На черговій 51-й сесії 23 березня 2018 р. знову будуть розглядати питання виділення коштів депутатам

Проект подав депутат  Кондратєнков Ю.М.

УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від                    2018 року № ___                                                   сесія VII скликання
м. Вознесенськ

Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста  за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради

З метою оперативного вирішення питань соціально-економічного характеру безпосередньо за ініціативи та під контролем депутатів міської ради, відповідно до статей 89, 91 Бюджетного кодексу України, частини другої, третьої, шостої статті 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись статтею 25, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок (далі – Порядок)використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради (додається).
 1. Затвердити межі округів депутатів Вознесенської міської ради, на яких депутати будуть використовувати вищезазначений Порядок (додається).
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залучення інвестицій (Вдовіченко О.Г.).

Міський голова                                                                                                                                                        В.Д.Луков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Вознесенської

міської ради

від 23.03.2018 №_____

 

Порядок використання коштів міського бюджету,

які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради

І.Загальні положення

 1. Порядок використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради (далі – Порядок) установлює процедури, пов’язані з виділенням, за пропозиціями депутатів міської ради, додаткових до затверджених видатків коштів з міського бюджету, їх витрачанням.
 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

ІІ. Основні напрями використання коштів

 1. Основними напрямами використання коштів міського бюджету на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста є:

1) одноразова матеріальна допомога на вирішення гострих нагальних проблем людини, крім  осіб:

які отримали матеріальну допомогу протягом поточного року в рамках Комплексної програми соціального захисту «Турбота» на 2016-2020 роки;

які мають медичний страховий поліс.

2) виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції об’єктів благоустрою, комунального майна;

3) поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я;

4) сприяння участі дітей та молоді у відповідних заходах в сфері культури, фізкультури, спорту, туризму, освіти.

ІІІ. Обсяг, умови та порядок виділення  та використання коштів

 1. Обсяг коштів з міського бюджету міста Вознесенська, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради, визначено в сумі 1700,0 тис. грн. (додаток 1). Зміни до міського бюджету вносяться за результатами річного звіту за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини бюджетних коштів бюджету міста Вознесенська шляхом збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів згідно повноважень.

Додаткові кошти за цим Порядком направляються на видатки, передбачені статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

Пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, надані кожним депутатом міської ради, не повинні перевищувати 50,0 тис. грн.

Кошти на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста використовуються відповідно до звернень юридичних осіб та жителів міста на виконання депутатських повноважень.

Депутати можуть об’єднувати кошти для спільного їх використання за одним напрямком (об’єктом, заходом) із дотриманням вимог цього Порядку.

Депутат має право контролювати виконання свого звернення з використання коштів на всіх етапах його виконання.

У випадку дострокового припинення повноважень депутата міської ради право на використання  нерозподілених коштів переходить до депутата, який за рішенням Вознесенської  міської виборчої комісії визнаний депутатом міської ради.

Невикористані депутатами кошти до 1 грудня бюджетного року можуть бути перерозподілені на інші пріоритетні  видатки бюджету міста Вознесенська.

 

 1. Для спрямування додаткових коштів з міського бюджету відповідно до цього Порядку депутат міської ради готує звернення про виділення коштів (додаток 2) до міського голови та надає його разом з заявою (додаток 3) та копіями підтверджуючих документів.

В разі спрямування коштів на надання матеріальної допомоги депутат міської ради додає до клопотання документи, що підтверджують підставу для надання матеріальної допомоги (заяву громадянина на ім’я депутата, довідка про склад сім’ї, виписка з лікувальної установи щодо стану здоров’я (якщо кошти необхідні на лікування), довідка з банку про номер рахунку для перерахування коштів.

В разі спрямування коштів на проведення робіт, оплату послуг, придбання обладнання в клопотанні зазначається соціально — економічне обґрунтування, очікувані результати, до клопотання додаються проектно-кошторисна документація, рахунки, накладні.

 1. Міський голова ради направляє ці документи на розгляд постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залучення інвестицій. У разі відповідності клопотання вимогам цього Порядку, достатності поданих підтверджуючих документів, за наявності позитивного висновку постійної комісії документи разом з копією протоколу засідання передаються головному розпоряднику бюджетних коштів.

У разі відмови у задоволенні клопотання депутату надається детальне обґрунтування такої відмови.

У разі необхідності зміни напрямку використання коштів на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста або їх перерозподілу, депутат звертається з відповідним клопотанням, яке розглядається у порядку, затвердженому цим Порядком.

 1. Головний розпорядник бюджетних коштів аналізує надані документи та надає:

1) Фінансовому управлінню Вознесенської міської ради лист про виділення додаткових асигнувань з міського бюджету з підтвердженням необхідності виділення коштів за запропонованим напрямом, розподіл цих коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків та період, у якому пропонується здійснити видатки; посилання на розділ (пункт та ін.) міської цільової програми, якою затверджено відповідний захід;

 1. Фінансове управління Вознесенської міської ради на підставі аналізу листів головних розпорядників бюджетних коштів включає узгоджені пропозиції до проекту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету в напрямку розподілу видатків головним розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації.

Фінансове управління Вознесенської міської ради в установленому порядку вносить зміни до річного та помісячного розпису міського бюджету та здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів.

 1. Головні розпорядники коштів міського бюджету забезпечують перерахування коштів отримувачам та ведення обліку коштів, виділених на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

ІV. Облік виділених коштів, контроль та звітність про їх використання

 1. Фінансове управління Вознесенської міської ради та головні розпорядники бюджетних коштів ведуть облік виділених та витрачених згідно з даним Порядком коштів міського бюджету окремо по кожному зверненню юридичних осіб та жителів міста.

Головні розпорядники коштів щоквартально надають до Фінансового управління та постійній комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залучення інвестицій інформацію про виділені та використані кошти на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста.

 1. Інформація щодо напрямків використання, виділених та використаних коштів на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста підлягає оприлюдненню на інформаційному інтернет-порталі міста Вознесенська.
 1. Контроль за використанням коштів депутата Вознесенської міської ради здійснює постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залучення інвестицій.

 

 

Голова постійної комісії міської ради

з питань депутатської діяльності, законності,

правопорядку та зв’язків з громадськістю                                   Ю.М. Кондратєнков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вознесенської

міської ради

від _____ № ________

 

Межі округів депутатів Вознесенської міської ради,

на яких депутати будуть  використовувати  Порядок використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради.

 

№ виб.

округу

Депутати міської ради Межі територіального виборчого округу – межі впливу
1 Бондар Юрій Степанович м.Вознесенськ – вул.Гагаріна, вул.Ентузіастів, вул.Залізнична, вул.Космічна, вул.Маяковського: 56–56Б, 58, 60–170; вул. Ярова: 36–53; вул.Сокольська: 121, 123–123А, 125, 129–295
2 Рутта Віктор Володимирович м.Вознесенськ – вул.Болгарська: 103–105, 107, 109, 111–113, 115, 119–254; вул.Степова, пров.Козацький, пров.Кошового Олега, пров.Нагорний, пров.Нахімова
3 Онча Олег Михайлович м.Вознесенськ – вул.Айвазовського, вул.Гоголя, вул.Слобідська: 28-142, 39-129, вул.Маяковського: 2–55, 57, 59; вул. Ярова: 1–35; вул.Осадчого: 28–30, 32–34, 36–40, 44, 46–107; вул.Світла, вул.Слов’янська, вул.Східна, вул.Тітова, вул.Орлика Пилипа, пров.Південний, пров.Поперечний, пров.Смекаліна
4 Ніколенко Олександр Володимирович

 

м.Вознесенськ – вул. Слобідська: 1-37, 2-26, вул. Сокольська: 1–120, 122–122А, 124, 126А–128; вул.Гетьманська, вул.Волошкова, вул.Болгарська: 17, 19, 21, 23, 25–102, 106, 108, 110, 114, 116; пров.Мертвоводський
5 Чебанов Євгеній Леонідович м.Вознесенськ – вул.Виноградна, вул.Зарічна: 57-194, вул.Мирна, вул.Тімірязєва: 81-176, вул.Травнева
6 Наградська Катерина Павлівна м.Вознесенськ – вул.Джерельна, вул Зарічна:1-56, вул.Жуковського, вул.Рибацька, вул.Осадчого: 1–27, 31, 35, 41–43, 45; вул. Болгарська: 1–16, 18–18А, 20–20Б, 22, 24; вул.Танасчишина, вул.Тімірязєва: 1-80
7 Вуїв Оксана Вікторівна м.Вознесенськ – вул.Гніліченка, вул.Декабристів, вул.Кібрика: 1-7; вул.Одеська: 1-21, вул.Київська: 1–15, 20, 32; вул.Космонавтів, вул.Набережна, вул.Пошукайла, вул.Таврійська, вул.Челюскінців, вул.Шевченка: 1–10, 10-А, 11-15
8 Кушнір Ніна Василівна м.Вознесенськ – вул.Кібрика: 9, 10 12, 14, вул.Одеська: 23–29, 31, 33, 37, 39–41, 49, 51; вул.Короленка, вул.Центральна, пров.Юрка Тютюнника, вул. Шевченка: 16–29А, 32–32А, 34, 36, 38
9 Бобров Андрій Миколайович м.Вознесенськ – вул.Київська: 17–19, 21–31, 33–98, 100, 102; вул.Шевченка: 31–31Б, 33, 35, 37–37В, 40–43-А, 43
10 Франк Лариса Іванівна м.Вознесенськ – вул.Володимирська, вул.Крим-Кавказ, вул.Бориса Мозолевського, вул. Шевченка: 44-63, пров.Белінського, пров.Карпенка, пров.Сергія Дельвіга, пров.Карбівничого
11 Балабушко Тетяна Миколаївна м.Вознесенськ – вул.Київська: 137, 139, 141, 143, 147–199, 203, 205–207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 227–227Б, 229, 231, 233–235, 239; вул.Аграрна, вул.Кутвицького: 2–43, 45, 49; вул.Леонова, вул.Миру, вул.Перемоги, вул.Суворова, вул.Фадєєва, вул.1 Травня, пров.Гончаренка: 8, 10, 12, 14–18; пров.Дорожній, пров.Захарова, пров.Каштановий, пров.Новий, пров.Робочий, пров.Транспортний
12 Бутенко Лариса Дмитрівна м.Вознесенськ – вул.Слободянюка Бориса, вул.Сухомлинського
13 Гнесний Сергій   Іванович м.Вознесенськ – вул.Святомиколаївська, вул.Висока, вул.Добровольського, вул.Енгельса, вул.Київська: 236–238, 244–290А; вул.Запорізька, вул.Зіркова, вул.Північна, вул.Лазурна, вул.Лобачевського, вул.Незалежності, вул.Польова, вул.Соколовського, вул.Торгівельна, вул.Малашевича, вул.Ювілейна, пров.Армійський, пров.Заводський, Будинок залізничників, Казарма 1133 км.
14 Вестя Володимир Миколайович м.Вознесенськ – вул.Будівельників: 2–11
15 Торжинська Лариса Михайлівна м.Вознесенськ –вул.Київська: 200–202, 204, 208–208А, 210А, 212, 214, 216–218, 220, 222А–222Б, 224–226, 228–228А, 230, 232
16 Соя Олександр Миколайович м.Вознесенськ – вул.Будівельників: 14–18; вул.Героїв України: 6, 8, 9, 13, 15
17 Савчук Вікторія Олександрівна м.Вознесенськ –вул.Героїв України: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
18 Чорноморець Іван Іванович м.Вознесенськ – вул.Козацька, вул.Глібова, вул.Фонтанна, вул.Кутвицького: 44, 46–48, 50–137А; вул.Омеляновича-Павленка
19 Костюков Олег Сергійович м.Вознесенськ – вул.Тіниста, вул.Чорновола, вул.Садова, вул.Старицького, вул.Покровська, вул.Різдвяна, пров.Бородіна, пров.Криничний, пров.Докучаєва, пров.Миколи Василенка, пров.Большакова, пров.Шкільний
20 Стоян Людмила Миколаївна м.Вознесенськ – вул.Маріїнська: 1–23, 25, 27, 31, 33, 35–35А; вул.Одеська: 30, 32, 34–36, 38, 42–48, 50, 52–83; вул.Плавнева, вул.Кравченка, вул.Соборності: 2–21, 23, 25, 27, 31, 37, 41, 43; вул.Лесі Українки, вул.Пушкінська: 1–35А; вул.Ксеніївська, пров.Артемівський, пров.Кузнечний, пров.Костенка, пров.Бикова, пров.Чкалова
21 Бабаєв Андрій   Михайлович м.Вознесенськ – вул.Крушельницької: 1–16, 20–20А, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42; вул.Троїцька, вул.Соборності: 22, 24, 26, 28–30, 32–36, 38А–40, 42, 44–66, 71, 73, 75–77; вул.Хлібозаводська, вул.Шмідта, пров.Вербний
22 Сердега Олег Миколайович м.Вознесенськ – вул.Маріїнська: 24, 26–26А, 28–30, 32, 34, 36–91; вул.Космодем’янської Зої: 1–29, 33, 35, 37, 39, 41, 43–45; вул.Лермонтова: 1–43, 45, 47; вул.Пушкінська: 36–89; вул.Філатова, вул.Михайлівська: 4–43, 45, 51, 53; пров.Ветеринарний, пров.Вячеслава Чорновола, пров.Бузьких Козаків, пров.Онуфрієнка, пров.Ціолковського, пров.Радомський
23 Балабушко Тетяна Миколаївна м.Вознесенськ – вул.Крушельницької: 17–19, 21–23, 25, 27, 29, 31–33, 35, 37, 39, 41, 43–59; вул.Київська: 99–99В, 101, 103–136, 138, 140, 142, 144–146А; вул.Щаслива, вул.Котляревського, вул.Соборності: 68–70, 72, 74, 78–216; вул.Спаська, вул.Осипенка, вул.Франка, вул.Привокзальна, пров.Гастелло, пров.Гончаренка: 1–7, 9, 11, 13; пров.Лятошинського, пров.Олександрівський, пров.Щепкіна
24 Антонов Михайло Сергійович м.Вознесенськ – вул.Кооперативна, вул.Барвінкова: 1–61, 63, 69, 71, 73, 75–77; вул.Космодем’янської Зої: 30–32, 34, 36, 38, 40, 42, 47–106; вул.Лермонтова: 44, 46, 48–116; вул.Благодатна, вул.Михайлівська: 44, 46–50А, 52, 54–121
25 Костєв Олександр   Анатолійович м.Вознесенськ – вул.Космодем’янської Зої: 107–245А; вул.Вавілова: 1–15, 17, 19, 23, 25, 27; вул.Корольова: 2–9, 11–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27–41; вул.Леваневського, вул.Матросова Олександра: 2–52, 56, 58–58А, 60; вул.Ткачука: 2–46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; пров.Герцена: 1–9; пров.Кораловий, пров.Раскової, пров.Чехова
26 Крестич Олександр Васильович м.Вознесенськ – вул.Довженка, вул.Квіткова, вул.Корнейка, вул.Корольова: 10, 14, 16, 18, 20, 22–22А, 24, 26, 43–85; вул.Коршуновича, вул.Солов’їна: 1–130, 132, 134, 136, 138; вул.Матросова Олександра: 53–55, 57, 59, 61–138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154–156, 158, 160; вул.Малиновського, вул.Сапєгіна, вул.Теплична, пров.Бузький, пров.Вишневий, пров.Глінки, пров.Парниковий, пров.Рилєєва
27 Кісіль Віктор Петрович м.Вознесенськ – вул.Калинова: 2–136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156; вул.Західна: 1–20, 22, 24–25; вул.Соколецька: 1–117, 120, 122, 124, 126; вул.Толстого Льва, пров.Герцена: 11–19; пров.Ломоносова, пров.Лугового, пров.Радищева, пров.Сонячний, пров.Туполєва: 1А–8А, 10–12; пров.Хмельницького
28 Вдовіченко Олексій Григорович м.Вознесенськ – вул.Калинова: 137, 139, 141, 143–145, 147, 149, 151, 153, 155, 157–199; вул.Корольова: 91–123; вул.Солов’їна: 131–131Б, 133, 135, 137–193; вул.Матросова Олександра: 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161–203; вул.Західна: 21А, 23, 26–96; вул.Соколецька: 119, 121, 123, 125, 127–177; пров.Радісний, пров.Толбухіна, пров.Туполєва: 9, 13–40; пров.Фруктовий, пров.Чайковського
29 Пилипенко Дмитро Валентинович м.Вознесенськ – вул.Калинова: 200-267А; вул.Коцюбинського, вул.Мелісова, вул.Піщана, вул.Тичини, пров.Абрикосовий, пров.Березовий, пров.Грушевий, пров.Дачний, пров.Молодіжний, пров.Гречаного, пров.Пестеля, пров.Тополиний, пров.Усенка, пров.Яблуневий, пров.Бурштиновий, вул. Солов’їна: 194-289; вул.Матросова Олександра: 204-265; вул.Соколецька: 178-254
30 Плохотний Олександр Миколайович м.Вознесенськ – вул.Врожайна, вул.Єрмоленка, вул.Молодогвардійська, вул.Некрасова, вул.Озерна, вул.Олейнюка, вул.Відрадна, вул.Панаса Мирного, вул.Сковороди Григорія, вул.Соснова, вул.8-го Березня, вул.Центральна садиба, пров.Затишний, пров.Зелений, пров.Тихий
31 Матіїв Володимир Михайлович м.Вознесенськ – вул.Беляєва, вул.Вознесенська, вул.Десантників, вул.Єлісєєва, вул.Лисенка, вул.Макарова, вул.Мічуріна, вул.Горіхова, вул.Сучкова, вул.Шаталова, вул.24-го Березня, вул.40 років Визволення
32 Кондратєнков Юрій Миколайович м.Вознесенськ – вул.Петра Дяченка, вул.Вавілова: 16–16А, 18, 20–22, 24, 26, 29–62; вул.Барвінкова: 62, 64–68А, 70, 72, 7 4, 78–137; вул.Нова, вул.Ткачука: 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63–84; вул.228-ї стрілецької дивізії, пров.Котика Валі, пров.Пирогова
33 Паладій Микола Анатолійович м.Вознесенськ – вул.Берегового, вул.Дружби, вул.Кольчака, вул.Лісна, вул.Черняховського, пров.Михайлівський, пров.Павлова, пров.Український
34 Бебінов Роман Сергійович

Коршун Олег Георгійович

м.Вознесенськ – вул.Благовісна, вул.Олексанра Потебні, вул.Карбишева, вул.Курчатова, вул.Миколаєва, вул.Поповича, вул.Черемшинова, вул.Сокуренко Надії, вул.Стасова, вул.Паркова, військова частина А2734

 

Додаток 1

до Порядку використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради

                                                                                                                                                     

Напрямки та обсяги фінансування звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями

депутатів Вознесенської міської ради у 2018 році

 

 

№ з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу Термін виконання Виконавці

 

Джерела фінансування Обсяги фінансування
Всього

%

Всього

грн.

1. Оперативне та ефективне забезпечення активної участі депутатів міської ради в житті територіальної громади, діяльності Вознесенської міської ради та виконання ними програмних зобов’язань перед виборцями і захисту інтересів кожного жителя міста. 1.Одноразова матеріальна допомога на вирішення гострих нагальних проблем людини (на лікування,операційне втручання, післяопераційну реабілітацію і т.і). 2018 рік Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради Бюджет міста Вознесенська 25% від загальної суми 425 000
2.Сприяння благоустрою закріплених територій міста.

 

2018 рік Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради Бюджет міста Вознесенська 20% від загальної суми 340 000
3.Поліпшення матеріально – технічної бази закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я.

 

 

2018 рік Управління освіти

Вознесенської міської ради,

Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради, Відділ культури Вознесенської міської ради

Бюджет міста Вознесенська 35% від загальної суми 595 000
4.Сприяння участі дітей та молоді у відповідних заходах в сфері культури, фізичної культури, спорту, туризму та освіти.

 

2018 рік Управління освіти

Вознесенської міської ради, Відділ культури Вознесенської міської ради

Бюджет міста Вознесенська 20% від загальної суми Фонду 340 000

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Додаток 2

до Порядку використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради

 

Зразок

Д Е П У Т А Т

Вознесенської міської ради

______________________________________________________________________

____________

(дата)                                                                                                              Міському голові ____________________

 

__________________________

( ПІБ депутата)

__________________________

( адреса проживання)

___________________________________

( тел., ел. пошта)

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ

 

 

Розглянувши матеріали, представлені ____________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________, що додаються, прошу прийняти рішення про виділення коштів на ________________________________________________________________________ в сумі ______ грн.

 

Депутат Вознесенської міської ради  _______________              __________________

(підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

Додаток 3

до Порядку використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської міської ради

 

     Зразок

 

 

Депутату Вознесенської міської ради

_________________________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Дата народження ____________________

Адреса проживання___________________

Номер телефону______________________

Паспорт серія ___________№___________

Виданий____________________________

____________________________________

Дата видачі__________________________

 

ЗАЯВА

 

В зв’язку з тим, що я хворію (з важким матеріальним становищем), прошу Вас надати мені матеріальну допомогу на придбання _____________в розмірі ______ грн.

 

Копії документів відповідно до  Положення Про порядок використання коштів міського бюджету, які в 2018 році спрямовуються на виконання звернень юридичних осіб та жителів міста за пропозиціями депутатів Вознесенської  міської ради додаються.

 

Додаток на ____ арк.

 

Дата                                                                                             Підпис

 

 

 

 

 

 

 

4 комментарии

 1. Строитель

  я что то не понимаю, у меня ощущение, что я живу в другой реальности.
  А когда это было принято такое решение ЦВК? И когда это Вознесенск так «динамично» развивался при Лукове? Такая голимая джинсуха, аж смердит
  http://news.informer.od.ua/page2371338.html

  • Administrator

   Да хлопцы перестарались…в облизывании вознесенской власти.
   Решения ЦВК о выборах в Вознесенске нет.
   Выборы в Вознесенске в 2018г. возможны только 28 октября 2018г. (резервная дата для всех), только в случаи если ВРУ изменит законодательство к этой дате, а потом будет отдельная постанова по Вознесенску.

 2. БЫВАЛЫЙ

  Дивні коментарі , це мабудь до другої теми. Адміністратору потрібно виправити помику.

 3. Administrator

  Это не форум. Здесь люди оставляют любые коменты. Этой новости, мы не публиковали, ввиду её явной джинсовости, и человек просто сделал комент на неё где посчитал нужным и это не спам.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*