів, офісної техніки тощо) та оплату вартості ремонтних робіт по закладах освіти на загальну суму 4 264,7 тис. грн, в тому числі у 2014 році на суму 1 385,4 тис. грн, у 2015 році – 545,9 тис. грн, у 2016 році – 2 333,4 тис. гривень.

При цьому, за інформацією управління освіти, із 12 діючих загальноосвітніх навчальних закладів у чотирьох ЗНЗ відсутні харчоблоки, у двох спортивні зали, у 7 – майстерні.

З 2016 року проводяться видатки на придбання підручників, за досліджений період видатки на зазначені цілі склали 180,0 тис. грн.

На балансі ЗНЗ міста Вознесенська обліковується 336 персональних комп’ютерів та ноутбуків (далі — ПК), 4 інтерактивних дошки та 1 мобільно-навчальний комплекс, 17 проекторів, в навчальному процесі використовується 335 одиниць комп’ютерного обладнання. Таким чином, забезпеченість учнів ЗНЗ І-ІІІ ступенів комп’ютерами складає 13 учнів на 1 ПК.

Понад 5 років використовується 179 (50%) комп’ютерів та обладнання, що свідчить про застарілий стан та невідповідність сучасним технологічним вимогам. Потреба в коштах на придбання нової комп’ютерної техніки, за розрахунками управління освіти, становить близько 120 тис. гривень.

Станом на 01.01.2017 року потреби населення міста Вознесенська у здобутті загальної середньої освіти задовольняли 12 ЗНЗ, у яких навчалося 4413 учнів, виховний процес здійснюють 375 учителів, із яких 49 осіб або 13,1 % — пенсійного віку.

Надання якісних освітніх послуг неможливе без відповідного кадрового потенціалу. Відсоток укомплектування штатів вчителями ЗНЗ міста Вознесенська на протязі дослідженого періоду становить 100 відсотків. Фактична чисельність вчителів змінювалась та по роках складала: у 2014 році — 368 вчителів, у 2015 році — 371 вчитель, у 2016 році — 360 вчителів. В середньому на 1 вчителя припадає 11 учнів ЗНЗ комунальної власності.

Формування високопрофесійного кадрового складу є важливою умовою забезпечення якісної освіти. Аналіз якісного складу педагогічних працівників в ЗНЗ міста Вознесенська за досліджуваний період засвідчив, що 49 вчителів — працівники пенсійного віку, 14 вчителів не мають закінченої вищої освіти, але 10 вчителів є студентами вищих навчальних закладів. Зазначений факт впливає на рівень знань випускників шкіл міста.

Так, проведений аналіз рівня знань випускників ЗНЗ міста Вознесенська 2015-2016 навчальних років засвідчив, що середній атестаційний рівень знань випускників 9 класів оцінюється у 7,9 балів, для випускників 11 класів – 8,5 балів.

Водночас, за 2014-2016 роки кількість випускників ЗНЗ міста склала 616 учнів, з них нагороджені золотими та срібними медалями 21 учень, що складає лише 3,4 % від загальної кількості випускників. При цьому, питома вага учнів, що закінчили навчальний заклад із золотою та срібною медаллю у 2014 році складає 6,0 відсотків.

Слід зауважити, що за інформацією, отриманою від управління освіти , рівень довузівської підготовки ЗНЗ міста Вознесенська, які вступили до ВНЗ у групи держзамовлення залишається достатнім. Так, у 2014 році вступили до ВНЗ 186 випускників або 62%, у 2015 році — 165 випускників (67%) та у 2016 році – 170 випускників (68%).

Державні соціальні гарантії громадянам у сфері освіти закріплені Конституцією України [1] і полягають у забезпеченні на безоплатній основі кожному громадянину рівних можливостей у здобутті якісної освіти на місцях.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали займали незначну частку в загальному обсязі витрат та відповідно по рокам становили:  9,4 тис. грн (0,02%); 11,8 тис. грн (0,02%); 27,7 тис. грн (0,04%). І це при тому, що величина зазначених видатків прямо пропорційно залежить від кількості споживачів освітніх послуг.

Статтею 25 Закону України «Про освіту» [7] визначено, що організація та відповідальність за харчування у державних навчальних закладах покладається на місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади, на керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань.

В структурі видатків міста Вознесенська на освіту, видатки на харчування становили: у 2014 році – 5 695,5 тис. грн або 10,9%, у 2015 році 6 264,7 тис. грн або 10,1% та у 2016 році – 8 666,5 тис. грн або 10,2 відсотки.

Всього забезпечувались харчуванням у 2016 році 3 853 особи, що становить 64 % загальної чисельності учнів, в тому числі вихованців дошкільних навчальних закладів – 1 602 осіб або 41,6%, учні пільгової категорії ЗНЗ – 323 особи (8,4%) та учнів 1-4 класів – 1 928 осіб (50%).

Організація харчування дітей в навчальних закладах проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 [21], якою затверджено норми харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладів для одноразового харчування учнів.

З огляду на норми харчування та середні ціни на підприємствах торгівлі за рахунками фахівців вартість денного харчування дітей ЗНЗ повинна становити у 2014 році 6,77 грн, у 2015 році – 7.45 грн, у 2016 році — 10,87 гривень.

Водночас, у 2014 році фактична вартість харчування 1 діто-дня по ЗНЗ становила в середньому по місту Вознесенську 5,70 грн (84,2% від потреби), 015 – 5,79 грн (77,7% від потреби) та у 2016 році – 7,92 грн (72,9%).

Так, у розрізі ЗНЗ вартість харчування 1 діто-дня суттєво відрізнялася:

— у 2014 році найвища вартість харчування – 5,97 – 5,10 грн по Вознесенським ЗОШ № 8 та № 10, найнижча – 5,38 грн по ЗОШ № 5;

— у 2015 році найвища вартість харчування – 5,86 – 5,82 грн по Вознесенським ЗОШ № 7 та № 3, найнижча – 5,76 грн по ЗОШ №4;

— у 2016 році найвища вартість харчування – 7,99 грн по Вознесенській ЗОШ № 8, найнижча – 7,87 грн по ЗОШ № 6 та № 3.

Відповідно до Закону України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» [15] в місті застосовувались певні нормативи з організації процесу освіти та надання послуг у цій сфері. Однак, на сьогоднішній день нормативи щодо обсягів гарантованого рівня фінансового забезпечення освітніх послуг на одного учня та вихованця на державному та регіональному рівнях відсутні. Тому обсяг видатків на освіту визначається залежно від фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Потужність ЗНЗ у 2014 — 2016 роках складала 6314 навчальних місць. Кількість дітей шкільного віку коливалася та мала тенденцію до збільшення на протязі останніх років: від 4307 учнів у 2014 році до 4413 учня у 2016 році. В результаті вищезазначеного, рівень використання потужностей ЗНЗ міста Вознесенська протягом досліджених років залишався майже незмінним та на протязі всього періоду був на рівні 68,2%-69,9 відсотків. При цьому, рівень використання потужностей освітніх закладів міста залишається низьким.

Наприклад, середній рівень використання потужностей по закладу освіти «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8» – 61,4%, Вознесенській ліцей «Інсайт» – 64,2 %.

Аналізом завантаженості шкіл міста у 2016 році встановлено, що з 12 шкіл лише 2 школи завантажені на сто відсотків і вище (Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 на 101,0% та Вознесенська спеціалізована школа № 1 на 195,0%).

Видатки міського бюджету на утримання 1 учня ЗНЗ залежали від кількості учнів та становили у 2014 році – 7,2 тис. грн, в 2015 році – 8,7 тис грн, в 2015 році – 9,0 тис. гривень. Утримання на 1 вихованця ДНЗ обходилося в 2014 році у сумі 10,1 тис. грн, в 2015 році – 12,5 тис. грн, в 2016 році – 13,0 тис гривень.

Так, найвищий обсяг витрат на 1 учня ЗНЗ склалися у 2014 році по Навчально-виховному комбінату ЗОНЗ 1 ступеня № 9 Дошкільного навчального закладу № 16 (24 учня) у сумі 14,4 тис. грн та ліцею «Інсайт» (72 учня) — 13,2 тис. грн., у 2015 році у сумі 19,1 тис. грн та 18,1 тис. грн, у 2016 році – 20,4 тис. грн та 14,2 тис. грн відповідно. Вказаний показник перевищує найнижчий обсяг витрат на 1 учня ЗНЗ у 2014 році більше, ніж у 2,6 рази, який по Вознесенській ЗОШ №2 склав 5,4 тис. грн та Вознесенській гімназії № 1 — 5,7 тис. грн., у 2015-2016 роках у 2,9 рази, який у 2015 році склав 6,6 тис. грн. та у 2016 році – 7,1 тис. грн відповідно.

Дещо інша ситуація з витрат на утриманням 1 вихованця ДНЗ, найвищий обсяг яких у 2014 році на 48% більше найнижчого показника по Вознесеньким ДНЗ № 4 «Золотий ключик» (12,3 тис. грн) та ДНЗ № 6 «Любисток» (8,5 тис.грн), у 2015 році на 41,8% по Вознесеньким ДНЗ № 15 «Горобинка» (14,6 тис. грн) та ДНЗ № 6 «Любисток» (10,3 тис.грн), у 2016 році на 51,4% по Вознесеньким ДНЗ № 15 ( 15,9 тис. грн) та ДНЗ № 15 «Горобинка» (10,6 тис.гривень).

Для доступності надання дошкільного виховання має бути достатньою потужність ДНЗ. Наявна мережа в місті Вознесенську задовольняє попит на отримання дошкільної освіти на 88-95,2 відсотків.

Так, протягом 2014-2016 років чисельність дітей віком від 3 до 6 років коливалася і складала 1896 дітей, 1725 дітей та 1682 дитини відповідно. При цьому, чисельність вихованців ДНЗ складала 1680 осіб, 1587 осіб та 1602 особи відповідно.

Тобто, рівень охоплення дітей віком від 3-х до 6 років дошкільною освітою був задовільним та за останні роки незначно змінився: 2014 рік — 88,6%, 2015 рік – 92% та у 2016 році -95,2 відсотки.

Кількість дітей, які перебували на черзі з влаштування до дошкільних навчальних закладів у 2016 році, становила 552 дитини віком до 2 років, які станом на 01.09.2016 забезпечені місцями в ДНЗ у повному обсязі.

Потужність дошкільних закладів залишалась незмінною та склала 1064 місця.

Більша частина дошкільних освітніх закладів міста Вознесенська (10) працюють з перевантаженням більше, ніж на 50%. Так, у 2014 році перевантаження дошкільних освітніх закладів складає 616 дітей або 58%, у 2015 році – 523 дитини (49,2%) та 2016 році – 538 дітей (50,6%).

Наприклад, рівень використання потужностей у 2014-2016 роках по КДНЗ №1 «Гвоздичка» складає 277,8%, КДНЗ КТ №5 «Вербичка» – 236,4 %, КДНЗ №6 «Любтисток» – 264,7%, КДНЗ №10 «Ластівка» – 220,0 % відсотків.

Отже, забезпеченість дошкільнят міста Вознесенська необхідними закладами знаходиться на недостатньому рівні, оскільки більшість із них працюють з перевантаженням.

Водночас, забезпеченість дітей віком до 6 років дошкільними закладами по рокам досліджуваного періоду складала (у розрахунку на 1000 дітей) 488 місць у 2014 році, 508 місць у 2015 році та 509 місць у 2016 році.

Відсоток укомплектування штатів вихователями на протязі останніх трьох років складав 100%, а забезпеченість дітей віком до 6 років вихователями складає 80 вихователів на 1000 дітей.

Одним з основних показників, які характеризують рівень послуг, що надають ДНЗ, є стан харчування дітей. Середня вартість харчування дитини в день по місту Вознесенську у 2014 році складала 17,03 грн., у 2015 році – 19,23 грн та у 2016 році – 21,46 гривні.

Упродовж 2014-2016 років на харчування дітей в ДНЗ міста Вознесенська виділено 11 586,6 тис. грн, що становить 97,4% до запланованого обсягу, із яких із загального фонду – 4 543,6 тис грн (100%), із спеціального фонду – 7 043,1 тис. грн (95,7%).

Варто зауважити, що планові показники видатків на харчування дітей в ДНЗ визначались не у розрахунку до добової потреби на 1 дитину в день, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 [21], а відповідно до фактично виділених обсягів бюджетних коштів. Відтак видатки на харчування дітей, визначені без урахування вартості натурального набору продуктів, не дозволили в повному обсязі забезпечити виконання норм харчування.

Аналіз виконання норм харчування дітей в середньому по ДНЗ міста Вознесенська засвідчив забезпечення на 85-100% окремими видами продуктів (картопля, овочі), на 75-80% (м’ясо/м’ясопродукти, молоко, цукор). Натомість виконання норм по продуктах (яйця, соки, риба/рибопродукти, сир кисломолочний, сир твердий, соки, фрукти) коливалося від 35% до 70%.

Так, норми по споживанню м’яса та м’ясопродуктів виконувались у 2014 році в середньому на 82%, у 2015 році – на 76 %, у 2016 році – 80,3%, риби та рибопродуктів – на 69,8 %, 49,8 %, 60,3% відповідно.

Найнижчий рівень виконання норм по забезпеченню м’ясом та м’ясопродуктами спостерігався по Вознесенським КДНЗ № 16 (яслі) у 2014 році – 54% від норми, у 2015 році – 38,7%, 2016 році – 54,0% та по КДНЗ № 10 «Ластівка» (яслі) – 57%, 54% та 53% відповідно а також рибою та рибопродуктами по КДНЗ № 16 (яслі) у 2014 році – 21,0% від норми, у 2015 році – 17,8%, 2016 році – 25,0% та КДНЗ № 10 «Ластівка» (яслі) – 13,2%, 9,7% та 18,2% відповідно.

Недостатнім є забезпечення дітей в ДНЗ сиром кисломолочним у раціоні дітей у 2014 році — по 6 ДНЗ, у 2015 році – по 8 ДНЗ, у 2016 році – по 6 ДНЗ) (наприклад, ДНЗ № 1 «Гвоздичка» , № 6 «Любисток», № 16, № 10 «Ластівка»).

В ході державного фінансового аудиту встановлено випадки недотримання норм і по інших продуктах харчування.

Наприклад, у вибраному для дослідження аналізу натуральних норм за лютий 2017 року по ДНЗ № 12 «Світлячок» не виконувалися норми харчування по м’ясу, рибі, кисломолочному сиру, свіжих фруктах.

З огляду на норми харчування та середні ціни на підприємствах торгівлі за рахунками фахівців вартість денного харчування дітей ДНЗ повинна становити у 2014 році 18,59 грн, у 2015 році – 20,44 грн, у 2016 році 29,42 – гривні.

Водночас, у 2014 році фактична вартість харчування 1 діто-дня по ДНЗ становила в середньому по місту Вознесенську 17,03 грн (91,6% від потреби), у 2015 – 19,23 грн (94,1% від потреби) та у 2016 році – 21,46 грн (73%).

Очевидно, що чим вищою є вартість харчування 1 діто-дня у ДНЗ тим повнішим та різноманітнішим є продуктовий набір, визначений Постановою № 1591. Однак, у розрізі ДНЗ вартість харчування 1 діто-дня суттєво відрізнялася, а саме:

— у 2014 році найвища вартість харчування – 20,42 – 22,95 грн по Вознесенським КДНЗ № 2 «Сонечко» та КДНЗ комбінованого типу № 4 «Золотий ключик», найнижча – 11,12 грн по ДНЗ № 15 «Горобинка»;

— у 2015 році найвища вартість харчування – 22,06 – 22,53 грн по Вознесенським КДНЗ № 11 «Веселка» та № 15 «Горобинка», найнижча – 16,25 грн по ДНЗ №9 «Горобинка»;

— у 2016 році найвища вартість харчування – 24,60 – 25,08 грн по Вознесенським КДНЗ комбінованого типу № 4 «Золотий ключик» та КДНЗ № 5 «Вербиченька», найнижча – 20,10 грн по ДНЗ № 16.

Аналіз рішень органів місцевого самоврядування про затвердження розмірів батьківської плати у 2014 – 2016 роках засвідчив їх прийняття із дотриманням вимог ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» [16], а саме, у 2014 році у розмірі 50% від вартості харчування однієї дитини на день, у 2015 році — 60% та у 2016 році – 75 %.

Крім того, знижка з плати на харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах сім’ям, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років становить 50% від розміру плати для батьків,

Так, розмір батьківської плати у Вознесенських ДНЗ становив у 2014 році від 4,43 грн до 16,26 грн, у 2015 році від 9,57 грн до 15,10 грн, у 2016 році від 11,89 грн до 16,26 гривень.

Однак, враховуючи вищевикладене та незважаючи на дотримання норми Закону № 2628-ІІІ [16] щодо визначення розміру батьківської плати в жодному ДНЗ міста Вознесенська не досягнуто повному мірою забезпечення норм харчування по усіх продуктах, необхідних для розвитку та здоров’я дітей.

Таким чином, наявність недоліків у системі організації освіти загальноосвітніх та дошкільних закладів міста Вознесенська призводить до недоотримання населенням якісних соціальних гарантій у цій сфері.

 

Проблема аудиту: Чи існують резерви збільшення ресурсної бази бюджету для подальшого їх спрямування на задоволення спільних соціальних потреб територіальної громади? Які фактори заважають Вознесенській міській раді забезпечувати в повному обсязі надходження до бюджету фінансових ресурсів та їх ефективному використанню.

 

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

 

З метою дослідження основних проблемних питань аудиту та враховуючи, що рівень повноти та якості забезпечення потреб територіальної громади перебуває у прямій залежності від доходної бази бюджету, аудитори зосередили свою увагу на пошуку резервів по залученню додаткових надходжень до бюджету міста.

Протягом досліджувального періоду власні доходи загального фонду бюджету міста Вознесенська зросли в 2,2 рази. Враховуючи, що основними бюджетоутворюючими надходженнями бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, надходження від оренди комунального майна аудиторською групою було зосереджено увагу на детальному дослідженні цих видів доходів.

Гіпотеза 1. Недосконалість бюджетного та податкового законодавства в частині сплати податку на доходи фізичних осіб за працівників структурних підрозділів, які розташовані на території міста Вознесенська, до інших місцевих бюджетів, на території яких розташовані та зареєстровані основні підприємства (установи) не сприяє залученню фінансових ресурсів до бюджету міста Вознесенська

Так, податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) — основна складова доходів місцевого бюджету. Його частка у загальному обсязі надходжень доходів загального фонду без врахування трансфертів за 2014 рік становила 82,8% (30204,0 тис.грн), за 2015 рік – 53,7% (27419,4 тис.грн), у 2016 році – 54,8% (41014,7 тис. гривень).

При тому, що у 2015 році спостерігається зменшення як планових показників так і фактичних надходжень ПДФО в порівняні з 2014 роком на 2784,6 тис.грн, що пов’язано зі змінами у бюджетному законодавстві та зменшенням відсотку відрахувань до міського бюджету з 75% до 60%, в цілому за 2015 рік доходи загального фонду збільшились на 14515,3 тис грн або в 1,4 рази за рахунок зростання надходжень місцевих податків на 7854,4 тис. грн., надходжень від акцизного податку – 8456,9 тис.грн, плати за надання адміністративних послуг – 621,2 тис. гривень.

В 2016 році доходи загального фонду бюджету зросли в порівняні з 2015 роком на 27520,1 тис.грн або 1,5 рази, що сталося за рахунок зростання надходжень ПДФО на 15595,4 тис.грн, акцизного податку на 5403,2 тис.грн, місцевих податків і зборів – 5183,9 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг – 1353,2 тис.гривень.

Збільшення абсолютної величини фактичних надходжень ПДФО у 2016 році при порівнянні з минулими роками обумовлено зростанням доходів населення. Проте, в 2016 році на тенденцію змін даного показника мали вплив й негативні фактори, пов’язані із вимушеними відпустками працівників, неповним робочим тижнем на підприємствах міста; скороченням чисельності працюючих осіб по підприємствам та бюджетним установам; порушенням окремими платниками податку на доходи фізичних осіб вимог статті 64 Бюджетного кодексу України [2] та пункту 4 статті 168 Податкового кодексу України [4].

Зменшення надходження податку на доходи фізичних осіб в порівнянні до аналогічного періоду 2015 року спостерігається по наступним підприємствам «Вознесенське управління експлуатації газового господарства (на 136,7 тис.грн.), ПАТ «Возко» (на 409,6 тис.грн.), Вознесенський МВ УМВС ( на 857,3 тис.грн.), ТОВ «ВТК» (на 11,7 тис.грн.), ТОВ «Німфея» ( на 19,7 тис.грн.) тощо. Загальна сума зменшення сплати податку до бюджету міста по даним підприємствам, установам складає понад 1,4 млн гривень.

Треба зазначити, що відповідно до ч.2 ст.64 Бюджетного кодексу України [2] ПДФО, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Згідно статей 168.4.2 168.4.3, 168.4.4 Податкового кодексу України [4] усі обов’язки по нарахуванню, перерахуванню та сплаті ПДФО за відокремлені підрозділи, не уповноважені нараховувати (сплачувати) зазначений податок, за такі відокремлені підрозділи, виконує юридична особа, тобто головне підприємство. При цьому, податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

За інформацією Вознесенського відділення Очаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області [38] повідомлено про наявність філій, представництв, структурних підрозділів, що знаходяться на території міста Вознесенська, зокрема: Вознесенський ВП ГУ Нацполіції, Вознесенський ВР ТОВ «Миколаївгаз Збут», ТОВ «Максі-трейд» (торгова мережа супермаркетів «33 кв.м»), ТОВ «Прометей» (ТОВ «ГРВ груп Вознесенськ-елеватор»), ПАТ «Укртелеком» Миколаївська філія Цех телекомунікаційних послуг №19  м. Вознесенськ тощо).

Однак, зазначені підприємства, сплачують ПДФО до інших місцевих бюджетів за місцезнаходженням основних підприємств (установ), що не сприяє збільшенню надходжень по зазначеному платежу. Водночас, працівники цих підприємств проживають і працюють на території досліджуваного міста та користуються всіма соціальними послугами, які фінансуються саме з міського бюджету.

Відповідальність за своєчасне та повне перерахування ПДФО до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподаткований дохід (пп.168.4.7 ст. 168,4 ПКУ) [4].

Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначені підрозділи не зареєстровані як відокремлені підрозділи юридичної особи, у зв’язку з чим сплата ПДФО здійснюється за них за місцем реєстрації юридичної особи.

Виходячи зі штатної чисельності працівників підрозділів, які знаходяться та здійснюють діяльність на території міста Вознесенська, а сплачують податок на доходи фізичних осіб до іншого рівня бюджетів, та фонду оплати праці, розрахованого виходячи мінімальної заробітної плати, мінімальний місячний обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб становить 141,1 тис. грн, річний – 1693,2 тис. гривень.

У разі надання підрозділам статусу відокремлених, або внесення змін до законодавства в частині сплати юридичною особою ПДФО за підрозділи, які не є відокремленими підрозділами, проте розташовані на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу, річний резерв надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Вознесенська (60 відсотків) становить 1015,9 тис. гривень[39].

Крім того, за інформацією Вознесенського відділення Очаківської об’єднаної державної податкової інспекції [40] в 2014-2016 роках управлінням соціального захисту Вознесенської райдержадміністрації та фінансовим управлінням Вознесенської райдержадміністрації, які розташовані на території міста, ПДФО сплачувався до районного бюджету, замість бюджету міста Вознесенська, що призвело до недоотримання (втрат) доходів міста в сумі 337,0 тис. гривень. В 2017 року зазначеними установами перерахування ПДФО здійснюється до бюджету міста.

Тобто, неврегульованість даного питання на державному рівні призводить до недоотримання бюджетом міста коштів від сплати ПДФО.

 

Гіпотеза 2. Використання суб’єктами господарювання земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що перебувають у їх власності, безоплатно та без оформлення правовстановлюючих документів або договорів оренди та не вжиття органами місцевого самоврядування достатніх заходів, спрямованих на зміцнення власної доходної бази, призводить до втрат доходів бюджету міста.

Загальна площа земель в існуючих межах міста Вознесенська Миколаївської області складає 2256 гектарів.

Відповідно до Бюджетного кодексу України [2] плата за землю протягом досліджувального періоду в повному обсязі надходила до доходів бюджету міста. Отже, бюджетним законодавством створені додаткові стимули органам місцевого самоврядування для посилення контролю за надходженням плати за землю до місцевих бюджетів та пошуку прихованих резервів зміцнення ресурсної бази за рахунок цього джерела.

У загальному обсязі надходжень доходів загального фонду без врахування трансфертів плата за землю становила за 2014 рік 14,1%, за 2015 рік – 12,1% (27419,4 тис.грн), у 2016 році – 11,3 відсотки.

Виконання уточненого плану по надходженню плати за землю склало 97,7%, 107,8% та 110,8 відсотків. Не виконання плану надходжень у 2014 році призвело до недоотримання доходів на суму 120,1 тис гривень. В порівняні з 2013 роком, обсяги надходжень плати за землю зменшились на 110,6 тис. грн, що обумовлено закінченням в 2014 році терміну дії договору оренди на загальну суму 55,0 тис. грн по наступним платникам: ВАТ НАСК «Оранта», Вознесенське РСТ, ТОВ «Ранг», НВ ТОВ «Агро-Інтер», ПП «Ріал», ТОВ «Інвест-Вознесенськ», повернення помилково зарахованих в 2013 році коштів в сумі 25,0 тис. грн від ВСП «Колійна машинна станція Вознесенськ.

Зростання обсягів надходжень плати за землю з 5149,8 тис. грн в 2014 році до 6180,6 тис. грн у 2015 році та 8852,0 тис. грн в 2016 році обумовлено застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі в 2015 році на рівні 1,249 та в 2016 році — 1,433.

Надходження плати за землю в І кварталі 2017 року складають 2542,3 тис. грн, плановий показник виконано на 124,0 відсотки. Порівняно до аналогічного періоду минулого року темп росту надходження плати за землю до бюджету міста складає 135,0% (+659,1 тис. грн) за рахунок погашення зобов’язань попередніх періодів та продовженням роботи щодо переукладання угод по орендній платі за землю із застосуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі за 2016-2017 роки. В 2017 році до нормативної грошової оцінки землі застосовується коефіцієнт індексації на рівні 1,06. З метою забезпечення повного надходження орендної плати за землю, укладаються короткострокові договори оренди землі за фактичне користування земельною ділянкою до моменту виготовлення землевпорядної документації та її затвердження.

Рішенням Вознесенської міської ради від 24.09.2010 року № 20 затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Вознесенська, яка застосовується з 01.01.2011 року. Рішенням Вознесенської міської ради від 04.02.2011 року № 21 затверджено Порядок встановлення річної орендної плати в м. Вознесенську та розмірів річної орендної плати за землю (у відсотках до нормативної грошової оцінки землі). Відповідно до чинного земельного законодавства та на виконання даних рішень укладаються договори оренди землі.

Незважаючи на те, що обсяги надходжень плати за землю протягом 2014-2016 років зросли, фактичні надходження занижені через наявність податкового боргу по даному платежу.

Станом на 01.04.2017 року податковий борг по платі за землю складає 1949,4 тис. грн, що складає 72,3% загальної суми податкового боргу (2694,5 тис. гривень). Найбільшими боржниками по платі за землю є в основному підприємства, щодо яких триває процедура банкрутства, а саме: ТОВ «Впрок» — 1130,0 тис. грн; ВАТ «Вознесенський сиркомбінат» — 496,7 тис. грн, ДП «Вознесенський КХП» — 120,1 тис. грн, ТОВ СП «Євролакт» — 69,6 тис. грн, ВАТ ПМК-93 «Промжитлводбуд» — 49,6 тис. грн., ПАТ «Возко» — 30,2 тис.гривень. По фізичним особам – платникам даного податку , борг по платі за землю складає 110,6 тис. гривень.

При цьому, за даними податкової інспекції в зв’язку із припиненням провадження у справі про банкрутство списано в 2015 році борг по платі за землю ПРАТ «Вознесенський консервний завод» в сумі 85,1 тис.грн, в зв’язку із закінченням строку позовної давності списано податковий борг в 2016 році — ДП «Вознесенський КХП» — 213,8 тис. грн та в І кварталі 2017 року – ТОВ СП «Євролакт» 69,6 тис. гривень. Вказане призвело до втрат доходів бюджету міста Вознесенська в загальній сумі 368,5 тис. гривень.

З метою забезпечення повного надходження орендної плати за землю, укладаються короткострокові договори оренди землі за фактичне користування земельною ділянкою до моменту виготовлення землевпорядної документації та її затвердження.

З метою виявлення та запобігання порушень земельного законодавства, виникнення заборгованості по орендній платі за землю, виконавчими органами Вознесенської міської ради забезпечено взаємодію із відділом Держгеокадастру у Вознесенському районі, податковою інспекцією, Державною виконавчою службою. У випадках систематичної несплати плати за землю здійснюється подання позовних заяв до суду щодо стягнення боргу.

Разом з тим, зволікання з боку власників нерухомого майна з оформленням договорів оренди земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, та використання міською радою не всіх реальних можливостей щодо наявного земельного фонду стоїть на заваді поповнення доходної частини бюджету міста.

Відповідно до наказу Управління комунальної власності Вознесенської міської ради від 25.04.2017 №31 «Про створення комісії по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська на час проведення аудиту Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області», створено комісію по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська.

Проведеним в ході аудиту обстеженням земельних ділянок в межах міста Вознесенська встановлено 10 випадків використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

Зокрема, обстеженням земельної ділянки площею 36783 кв.м., розташованої за адресою: м. Вознесенськ, вул. Бориса Мозолевського, 57-А, встановлено її використання ТОВ «ГРВ ГРУП – Вознесенський Елеватор» для здійснення господарської діяльності без оформлення правовстановлюючих документів на землю.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «ГРВ ГРУП – Вознесенський Елеватор» 29.04.2015 придбав нерухоме майно (комплекс, елеватор) за адресою: м. Вознесенськ, вул. Бориса Мозолевського, 57-А, проте договір оренди землі під нерухомим майном не оформив та відповідно кошти за використання земельної ділянки до міського бюджету не сплачував.

Внаслідок не укладання вищевказаним суб’єктом господарювання договору оренди земельної ділянки та відповідно не сплати коштів до міського бюджету, розрахункові втрати міського бюджету за період з 01.05.2015 по 31.03.2017 склали 1 858,4 тис. гривень.

Обстеженням земельної ділянки площею 3375 кв.м. за адресою: м. Вознесенськ, вул. Соборності, буд. 81-83, встановлено її використання громадянами Тарасовим В.О., Чернозубом А.М., гр. Кузиком В.О. та Івановим Ю.О. під автомийку, кафе та офісні приміщення без оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Договір оренди по вищевказаній земельній ділянці закінчився 26.11.2012, проте новий договір оренди земельної ділянки до теперішнього часу не укладений і відповідно орендна плата до бюджету не сплачувалась, внаслідок чого розрахункові втрати бюджету міста за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року склали 204,8 тис. гривень.

Аналогічні випадки вставновлено ще по 8 суб’єктам господарювання, якими використовувались земельні ділянки без оформлення права користування земельними ділянками, внаслідок чого розрахункові втрати бюджету міста за 2014 – 2016 роки та 1 квартал 2017 року склали близько 1 488 ,0 тис. гривень.

Таким чином, внаслідок недотримання статей 96, 206 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ [3], 10 суб’єктів господарювання на протязі 2014 -2016 років та І кварталу 2017 року використовували земельні ділянки загальною площею 92 505,56 кв.м. без оформлення правовстановлюючих документів на землю, внаслідок чого розрахункові втрати міського бюджету склали 3 551,2 тис. гривень [41, 43].

Управлінням комунальної власності Вознесенської міської ради неодноразово направлялись листи-зобов’язання даними суб’єктам господарювання про укладання договору оренди землі. Крім того, про зазначені факти повідомлялись Державна інспекція сільського господарства, Вознесенська міжрайонна прокуратура в Миколаївській області, Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного Управління Держгеокадастру у Миколаївській області.

Крім того, проведеним під час аудиту комісійним обстеженням встановлено факти використання орендарями земельних ділянок не у відповідності з їх цільовим призначенням.

Зокрема, земельна ділянка площею 13 500 кв.м. за адресою: вул. Київська, 281, яка належить ПАТ «Вознесенська ПМК» на правах договору оренди землі від 10.01.2013 №001/13, передана в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. При обстеженні земельної ділянки встановлено, що фактично вона використовується під автомийку, станцію технічного обслуговування (автомобільне СТО), а також готель «Хамелеон», кафе та сауну, що суперечить цільовому призначенню земельної ділянки. Відповідно до рішення Вознесенської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Вознесенська» від 24.09.2010 №20 передбачено застосування коефіцієнту 1 при використані земельної ділянки під розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, а при використані земельної ділянки під автомийку, станцію технічного обслуговування (автомобільне СТО), готель, кафе та сауну коефіцієнт становить 2,5. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки з врахуваннями коефіцієнту 2,5 та індексації становить: на 2014 рік – 1 909,9 тис. грн, на 2015 рік —  2 380,7 тис.  грн, на 2016 рік – 3 417,5 тис.  грн, на 2017 рік – 4 471,2 тис. гривень. Таким чином, орендна плата ФОП Євстратьєва С.Т. за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року повинна складати – 441,3 тис. грн, в той час як фактично сплачено 159,4 тис. грн, розрахункові втрати – 281,9 тис. гривень [42, 43].

Також, земельна ділянка площею 3758 кв.м. за адресою: вул. Київська, 248 «д», яка належить ФОП Євстратьєвій С.Т. на правах договору оренди землі від 18.02.2013 №005/13, передана в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. При обстеженні земельної ділянки встановлено, що фактично вона використовується ФОП Євстратьєвою С.Т. під автомийку та станцію технічного обслуговування (автомобільне СТО), що суперечить функціональному використанню земельної ділянки. Відповідно до Порядку встановлення річної орендної плати в м. Вознесенську та розмірів річної орендної плати за землю», затвердженого рішенням Вознесенської міської ради від 04.02.2011 №21, розмір орендної плати за земельну ділянку під будівництво та обслуговування будівель торгівлі встановлений у розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а під автомийку та станцію технічного обслуговування (автомобільне СТО) — 5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки з врахуваннями індексації по рокам становить: на 2014 рік – 555,4 тис. грн, на 2015 рік – 692,3 тис. грн, на 2016 рік – 993,8 тис. грн, на 2017 рік – 1 053,4 тис. гривень. Таким чином ФОП Євстратьєва С.Т. за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року повинна була сплатити – 125, 2 тис. грн, в той час як фактично сплачено – 95,7 тис. грн, різниця становить 29,5 тис. гривень.

Крім того, відповідно до договору оренди землі від 26.09.2014 №036/14 (далі — договір №14), укладеному між Територіальною громадою міста Вознесенська та Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЭП», останній приймає в строкове платне користування земельну ділянку, площею 1,1 га, вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Річний розмір орендної плати на період будівництва визначено в сумі 32,7 тис  грн; після введення об’єкта в експлуатацію — розмір орендної плати переглядається шляхом укладання договору про внесення змін та доповнень до нього.

Відповідно до умов договору орендар мав побудувати торгівельний комплекс до 25 вересня 2016року.

Під час комісійного обстеження вищезазначеної земельної ділянки підтверджено її використання під комерційне призначення (в будівлі знаходиться супермаркет «33 квадратних метри».

З урахуванням зміни цільового використання земельної ділянки, за жовтень — грудень 2016 року та ТОВ «ДЭП» повинно було сплатити 73,1 тис грн (4 847,48 тис. грн нормативно грошова оцінка земельної ділянки за 2016 рік х 6,03 % ставка оренди землі / 12 х 3), за січень – березень 2017 року – 77,5 тис. грн (5 138,3 тис. грн нормативно грошова оцінка земельної ділянки за 2017 рік х 6,03 % ставка оренди землі / 12 х 3).

В той час як в період з жовтня 2016 року по квітень 2017 року ТОВ «ДЭП» сплачено лише 10,1 тис. гривень.

Отже, використання ТОВ «ДЭП» земельної ділянки під комерційне використання без внесення змін до договору №14, втрати міського бюджету склали 140,5 тис. гривень.

Таким чином, внаслідок використання суб’єктами господарювання земельних ділянок не за цільовим призначенням, без внесення змін до договорів оренди, бюджетом міста втрачено доходів за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року в загальній сумі – 451,9 тис. гривень.

Вищезазначене свідчить про не використання міською радою наявних резервів по залученню додаткових надходжень до бюджету, що призводить до втрат доходів місцевого бюджету у вигляді плати за землю.

 

Гіпотеза 3. Невикористання місцевими органами самоврядування в повній мірі існуючих можливостей щодо мобілізації фінансових ресурсів за оренду комунального майна призводить до недоотримання доходів бюджетом міста

Аналіз надходжень за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності засвідчив, що за 2014-2016 роки надійшло до бюджету міста 1222,2 тис. грн, в т.ч. за 2014 рік – 430,7 тис. грн, 2015 рік – 360,9 тис. грн та 2016 рік – 430,6 тис. грн, що становить 78,3%, 103,1% та 115,4% від плану.

Невиконання планових показників у 2014 році призвело до недоотримання доходів міським бюджетом в сумі 119,3 тис. гривень.

Зменшення надходжень за оренду комунального майна в 2014 році в порівнянні з 2013 роком на 278,2 тис грн та в 2015 році в порівнянні з 2014 роком на 69,8 тис. грн обумовлено порушенням ТОВ «БОС» графіку сплати боргу по платі за оренду майна комунальної власності.

В 2016 році збільшення надходжень пов’язано з укладанням нових угод про оренду майна з ТК «Грегорі-Арбер», ПП «Біомед-плюс», ФОП «Повідіш», ТОВ «Сепюг-сервіс» тощо, за якими сплачено 116 тис.грн. додатково плати за оренду майна комунальної власності.

За І квартал 2017 року надходження від орендної плати за використання майна комунальної власності склали 164,3 тис. грн, що становить 176,7% від плану. Перевиконання плану пов’язано з тим, що протягом 2016 року при розрахунку орендної плати за майно відповідно до не застосовувався індекс інфляції, а в 2017 році – застосовується, а також додатково укладено 8 угод щодо оренди комунального майна з юридичними та фізичними особами.

Згідно з наданою Управлінням комунальної власності Вознесенської міської ради інформацією станом на 01.04.2017 заборгованість по орендній платі (з ПДВ) становить 2230,9 тис. грн, у складі якої 99 % займає заборгованість орендаря – ТОВ «Біологічні очисні споруди» (далі – ТОВ «БОС»).

Так, протягом досліджувального періоду, Управлінням комунальної власності міської ради на підставі договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого або рухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, надавались в оренду ТОВ «БОС» біологічні очисні споруди (каналізаційні насосні станції, комплекс будівель і споруд, обладнання, транспортні засоби).

При цьому, згідно з рішенням міської ради 27.01.2015 №7  внесені зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська, затвердженої рішенням Вознесенської міської ради від 27.11.2009 року №14 «Про регулювання орендних відносин нерухомого майна, що належить до комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська», згідно з якими розмір орендної плати у разі оренди цілісних майнових комплексів, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що використовується для надання послуг з транспортування та біологічного очищення каналізаційних стоків від населення, установ, підприємств, закладів, організацій міста визначено у розмірі 2,8 відсотки від вартості орендованого майна, за результатами незалежної оцінки (замість 10 відсотків).

З урахуванням внесених змін до Методики місячний розмір орендної плати ТОВ «БОС» (базовий без врахування індексації) зменшився з 10% до 2,8% або з 71,1 тис.грн до 19,9 тис.гривень.

Разом з тим, внаслідок систематичного недотримання ТОВ «БОС» термінів сплати орендної плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна для надання послуг з транспортування та біологічного очищення каналізаційних стоків від населення, установ, підприємств, закладів, організацій міста станом на 01.04.2017 заборгованість становила 2210,8 тис. грн, в т.ч. основна сума боргу – 1893,4 тис. грн та пеня – 317,4 тис. гривень.

При цьому, Управлінням не використано право стягнення заборгованості по орендній платі в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, що передбачено ч. 6. ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» [8] та не стягнуто заборгованість шляхом звернення до суду.

Слід зазначити, що ТОВ «БОС» протягом останніх років практично не сплачує оренду плату до бюджету: станом на 01.01.2014 заборгованість складала 386,3 тис. грн, підлягало сплаті за 2014 рік 525,4 тис. грн, за 2015 рік – 655,4 тис. грн, за 2016 рік – 628,7 тис. грн, за І квартал 2017 – 160,0 тис.грн, в той час як фактично надійшло в 2014 році 214,0 тис. грн, в 2015 році – 11,0 тис. грн, в 2016-2017 роках – оплата не надходила взагалі. [44].

Оскільки виконання планових показників надходжень за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності в 2015 році забезпечено на 103,1%, в 2016 році на 115,4%, в І кварталі 2017 року на 176,7%, при відсутності надходжень від орендної плати ТОВ «БОС» (за виключенням 2015 року – 11,0 тис.грн), вказане свідчить про недостовірність обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників, заниження планової доходної частини бюджету, що призвело до недоотримання бюджетом міста Вознесенська доходів у вигляді орендної плати – 1577,8 тис.грн (без ПДВ) та пені за несвоєчасне здійснення розрахунків – 317,4 тис. грн, державним бюджетом у вигляді податку на додану вартість – 315,6 тис.гривень.

 

Гіпотеза 4. Застосування ряду понижуючих коефіцієнтів по сплаті інвесторами (замовниками) пайової участі не сприяє додатковому надходженню доходів до бюджету міста Вознесенська.

 

З метою встановлення та врегулювання порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на відповідній території, Вознесенською міською радою затверджено Методику визначення пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вознесенська .[34]

Відповідно до Методики величина пайової участі визначається у договорі, укладеному між Вознесенською міською радою та замовником будівництва, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. Визначений розмір пайової участі не може перевищувати граничного розміру пайової участі, який становить:

— 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

— 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.

Відповідно до п. 8 Методики на розмір пайової участі замовників впливають пріоритетність напрямків будівництва об’єкту містобудування, обсяг інвестицій, територіальне розміщення об’єкту містобудування, загальна площа об’єкту містобудування.

Розрахунок пайової участі у розвитку інфраструктури будівництва нежитлових об’єктів та споруд визначається згідно базової формули виходячи з вартості будівництва об’єкта. З суми пайової участі вилучається вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки.

При цьому, розмір пайової участі розраховується з урахуванням понижуючих коефіцієнтів:

— коефіцієнту функціонального призначення об’єкту будівництва (профільна діяльність замовника), а саме виробництво — коефіцієнт 0,7, виробнича та соціальна інфраструктура – 0,9;

— зонального коефіцієнту: «ядро міста» коефіцієнт — 0,95, центральна частина – 0,9, інші райони міста – 0,85;

— коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій на будівництво об’єкту, в тому числі до 100 000 грн коефіцієнт 0,95, від 100 001 грн до 500 000 грн – 0,9, від 500 001 грн до 1 000 000 грн – 0,85, понад 1 000 001 грн – 0,8.

За 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року замовниками до бюджету міста Вознесенська сплачено коштів по 39 договорам на загальну суму 960,4 тис. грн, в тому числі у 2014 році — по 18 договорам на суму 595,4 тис. грн, у 2015 – по 12 договорам на суму 257,3 тис. грн, у 2016 році – по 8 договорам на суму 96,4 тис. грн та за І кварталі 2017 – по 1 договору – 11,3 тис. гривень.

Співставленням даних Реєстру дозвільних документів, розміщених на офіційному сайті Державної архітектурно – будівельної інспекції України, щодо виданих декларації про готовність об’єктів на території міста Вознесенська до експлуатації з укладеними договорами про сплату пайової участі у розвиток інфраструктури до бюджету міста Вознесенська, встановлено укладання договорів з усіма замовниками будівництва.

Разом з тим, аналіз договорів, укладених з замовниками будівництва засвідчив, що розрахунки розміру пайової участі здійснені з застосуванням Методики, яка передбачає коригування розміру пайової участі на три коефіцієнти та знижує суму вказаного внеску майже вдвічі.

При цьому, застосування коефіцієнту функціонального призначення об’єкту будівництва з розподілом об’єктів за призначенням на виробництво (0,7) або на виробничу та соціальну інфраструктура (0,9) є недостатньо обґрунтованим, оскільки по-перше, виробництво включає в себе виробничу інфраструктуру; по-друге, до виробничої інфраструктури належать транспорт, зв’язок, електроенергетика, об’єкти будівництва яких згідно з законодавством не залучаються до пайової участі наряду з об’єктами соціальної інфраструктури.

Також, на думку аудиторів, недоцільним є застосування коефіцієнту зональності, який знижує розмір пайової участі навіть у самому центрі міста (в зоні розміщення «ядро міста» (0,95) та центральна частина міста (0,9).

Застосування понижуючих коефіцієнтів при обрахунку та сплаті до міського бюджету замовниками пайової участі за період 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року призвело до зменшення розміру пайової участі на загальну суму 902,2 тис. грн, в тому числі у 2014 році на суму 609,5 тис. грн, у 2015 році – 138,8 тис. грн, у 2016 році – 114,7 тис. грн та у І кварталі 2017 року — 39,2 тис. гривень [45]. При тому що за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року замовниками до бюджету міста сплачено 960,4 тис. гривень.

Вказане свідчить про можливість більш зваженого підходу до визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури та наявність резерву надходження доходів в сумі 902,2 тис. грн, які можливо було б спрямувати на задоволення потреб територіальної громади міста.

Кошти пайової участі сплачуються замовником на рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету міста Вознесенська в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Слід зазначити, що станом на 01.04.2017 року заборгованість замовників до міського бюджету з пайової участі у розвиток інфраструктури міста становить 143,3 тис. грн, в тому числі з розстроченим терміном сплати у сумі 136,6 тис. гривень.

При цьому, невиконання 2-ма замовниками будівництва (Ярошенко Р.І. та Костін А.Ф.) умов договорів, укладених в квітні 2014 року, та не стягнення з них коштів від пайової участі в сумі 6,7 тис. грн, втрачено доходів бюджетом міста за 2014 рік на відповідну суму.

 

З огляду на вищезазначене аудитори зазначають, що заходи які здійснюються місцевими органами влади щодо формування та виконання дохідної частини бюджету міста, недостатні та мають прорахунки.

 

Гіпотеза 5. Внесення змін до законодавства в частині заборони здійснення за рахунок медичної субвенції з державного бюджету видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, призводить до незабезпечення потреби на вказані цілі та додаткового навантаження на бюджет міста.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» [11], а також змінами до Бюджетного кодексу України [12], змінено порядок надання з державного бюджету місцевим бюджетам медичної субвенцій.

Зокрема, відповідно до ст.103.4 Бюджетного кодексу України «медична субвенція спрямовується для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв».

Так, комунальною установою «Вознесенська центральна районна лікарня» здійснюється надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню міста Вознесенська та Вознесенського району Миколаївської області.

Відповідно до ст.104 Бюджетного кодексу України [2] субвенція на утримання об’єктів спільного користування надається з одного місцевого бюджету іншому для компенсації відповідних видатків.

Враховуючи зазначене, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв мають здійснюватись за рахунок місцевих бюджетів громад, які отримують послуги в КУ «Вознесенська ЦРЛ».

Загальна потреба на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» на 2017 рік становить 5150,9 тис. гривень.

Згідно з рішенням міської ради «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік» (зі змінами станом на 01.04.2017) затверджено видатки за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» КУ «Вознесенська ЦРЛ» в загальній сумі 4538,95 тис. грн, незабезпеченість потреби — 611,95 тис. гривень. Вказане свідчить про недотримання вимог п. 4 ст.77 Бюджетного кодексу [2] України при затвердженні бюджету міста Вознесенська на 2017 рік.

Враховуючи, що загальна чисельність населення міста Вознесенська та Вознесенського району становить 65410 осіб, з них міста Вознесенська – 35159 осіб, забезпечення потреби в видатках на оплату комунальних послуг має здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету в сумі 2768,7 тис. гривень, за рахунок передачі субвенцій об’єднаних територіальних громад та з районного бюджету – 2382,2 тис. гривень [46].

Разом з тим, станом на 01.04.2017 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені (затверджені згідно з рішенням міської ради від 24.03.2017) в загальній сумі 4538,95 тис. грн, в т.ч. за рахунок субвенції з бюджету Прибужанівської сільської рад ОТГ – 283,0 тис. грн, за рахунок бюджету міста Вознесенська – 4255,95 тис. гривень. Вказане призвело до додаткового навантаження на бюджет міста в сумі 1487,25 тис. грн та, незабезпечення потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.04.2017 в сумі 611,95 тис. гривень.

Таким чином, внаслідок неприйняття відповідних рішень про передачу субвенції об’єднаними територіальними громадами та районною радою, бюджетом міста Вознесенська недоотримано доходів у вигляді субвенцій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» в загальній сумі 2099,2 тис. гривень (2382,2-283,0).

В квітні 2017 році Вознесенською міською радою укладено договір з Бузькою сільською радою про передачу субвенції з бюджету сільської ради в бюджет міста Вознесенська на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 284,4 тис. гривень.

Станом на 01.05.2017 не прийнято рішень про передачу доходів у вигляді субвенцій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» в загальній сумі 1 814,8 тис.гривень.

 

Гіпотеза 6. Діюча мережа закладів освіти не сприяє ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів, а недостатність контролю з боку розпорядників бюджетних коштів за їх використанням коштів призводить до додаткових витрат з бюджету.

До мережі управління освіти Вознесенської міської ради входять 27 закладів та установ, які є окремими юридичними особами та самостійно здійснюють бухгалтерський облік.

У складі управління освіти Вознесенської міської ради (далі Управління) за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 діяли централізована бухгалтерія та міська психолого-медико-педагогічна консультація, які є його структурними підрозділами.

Відповідно до Положення про централізовану бухгалтерію, затвердженого наказом керівника Управління освіти Вознесенської міської ради (далі Положення), поділяється на бухгалтерську та економічну групи.

Відповідно до розділу 2 Положення призначенням централізованої бухгалтерії є створення умов для одержання громадянами дошкільних, загальної середньої та позашкільної освіти шляхом планування розвитку освіти в місті, забезпечення контролю за якісним, раціональним використанням коштів підпорядкованими закладами освіти міста, фінансове забезпечення роботи Управління освіти та організація фінансового забезпечення підпорядкованих навчальних закладів.

Основними функціями бухгалтерської групи згідно Положення є здійснення контролю у підпорядкованих закладах освіти, складання та аналіз звітів про виконання кошторисів, забезпечення фінансування витрат у сфері освіти, складання бюджетних запитів апарату управління, господарчій групі, логопедичному пункту, тощо.

Основними функціями економічної групи є планування витрат на утримання навчальних закладів, установ, організацій та контроль бюджетних асигнувань, здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів, аналіз ефективності використання бюджетних коштів.

Відповідно до штатного розпису, затвердженого керівником Управління в період з 01.01.2014 по 31.03.2017, до складу централізованої бухгалтерії внесено 8 штатних одиниць, а саме: головний бухгалтер та його заступник, головний економіст, 2 бухгалтери та 3 економіста.

Одночасно, до штатних розкладів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Вознесенської міської ради, які є окремими юридичними особами та самостійно ведуть бухгалтерській облік, внесені посади головного бухгалтера.

Тобто, при самостійному веденні бухгалтерського обліку дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, функціонує централізована бухгалтерія, до складу якої входять 4 штатних одиниці бухгалтерів.

Аналіз дотримання штатної дисципліни в закладах освіти засвідчив наявність окремих випадків утримання штатних одиниць (бухгалтера) понад визначені типовими штатними нормативами.

Так, Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів [32] та загальноосвітніх навчальних закладів [33], передбачено введення однієї штатної одиниці посади бухгалтера (головного бухгалтера). Додаткові посади можуть бути введені у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду.

При цьому, до штатних розписів по Вознесенській гімназії № 1 (з 01.01.2017) та ЗОШ № 10 (у 2014-2017 роках) крім посади головного бухгалтера внесені посади бухгалтера у кількості 0,5 та 1 одиниця відповідно.

Недотримання ЗОШ № 10 та Вознесенською гімназією № 1 вимог наказу про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів [33] призвело до неефективних витрат з міського бюджету на галузь «Освіта» за 2014-2016 роки та за І квартал 2017 року на суму – 85,6 тис.гривень.            Крім того, з 01.01.2017 в Вознесенській ЗОШ №8 утримується посада кухаря понад чисельність, визначену Типовими штатними нормативами, що призвело до неефективних витрат за І квартал 2017 року в сумі 6,4 тис.гривень.             Приведення штатної чисельності у відповідність до типових штатів надасть можливість зекономити щороку 95,8 тис. грн, в тому числі на заробітну плату у сумі – 78,5 тис. грн та на єдиний соціальний внесок – 17,3 тис. гривень [47].

Окремою юридичною особою, що фінансується з міського бюджету є міський науково-методичний центр (МНМЦ), який створений рішенням Вознесенської міської ради від 24.07.2003 № 4. Відповідно до Статуту МНМЦ здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

До штатного розпису МНМЦ введено 8 штатних одиниць, в тому числі директор, головний бухгалтер, 5,5 ставки методистів та 0,5 ставки бібліотекаря.

Разом з тим, при наявності централізованої бухгалтерії при управлінні освіти, утримання однієї штатної одиниці головного бухгалтера, який обслуговує міський науково-методичного центр, з загальною чисельністю 8 шт.од., призвело до додаткових (неефективних) витрат бюджетних коштів на оплату праці (з нарахуваннями) за 2014-2016 роки та І квартал 2017 року в сумі 123,2,0 тис. гривень.

Передача функцій з обслуговування та ведення бухгалтерського обліку міського науково-методичного центру до Управління освіти надасть можливість щороку економити кошти на утримання посади головного бухгалтера в сумі 71,8 тис. грн, в тому числі на заробітну плату у сумі 58,8 тис. грн та сплату єдиного внеску – 12,9 тис. гривень [48].

 

Крім того, аналіз завантаженості шкіл міста Вознесенська засвідчив, що при загальній проектній потужності 12 шкіл в кількості 6314 осіб, фактична завантаженість у 2014-2016 роках становила 68,2%, 68,4% та 69,9 відсотків.

При цьому, Вознесенська спеціалізована школа І ступеня №1 завантажена в 2014-2016 роках на 186%, 196% та 195 відсотків, Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 на 94,5 %, 92,2% та 90,5%, Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 на 93,6%, 93,3% та 101% відповідно.

Разом з тим, завантаженість Вознесенської ЗОШ №3 при проектній потужності на 560 осіб становила 45%, 52,5% та 54,8%; Вознесенської ЗОШ № 4 при проектній потужності на 680 осіб становила 48%, 50,9% та 52,4%, Вознесенська ЗОШ №6 – на 55,9%, 54,5% та 52,3%, Вознесенська ЗОШ №8 – на 60,3%, 59,7%, 61,4 відсотки.

При проектній потужності Вознесенського ліцею «Інсайт» на 120 осіб, фактична завантаженість учнями (10-11 класів) протягом 2014-2016 років становила від 66 до 77 осіб, або від 55% до 64 відсотків. При цьому, в одному приміщені з Вознесенським ліцеєм «Інсайт» (за адресою: м.Вознесенськ, вул. Героїв України, 5) знаходиться Вознесенська ЗОШ № 6, яка при проектній потужності 964 особи, фактично у 2014-2016 роках була завантажена на 55,9%, 54,5% та 52,3 відсотки (539, 525 та 504 учня).

За умови проведення реорганізації вищезазначених двох навчальних закладів Вознесенської ЗОШ №6 та Вознесенського ліцею «Інсайт» та об’єднання їх в одну юридичну особу (загально-освітню школу 1-3 ступеня), можливо скорочення 3 посад адміністративно-господарського персоналу (директор – 1 ст, головний бухгалтер – 1 ст., практичний психолог – 1 ст.), внаслідок чого річна економія фонду оплати праці (з нарахуваннями) становить понад 261,0 тис. гривень [49].

Слід зазначити, що приміщення Вознесенської спеціалізованої школи І ступеню №1, в якій навчаються учні 1-4 класів, та Вознесенської гімназії №1, в якій навчаються учні 5-12 класів, знаходяться в одному дворі. Об’єднання цих двох навчальних закладів в загально-освітню школу 1-3 ступеня надало б можливість скоротити 5 ставок адміністративно-господарського персоналу (директор — 1 ст., педагог-організатор — 1 ст. практичний психолог – 1 ст. головний бухгалтер – 1 ст., секретар — 0,5 ст. комірник — 0,5 ст.). Внаслідок чого річна економія фонду оплати праці становить 353,4 тис. гривень [50].

Також, у місті функціонує Навчально-виховний комплекс І ступеня № 9 ДНЗ № 16 (в якому навчаються учні 1-4 класів). При проектній потужності 60 осіб, у 2014-2016 роках комплекс був завантажений лише на 38-40% (у 2014 році – 26 осіб, у 2015 році – 23 особи, у 2016 році – 24 особи). Не використання потужностей закладу пов’язано з його віддаленим розташуванням, у зв’язку з чим його відвідують лише учні, які проживають на прилеглій території. Вирішення питання щодо переведення навчально-виховного комплексу, який є окремою юридичною особою, в структурний підрозділ (філію) іншого навчального закладу без права юридичної особи, дасть можливість досягти економії бюджетних коштів в сумі 70,6 тис.гривень [51].

 

Крім того, в ході аудиту досліджено звернення депутата Вознесенської міської ради Ігошиній О. С. щодо використання бюджетних коштів на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, вул. Сухомлинського, 8».

Так, на виконання умов договору від 20.10.2015 № 4 (далі – договір № 4), укладеного між Вознесенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №8 Вознесенської міської ради Миколаївської області (надалі — ЗОШ №8) та ТОВ «Ді Кор-Буд», останнім згідно актів виконаних робіт за грудень 2015 року виконано роботи по об’єкту «Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, вул. Сухомлинського, 8» на загальну суму 1732,6 тис. гривень.

Вказані роботи оплачено ЗОШ № 8 за рахунок коштів міського бюджету в сумі 218,0 тис.грн, решта – за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

При цьому, за результатами позапланової ревізії фінансово – господарської діяльності Вознесенської ЗОШ №8 (акт від 03.06.2016 № 14-24/41) встановлено, що до актів виконаних робіт за грудень 2015 року включено матеріали за завищеною вартістю та окремі обсяги робіт (улаштування поясів в опалубці, кладка вентиляційних каналів із цегли), не передбачені договором № 4, документацією конкурсних торгів та пропозицією ТОВ «Ді Кор-Буд», на суму 295,7 тис. грн, чим порушено ст.40 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-V, ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-V та п. 11.4 договору № 4.

 

Разом з тим, відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 24.03.2017 № 20 виділено додаткові кошти з міського бюджету на реконструкцію покрівлі Вознесенської ЗОШ № 8 в загальній сумі 478,39 тис. грн, в т.ч. за виконані в попередніх роках але не оплачені роботи — 392,23 тис. гривень.

Підставою для виділення додаткових коштів були звернення Вознесенської ЗОШ № 8 до Управління освіти міської ради (лист від 17.03.2017) та Управління освіти до міської ради (лист від 20.03.2017 № 282/04-10/45), відповідно до яких у зв’язку з необхідністю введення об’єкту «Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, вул. Сухомлинського, 8» в експлуатацію, запропоновано виділити кошти на реконструкцію покрівлі у сумі 478,39 тис. грн, в тому числі:

— 399,58 тис. грн – 392,23 тис. грн за виконані але не оплачені роботи та 7,35 тис. грн витрати на технічний нагляд,

— 78,81 грн – 77,36 тис. грн для завершення робіт (блискавкозахист та додаткові роботи по освітленню даху) та 1,45 витрати на технічний нагляд.

Виконання робіт на суму 392,23 тис.грн підтверджено актом (без дати та номеру), підписаним представниками ТОВ «Ді Кор-Буд» (2 особи) та КП Миколаївської міської ради «Капітальне будівництво міста Миколаєва» (5 осіб), який здійснював технічний нагляд.

За поясненнями директора ЗОШ №8 Кушнір Т.А вказані роботи були виконані в І кварталі 2016 року.

При цьому, акти виконаних робіт між підрядником та замовником не складались, оскільки роботи на суму 392,23 тис. грн були виконані при відсутності відповідних бюджетних асигнувань.

За даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ЗОШ № 8 заборгованість по розрахунках з ТОВ «Ді Кор-Буд» станом на 01.01.2016, 01.01.2017 та 01.04.2017 не рахувалась.

Відповідно до договору підряду від 12.04.2017 № 11 (далі – договір №11), укладеного між Вознесенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 8 та ТОВ «Ді Кор-Буд», останній зобов’язується виконати роботи по об’єкту «Реконструкція покрівлі Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 по вул. Сухомлинського, 8» відповідно до відкоригованої проектної документації, у встановлений строк (до 26.06.2017), в межах договірної ціни.

Слід зазначити, що ЗОШ №8 не надано проект з коригуванням вказаного об’єкту на вартість додаткових робіт у зв’язку з його вилученням Управлінням захисту економіки в Миколаївській області ДЗЕ Національної поліції України, внаслідок чого перевірка відповідності фактично виконаних робіт роботам згідно проекту – не проводилась.

Згідно акта виконаних робіт за квітень 2017 року ЗОШ № 8 здійснено оплату ТОВ «Ді Кор-Буд» в сумі 392,23 тис.грн, за роботи фактично виконані підрядником в попередніх бюджетних періодах.

Разом з тим, виділення бюджетних коштів на погашення зобов’язань взятих в попередніх бюджетних періодах без відповідних асигнувань, при відсутності в обліку заборгованості та відповідних судових рішень про стягнення з ЗОШ № 8 коштів на користь ТОВ «Ді Кор-Буд», призвело до зайвих витрат бюджетних коштів на суму 392,23 тис. гривень.

Таким чином, діюча мережа закладів освіти в місті не сприяє ефективному та раціональному використанню бюджетних коштів, а відсутність належного контролю за використанням бюджетних коштів на реконструкцію покрівлі ЗОШ №8 призвела до зайвих витрат бюджетних коштів.

 

Гіпотеза 7. Недосконалість системи планування та розподілу бюджетних коштів не дозволяє концентрувати кошти на соціально важливих населенню програмах, що не сприяє належному рівню задоволення потреб територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [10] до повноважень місцевих рад відноситься затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

На сьогодні нормативними документами визначено, що бюджетна програма являє собою систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети і завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій, складовими елементами якої є мета, завдання, напрями діяльності та результативні показники. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року №538-р «Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» [23] вказаний метод встановлює безпосередній зв’язок між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, а тимчасова класифікація видатків місцевого бюджету дозволяє його впроваджувати при складанні та виконанні місцевих бюджетів.

Відповідно до рішень міської ради протягом 2014-2016 років за рахунок коштів міського бюджету здійснювались фінансування ряду програм та заходів.

За досліджуваний період спостерігається збільшення обсягів видатків на фінансування міських програм майже в 2,7 рази.

Так, за 2014 рік з 11 прийнятих програм фактично профінансовано 9 міських програм на суму 9381,4 тис. грн (59,9% від затверджених видатків), за 2015 рік — 10 програм на суму 18291,4 тис. грн. (93,7%), за 2016 рік – 8 програм на суму 24878,5 тис. грн. (91,1 відсоток).

При цьому, виконання окремих програм забезпечено на рівні лише 3-4 відсотків.

Так, Програмою розвитку культури міста Вознесенська на 2014-2016 роки, затвердженою рішенням міської ради від 30.12.2013 № 2, основними завданнями якої визначено проведення ремонтних робіт та реконструкції об’єктів культури; забезпечення закладів культури новим обладнанням, аудіоапаратурою, комп’ютерною технікою, комплектами костюмів, меблями тощо; передбачено видатки в сумі 3027,3 тис. грн, в той час як фактично за 2014-2016 роки виділено коштів в сумі 111,0 тис. грн (2014 – 18,2 тис. грн, 2015 – 49,3 тис. грн, 2016 – 43,5 тис. гривень) що становить 3 відсотки.

В основному кошти використано за КТКВ 110502 «Інші культурно0-освітні заклади та заходи» на проведення святкових заходів.

Програмою розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки передбачено на 2014 та 2015 роки фінансування заходів в сумі 31832,3 тис. грн та 7667,0 тис.грн, фактично профінансовано 1449,2 тис.грн (КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми»)та 258,9 тис.грн (КТКВ 150110 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів»), що становить 4,6% та 3,4% відповідно.

При цьому, на фінансування Комплексної програми соціального захисту «Турбота», основною метою якої є надання якісних соціальних послуг учасникам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, координація дій органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість, фінансова підтримка громадян, які опинилися в складних життєвих умовах та громадських організацій, які працюють у соціальній сфері, спрямовано з міського бюджету протягом трьох років (2014-2016 роки) лише 2070,5 тис. грн., або 3,9% від загального обсягу коштів, виділених на виконання місцевих програм (52 551,3 тис. гривень) [52].

 

Найбільшу питому вагу у складі видатків, проведених на виконання міських Програм становить фінансування заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська (2014 рік – 5263,2 тис. грн, 2015 рік – 9704,6 тис. грн, 2016 рік — 8695,2 тис. грн) та Програми соціально-економічного розвитку міста Вознесенська (2014 рік – 2049,5 тис. грн, 2015 рік – 7218,5 тис. грн, 2016 рік – 14482,2 тис. гривень.)

До складу видатків Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська входять внески в статутні фонди комунальних підприємств міста у вигляді капітальних трансфертів, які профінансовані за КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності»: за 2014 рік – 2752,2 тис. грн, 2015 рік – 2454,6 тис. грн., 2016 рік – 3627,6 тис. гривень.

Крім того, з міського бюджету профінансовані видатки у вигляді поточних трансфертів за КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку»: за 2014 рік – 6,3 тис. грн, 2015 рік – 1414,7 тис. грн., 2016 рік – 13,6 тис. гривень).

У складі поточних трансфертів комунальним підприємствам найбільший обсяг займає фінансова підтримка, надана в 2015 році КП «Водопостачання м.Вознесенська» в сумі 578,4 тис. грн (на погашення заборгованості по електроенергії – 500,0 тис. грн, проведення експертизи та оцінки запасів корисних копалин для отримання спеціального дозволу — 47,8 тис. грн, розробку розрахунку нормативів питного водопостачання населення міста – 30,0 тис. грн, на відведення земельної ділянки – 5,6 тис. грн.) та КП «Тепло-Сервіс» — 818,0 тис. грн. на погашення заборгованості за спожитий природний газ.

Тобто, основна сума фінансової підтримки виділялась на погашення заборгованості комунальними підприємствами «Водопостачання м.Вознесенська» та «Тепло-Сервіс» за електроенергію та природний газ, яка утворилась в попередніх періодах.

Зокрема, відповідно до акту звіряння розрахунків станом на 01.02.2015 у КП «Водопостачання м.Вознесенська» перед ПАТ «Миколаїобленерго» обліковувалась кредиторська заборгованість за активну та реактивну заборгованість у загальній сумі 1010,3 тис.грн, яка склалась за попередні звітні періоди. Крім того, рахувалась заборгованість з оплати пені в сумі 254,7 тис. грн, 3% річних – 422,3 тис. грн та інфляційних витрат – 135,7 тис. гривень.

Слід зазначити, що окрема Програма або Порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста Вознесенська та здійснення внесків до їх статутних капіталів, якими б передбачались мета, конкретні завдання та заходи, очікувані результати в 2014-2016 роках міською радою не затверджувались.

Проведений аналіз завдань та очікуваних результатів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська засвідчив, що вони носять узагальнений характер.

При цьому, основними напрямами та завданнями Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська були:

1) організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

2) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

Разом з тим, надання фінансової підтримки в 2015 році не забезпечило беззбиткового функціонування підприємств, оскільки впродовж 2014-2016 років діяльність КП «Водопостачання м.Вознесенська» та КП «Тепло-Сервіс» була збитковою.

При затверджені Програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська на відповідні роки не в повному обсязі врахувані вимоги Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 року №367, зокрема пункту 2.2.5.[29].

Так, в Програмі відсутні конкретні результативні показники її виконання, які були б підкріплені офіційною статистичною, або будь-якою іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевого бюджету на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Крім того, до складу капітальних трансфертів, наданих комунальним підприємствам, крім видатків на придбання основних засобів та інших необоротних активів, входять видатки на проведення капітальних ремонтів житлового фонду, доріг, тротуарних доріжок, будівництво парку тощо.

На суму отриманих внесків комунальними підприємствами збільшено розмір статутного капіталу та вартість основних засобів – майна, що перебуває в їх оперативному управлінні.

Так, у 2015 році за КТКВ 180409 виділено кошти КП «СОМ» в сумі 601,8 тис. грн, з яких 456,3 тис. грн. використано на благоустрій міста та капітальні вкладення, в т.ч. будівництво парку культури – 135,5 тис. грн, ремонт тротуарної доріжки, зливостоку, світлофорного об’єкту – 320,8 тис.грн, які відповідно до Тимчасової класифікації видатків [25] мали здійснюватись за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» та КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ».

Аналогічно, у 2016 році виділено за КТКВ 180409 КП «СОМ» кошти в сумі 1631,9 тис. грн, з яких 1460,0 тис.грн використано на ремонт доріг, капітальні вкладення та благоустрій міста, в т.ч. ремонт доріг – 1295,2 тис. грн, будівництво парку культури – 150,0 тис. грн, ремонт тротуарної доріжки – 14,8 тис.грн, фінансування яких відповідно до Тимчасової класифікації видатків здійснюється за КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» та КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ».

Також, в 2014-2016 роках з міського бюджету надавались внески на поповнення статутного капіталу КП «Водопостачання м.Вознесенська» (2014 рік – 944,5 тис. грн, 2015 рік – 1167,1 тис.грн, 2016 рік – 1501,1 тис грн), які в основному спрямовувались на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж та інших об’єктів водопостачання (2014 рік – 467,8 тис. грн, 2015 – 1156,9 тис грн, 2016 – 1470,5 тис.грн ), фінансування яких має здійснюватись за КТКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство».

Комунальному підприємству «Тепло-сервіс» надано на поповнення статутного капіталу в 2014 році – 637,0 тис.грн, в 2015 році – 305,5 тис.грн, цільовим спрямуванням яких в основному є технічне переоснащення котелень. а також капітальний ремонт теплових мереж , які фінансуються за КТКВ 100201 «Теплові мережі».

Комунальному підприємству «Єдність» протягом 2014-2016 років надано внески в статутній капітал в сумі 1428,6 тис.грн (2014 рік – 553,8 тис.грн. 2015 – 380,2 тис.грн, 2016 рік – 494,6 тис.грн), з яких на придбання трактора Беларус-320 М з полупричепом та навісним обладнанням, снігоприбиральної машини – 381,5 тис.грн, на проведення капітального ремонту житлових будинків – 943,4 тис. грн та інші цілі.

Разом з тим, фінансування видатків на капітальний ремонт житлового фонду відповідно до Тимчасової класифікації видатків мало здійснюватись за КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади».

Крім того, згідно з Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, капітальні трансферти — це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат, пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер.

Отже, основна ознака капітальних трансфертів полягає в тому, що вони мають цільовий характер і являють собою цільову допомогу.

 

Таким чином, планування, затвердження та здійснення видатків за КТКВ 180409 «Внески органів місцевого самоврядування в статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності», на виконання робіт з благоустрою, ремонту доріг, капітальному ремонту житлового фонду та на будівництво, які не відносяться до основної діяльності цих підприємств, здійснювалось з недотриманням Тимчасової класифікації видатків [25].

Вказане не надає повної та прозорої інформації щодо напрямків використання бюджетних коштів, призводить до передачі повноважень щодо використання бюджетних коштів комунальним підприємствам, що не відповідає принципам бюджетної системи в частині прозорості інформації з питань складання, розгляду, затвердження, виконання місцевого бюджету та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Так, в окремих випадках КП «Єдність», КП «СОМ» та КП «Водопостачання м.Вознесенська» за рахунок коштів, отриманих як внески в статутні капітали, виконано роботи власними силами на загальну суму 306,2 тис. грн (264,6 тис грн, 11,6 тис. грн та 29,7 тис. грн відповідно), до складу яких включно податок на додану вартість — 50,6 тис. грн та прибуток – 14,0 тис. гривень. Враховуючи, що зазначені витрати фактично не понесені підприємствами, вказане призвело до неефективного використання бюджетних коштів на суму 64,5 тис. гривень [53].

Крім того, на виконання Програми з бюджету міста виділені кошти, які використано КП «Єдність» в 2014 році – 7,2 тис. грн на виготовлення проектної документації на газифікацію житлового будинку за адресою: вул. Леніна, 79, в 2015 році на проведення будівельних робіт по зовнішньому газопостачанню нестандартного приєднання до газових мереж житлового будинку по вул. Леніна (вул. Соборності), буд. 79, за рахунок яких закуплено ГРШП з регулятором тиску В/40 (2 лінія редукування) на суму 39,3 тис. грн та сплачено за експертизу – 0,7 тис. гривень. Придбаний ГРШП з регулятором тиску В/40 рахується на балансі підприємства.

В 2016 році КП «Єдність» виділено кошти в сумі 22,6 тис. грн. для виконання робіт по зовнішньому газопостачанню, однак ПАТ «Миколаївгаз» якому в серпні 2016 року перераховано кошти, не виконано підключення новозбудованого газопроводу до діючого та повідомлено про неможливість приєднання об’єкта замовника до газових мереж з використанням матеріалів та інженерних конструкцій належних замовнику, оскільки дана послуга включає в себе виконання всього комплексу робіт з використанням будівельних матеріалів та приладів, закуплених газорозподільним підприємством. У зв’язку з чим, станом на 01.10.2016, 01.01.2017 та 01.04.2017 по обліку КП «Єдність» рахується дебіторська заборгованість в сумі 22,6 тис. гривень.

На неодноразові звернення КП «Єдність» до ПАТ «Миколаївгаз» щодо виконання робіт з приєднання будинку до газових мереж, останнім запропоновано передати придбаний ГРШП у власність ПАТ «Миколаївгаз».

На момент проведення аудиту питання щодо підключення газопроводу не вирішено, мешканці будинку не мають змоги користуватися газом (внутрішньобудинкові газові мережі збудовані за кошти власників квартир).

Таким чином, внаслідок прийняття управлінських рішень щодо виділення бюджетних коштів окремо на придбання ГРШП з регулятором тиску та окремо на виконання робіт призвело до неефективного використання бюджетних коштів в загальній сумі 61,9 тис. гривень.

Отже, недосконалість системи планування та розподілу бюджетних коштів призводить до розпорошення бюджетних ресурсів, не сприяє належному рівню задоволення потреб територіальної громади та призводить до неефективних витрат з бюджету.

Відповідно до п. 19 заходів Програми соціально –економічного розвитку міста Вознесенська на 2015 рік, затвердженої рішенням Вознесенської міської ради від 16.01.2015 № 5, обсяг фінансування з міського бюджету на виготовлення містобудівної документації «План зонування території (ЗОНІНГ) м. Вознесенська Миколаївської області» передбачено у сумі 200,00 тис. грн та виготовлення матеріалів Генерального плану міста Вознесенська без обмеження доступу – 100,00 тис. гривень.

Рішенням Вознесенської міської ради від 27.02.2015 № 18 [35] з міського бюджету виділено кошти відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради в сумі 100,0 тис. грн за КТКВК 180109 «Програма стабілізації та соціально – економічного розвитку території» для оплати за містобудівну документацію – виконання робіт з перегляду грифу обмеження доступу до графічних та текстових частин Генерального плану міста Вознесенська відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до пояснювальної записки до Звіту про виконання бюджету міста Вознесенська за 2015 рік виділені кошти за КТКВ 180109 використано в оплату за містобудівну документацію — виконання робіт з перегляду грифу обмеження доступу до графічних та текстових частин Генерального плану міста Вознесенська в сумі 79,95 тис. гривень.

Разом з тим, згідно з первинними документами, відділом містобудування та архітектури Вознесенської міської ради на підставі договору № 1-288/07-15 від 20.07.2015, укладеного з МПП «Майстерня С» розроблено містобудівну документацію «План зонування території (зонінг) м. Вознесенськ Миколаївської області» вартістю 79,95 тис. гривень. Згідно акту виконаних робіт від 04.09.2015 №1 МПП «Майстерня С» виконані роботи з розроблення містобудівної документації «План зонування території (зонінг) м. Вознесенськ Миколаївської області».

Виготовлена технічна документація рахується по бухгалтерському обліку відділу містобудування та архітектури міської ради.

Слід зазначити, що технічна документація «Генеральний план м. Вознесенська», виготовлена до 2015 року, рахується по бухгалтерському обліку окремо на суму 386,0 тис. гривень.

Тобто, Відділом містобудування та архітектури Вознесенської міської ради по КТКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально – економічного розвитку території» замість робіт з перегляду грифу обмеження доступу до графічних та текстових частин Генерального плану міста Вознесенська, фактично виконано роботи з розроблення містобудівної документації «План зонування території (зонінг) м. Вознесенськ Миколаївської області», що призвело до витрачання бюджетних коштів в сумі 79,95 тис. грн не у відповідності з напрямами визначеними у пояснювальній записці до рішення міської ради.

Разом з тим, вищезазначені видатки передбачені Програмою соціально –економічного розвитку міста Вознесенська на 2015 рік, дозвіл на укладання договору на виконання робіт з розроблення містобудівної документації «План зонування території (зонінг) м. Вознесенськ Миколаївської області», яким передбачалась попередня оплата 30 відсотків, надано розпорядженням міського голови від 16.07.2015 №78-р.

 

Гіпотеза 8. Наявність двох підприємств, які забезпечують надання послуг з водовідведення призводить до збільшення вартості послуг, що на негативно впливає на забезпеченість потреби в бюджетних коштах на оплату комунальних послуг та збільшує витрати населення.

Надання послуг з водовідведення на території міста Вознесенська здійснюють 2 підприємства: КП «Водопостачання м.Вознесенська» та ТОВ «БОС».

Зокрема, КП «Водопостачання м.Вознесенська» надає послуги з водопостачання та водовідведення (транспортування до магістрального каналізаційного колектору), а ТОВ «БОС» на підставі договору, укладеного з КП «Водопостачання м.Вознесенська» здійснює централізоване водовідведення стічних вод по магістральному каналізаційному колектору та їх очищення на біологічних очисних спорудах.

ТОВ «Біологічні очисні споруди» засноване шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності його учасників з метою одержання прибутку.

Учасниками Товариства є: ТОВ «Українська шкіропереробна компанія» та Територіальна громада міста Вознесенська в особі Вознесенської міської ради від імені якої виступає Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, внески кожного з учасників становлять по 50% — 111,25 тис. гривень.

Предметом діяльності Товариства є надання послуг споживачам міста Вознесенська по транспортуванню, збиранню та очищенню промислових та побутових стоків тощо.

Аналіз тарифів на водопостачання засвідчив, що з 2014 року відбулося їх підвищення в 2 рази з 13,52 грн до 40,23 гривень.

Слід зазначити, що з загальної кількості абонентів, що забезпечуються водопостачанням, лише 50% користуються послугами водовідведення, у зв’язку з відсутністю мереж водовідведення в окремих абонентів в 2014-2016 роках транспортувалося стоками 40 — 37% від загального обсягу реалізованої води. При цьому, зменшення кількості абонентів – підприємств, що здійснювали господарську діяльність в місті, призводить до зростання вартості тарифів.

Так, в 2014 році тариф на водопостачання для населення становив 5,57 грн, водовідведення – 7,95 грн (КП «Водопостачання м.Вознесенська» — 2,70 грн та ТОВ «БОС» — 5,25 грн, станом на 01.01.2017 – водопостачання – 7,3 грн, водовідведення – 19,74 грн (КП «Водопостачання м.Вознесенська» — 8,64 грн та ТОВ «БОС» — 11,10 грн), з 15 квітня 2017 – на централізоване водопостачання – 10,87 грн, централізоване водовідведення – 29,36 грн (КП «Водопостачання м.Вознесенська» — 13,75 грн та ТОВ «БОС» — 15,61 грн).

Крім того, тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) затверджені в розмірі 44,28 грн (водопостачання – 12,56 грн, водовідведення — 31,72 гривень).

Так, з квітня 2015 року тарифи на водопостачання та водовідведення затверджувались Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 №307, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або водовідведення суб’єктів господарювання розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше областей (включаючи місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить більше ніж сто тисяч осіб . Для суб’єктів господарювання, що не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення здійснюють обласні державні адміністрації.

Слід зазначити, що у зв’язку з підвищенням тарифів в квітні 2017 року, збільшилась потреба бюджетних установ в асигнуваннях оплату за водопостачання та водовідведення. Так, при запланованих видатках на суму 1189,0 тис.грн на 34,032 тис.куб.м, спожито за січень-березень 2017 року – 7,252 тис.куб.м на суму 235,3 тис.грн, очікуване споживання до кінця 2017 року – 26,78 тис.куб.м на суму 1185,8 тис.грн, недостатність коштів на оплату до кінця року становить 232,1 тис.гривень.

 

До складу тарифу на водовідведення КП «Водопостачання м.Вознесенська» (введеного з 15.04.2017), входять витрати на очищення стічних вод ТОВ «БОС» в сумі 13,01 без ПДВ (або 15,61 грн з ПДВ).

Розрахунок тарифів КП «Водопостачання м.Вознесенська» здійснено з урахуванням Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок № 869), п. 22 якого передбачено до складу прямих витрат включати витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами, які плануються відповідно до укладених договорів. Вподальшому, розподіл загально-виробничих витрат між послугами з водопостачання та водовідведення здійснювався з урахуванням прямих витрат підприємства.

При цьому, проведений за розрахунками КП «Водопостачання м.Вознесенська» аналіз витрат, врахованих у структурі тарифу на водовідведення, засвідчив, що за умови виключення витрат на очищення стічних вод з обсягу прямих витрат та включення їх до загальної суми витрат окремо, після розподілу загально-виробничих витрат, надасть можливість зменшити тариф з 40,23 грн до 37,37 грн (або на 2,86 гривень).

Крім того, аналіз структури тарифу на централізоване водовідведення ТОВ «БОС» на 2017 рік засвідчив, що до складу інших прямих витрат включена орендна плата в сумі 681,8 тис грн або 1,08 грн на 1 куб.м.

Разом з тим, фактично ТОВ «БОС» з 2015 року не сплачує до міського бюджету оренду плату за оренду індивідуально-визначеного (нерухомого або рухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (2015 рік – 454,3 тис.грн, 2015 рік – 394,0 тис.грн без врахування ПДВ та пені), при тому, що включені в тариф витрати відшкодовуються йому КП «Водопостачання м.Вознесенська».

Крім того, ТОВ «БОС» для здійснення господарської діяльності укладає договори оренди з ТОВ «Українська шкіряна компанія» та ТОВ «В-Центр», які мають у власності об’єкти водовідведення на території міста.

 

Основними елементами витрат у складі тарифів на водопостачання та водовідведення є заробітна плата з нарахуваннями, яка становить в КП «Водопостачання м.Вознесенська» 48% в ТОВ «БОС» — 56 відсотків.

Разом з тим, вирішення питання щодо надання послуг з водовідведення на території міста однією юридичною особою, зокрема, КП «Водопостачання м. Вознесенська», на балансі якого перебуває комунальне майно територіальної громади (об’єкти водовідведення), надало б можливість зменшити розмір адміністративних, загальновиробничих витрат, витрат за оренду та відповідно знизити тарифи на послуги з водовідведення.

 

 

 

Крім того, управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області в ході державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 досліджені питання, порушені зверненні гр. Івахненка В.М. (звернення від 25.10.2016 щодо можливого порушення фінансової дисципліни КП «Регспод», яке надійшло від Держаудитслужби України листом від 01.11.2016 №06-18/343).

Дослідженням встановлено, що відповідно до Статуту КП «Регспод», затвердженого рішенням Вознесенської міської ради від 18.04.2008 № 11 (далі – Статут), Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Вознесенська і підпорядковане міській раді (далі – Засновник) в межах, встановлених законодавством України.

Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі. Право власності на закріплене за Підприємством майно належить Засновнику, майно, придбане у процесі господарської діяльності, є власністю Засновника.

Відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 30.03.2007 № 8 КП «Регспод» надано згоду на відкриття кредитної лінії у розмірі 2 000,00 тис. грн на поповнення оборотних коштів та визначено, що міська рада виступає майновим поручителем КП «Регспод» на отримання кредиту в ТОВ «Банк «Фінанси та кредит». В заставу запропоновано майно -Багатопаливна автомобільна газозаправна станція та надано згоду на реалізацію заставленого майна у разі невиконання умов кредитного договору та договору застави.

Відповідно до договору про поновлювальну кредитну лінію, укладеного між ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» та КП «Регспод», в травні 2007 року Підприємству відкрито кредитну лінію на загальну суму 1 600,00 тис. грн із визначенням (з урахуванням змін) остаточного терміну погашенням кредиту до 01.11.2011 та сплатою відсотків за користування кредитними коштами.

Впродовж дії договору розмір відсотків за користування кредитом збільшився з 16,5 % до 30% річних.

Дослідженням встановлено, що КП «Регспод» кредитні кошти витрачені на придбання основних засобів, оплату за природний газ, попередню оплату за газ, за транспортування газу, оплату за медикаменти, тощо.

Зокрема, в травні 2007 року КП «Регспод» за рахунок кредитних коштів придбано у ТОВ «Союз Авто Плюс» автомобіль «Toyota Camry» (реєстраційний номер ВЕ 4999АН) вартістю 252,00 тис. грн (з ПДВ).

Зазначений автомобіль «Toyota Camry» на підставі видаткової накладної від 11.05.2007 № 34 та акту прийому — передачі від 21.05.2007 оприбутковано по обліку КП «Регспод» на рахунку 105 «Транспортні засоби». За період з 01.06.2007 по 31.03.2017 Підприємством нарахована амортизація по вказаному автомобілю у загальній сумі 190,0 тис. грн, в тому числі в періоді, що підлягає дослідженню, з 01.01.2014 по 31.03.2017 у сумі 22,9 тис. грн, яка віднесена на витрати Підприємства.

Впродовж 2007-2016 роки та І кварталу 2017 року (за винятком 2013 року) діяльність КП «Регспод» була прибутковою. За 2013 рік фінансовим результатом діяльності підприємства є збиток.

Дослідженням встановлено, що КП «Регспод» на підставі договору оренди транспортного засобу від 22.05.2007 №55 передано автомобіль Тoyota Camry в оренду виконавчому комітету Вознесенської міської ради терміном до 26.03.2012. В подальшому, між КП «Регспод» та виконавчим комітетом Вознесенської міської ради починаючи щорічно укладались договори оренди. На час проведення аудиту за умовами договору від 14.12.2016 №44/145 автомобіль перебуває в оренді терміном до 31.12.2017.

Орендна плата розрахована відповідно до п. 7 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Вознесенська, затвердженої рішеннями Вознесенської міської ради від 28.07.2006 № 6 та від 27.11.2009 № 14 у розмірі 1 грн на місяць.

Автомобіль Тoyota Camry розпорядженнями голови міської ради закріплено за штатним водієм виконавчого комітету Вознесенської міської ради, та перебуває в користуванні міського голови.

Витрати на утримання вказаного автомобілю здійснюються в межах відповідних кошторисних призначень, затверджених виконавчому комітету.

Таким чином, автомобіль «Тoyota Camry» відразу після придбання, а саме з 22.05.2007 переданий КП «Регспод» в оренду виконавчому комітету та не використовувався у господарській діяльності Підприємства, що свідчить про неефективне витрачання у 2007 році коштів в загальній сумі 252,00 тис.гривень.

Відповідно до п.п. 1 п. «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління майном, що належить до комунальної власності, здійснюється в межах повноважень, визначених міською радою.

 

ВИСНОВКИ

 

За результатами проведеного дослідження виявлені недоліки в роботі органів місцевого самоврядування міста Вознесенська, які не сприяли збільшенню фінансових ресурсів та доходних джерел:

– недостатній контроль за використанням земель територіальної громади міста, повнотою сплати орендної плати призводить до недоотримання доходів міським бюджетом;

– недосконалий рівень внутрішнього фінансового контролю приводить до зайвого та неефективного витрачання бюджетних коштів;

– неприйняття управлінських рішень щодо повного та ефективного використання наявних фінансових ресурсів.

Результати проведеного дослідження свідчать, що до бюджету міста Вознесенська не повністю мобілізовані всі наявні ресурси для розширення дохідної бази бюджету, в процесі його виконання допускались окремі недоліки, що призвели до недоотримання та втрат фінансових ресурсів міського та державного бюджетів за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року на загальну суму 9025,3 тис. грн, з яких:

— за відсутності реальних важелів впливу органів місцевого самоврядування до суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, недоотримано (втрачено) доходів бюджетом на суму 3551,2 тис. грн;

використанням орендарями земельних ділянок не у відповідності з цільовим призначенням, без внесення змін до договорів оренди, призвело до втрат доходів бюджету в сумі – 451,9 тис. грн;

— списання боргу по сплаті податку на землю внаслідок припинення діяльності підприємств-боржників та у зв’язку із закінченням строку позовної давності – 368,5 тис.грн;

— не проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення боргу з ТОВ «БОС» за оренду комунального майна призвело до недоотримання доходів міським бюджетом – 1895,2 тис.грн та державним бюджетом (ПДВ) – 315,6 тис. грн;

— внаслідок сплати управлінням соціального захисту та фінансовим управлінням Вознесенської райдержадміністрації, які розташовані на території міста, ПДФО до районного бюджету, замість бюджету міста Вознесенська, недоотримання (втрати) доходів міста — 337,0 тис. гривень.

— внаслідок неприйняття відповідних рішень про передачу субвенції об’єднаними територіальними громадами та районною радою, бюджетом міста Вознесенська недоотримано доходів у вигляді субвенцій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» в сумі 2099,2 тис. грн, з яких в квітні 2017 року прийнято рішення про передачу коштів в сумі 284,4 тис.грн;

— не вжиття заходів щодо стягнення внесків пайової участі за укладеними договорами в 2014 році призвело до втрат доходів 6,7 тис.гривень.

Резерви наповнення бюджету міста – 902,2 тис.грн, а саме у разі перегляду понижуючих коефіцієнтів по сплаті інвесторами (замовниками) пайової участі можливо додаткове залучення фінансових ресурсів до доходів бюджету.

Крім того, недосконалість бюджетного та податкового законодавства, а також не бажання окремих юридичних осіб реєструвати свої підрозділи як відокремлені, не сприяють залученню до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб працівників підрозділів, розташованих на території міста. Розрахунковий щорічний резерв можливого отримання доходів 1015,9 тис. гривень.

Недосконалий рівень внутрішнього фінансового контролю призвів до зайвих витрат бюджетних коштів на реконструкцію ЗОШ №8 в сумі 392,2 тис. гривень.

Прийняття неефективних управлінських рішень щодо утримання штатної чисельності закладів освіти понад визначену Типовими штатами та недосконала мережа, призвело до додаткових витрат на їх утримання в сумі 215,2 тис. гривень.

Завдяки проведенню оптимізації ЗНЗ, ДНЗ та інших закладів освіти вдалося б заощадити (зекономити) в майбутньому на рік щонайменше 852,6 тис.гривень.

Недосконалість системи планування та розподілу бюджетних коштів на фінансування міських програм призвело до неефективних витрат в сумі 126,4 тис. грн.

Наявність недоліків у системі організації освіти загальноосвітніх та дошкільних закладів міста призводить до недоотримання населенням якісних соціальних гарантій в сфері освіти, а саме: дошкільні навчальні заклади працюють з перевантаженням, не досягнуто повному мірою забезпечення норм харчування по усіх продуктах, необхідних для розвитку та здоров’я дітей.

Стан надання соціальних гарантій в сфері охорони здоров’я дає підстави стверджувати, що діюча система організації роботи та фінансування галузі в місті не забезпечує надання населенню в повному обсязі державних соціальних гарантій, цьому заважають незабезпечення потреби на придбання медикаментів та харчування, на оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів та недостатність необхідного сучасного медичного обладнання.

Крім того, встановлено неефективне використання в попередніх бюджетних періодах КП «Регспод» коштів в сумі 252,0 тис.грн на закупівлю автомобіля, який фактично не використовувався в господарській діяльності підприємства та переданий в оренду виконавчому комітету міської ради.

 

ПРОПОЗИЦІЇ

 

З огляду на повноваження викладені у ст.2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» [9], Порядку проведення Державною аудиторською службою, її межрегіональними територіальними міжрегіональними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів[22] та Методичних рекомендацій з організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом ГоловКРУ України від 13.03.2007 року № 50 [31], та з метою наповнення доходної частини бюджету досліджуваного району та ефективного використання наявних бюджетних коштів аудиторською групою розроблено ряд пропозицій:

 

 1. Вознесенській міській раді:

1.1 – направити до Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області акти обстеження земельних ділянок, складені комісію по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська, створеною відповідно до наказу Управління комунальної власності Вознесенської міської ради «Про створення комісії по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська на час проведення аудиту Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області» від 25.04.2017 №31, з метою застосування заходів в межах своїх повноважень та надання Вознесенській міській ради розрахунків суми збитків, нанесених шляхом використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Після отримання Вознесенською міською радою розрахунків сум збитків, нанесених шляхом використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, затвердити акти з визначення збитків Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради та стягнути шкоду в судовому порядку;

1.2. – продовжити роботу з проведення моніторингу земельних ресурсів міста на предмет виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки з порушенням законодавства України, а саме: без виготовлення землевпорядної документації, її затвердження, прийняття відповідного рішення міської ради, укладання та реєстрації права користування. У разі використання вільних від забудови земельних ділянок землекористувачами без правовстановлюючих документів – вилучити такі земельні ділянки;

1.3. – звернутися до Вознесенської районної ради та об’єднаних територіальних громад з приводу прийняття відповідних рішень та укладання договорів про передачу субвенції на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ»;

1.4. – з метою додаткового залучення ресурсів до міського бюджету винести на розгляд сесії питання щодо внесення змін до Методики визначення пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вознесенська в частині перегляду понижуючих коефіцієнтів по сплаті внесків;

1.5. — з метою раціонального використання бюджетних коштів провести ретельний аналіз мережі закладів освіти та розглянути питання щодо її оптимізації;

1.6. — розробити та затвердити Порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста Вознесенська та здійснення внесків до їх статутних капіталів;

1.7. — з метою раціонального використання коштів міського бюджету та дотримання пріоритетності фінансування програм саме соціального спрямування, переглянути на комісії міської ради обсяги видатків затверджених місцевих програм, які при фінансуванні заходів на їх виконання не мають дієвого соціального/економічного ефекту, по яких не виконуються затверджені результативні показники. Направити вивільнені резерви коштів на фінансування бюджетних програм, виконання заходів по яких було б спрямовано на соціальний захист окремих категорій населення міста;

1.8. — розглянути питання щодо надання послуг з водовідведення на території міста однією юридичною особою, а саме: КП «Водопостачання м. Вознесенська», на балансі якого перебуває комунальне майно з метою зменшення адміністративних, загальновиробничих витрат та витрат на оренду; звернутися до співвласників майна, які мають у власності об’єкти водовідведення на території міста, з метою вирішення питання щодо передачі їх до комунальної власності міста Вознесенська;

1.9. — розглянути питання щодо доцільності використання автомобіля КП «Регспод», який фактично використовується виконавчим комітетом на підставі договору оренду та у разі необхідності прийняти відповідне рішення щодо повернення його балансоутримувачу, або передачі на баланс виконавчого комітету;

1.10 – з метою покращення харчування дітей в дошкільних навчальних закладах максимально наблизити рівень бюджетних призначень до потреби на закупівлю продуктів харчування для вихованців, з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України № 1591 [21];

1.11 – з метою наближення вартості 1 ліжко-дня в КУ «Вознесенська ЦРЛ» до середнього показника по області, за рахунок додаткових надходжень до міського бюджету забезпечити перерозподіл коштів на збільшення видатків на харчування та медикаменти;

1.12 — вирішити питання щодо приєднання до газових мереж житлового будинку по вул. Соборності, 79.

 

 1. Управлінню комунальної власності Вознесенської міської ради:

2.1 продовжити укладання договорів оренди землі на період виготовлення землевпорядної документації з метою недопущення безоплатного використання земельних ділянок в місті. У разі виявлення в результаті інвентаризації земельних ділянок, які використовуються без правовстановлюючих документів негайно направляти інформацію до Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області з метою припинення фактів безоплатного користування землею.

2.2. провести роботу з землекористувачами щодо внесення змін до договорів оренди землі в зв’язку із проведенням індексації нормативної грошової оцінки, ставок та розміру орендної плати, з урахуванням зміни цільового призначення на підставі рішень міської ради.

2.3 – з метою стягнення з ТОВ «Біологічні очисні споруди» заборгованості за оренду комунального майна звернутись з позовом до суду.

 

 1. Управлінню освіти Вознесенської міської ради:

 

3.1. — з метою економного використання бюджетних коштів привести штатну чисельність у відповідність до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів [33];

3.2 — розробити заходи щодо посилення внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів на виконання ремонтних робіт, в т.ч. в частині дотриманням норм бюджетного законодавства та законодавства про закупівлі; забезпечити контроль за подальшим використанням бюджетних коштів на реконструкцію покрівлі Вознесенської ЗОШ №8 та введенням вказаного об’єкта в експлуатацію.

 

 

 1. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Вознесенської міської ради:

4.1.- з урахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання [29] розробити результативні показники, на підставі яких в подальшому здійснювати оцінку ефективності використання коштів місцевого бюджету на виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська та аналіз досягнутих результатів;

4.2. — забезпечити планування та затвердження видатків з урахуванням Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів [26].

 

 1. Фінансовому управлінню Вознесенської міської ради:

5.1. — ініціювати перед підприємствами, установами та організаціями, підрозділи яких розташовані на території міста Вознесенська, питання щодо реєстрації їх як відокремлених підрозділів з метою зарахування ПДФО до бюджету міста;

5.2. – забезпечити контроль за повнотою надходження доходів (неподаткових платежів) до міського бюджету, правильністю планування та затвердження видатків, розробити заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядників бюджетних коштів.

 

 

Начальник відділу контролю в органах

влади, оборони, правоохоронних органах

та за місцевими бюджетами управління

Південного офісу Держаудитслужби

в Миколаївській області                                                                         А.М.Радом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Земельний кодекс України.
 4. Податковий кодекс України.
 5. Цивільний кодекс України.
 6. Господарський кодекс України.
 7. Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту».
 8. Закон України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна».

9.                Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

 1. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 3. Закон України від 20.12.2016 № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
 4. Закон України від 06.10.1998 № 161-ХІV «Про оренду землі».
 5. Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VІІІ.
 6. Закон України від 05.10.2000 № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 7. Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту».
 8. Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 №640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення».
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2015 № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 698 «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її територіальними межрегіональними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів.
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 року №538-р «Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі».
 15. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм».
 16. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про затвердження Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
 17. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу».
 18. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дитячих навчальних закладах».
 19. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 20. Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».
 21. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.10.2013 № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні».
 22. Наказ ГоловКРУ України від 13.03.2007 № 50 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації та проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів».
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 11.2010 №1055.
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» від 12.2010 № 1205.
 25. Рішення Вознесенської міської ради від 26.12.2014 № 10 «про затвердження Методики визначення пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вознесенська».
 26. Рішенням Вознесенської міської ради від 27.02.2015 № 18 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2015 рік».
 27. Рішення Вознесенської міської ради від 28.07.2006 № 6 «Про затвердження Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Вознесенська».
 28. Рішення Вознесенської міської ради від 27.11.2009 № 14 «Про затвердження Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Вознесенська».
 29. Інформація Вознесенського відділення Очаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області від 07.04.2017 №199/10/14-06-13-01-09.
 30. Розрахунок резервів з податку на доходи фізичних осіб.
 31. Інформація Вознесенського відділення Очаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Миколаївській області від 29.05.2017 №28/10/07-02-31.
 32. Розрахунок втрат від використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.
 33. Розрахунок втрат від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням.
 34. Акти обстеження земельних ділянок.
 35. Інформація щодо нарахування та сплати орендної плати ТОВ «БОС».
 36. Розрахунок пайової участі у розвиток інфраструктури міста Вознесенська за 2014-2015 роки та І квартал 2017 року.
 37. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг на 2017 рік у розрізі місцевих бюджетів.
 38. Розрахунок фонду оплати праці бухгалтерів по ЗОШ № 10, ЗОШ №8 та Вознесенській гімназії № 1.
 39. Розрахунок фонду оплати праці головного бухгалтера по міському науково-методичному центру відповідно штатних розписів.
 40. Розрахунок економії фонду оплати праці внаслідок об’єднання Вознесенської ЗОШ № 6 та Вознесенського ліцею «Інсайт».
 41. Розрахунок економії фонду оплати праці внаслідок об’єднання Вознесенської спеціалізованої школи №1 та Вознесенської гімназії №1.
 42. Розрахунок економії фонду оплати праці по Навчально-виховному комплексу І ступеня № 9 ДНЗ № 16.
 43. Довідка щодо видатків на виконання бюджетних програм по місцевому бюджету за 2014-2016 роки.
 44. Реєстр виконаних комунальними підприємствами капітальних ремонтів робіт власними силами за рахунок коштів, виділених з бюджету міста Вознесенська як внески в статутні фонди за 2014-2016 роки.

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*