Грицаєнко М.Г. на засіданні обл. ради інформував про порушення правил пожежної безпеки у КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенська» — заклад можуть закрити

Начальник Головного управління ДСНС України Миколаївської області Грицаєнко М.Г. на засіданні обл. ради 07.12.2017р.,  інформував про порушення правил пожежної безпеки у КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенська».

screenshot_5

Ситуація з експлантацією будівель Вознесенського Центру реабілітації «кричаща»….

Головним управлінням ДСНС України Миколаївської області, направлено до адміністративного суду,  матеріали на закриття вказаної комунальної установи  Вознесенської міської ради.

 

Комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенська»

Директор: Горлова Тетяна Олександрівна

56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Шмідта, 29

Тел.: (05134) 4-50-81, E – mailkycsrdivoz@ukr.net

Комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенська» (далі-Центр) функціонує з 13.12.2013 року.

З 01.04.2016 року здійснили об’єднання районного відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесенського району з нашим Центром згідно рішення Вознесенської міської ради від 18.03.2016 р. №9.

Метою діяльності Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Центр забезпечує тимчасове перебування дітей з інвалідністю, які потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів. Також Центр забезпечує стаціонарне перебування дітей з інвалідністю Вознесенського району таОбˋєднаних Територіальних Громад (ОТГ).

У Центрі створені усі умови для повноцінного розвитку дітей з особливими потребами. Основна робота спрямована на розвиток соціальних навичок та навичок самообслуговування, виконання Індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда та її Індивідуальної програми реабілітації.

До Центру входять наступні структурі підрозділи: 

— адміністрація;

— відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації);

— відділення стаціонарного перебування дітей району.

У Центрі працює приймальна та реабілітаційна комісії.

Приймальна комісія приймає та розглядає документи на дитину-інваліда щодо надання реабілітаційних послуг.

Реабілітаційна комісія визначає термін курсу реабілітації після проведення відповідного тестування дітей. Рішення про продовження строку перебування дитини приймається реабілітаційною комісією Центру. Тривалість курсу реабілітації складає від одного місяця до шести місяців.

На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною з інвалідністю зберігається місце у Центрі в разі її хвороби, карантину, хворобо би або відпустки батьків , а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ 

ЛОГОПЕДИЧНА КОРЕКЦІЯ

Вся робота направлена на поетапну корекцію мовних вад:

  1. Розвиток артикуляційної моторики.
  2. Розвиток фонематичного сприймання та слухової уваги.
  3. Розвиток мовного дихання.
  4. Усунення вад  звуковимови.
  5. Формування граматичної будови мовлення.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Робота психолога поділена на блоки:

1. Просвітницька діяльність  освітлюються загальні проблеми психофізичного розвитку дітей з відхиленнями від норми.

2. Діагностика  організація первинного психо-педагогічного обстеження дітей-інвалідів, яка здійснюється з ціллю розроблення індивідуальної програми роботи з дітьми і  членами сім’ї.

3. Психокорекція – проводяться психокорекційні  заняття як в групі, так індивідуально.

4. Консультування батьків.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Спеціаліст з фізичної реабілітації надає  послуги дітям, метою яких є максимально можливий розвиток, підтримання та відновлення втрачених або послаблених рухових функцій та працездатності організму впродовж усього життя. Це включає також надання послуг у випадках, коли повноцінне функціонування рухового апарату та дієздатність можуть бути послаблені, внаслідок перенесеної травми, захворювання або негативного впливу навколишнього середовища. Повноцінне функціонування     рухового апарату є ключовим у понятті «здорова людина». 

МАСАЖ

Дитячий масаж – це окремий напрям масажів, що вимагає особливої підготовки, вміння та індивідуального підходу в кожному конкретному випадку.   Залежно від мети та призначення, дитячий масаж може бути профілактичним або оздоровчим. Буває, що малюки вже народжуються з певними проблемами:  гіпертонус м’язів,  гіпотонус.Трапляються порушення травної системи, нервової, лімфатичної систем, викривлення хребта, дефекти зводу стопи. Всі ці проблеми і допомагає вирішити дитячий масаж.  

МИ ТА МУЗИКА

Музичні заняття сприяють естетичному вихованню дітей, формують зацікавленість музикою, танцем, піснею, розвивають музичні і вокальні здібності дітей, високий художній смак, що дає можливість правильно і повноцінно сприймати красу мистецтва. Види музичної діяльності, які використовуються на музичних заняттях: * мовні вправи;* слухання музики;* співи;* музично-рухливі вправи; * танці;* гра на елементарних музичних інструментах;* хороводні ігри.

ЗООТЕРАПІЯ

Методи зоотерапії застосовуються для комплексної соціальної адаптації дітей з особливими потребами, для лікування порушення мови, для корекції тривожності, соромливості, емоційної збудливості дітей. Таким чином, використання прийомів зоотерапії корисно для лікування і корекції різних захворювань і порушень, від тяжких психічних захворювань до зняття емоційної напруги у абсолютно здорових людей та дітей.

Умови зарахування:

Для отримання реабілітаційних послуг в Центрі батьки письмово звертаються до Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради та подають документи:

— заява про надання реабілітаційних послуг;

— довідку про встановлення інвалідності;

— індивідуальну програму реабілітації;

— свідоцтво про народження дитини;

— паспорт;

— ідентифікаційний номер.

Посадова особа Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви:

— інформує отримувача про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію;

— надсилає Центру повідомлення про направлення на реабілітацію разом з копіями документів;

— вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення на реабілітацію.

Протягом трьох робочих днів з моменту отримання копій документів приймальна комісія Центру приймає рішення щодо можливості зарахування дітей-інвалідів з метою отримання необхідних реабілітаційних послуг. Рішення про можливість зарахування (або відмову) дитини-інваліда до Центру для отримання реабілітаційних послуг оформлюється протоколом.

При зарахуванні дитини-інваліда до Центру у присутності батьків проводиться попереднє тестування за шкалою Денвер-ІІ, де визначається рівень розвитку дитини. Після зарахування дитини на реабілітацію на підставі Індивідуальної програми реабілітації реабілітаційною комісією складається Індивідуальний план реабілітації.

На кожну дитину заводиться особова справа, в яку входять всі копії документів.

Учасники реабілітаційного процесу:

З дітьми працюють досвідчені спеціалісти: вчителі – реабілітологи, асистенти вчителя — реабілітолога, практичний психолог, логопед, лікар-невролог, лікар педіатр, музичний керівник, сестра медична з масажу, вихователь, фахівець з фізичної реабілітації та інші працівники, які беруть участь у процесі реабілітації. Здійснюють свою діяльність на принципах індивідуального підходу до дитини.

Реабілітація дітей-інвалідів здійснюється в різновікових групах:

— денне перебування: діти віком від 2 до 14 років з 07.00 до 16.00 та з частковим днем перебування з 09.00 – 12.30, на час реабілітаційних занять;

— стаціонарне перебування: діти з району та ОТГ перебувають цілодобово з понеділка до суботи.

За три роки у Центрі пройшли реабілітацію 75 дітей-інвалідів. З них до загальноосвітніх шкіл пішли – 1 дитина-інвалід, дошкільних навчальних закладів – 7, інших закладів – 6.

Організація безоплатного харчування:

— 3-х разовим харчуванням забезпечуються діти-інваліди міста, кошти виділяються з місцевого бюджету. Вартість харчування в день на дитину становить — 35,00 грн.

— 4-х разовим харчуванням забезпечуються діти-інваліди з Вознесенського району та ОТГ, кошти виділяються з районних бюджетів. Вартість харчування становить — 45,00 грн.

Реабілітаційний процес спрямований на:

— навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна,самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування  побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дітей-інвалідів з метою вироблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, навичок спілкування.

Після адаптаційного періоду дитини (1 місяць) здійснюється основне, поглиблене тестування за Програмою розвитку, де визначається рівень розвитку дитини у сприйнятті, тонкій моториці, мові, у соціально-емоційній сфері, у набутті навичок самообслуговування, грубій моториці. Кожен фахівець визначає за своїм напрямком дальню ціль, досягнення якої розраховане на 6 місяців і записують в додаток до Індивідуального плану реабілітації. Кожні 6 місяців учитель-реабілітолог аналізує виконання дальніх цілей. Цей аналіз є своєрідним звітом про виконання піврічної програми, підготовкою до наступного пере тестування та складання нової програми на наступний термін. Кожна дитина має свій Індивідуальний план реабілітації. Напрям роботи з кожною маленькою особою визначається спеціалістами центру за результатами тестування. Це дає можливість відстежувати зміни і корегувати підходи до дитини.

Кожен день реабілітаційні заняття починаються з «Віночка спілкування» — групове заняття, це час для персонального вітання кожної дитини. Дієвими і поширеними формами роботи у «Віночку спілкування» є розповідь вчителя, жестові пісні, загадки, використання ігрових елементів, сюжетно-рольової гри, застосування наочності.

Крім областей інтенсивного спеціалізованого впливу , які облаштовані у групових кімнатах, є спортивний та музичний зали, масажна кімната, кімната денного сну, кімната гігієни, столова кімната, кімната релаксації — сенсорна. Сенсорна кімната наповнена різними стимуляторами, що діють на органи зору, слуху, нюху , дотику та рухових рецепторів. Заняття проводяться як в індивідуальній, так і в груповій формах.

Ранкова гімнастика під музику, заняття з фізичної культури, фізкультхвилинки в групах, оздоровчі заходи – все це допомагає дітям оволодіти навичками дихальних і загально-розвиваючих вправ з предметами, розвиває вестибулярний апарат, сприяє координації рухів, розвитку просторової орієнтації.

Розвиток рухової активності, мовленнєвого розвитку, емоційно-вольової сфери подовжується на музичних заняттях. Саме тут закріплюються знання, отриманні на заняттях логопедом та іншими фахівцями. Якщо дитина не розмовляє, то вона має змогу танцювати , грати на дитячих музичних інструментах. Завдяки цьому розвивається образне мислення та слухове сприйняття. Велика увага приділяється розвитку дрібної моторики пальців рук, вправам на правильне дихання та релаксацію.

У Центрі проходять тематичні свята, розваги. Запрошуються гості на свята діти дитячих садків з концертами, діти із міського центру дитячої творчості, аніматори з цікавими іграми. Співпрацюємо із міською дитячою бібліотекою.

В роботі з дітьми ніщо не дає таких результатів, як щира, цілеспрямована, послідовна, творча, колективна робота.

   

   

   

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*