Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів

Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів

Проект рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

«Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території  м. Вознесенська»

Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів

на території м. Вознесенська

З метою впорядкування розміщення, облаштування, утримання та визначення місць розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Вознесенська, протоколу  круглого столу «Про обговоренняпроекту регуляторного акту — рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська»» від 19 серпня 2017 року №1, відповідно до  статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, рішення Вознесенської міської ради від 18 березня 2016 року №17 «Про розроблення Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська»  та керуючись статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурні типи на території м. Вознесенська (додаються).

2.Це рішення  набирає чинності з 1 січня 2018 року.

3.Відділам апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечити:

1) відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – оприлюднення  цього рішення  в місцевих друкованих засобах масової інформації;

2)  загальному відділу — розміщення цього рішення на інформаційному інтернет-порталі міста Вознесенськ

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сметану Ю.О.

Міський голова        В.Д. Луков

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська»

/переглянути/

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради

«Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-УІ зі змінами та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 зі змінами.

І. Визначення проблеми.

На сьогоднішній день в місті Вознесенську відсутній нормативно — правовий акт, яким визначаються місця розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Крім того, розміщення суб’єктами господарювання тимчасових споруд, що мають різний зовнішній вигляд, негативно впливає на естетичний вигляд міста Вознесенська в цілому.

Відсутність даної комплексної схеми стало передумовою ускладнення реалізації прав суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста. В свою чергу, зважаючи на посилення тенденції встановлення тимчасових споруд у місті та з метою впорядкування розміщення існуючих тимчасових споруд, це є гострою проблемою і потребує негайного вирішення.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні

Громадяни так —

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва так —

Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту-рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська» дасть можливість дотримання передбачених законодавством норм та правил, забезпечить права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди, забезпечить права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

ІІ. Цілі регулювання.

Основними цілями розробки та впровадження даного проекту рішення є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, забезпечення з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою під час розташування тимчасових споруд на

території міста Вознесенська, а також встановлення зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд.

Цілями регулювання є:

• забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

• забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди;

• дотримання передбачених законодавством норм та правил;

• встановлення вимог до утримання тимчасових споруд, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1 Відсутність регулювання

Альтернатива 2 Прийняття рішення виконавчого Вознесенської міської ради «Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та їх архітектурних типів на території м. Вознесенська»

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 — —

Альтернатива 2 Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства. Передбачуваність дій влади. Підвищення іміджу влади щодо можливості покращення якості надання адміністративних послуг щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Вознесенська. Забезпечення прозорості процедури розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності. Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом

Кількість суб’єктів

господарювання, що

підпадають під дію

регулювання, одиниць

— — 132 120 152

Питома вага групи у загальній — — 77% 9% Х

кількості, відсотків

Вид альтернативи:

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 — —

Альтернатива 2 1.Спрощення процедур отримання паспортів прив’язок на тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності. 2. Реалізація з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 3. Покращення умов обслуговування мешканців міста. 4. Одержання якісних послуг. 5. Забезпечення благоустрою та озеленення прилеглих територій до тимчасових споруд. Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми):

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 1 Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті

Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою

Рейтинг результативності:

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 — — Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2 1.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 2.Відповідає потребам у вирішенні проблем в цілому; 3.Чіткий порядок 74 880 грн. 1.Упорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території міста; 2.Забезпечує урахування громадських та приватних інтересів

реалізації прав фізичних та юридичних осіб

Рейтинг:

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи /причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1 — —

Альтернатива 2 Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином. Обраний спосіб : 1.Відповідає вимогам чинного законодавства; 2.Забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 3.Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 4.Повністю відповідає у вирішенні проблеми. Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта: Зовнішні фактори, що впливають на дію регуляторного акта: 1.Позитивні фактори: дотримання суб’єктами господарювання порядку розміщення тимчасових споруд відповідно до затвердженої комплексної схеми, що покращить естетику міського середовища. 2.Негативні фактори: — зміни чинного законодавства, що змусить переглянути регуляторний акт та внести у нього відповідні зміни; — незаконне встановлення тимчасових споруд, що призведе до порушення благоустрою міста. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Можливість досягнення цілей у разі прийняття рішення є цілком реальною, не потребує додаткових витрат та забезпечується у разі добросовісного виконання його вимог підприємцями. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній та відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються виконавчі органи міської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Пропонується для вирішення проблеми розробити проект регуляторного акту, який би враховував вимоги чинного законодавства.

Даний проект регуляторного акту затвердити на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог запропонованого регуляторного акту не потребуватиме додаткових витрат.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється з дня набрання чинності рішення виконкому – з дня його офіційного оприлюднення. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумки аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Показники результативності:

1. Кількість поданих суб’єктами господарювання заяв про наміри розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

2. Загальна кількість суб’єктів господарювання, якими отримані паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3. Загальна кількість суб’єктів господарювання, яким відмовлено в погодженні відповідності намірів щодо розміщення тимчасових споруд та видачі паспорту прив’язки.

4. Покращення естетики міського середовища у зв’язку з впорядкуванням розміщення тимчасових споруд та їх архітипів.

5. Проведення благоустрою та озеленення прилеглої території до тимчасових споруд.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання його чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник Відділу містобудування та архітектури

Вознесенської міської ради Л.Т.К. Чорна

http://voz.gov.ua/material/6090

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*