Конкурс з перевезення пасажирів у Вознесенську 20.12.2017р. — 33 маршрути об’єднанні в 4 лоти, умови, склад комітету та інше

21616406_892097147632976_4762021951822832174_n

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 листопада 2017 року № 418

м. Вознесенськ

Про затвердження складу конкурсного

комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську

 

З метою визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в м. Вознесенську, який проводиться не рідше одного разу на п’ять років, відповідно до статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 4, 22, 23, 24 Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 30, частиною другою статті 42, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську (додається).
  2. Конкурсному комітету під час організаційних заходів щодо проведення конкурсу на перевезення пасажирів керуватися Порядком проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.
  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 01 жовтня 2012 р. № 230 «Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську».
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Лукова В.Д.

 

Секретар Вознесенської міської ради                                         Л.М.Торжинська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

від 10.11.2017 № 418

 

СКЛАД

конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську

 

 

Голова комітету:

 

Сметана Юрій Олександрович заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
 

Заступник голови комітету:

 

Лобаєвська Олена Вікторівна директор департаменту надання адміністративних послуг Вознесенської міської ради
 

Секретар комітету:

 

Куцовська Ніна Володимирівна начальник відділу економіки апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради
 

Члени комітету:

 

Аверков Сергій Вікторович

 

 

керівник Громадської організації «Агентство економічного розвитку» (за узгодженням);

 

Алексєєв Іван Сергійович

 

 

голова Правління Громадської організації «Вознесенське об’єднання «Наше місто» (за узгодженням);
Бідна Ліліана Вікторівна

 

 

керівник Громадської організації Асоціація підприємців м. Вознесенська (за узгодженням);

 

Зелінська Тетяна Леонідівна

 

 

 

голова Громадської організації «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії» (за узгодженням);

 

Мазур Віктор Феліксович

 

 

керівник Громадської спілки «Об’єднання організацій Вознесенська» (за узгодженням);

 

Медолиз Валерій Іванович

 

 

 

керівник Громадського формування з охорони громадського порядку «Соколи» (за узгодженням);

 

Пилипенко Юрій Петрович старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області (за узгодженням);

 

Чурілов Володимир Васильович начальник територіального сервісного                                                                                                центру № 4844 РСЦ МВС України                                                                                           в Миколаївській області (за узгодженням);

 

Представник Управління патрульної поліції у

м. Миколаєві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за узгодженням).

 

Копія

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 листопада 2017 року № 419

м. Вознесенськ

Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську та оголошення конкурсу

З метою організації та забезпечення проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську, відповідно до статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 4, 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 30, частиною другою статті 42, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську, що додаються.

 

2.Оголосити конкурс з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську.

Датою проведення конкурсу визначити 20 грудня 2017 року.

3.Відділу економіки апарату Виконавчого комітету міської ради надати оголошення в місцевій газеті «Новини Вознесенська: день за днем» про конкурс з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 09 листопада 2012 р. № 272 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську та оголошення конкурсу».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Лукова В.Д.

 

Секретар Вознесенської міської ради                           /підпис/                Л.М.Торжинська

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                                    Н.А.Охрімчук

 

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

від 10.11.2017 № 419

 

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську

 

Загальні положення

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську (далі – Умови конкурсу) розроблені відповід­но до вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про транспорт», постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку про­ведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш­руті загального користування» і застосовуються при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську (далі — кон­курс).

Організатором перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську є Виконавчий комітет Вознесенської міської ради, який укладає договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, контролює їх виконання.

Умови конкурсу повинні ви­конувати автомобільні перевізни­ки, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

 

Об’єкти конкурсу

Об’єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення.

Перелік об’єктів конкурсу затверджуються рішенням виконавчого комітету Вознесенської міської ради. Перевезення пасажирів на одному визначеному об’єкті забезпечуються одним перевізником.

 

Вимоги до автомобільного перевізника

У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомоб­ільним транспортом;

на законних підставах викори­стовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу;

виконують вимоги Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів;

утримують транспортні засоби в належному технічному і санітар­ному стані та забезпечують їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

забезпечують контроль техні­чного і санітарного стану транс­портних засобів перед виїздом на маршрут;

забезпечують проведення ме­дичного контролю стану здоров’я водіїв;

організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;

забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимога­ми законодавства;

забезпечують проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;

забезпечують безпеку дорож­нього руху;

забезпечують водіїв відповід­ною документацією на перевезення пасажирів.

Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов’язані органі­зовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомоб­ільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охоро­ни праці та пожежної безпеки — у термін один раз на три роки в по­рядку, який визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

 

До участі в конкурсі не допус­каються автомобільні перевізни­ки, які:

подали на розгляд неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура са­нації), або які проходять процеду­ру ліквідації як суб’єкти господа­рювання;

не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомоб­ільний транспорт»;

не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів);

мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії яких мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомоб­ільний транспорт»;

пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантаж­них транспортних засобів.

 

Подання документів для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву та наступні документи:

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

5) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

6) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умовами проведення санації);

7) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

8) анкету;

9) копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останні повні два квартали.

Заява і анкета подаються за формами, визначеними згідно з додатками 1, 5 постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку про­ведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному марш­руті загального користування».

Документи для участі в конкурсі повинні бути пронумеровані, прошиті, підписані уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплені печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкриваються під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

 

Вимоги до автомобільного транспорту

На конкурс можуть бути заявлені автобуси, які відповідають вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 № 285.

Наявність резерву автобусів для своєчасної заміни, у випадку виходу їх з ладу, планових ремонтів тощо.

Категорія та клас резерву автобусів повинні відповідати структурі парку автобусів, заявлених для перевезення на об’єкті конкурсу.

Щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу у автомобільного перевізника має бути не менш як один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З метою обліку даних по проїзду пільгової категорії населення м. Вознесенська автомобільний перевізник повинен надати письмове зобов’язання щодо забезпечення у кожному автобусі облаштування зчитуючих пристроїв для обліку даних: планшета Lenovo Yoga Tablet 3-850F TAB 16GB Black (ZA090088UA), сканера штрих – кодів Datalogic QScan QScan QW2100 та периферійного обладнання (кабелів живлення, інтерфейсних, блоків живлення) або їх аналоги у термін до 01.03.2018, що є додатковою умовою конкурсу.

 

Пільгові перевезення пасажирів

 

Автомобільні перевізники, які будуть здійснювати перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, повинні забезпечувати:

1) перевезення усіх пільгових категорій пасажирів відповідно до чинного законодавства України та рішень виконавчого комітету Вознесенської міської ради;

2) перевезення дітей віком від 6 до 14 років за пільговою ціною (із знижкою 25 відсотків вартості квитка ) відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997         № 176 зі змінами.

Порядок проведення конкурсу

 

Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками:

наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за пасажиромісткістю;

наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами;

строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

наявність та характеристика виробничої бази;

умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

досвід роботи перевізника-претендента;

наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу та соціальний ефект від його діяльності;

умови контролю за станом здоров’я водіїв.

 

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.

У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року № 1081 та Закону України «Про автомобільний транспорт».

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 3 грудня 2008 року № 1081, є підставою для визначення переможця конкурсу.

Оформлення подальших відносин з переможцем серед перевізників-претендентів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

 

Розгляд спорів

Розгляд спорів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вознесенської міської ради                    /підпис/          Н.М.Сербенюк

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                       Н.А.Охрімчук

 

Копія

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 листопада 2017 р. № 420

м. Вознесенськ

Про визначення об’єктів конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

в місті Вознесенську

 

Відповідно до статей 7, 43 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 6, 7 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 р. № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту», керуючись підпунктом 10 пунктом «а» статті 30, частиною другою статті 42, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Визначити об’єкти конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську (додаються).

2.Затвердити паспорти автобусних маршрутів регулярних перевезень                                 м. Вознесенська (додаються).

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Лукова В.Д.

Секретар Вознесенської міської ради                       /підпис/          Л.М.Торжинська

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

 

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

від 10.11.2017 № 420

Об’єкти конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

загального користування в місті Вознесенську

 

Номер

об’єк

ту

Номер маршруту Назва маршруту (найменування кінцевих зупинок) Номер

паспорта автобусного маршруту

1 №2 3-й мкр. – Ринок – Сирзавод №2
№3 3-й мкр. – Ринок №3
№4 3-й мкр. – Ринок – Автобаза №4
№ 5 Прогрес –Шкірзавод № 5
№6 Ринок–Сирзавод №6
№6/2 Ринок – Сирзавод– 3-й мкр. №6/2
№7 Ринок – Пряме №7
№9 Ринок –Автобаза –Шкірзавод №9
№10 Ринок– Автобаза –3-й мкр. №10
№ 11 Ринок – Автобаза № 11
№11/А Ринок– Автобаза –Сирзавод №11/А
№15 Ринок – Шкірзавод №15
№19 Кутвицького– Ринок №19
№23 Ринок –Космодем’янської Зої.– Соколецька – Піщана – Дачі №23
№24 Сирзавод–Ринок –3-й мкр. №24
2 №22 Ринок – Центральна районна лікарня №22
№35 Ринок –3-й мкр. – Сирзавод– Дачі №35
№35/1 Ринок – Сирзавод– Автобаза №35/1
№35/2 Ринок – Зелений Гай – Сирзавод №35/2
№36 Ринок – 3-й мкр.–Племстанція №36
№37 Ринок – Прогрес №37
3 №31 Чорновола – Ринок №31
№32 Спорткомплекс– Ринок №32
4 №33 Ринок – РЕМ – вул. Виноградна №33

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вознесенської міської ради                    /підпис/          Н.М.Сербенюк

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

від 10.11.2017 № 420

Перелік паспортів автобусних маршрутів регулярних перевезень м. Вознесенська

№ з/п Номер паспорта автобусного маршруту регулярних перевезень Назва маршруту
1 №2 3-й мкр. – Ринок – Сирзавод
2 №3 3-й мкр. – Ринок
3 №4 3-й мкр. – Ринок – Автобаза
4 № 5 Прогрес –Шкірзавод
5 №6 Ринок – Сирзавод
6 №6/2 Ринок – Сирзавод – 3-й мкр.
7 №7 Ринок – Пряме
8 №9 Ринок – Автобаза –Шкірзавод
9 №10 Ринок – Автобаза – 3-й мкр.
10 № 11 Ринок – Автобаза
11 №11/А Ринок – Автобаза – Сирзавод
12 №15 Ринок – Шкірзавод
13 №19 Кутвицького – Ринок
14 №22 Ринок – Центральна районна лікарня
15 №23 Ринок – Космодем’янської З.– Соколецька – Піщана – Дачі
16 №24 Сирзавод – Ринок – 3-й мкр.
17 №31 Чорновола – Ринок
18 №32 Спорткомплекс – Ринок
19 №33 Ринок – РЕМ – вул. Виноградна
20 №35 Ринок – 3-й мкр. – Сирзавод – Дачі
21 №35/1 Ринок – Сирзавод – Автобаза
22 №35/2 Ринок – Зелений Гай – Сирзавод
23 №36 Ринок – 3-й мкр. – Племстанція
24 №37 Ринок – Прогрес

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вознесенської міської ради                    /підпис/          Н.М.Сербенюк

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

 

УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 листопада 2017 р. № 421

м. Вознесенськ

Про затвердження кошторису витрат на підготовку та проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську

 

З метою належної організації проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську, відповідно до підпункту 9 пункту 28, пунктів 57-62 Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті                     загального користування», керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 30, частиною другою статті 42, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську, що додається.

2.Встановити плату за участь у конкурсі з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську за один об’єкт конкурсу 498,50 грн.

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 09 листопада 2012 р. № 274 «Про затвердження кошторису витрат на підготовку та проведення конкурсу з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Лукова В.Д.

Секретар Вознесенської міської ради                                          Л.М.Торжинська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Вознесенської міської ради

від 10.11.2017 № ____

 

Кошторис витрат на підготовку та проведення конкурсу

з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Вознесенську

№ з/п Статті витрат Вартість, грн.
1. Розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації 1000,00
2. Матеріальні витрати, в тому числі: 994,00
журнал для реєстрації заяв 15,00
папір (4 пачки х 80,00 грн.) 320,00
ручка (12 штук х 5,00 грн.) 60,00
олівець (12 штук х 5,00 грн.) 60,00
конверти (20 штук х 3,20 грн.) 64,00
заправка тонера для принтера 125,00
заправка тонера для ксероксу 350,00
ВСЬОГО 1994,00

 

Розмір плати за участь у конкурсі визначається наступним чином:

1994,00 :4 = 498,50 грн., де 4 – кількість об’єктів конкурсу.

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вознесенської міської ради                                              Н.М.Сербенюк

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*