Міським головою Луковим В.Д., створена робоча група з розгляду питань щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську

Відповідне розпорядження міського голови Лукова В.Д.

Про створення робочої групи з розгляду питань щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську

bez-nazvaniya-3

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 травня 2017 № 61-р

м. Вознесенськ

Про створення робочої групи з роз-

гляду питань щодо погашення забор-

гованості з різниці в тарифах підпри-

ємств-надавачів житлово-комуналь-

них послуг в м. Вознесенську

З метою розгляду питань щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теп-лову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляли-ся, транспортувалися та постачалися населенню міста, відповідно до постанови Кабінету Мі-ністрів України від 18 травня 2017 року № 332 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гаря-чої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транс-портувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Створити та затвердити склад робочої групи з розгляду питань щодо погашення за-боргованості з різниці в тарифах підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську, що додається.

2.Покласти на створену робочу групу розгляд, узагальнення поданих надавачами пос-луг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення документів по визначенню обсягів заборгованості з різниці в тарифах між фактичними витратами та фактичними нарахування-ми та надання пропозицій щодо укладання договорів про реалізацію взаєморозрахунків між Фінансовим управлінням Вознесенської міської ради та підприємствами надавачами послуг (учасниками розрахунків) на підставі документів, що підтверджують наявність в учасників розрахунків кредиторської та дебіторської заборгованостей.

3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 11 лю-того 2014 року № 22-р «Про створення робочої групи з розгляду питань щодо погашення за-боргованості з різниці в тарифах підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську» зі змінами внесеними розпорядженнями міського голови від 11 червня 2015 року № 62-р, від 17 лютого 2016 року № 28, від 09 лютого 2017 року № 28-р.

Міський голова В.Д.Луков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 24.05.2017 № 61-р

СКЛАД

робочої групи з розгляду питань щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах

підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську

Голова робочої групи

Сметана Юрій Олександрович заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови робочої групи

Міняйло Вікторія Павлівна начальник Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

Секретар робочої групи

Шаріпова Тетяна Сергіївна головний спеціаліст відділу комунальної влас- ності та економіки комунальних підприємств Управління комунальної власності Вознесенсь-кої міської ради

Члени робочої групи

Богомольна Надія Петрівна директор Товариства з обмеженою відповідаль-ністю «Біологічні очисні споруди» (за узго-дженням)

Дем’яненко Григорій Петрович директор Комунального підприємства «Тепло-Сервіс» Вознесенської міської ради

Копієвська Галина Анатоліївна заступник начальника Управління – начальник відділу комунальної власності та економіки ко-мунальних підприємств Управління комуналь-ної власності Вознесенської міської ради

Лисогор Тетяна Борисівна заступник начальника Управління — начальник відділу фінансів виробничої сфери Фінансового управління Вознесенської міської ради

Вдовіченко Олексій Григорович директор Комунального підприємства «Водопо-стачання м. Вознесенська»

Голтей Анна Олександрівна заступник начальника управління-начальник відділу видатків Управління Державної казна-чейської служби України у Вознесенському районі Миколаївської області (за узгодженням)

Бурлай Володимир Миколайович головний державний інспектор сектору матеріа-льного забезпечення та розвитку інфраструкту-ри Очаківської ОДПІ (за узгодженням).

http://voz.gov.ua/js/tinymce/uploads/documents/61-%D1%80%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2024.05.2017.doc

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*