«Картка вознесенця» та система «пацієнт — лікар» виготовлена на програмному забезпеченні РФ, що попало під санкції і не буде оновлюватись. Всього карток виготовлять 10 тис. штук, коштів витрачено 680 тис. грн., через МІСЬКУ БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ФОНД ГРОМАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКА»

«Картка вознесенця» та система «пацієнт — лікар» виготовлена на програмному забезпеченні РФ, що попало під санкції і не буде оновлюватись. Всього карток виготовлять 10 тис. штук, коштів витрачено 680 тис. грн., через МІСЬКУ БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ФОНД ГРОМАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКА»

«Картка вознесенця» та система «пацієнт — лікар» виготовлена на програмному забезпеченні РФ, що попало під санкції і не буде оновлюватись. Всього карток виготовлять 10 тис. штук, коштів витрачено 680 тис. грн. через МІСЬКУ БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ФОНД ГРОМАДИ ВОЗНЕСЕНСЬКА».

Тендер на реалізацію проекта » Удосконалення системи управління в медичних закладах м. Вознесенська та запровадження системи електронної комунікації «пацієнт — лікар», виграла вознесенській підприємець АРТАШ ВІРА ОЛЕКСІЇВНА.

screenshot_2screenshot_11

screenshot_3screenshot_4

screenshot_5screenshot_6

screenshot_7screenshot_8

screenshot_9screenshot_10

screenshot_12screenshot_13

screenshot_14screenshot_15

screenshot_16

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

щодо надання мешканцям міста електронних сервісів у медичній сфері

 

 • Об’єкт автоматизації

 

В рамках даної роботи передбачається суттєво модернізувати автоматизовану систему управління у Вознесенській центральній районній лікарні та переорієнтувати її функціонування в першу чергу на максимальне задоволення потреб та зручність користування електронними сервісами у сфері медицини мешканцями міста. Результатом впровадження буде значне підвищення якості вчасного надання медичних послуг всім жителям міста та іншими відвідувачами.

Багато нарікань від отримувачів медичних послуг пов’язані з непродуктивними витратами часу, пов’язаних з неоптимальною організацією процесів прийому лікарями, роботи лабораторій через відсутність зручної електронної комунікації «пацієнт-лікар» та системи доступу до електронних даних про пацієнта.

В рамках даного проекту передбачається створення новітнього, технічно вдосконаленого рішення (далі – Рішення) яке повинно включати:

 • електронний кабінет пацієнта як компонент єдиного електронного кабінету мешканця міста;
 • базову медичну інформаційну систему з автоматизацією основних процесів обслуговування пацієнта у лікарні.

Також мають бути надані послуги з розгортання і налагодження складових рішення: програмного забезпечення медичної інформаційної системи та кабінету мешканця з медичними сервісами, та з цією метою — придбання робочих станцій для працівників лікарні.

Даний проект є першим етапом створення сучасної медичної інформаційної системи у Вознесенській центральній районній лікарні (Вознесенській ЦРЛ) з інформаційною взаємодією з амбулаторією сімейної медицини № 4 (вона знаходиться на території лікарні), амбулаторією сімейної медицини № 1 (вона знаходиться в центральній частині міста) та поліклінічним відділенням Вознесенської ЦРЛ.

Робочі станції будуть розміщені в наступних місцях:

 • реєстратура будівлі поліклініки, де розміщуються лікарі вузького профілю;
 • реєстратурі Амбулаторії № 1;
 • реєстратурі Амбулаторії № 4;
 • у головного лікаря;
 • у заступника головного лікаря.

Загальна кількість користувачів системи (лікарів) – 15;

Загальна кількість користувачів системи (кабінет мешканця) – всі мешканці міста (орієнтовно 35000 осіб).

В рамках своєї господарської діяльності Виконавець веде управлінський облік — облік робіт, облік витрат, облік послуг, складський облік, банківські операції, планування грошових коштів, а також облік господарських операцій та отримання управлінської та бухгалтерської звітності.

 

 • Загальна архітектура рішення

 

Рішення має забезпечувати (загальна схема наведена на рис.1):

 • зручний пошук пацієнта в інформаційній базі;
 • створення електронної карти хворого;
 • облік місць зберігання медичної карти;
 • прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць;
 • можливість резервування номерів карт;
 • формування замовлення пацієнта з урахуванням джерел фінансування, умов угоди;
 • планування дати часу виконання медичних послуг;
 • перепланування попереднім записом на прийом;
 • заміна або скасування не виконаних послуг в замовленні пацієнта;
 • реєстрація факту візиту пацієнта;
 • реєстрація анонімного візиту;
 • формування маршрутного листа пацієнта;
 • формування рахунку на оплату;
 • реєстрація оплати послуг за безготівковим розрахунком;
 • функції електронного кабінету мешканця у частині медичних сервісів.

Рішення має підтримувати:

 • Приймальне відділення стаціонару;
 • Пост відділення;
 • Лікарський персонал відділень стаціонару;
 • Статистична служба;
 • Керівник;
 • Реєстратура;
 • Листки непрацездатності (лікарняні);
 • Організація Call центру з можливістю інтеграції з різними телефонними системами, в тому числі сучасних IP АТС;
 • Персональні сповіщення пацієнтів і лікарів через сучасні засоби комунікації: SMS, email;
 • Маркетинг;
 • Контроль виконання медичних амбулаторно-поліклінічних і параклінічних послуг персоналом;
 • Електронні медичні картки;
 • Радіологічний інформаційна система;
 • Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3;
 • Інтернет запис на прийом та виклик лікаря;
 • Спільне використання з іншими програмними продуктами;
 • Підтримка форматів обміну міжнародної організації HL7.

 

Рис.1. Загальна схема компонентів

 • Функціональні вимоги до базових компонентів

 

 1. Реєстратура

Ведення реєстру пацієнтів по групах, по захворюваннях. Контроль захворюваності.

Пошук пацієнта в інформаційній базі; реєстрація пацієнтів; облік госпіталізованих пацієнтів. Реєстрація відомостей про наявність інфекційних захворювань, перенесених пацієнтом.

Облік стану пацієнтів та їх транспортабельність. Формування замовлень по призначеним лікарями послуг. Планування часу для виконання медичних послуг (за попереднім записом).

Облік місць зберігання паперових медичних карток. Формування маршрутного листа пацієнта, рахунки на оплату. Формування графіків роботи кабінетів і лікарів згідно з календарем. Відстеження навантажень лікарів і кабінетів. Перегляд історії дій реєстратора.

 

 1. Електронна медична карта

Створення електронної медичної карти. ЕМК формуються електронних медичних документів.

При реєстрації факту виконання медичної послуги (прийом, процедура, дослідження, огляд, консультація та ін.) Формується медичний документ, який буде частиною ЕМК пацієнта, і буде відображати результати виконання медичної послуги. Для формування медичних документів використовуються шаблони медичних документів (СМП). Реєстрація факту візиту пацієнта. Результати висновків лікарських прийомів.

Передбачена можливість збереження медичних документів у зовнішніх файлах в форматі HL7 CDA R2 і PDF. Прикріплення знімків PACS. Реєстрація діагнозів згідно МКБ-10.

 

 1. Каса

Пошук пацієнтів в інформаційній базі:

 • по персональних даних;
 • по рахунку на оплату.

Внесення грошей на рахунок пацієнта. Оплата обраних послуг пацієнта. Оплата послуг за допомогою фіскального реєстратора або еквайрингового терміналу:

 • оплаті підлягають тільки послуги, оформлення в реєстратурі;
 • можливість оплати частини послуг одного замовлення пацієнта, неоплачені послуги можна сплатити пізніше.

Друк подорожнього листа пацієнта. Друк договору на надання платних медичних послуг. Повернення грошей за невиконані послуги. Перегляд історії дій касира за день (по пацієнтам). Підключення обладнання:

 • касові апарати режиму «Фіскальний реєстратор»;
 • сканери штрих-кодів;
 • пристрої для зчитування магнітних карт;
 • термінали еквайрингу.
 1. Аналітична служба

Керівник має можливість перегляду сітки зайнятості кабінетів по всій медичної організації.

Формування необхідної звітності: Зайнятість робочих місць. Графік роботи організації. Виконані послуги. Пацієнти, яким були надані послуги. Завантаженість робочих місць. Відомості про причини тимчасової непрацездатності пацієнтів.

 

 1. Контроль виконання медичних послуг персоналом.

Перегляд змінного завдання на час. Реєстрація факту виконання медичної послуги. Формування медичного документа для медичної послуги. Облік обладнання, яке використовується при наданні медичної послуги. Реєстрація документів: напрямків на госпіталізацію, відновне лікування, обстеження, консультацію, талонів амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги; медичного свідоцтва про смерть; рецептів та інші. Реєстрація виконаних послуг. Заміна послуги пацієнту.

 

 1. Кабінет мешканця – компонент, який дозволяє організувати комунікації пацієнта з лікарями електронними засобами через веб-ресурс www.rozumnemisto.org.

Кабінет мешканця є єдиною точкою входу громадянина до отримання інформації та послуг.

Для повноцінної реалізації у кабінеті мешканця має бути виділено блок медичних сервісів «Охорона здоров’я». Кабінет мешканця міста має забезпечувати такі функції:

 • ідентифікація пацієнта (для уникнення доступу сторонніх осіб до даних пацієнтів);
 • запис до лікаря;
 • виклик лікаря додому;
 • перегляд даних про наявність та розклад роботи лікарів;
 • доступ до даних власної медичної карти (результати огляду, результаті аналізів, призначене лікування).
 • Вимоги до послуг

 

Вимагається виконати постачання/розробку всіх компонентів програмного забезпечення, робочих місць, обладнання та інших компонентів Рішення у повному обсязі

Для реалізації Рішення необхідно:

 • поставити обладнання, необхідні ліцензії програмного забезпечення;
 • здійснити доставку, розвантаження, монтаж і підключення технічного забезпечення на місцях експлуатації;
 • розгорнути відповідні медичні сервіси кабінету мешканця та адаптувати їх під потреби мешканців м. Вознесенськ;
 • розгорнути комплекс програм для медицини, який реалізує необхідні функції медичної інформаційної системи;
 • налагодити міжсистемну взаємодію між медичними сервісами кабінету мешканця та медичною інформаційною системою через API;
 • провести випробування поставленого Рішення;
 • провести навчання персоналу;
 • здійснити запуск Рішення у експлуатацію.

Постачання/розробка, розгортання і налагодження всіх компонентів Рішення, надання всіх інших вищезазначених послуг має бути завершено не пізніше 31 квітня 2017 року.

 

 

 • Вимоги до гарантійної підтримки

 

Все обладнання, яке постачається має супроводжуватись гарантією згідно специфікації.

Вартість всіх супутніх послуг (страхування, пакування, завантаження, розвантаження та ін.) має включатись до вартості обладнання.

Все програмне забезпечення, яке буде розгорнуто при реалізації Рішення має забезпечуватись гарантійною підтримкою (виправлення помилок програмного забезпечення та оновлення версій) виробника (або його авторизованого представника) або автора (авторів) відповідного програмного продукту протягом 12 календарних місяців з дати розгортання Рішення на обладнанні у замовника.

Вартість такої гарантійної підтримки має включатись до вартості обладнання та програмного забезпечення.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*