Не пропусти

Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Пропозиція №8

Острів   24 травня закінчилося карантинно-віртуальне обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС.

Тепер замовник будівництва повинен підготувати Звіт про громадське обговорення та надіслати його до Міндовкілля. А Міндовкілля, проаналізувавши Звіт про ОВД та Звіт про громадське обговорення, буде приймати рішення, чи надавати дозвіл на плановану діяльність, чи ні.

Пропозиція № 8.   Керуючись Конституцією України та інтересами держави пропоную альтернативу планованої діяльності – ВІДМОВА від планованої діяльності. Проблема річки Південний Буг вирішується шляхом приведення у відповідність до Водного кодексу України її зарегульованності  з подальшим демонтажем усих руслових водосховищ та відродженням малих річок. А проблема балансування ОЕС вирішується без ТГАЕС шляхом  приведення системи  у відповідність сучасним вимогам та світовому тренду розвитку електроенергетики.

Обгрунтування.

На стор.37,38  Звіту розміщено Опис виправданих альтернатив. Він починається так: «Оскільки проектом передбачаеться добудова вже введеної частково в експлуатащю Ташлицької ГАЕС, технічні  та територіальні альтернативи не розглядалися».  Це ствердження не відповідає навіть здоровому глузду.   Планована діяльність називається «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС …».   Воно   почалося ще у 1981 році, 40 років тому —  в середині останнього століття минулого тисячоліття по проекту ЮУ ЕК  1976 року.   Базуючись на висновках екологічної експертизи 1989 року Уряди СРСР та УРСР, а також Миколаївська обласна рада визнали екологічно неприйнятним будівництво ТГАЕС та  прийняли рішення щодо припинення  її будівництва. Те, що вже було побудовано, потрібно було перепрофілюювати.   Але керівництвом ЮУ АЕС та Енергоатому були проігноровані висновки державної екологічної експертизи та урядові  рішення.  Будівництво ТГАЕС продовжується  у шахрайський спосіб.  Щоб поновити заборонене будівництво «измыслили» іграшковий «усечённый» варіант ТГАЕС на ізольованих водоймах. Потім пішли «первоочередные», «пусковые», «откорректированные» варіанти ТГАЕС.  У такий спосіб дійшли до «добудови» —  планованої діяльністі, яка, як і у забороненому  проекті 1976 року, передбачає використання в якості нижньої водойми ГАЕС всього Олександрівського водосховища з НПУ 20,7 м , а у якості верхньої водойми ГАЕС —  частини технічної водойми-охолоджувача ЮУ АЕС.   Саме для створення верхньої водойми Ташл. ГАЕС без проведення процедури ОВД реконструюють систему технічного водозабезпечення ЮУ АЕС.   При цьому не зменшується, а навпаки збільшується відбір води з Південного Бугу на фоні зменшення стоку річки та загрози опустелення.  Саме для ТГАЕС  рівень Олександрівського водосховища протиправно піднімали з 8 дозволених метрів до 10, 14,  16 м.  А планована діяльність передбачає  підняття рівня Олександрівського водосховища до 20,7м, що  на 12.7м вище дозволенних  екологічною експертизою  Олександрівької ГЕС.   За 40 років у світі багато що змінилося. І проект ТГАЕС безнадійно застарів. Визнаний екологічно неприйнятним ще 40 років тому, він реалізується зараз у планованій діяльності.   Змінилося ставлення людей до довкілля та своєї історії,  змінюється клімат, зменшується водність Південного Бугу, чітко стало  видно негативні наслідки діяльності ВП ЮУ АЕС та його підрозділу – ТГАЕС, затверджено Національний плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року, …  І всі ці зміни тільки підтверджують неприйнятність планованої діяльності.

Планована діяльність не відповідає Національному плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року (3), який передбачає:

— Зменшення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, зокрема шляхом

удосконалення принципів формування екологічної мережі, її розширення і невиснажливого використання, а також збереження унікальних природних ландшафтів

— Збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їх існування, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу та типових природних рослинних угруповань, що підлягають охороні

— Збільшення та розширення територій природно-заповідного фонду

— Збереження біорізноманіття та ландшафтів

—  Зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми,

соціально-економічний розвиток та здоров’я населення

Планована діяльність не відповідає жодному з цих напрямків Національного плану дій.

 

Резюме Звіту починається так:   «В XXI стол1тт1 при р1зк1й зм1ні в світі тренду розвитку електроенергетики, виходячи з принципів енергоефективності, енергобезпеки та низьковуглецевої енергетики, з перехо­дом на швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в першу чергу ВЕС та СЕС з нестійким виробництвом електроенергії, відбуваеться р1зка зміна структури генеруючих потужностей об’еднаних енергосистем (ОЕС)».    У цій фразі є весь арсенал Замовника – правда, напівправда та явна брехня.

Дійсно, електроенергетика у всьому світі різко розвернулася від атомних електростанцій у бік відновлюваних джерел електроенергії (ВДЕ).   І одна з багатьох причин – потреба АЕС у надвеликих регулюючих потужностях, які б відповідали потужностям АЕС.  А це — занадто  шкідливі для довкілля ТЕС, ГАЕС,  ГЕС.   Потреба у великих регулюючих потужностях витікає з принципу роботи АЕС: ядерний реактор працює на номінальній потужності цілодобово і цілий рік.  Для його економічної та безпечної роботи необхідно забезпечити стабільне споживання всієї виробленої електроенергії.   А в Україні атомні станції  виробляють аж 55%. Такій потужності атомних станцій повинні відповідати і регулюючі потужності. А де їх стільки набрати?  Якщо один або кілька енергоблоків АЕС виходять з ладу, то компенсувати таку потужність дуже тяжко  Більше того,  на одному майданчику АЕС сконцентровано великі потужності, і внаслідок аварії крім катастрофічних  наслідків для довкілля може виникнути розвал ОЕС.

Тому  правда полягає  у тому, що  саме для ЮУ АЕС Енергоатом будує Ташл. ГАЕС. Всі розмови про безальтернативність ГАЕС, енергетичну незалежність, необхідність  для ВДЕ, та т.і. є напівправдою чи брехнею. І головний доказ – гроші. Хіба став би Енергоатом вкладати гроші в гідроенергетику, якщо б вона йому не була конче потрібною?    ГАЕС потрібна ВП ЮУ АЕС для того, щоб споживати зайві мільйони ядерних кіловат та заробляти гроші на продажу регулюючих кіловатів від ГАЕС.  Не було б  АЕС, то не було б потреби у таких великих регулюючих потужностях, як ГАЕС.   Теплові електростанції можуть змінювати свою потужність в залежності від попиту, і не потребують ГАЕС. А сонячні електростанції виробляють електричну енергію вдень, коли вона потрібна, а вночі, коли люди сплять, і СЕС не працює. Тобто, для неї немає проблеми нічного провалу споживання. Сучасні ВДЕ мають сучасні рішення проблеми балансування сучасних ОЕС. І атомні станції є не сумісними з ВДЕ в сучасних ОЕС, а тільки заважають розвитку ВДЕ.

Таким чином, атомна енергетика, яка є екологічно неприйнятною і взагалі «не має економіки»  (є збитковою без ядерної зброї),   породила проблему великих регулюючих потужностей.  Всупереч світовому тренду розвитку електроенергетики, Україна на користь кількох олігархічних кланів  продовжує інвестувати у атомну енергетику та збирається боротися з її проблемами за допомогою забороненої ще у минулому тисячолітті Ташл. ГАЕС.

«Вже давно було зрозуміло, що більшість передових демократичних країн, які не є державами з ядерною зброєю й не бажають ними бути, інвестує у відновлювані джерела енергії та відмовляється від атомної енергетики, оскільки вона є занадто дорогою та непопулярною серед громадськості. У Європі до таких країн належать Німеччина, Італія та Іспанія, а на Далекому Сході — Південна Корея. … Тривалий час, потрібний на введення в експлуатацію атомних електростанцій, необхідність забезпечення ретельного нагляду за потенційно катастрофічними ризиками безпеки, вимога гарантувати безпеку від атак, потреба розробити довгострокові стратегії поводження з відходами забирають ресурси й відвертають увагу від інших простіших і значно швидших варіантів забезпечення енергією, як-от через відновлювані джерела » (2)

 

Щодо зміни клімату, ТГАЕС та АЕС.  На всіх етапах життєвого циклу АЕС продукує парникові гази  у великій кількості: при виготовленні та транспортуванні обладнання, при будівельних роботах, при виробленні та транспортуванні палива, при поводженні з відходами, при виведенні з експлуатації та доведенні проммайданчика АЕС до «зеленої галявини», …  Як відомо, до парникових газів належить і водяна пара, яку АЕС продукує у дуже великій кількості: тільки третина теплової енергії реактора перетворюється у електричну, а дві третини розігрівають Землю безпосередньо та за рахунок парникового газу — водяної пари. А ще на зміну клімату впливають водосховища АЕС, які крім водяної пари виділяють інший парниковий газ- метан.

«Країни, які бажають зменшити викиди двоокису вуглецю, повинні інвестувати у відновлювані джерела енергії та відмовитися від будь-яких планів щодо атомних електростанцій, оскільки останні більше не можна вважати варіантом з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю.  Такий висновок опублікував британський журнал Nature Energy  на основі дослідження бізнес-школи Університету Суссексу, у ході якого було проаналізовано дані Світового банку та Міжнародного енергетичного агентства зі 125 країн за 25-річний період.   Дослідження доводить, що інтегрувати відновлювані джерела енергії та атомну енергетику у низьковуглецеву стратегію — важко, оскільки вони потребують двох різних типів енергосистем. Через це, зазначають автори, краще взагалі уникати будівництва АЕС.   Дослідження показало, що в деяких великих країнах використання відновлюваних джерел енергії зменшує викиди двоокису вуглецю в сім разів ефективніше, ніж використання атомної енергії»(2).

 

   Висновок  з вищенаведеного можна зробити такий: В той час. коли в XXI стол1тт1 у світі відбувається  р1зка зм1на тренду розвитку електроенергетики від АЕС до ВДЕ, в найкорумпованішій країні Європи – Україні,  продовжується інвестування у атомну енергетику та її супутницю – ГАЕС, що зобумовлює подальше розбалансування енергетичної системи на користь приватних власників  теплових та відновлюваних джерел електроенергії.  І ніякі ГАЕС не здатні збалансувати таку корумповану потвору, якою є українська  ОЕС.  Україна неминуче перейде до ВДЕ та сучасної ОЕС,  відпрацьовані енергоблоки ЮУ АЕС будуть виведені з експлуатації і відпаде потреба і у її супутниці —   ГАЕС (нова ОЕС буде мати нові сучасні балансуючі потужності).

Тобто, погоджуючись на затоплення культурної та історичної пам’ятки — Бузького Гарду  заради будівництва ТГАЕС,  ми даємо згоду на знищення того, що повинно існувати вічно, задля роботи того, що вже дійшло до кінцевого терміну експлуатації.

 

В Резюме на стор. 523 написано: «При цьому в ОЕС зростае значения балансуючих високоманеврових потужностей, в першу чергу ГАЕС, в регулюванні графіків навантаження та забезпечення стійкості та надійності роботи ОЕС».

Схоже, що це – звичайнісінький плагіат: до фрази з чужої роботи заробітчани від науки брутально вмонтували тезу, за яку вони отримали гроші від замовника планованої діяльності: «в першу чергу ГАЕС».

Якщо ГАЕС є економічно доцільними та  екологічно допустимими десь на гірських річках або на відпрацьованих шахтах, то будувати ГАЕС на рівнинній річці Південний Буг – це злочин.

Автори Звіту при розгляді альтернатив планованої діяльності порушують  пункт 2 статті 6 Закону (1), який говорить, що Звіт повинен включати «опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або технологічного характеру) планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків» —  жодного слова немає про екологічні наслідки вибраного варіанту діяльності. Маніпулюючи з економотехнічними показниками ГАЕС та акумуляторів , автори Звіту замовчують про екологічні наслідки роботи ГАЕС.

 

Ціна вибраного варіанту планованої діяльності:

 

ВЖЕ перетворена у болото річка   Південний Буг нижче греблі Олександрівського водосховища – нижньої водойми ТГАЕС. При черговому протизаконному  піднятті рівня Олександрійського водосховища до позначки 16 м обіцяли збільшення об’ємів санітарних попусків, чого не відбулося. Напроти, спостерігаються негативні наслідки зарегульованості річки.  Недостатність санітарних попусків вже декілька років поспіль є причиною падіння рівня води у річці нижче критичного, як наслідок, переміщення фронту солоної води від гирла до Нової Одеси, поступове підвищенням солоності грунтів, витіснення прісноводних видів риб, водоростей та ін. Біологічне різноманіття водної екосистеми Південного Бугу з року в рік змінюється, процес цей вже запущений і заповнення Олександрійського водосховища до позначки + 16 м не зупинило його. Річка втрачає свої природні властивості самоочищення, посилюються застійні явища, замулення, заростання водною рослинністю тощо.   Заплановане підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки ‘20.7 м тільки погіршить ситуацію, адже має на меті перш за все водозабезпечення виробничих потреб ВП ЮУ АЕС, які з добудовою ТГАЕС зростуть. По-друге, із збільшенням площі водосховища збільшаться площі випаровування та фільтрації, що в умовах кліматичних змін (підвищення температур та зменшення опадів) призведе до значно більших втрат води.

ВЖЕ існує дефіцит питної та зрошувальної води у Миколаївській області. Зміна клімату приводе до стійкого зменшення водності Південного Бугу. А  планована діяльність передбачає збільшення забору води з річки для потреб ГАЕС та АЕС ще на 26,5 млн. куб. м. на рік та збільшення втрат води, які притаманні водосховищам. Тобто продовжиться погіршення стану Південного Бугу та зростання дефіцити питної та зрошувальної води

ВЖЕ є лідером   по захворюванню на рак та інші хвороби населення, що споживає воду з Південного Бугу нижче греблі Олександрівського водосховища як питну та для зрошення. А планована діяльність збільшить потужність ЮУ АЕС, що пропорційно збільшить забруднення радіонуклідами води Південного Бугу та негативну медичну статистку

ВЖЕ забруднено радіонуклідами зрошувальні чорноземи, які були кращими у світі. А планована діяльність внаслідок підвищення потужності ЮУ АЕС призведе до збільшення забруднення

ВЖЕ сплюндровано національну святиню українського народу — об’єкт культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського», який має виняткову історичну цінність. Планована діяльність ще більше змінить ландшафтну структуру, що призведе до втрати первинного історичного вигляду та втрати туристичної привабливості

ВЖЕ на дві третини затоплений острів Гардовий, який є центром Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського. Він  буде затоплений повністю при заповненні Олександрівського водосховища до НПУ 20,7 м

ВЖЕ затоплено частина території НПП «Бузький Гард»,  РЛП «Гранітно-степове Побужжя» (одне з «Семи природних чудес України»), об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення — ботанічна пам`ятка природи «Гирло річки Бакшала» та Іхтіологічний заказник «ГІівденнобузький», що спричинило суттєвий негативний вплив на історичний ландшафт та екосистеми цих природоохоронних територій.  У Звіті не вказано, що атомники незаконно використовують з 2006 року землі ПЗФ — РЛП “Гранітно-Степове Побужжя”, які вони затопили у 2006 році (27,72 га) У Звіті не згадується, що при підвищенні рівня Олександрівського водосховища до НПР 20,70 м. атомники додатково будуть використовувати 54 га земель, проте права на використання земель у порядку, встановленому Земельних кодексом, не оформлено.  У Звіті замовчується, яка саме площа земель НПП буде затоплена, а це 21,12 га земель НПП “Бузький Гард”, що буде складати порушення їхнього цільового призначення та режиму НПП, адже рішення про виключення цих 21,12 га земель зі складу НПП Президентом не приймалося;

—  ВЖЕ затоплено місця існування  рідкісних видів флори та біотопів долини Південного Бугу, занесених до Червоної книги України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Резолюцій Бернської конвенції (4).  Ці місця є одними з найдавніших ділянок суші Євразії, що має унікальну геологічну історію та на якій сформована неповторна екосистема багата реліктами і ендеміками. І негативний вплив планованої діяльності суттєво збільшиться при піднятті рівня Олександрівського водосховища на 12.7м вище дозволенних 8м екологічною експертизою  Олександрівької ГЕС

ВЖЕ порушено міжнародні забов`язання України щодо території Смарагдової мережі (територія UA0000040) при протиправному підвищенні рівня Олександрівського водосховища вище 8м, а планована діяльність передбачає подальше затоплення цієї території.  Смарагдова мережа (Emerald Network) — мережа територій особливого природоохоронного значення в країнах Європи та деяких країнах Африки, важливих для збереження біорізноманіття. Створена в 1998 році для виконання Бернської Конвенції 1979 і підтримується державами-членами Ради Європи.

ВЖЕ затоплені три каскади порогів між Гардовим та Олександрівським, які крім історичної цінності ще й були природнім гідробіодинамічним фільтром, що очищав воду,  та унікальним місцем для водного слалому. Наслідком планованої діяльності стане затоплення і Гардових порогів.  Назавжди підуть під воду однойменні  острів і пороги, які  й дали назву  НПП «Бузький Гард» та об’єкту культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського»

ВЖЕ дамбою Олександрівського водосховища – нижньої водойми ТГАЕС, перекрито доступ цінних промислових реофільних видів  риб на свої природні нерестилища, які також частково затоплені внаслідок протиправного підняття рівня Олександрівського водосховища для потреби  ТГАЕС.  Більше того, вже працюючі гідроагрегати ТГАЕС не мають рибозахисних пристроїв на водозабірних спорудах. І риба Олександрівського водосховища з 2006 року потрапляє до гідроагрегатів ТГАЕС. Більше того, коливання рівня води при роботі ГАЕС як у самому водосховищу, так і у його нижньому б`єфі, призводе до висихання та викльовування птицями ікри риби.  А коливання рівня води тільки збільшиться.  Планована діяльність замість рибоходу вже протягом 40 років обіцяє риборозплідник, який навіть в принципі не здатний компенсувати втрати популяції реофільних риб..

ВЖЕ підтоплені прилеглі до Олександрівського водосховища землі, що призвело до забруднення та підняття рівня грунтових вод як на полях, так і у населених пунктах.

Відбувається зміна природних комплексів узбережжя.   Змінюється не тільки режим підземних вод, а й грунтоутворюючий процес та фізико-хімічні властивості грунтів. На місці чорноземних грунтів утворюються лучно-болотні. Зі зміною генезису грунтів неминуче пов`язана трансформація грунтового покрову.  Відповідно змінюється флора та фауна узбережжя. На місце цінних та рідкісних рослин приходять водно-болотні.  Цей ланцюжок наглядно демонструє негативний вплив планованої діяльності на флору та фауну. Особливо для природоохоронних територій.

ВЖЕ відбувається трансформація прибережних ділянок кристалічних відслонень внаслідок зміни гідрологічного режиму та заростання інвазійними видами. А наслідком планованої діяльності стане збільшення цих негативних явищ

ВЖЕ  знищена або значною мірою трансформована частина біотопів внаслідок зміни гідрологічного режиму прилеглих до водосховища ділянок та робіт зі штучного укріплення берегів водосховища. А внаслідок планованої діяльності під безпосереднє затоплення потрапляють природні, напівприродні та синантропні ландшафти загальною площею 254 га в долині річки Південний Буг

ВЖЕ порушено Водний Кодекс України при протиправному  заповненні Олександрівського водосховища до 16 м.  У звіті ОВД, розділі 3.3.5 Дотримання вимог Водного кодексу атомники і його розробники всіляко маніпулюють даними для обґрунтування непорушення вимог ст.82 Водного кодексу, навіть посилаються на лист Держводгоспу України 1997 року (20-ти річної давності), який на сьогодні не може бути доказом цього, адже такого органу на сьогодні не існує (припинено таку юридичну особу у 2000 році), крім того з 1997 року дані щодо об’єму стоку річки, обсягів водойм, істотно змінилися і в ОВД слід було надати більш свіжі дані діючих на сьогодні органів, що займаються моніторингом водних ресурсів;

ВЖЕ  спостерігається інтенсивне «цвітіння» води Олександрівського водосховища: надмірний розвитком ціанобактерій («синьо-зелених водоростей») та зелених водоростей (нитчастих та інших), що є катастрофою для екосистеми річки  (4). Останнє обумовлено зменшенням вмісту розчиненого кисню внаслідок уповільнення течії, органічних залишків непідготовленого ложа водосховища та потрапляння у річку надмірно мінералізованої води із ставка-охолоджувача ЮУ АЕС.  Планована діяльність суттєво збільшить явище евтрофікації внаслідок ще більшого зарегулювання річки та скидання до неї засоленої та забрудненої води з відгороженої для ГАЕС частини ставка-охолоджувача ЮУ АЕС

ВЖЕ  підтоплені підходи до скель, які є ідеальним місцем тренування скелелазів. Українським олімпійцям не буде де тренуватися після затоплення підходів до скель внаслідок підняття рівня Олександрівського водосховища до 20,7 м  для потреб ТГАЕС

Внаслідок фільтрації з верхньої водойми ТГАЕС та водойми-охолоджувача ЮУ АЕС на скелях з`явилися струмки, які забруднюють радіонуклідами воду Південного Бугу та роблять тренування скелелазів небезпечними. Планована діяльність тільки підсилить це негативне явище.

ВЖЕ існує небезпека прориву дамб Ташлицькго водосховища, верхньої водойми ТГАЕС, Прибузького, та Олександрівського водосховищ з катастрофіними наслідками. А планована діяльність суттєво збільшить ризики прориву дамб внаслідок зміни меж водосховищ, різкої зміни рівнів водосховищ при роботі ГАЕС, використання дамби Олександрівської ГЕС в якості автомобільного мосту для кількох гранітних кар`єрів та підняття рівня Олександрівського водосховища до НПУ 20,7 м

 

Таким  є занадто красномовний  40-річний досвід експлуатації  ЮУ ЕК, частиною якого є ТГАЕС.  Він підтверджує справедливість висновків екологічної експертизи 1989 року та є достатнім аргументом для недопущення  планованої діяльності з добудови ТГАЕС 

 

В інтересах держави (а ВП ЮУ АЕС є відокремленим підрозділом державного підприємства НАЕК Енергоатом) економічно та екологічно обгрунтованою альтернативою планованій діяльності є відмова від планованої діяльності.

Адже вищенаведені  втрати та ризики значно перевищують економічну значимість цього проекту для України.   Ця альтернатива складається з двох частин.

Перша. Альтернатива планованій діяльності у частині санітарного попуску з Олександрівського водосховища та водозабезпечення Миколаївської області.  Досвід постійного збільшення зарегульованості Південного Бугу шляхом підняття рівня Олександрівського водосховища понад рівень, дозволений Водним кодексом,  показав, що це приводе тільки до погіршення стану річки. Тому замість чергового підвищення  необхідно спочатку  зменшити зарегульованість до рівня, дозволеного ВКУ, з подальшим демонтажем усіх руслових водосховищ та відродженням малих річок.  Треба допомогти природі розчистити природні русла. А надалі річка саме себе буде підтримувати у доброму стані. Ми живемо всередині гігантського планетарного механізму кругооберту води у природі,  у якому річки виконують функцію дренажних каналів. Ми перекрили  канали русловим водосховищами, пошкодивши цей механізм.  Не можна вирішити проблему водозабезпечення не відновивши його роботу.

Друга.  Альтернатива планованій діяльності у частині регулюючих потужностей ЮУ АЕС  вирішується без планованої діяльності  шляхом  приведення ОЕС України  у відповідність сучасним вимогам та світовому тренду розвитку електроенергетики. Як видно з наведеного вище, сорокарічний досвід роботи ЮУ ЕК красномовно свідчить про  його неприпустимо негативний вплив на стан здоров`я населення та стан довкілля.  Сучасні технології в електроенергетиці дозволяють отримувати електричну енергію  у більш економічний та безпечний спосіб, ніж за допомогою АЕС.  Зміна клімату викликає зменшення водності  річок та збільшення дефіциту питної та зрошувальної води.   Всі ці фактори говорять  про необхідність виведення з експлуатації енергоблоків ЮУ АЕС по мірі збігання термінів їх продовженої експлуатації.   Тому планована діяльність не є доцільною.

 

Посилання.

  1. Закон України Про оцінку впливу на довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
  2. Джерело: Nuclear power hinders fight against climate change

October 6th, 2020, by Paul Brown  climatenewsnetwork.net

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 443-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року».   https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-dij-z-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-na-period-do-2025-roku-i210421-443?fbclid=IwAR3BwnEyPTubkCg4c8K6cRtVAchXiROUgguUh_ZWr2itvgK-T0xPm769eEg
  2. Український ботанічний журнал,2021, 78(2) Загроза існуванню рідкісних видів флори та біотопів долини Південного Бугу за умови чергового підняття рівня Олександрівського водосховища https://ukrbotj.co.ua/pdf/78/2/ukrbotj-2021-78-2.pdf

 

24.05.2021 року                                Сергій Колєсніков

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.