Не пропусти

Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Зауваження №2

флора Бузького Гарду Уповноважений центральний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності —  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в особі державного секретаря Ярової Є.В., вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044) 206-31-01, OVD@mepr.gov.ua

Колєснікова Сергія Терентійовича,

вул…

м. Вознесенська, Миколаївської області,

56507, …

У  Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.    http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-564?fbclid=IwAR14zchkO-BmzkUuTr-Ohe6dcrXGNwWMFMMDSqtZtnD2ZzjWQGkuVUYo2rU розміщено Звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва Ташлицької ГАЕС.

2018416564 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності).

«Планується реалізація проєкту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів  3-6  з  поетапним  підвищенням  нормального  підпірного  рівня  (НПР) Олександрівського  водосховища  на  р.  Південний  Буг,  яке входить  до  складу Южноукраїнського  енергетичного  комплексу  (нижня  водойма  Ташлицької гідроакумулюючої електростанції ТГАЕС), до позначки +20,7 м.»

Надсилаю Зауваження №2  стосовно опублікованого Звіту.

    Зауваження №2.    Уп.5  Звіту  ОПИС   I   ОЦІНКА   МОЖЛИВОГО   ВПЛИВУ   НА  ДОВК1ЛЛЯ ПЛАН0ВАН0Ї  Д1ЯЛЬНОСТ1  відсутні опис та оцінка кумулятивного впливу планованої діяльності, що є порушенням   пункту 2.5 статті 6 Закону (1). Порушення Закону є навмисним з метою приховати від громадськості негативний кумулятивний вплив,  який кратно підвищує негативний вплив тільки планованої діяльності на довкілля та населення.  Це порушення є неприпустимим  і має бути однією з підстав для відхилення планованої діяльності.

Обгрунтування.

Пункт 2.5 статті 6 Закону (1) говорить про те, що Звіт з оцінки впливу на довкілля включає  опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема …кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів;

У п.5  Звіту  ОПИС   I   ОЦІНКА   МОЖЛИВОГО   ВПЛИВУ   НА  ДОВК1ЛЛЯ ПЛАН0ВАН0Ї  Д1ЯЛЬНОСТ1  відсутні опис та оцінка кумулятивного впливу планованої діяльності, що є порушенням   пункту 2.5 статті 6 Закону (1).

«… кумулятивним впливом інших наявних об’єктів». ТГАЕС є складовою частиною ВП ЮУ АЕС. Тому необхідно було у Звіті надати опис і оцінку кумулятивного впливу на довкілля  як самої ТГАЕС, так і ГАЕС у комплексі з Олександрівською ГЕС та  ЮУ АЕС.

Саме кумулятивним впливом цих трьох об`єктів і зумовлено неприпустимий негативний вплив на довкілля:

— ЮУ АЕС фактично працює на забороненій прямоточній системі, відбираючи з Південного Бугу чисту та холодну воду, а скидаючи населенню нижнього Побужжя підігрітий густо підсолений радіоактивний коктейль. Що є причиною захворювань та передчасних смертей населення  (Дивись Пропозиція № 1) та деградації колись кращих у світі поливних чорноземів.

— Олександрівська ГЕС працює у одному режимі з ГАЕС, що є причиною добових коливань рівнів Олександрівського водосховища та річки Південний Буг у нижньому б`єфі водосховища. А це чинить негативий вплив на екосистему річки.

— Пуск Олександрівської ГЕС екологічна експертиза дозволила за умови заповнення Олександрівського водосховища до НПУ 8 метрів та наявності рибообхідного каналу. Зараз рівень водосховища у протизаконний спосіб для роботи ТГАЕС підняли до 16м, а рибохода досі немає.  Це додає до кумулятивного впливу планованої діяльності ще й перекриття проходу риби на природні нерестилища. А обіцяна протягом 30 років компенсація риборозплідником так і залишилася байкою. Більше того, вона в принципі не здатна компенсувати втрати нерестилищ цінних промислових риб.

«кумулятивним впливом…  об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, …»

Планована діяльність по добудові ТГАЕС є складовою частиною загальної діяльності ВП ЮУ АЕС. В сучасних умовах зміни клімату і зменшення стоку річки та негативним досвідом впливу діяльності ВП ЮУ АЕС на стан довкілля та здоров`я населення,  нагальним є виконання рекомендацій екологічної експертизи 1989 року щодо заборони ТГАЕС та переводу ЮУ АЕС на замкнуту систему охолодження, ізольовану від Південного Бугу. Але замість цього ВП ЮУ АЕС реалізує доекологічний проект середини останнього століття минулого тисячоліття.  Як і раніше, ці проекти не виключають прямоточну систему охолодження і навіть збільшують відбір води з Південного Бугу та відповідно і його забруднення.  Цей проект сховали за кількома проектами — сіамськими близнюками.  Так, для створення верхньої водойми ТГАЕС  (проект  Завершения буд1вництва Ташлицької ГАЕС …»   іншим проектом («Реконструкщя …) передбачено відділення частини ставка-охолоджувача ЮУ АЕС.  Такою є  негативна співпраця двох проектів-близнюків.  Кумулятивний результат — разово передбачається скинути до Південного Бугу 10 млн. куб. метрів технічної речовини з Ташл. в-ща до Південного Бугу. А далі – на поля і питні водогони нижнього Побужжя. А потім кожного дня  ТГАЕС буде вимивати хімічно-радіоактивний намул частини ставка-охолоджувача ЮУ АЕС. І знову все це буде чинити неприпустимий негативний вплив на річку, населення, чорноземи.

Дуже важливим є той факт, що останній проект не отримав рішення про провадження планованої діяльності згідо Закону (1), хоча вже вступив у завершальний етап реалізації.

   п.1.6  Статті 15 Закону (1)  визнаає  правопорушенням у сфері оцінки впливу на довкілля провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

 

«…кумулятивним впливом…, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів

До наведених вище кумулятивних складових впливу планованої  діяльності необхідно додати ще й наступні:

— Негативний вплив на флору і фауну НПП «Бузький Гард».

— Негативний вплив на археологічні і історичні пам`ятки, особливо на  «Історичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького», який має національне значення та особливу цінність.

— Негативний вплив на якість води Південного Бугу внаслідок затоплення порогів – природного гідро-біо-динамічного фільтру річки, на яких відбувається очищення води.

—  Негативний вплив на рекреаційну складову екосистеми внаслідок затоплення єдиної в Україні траси для водного слалому та затоплення підходів до скель, на яких тренуються альпіністи та скелялази.

Таким чином, Уп.5  Звіту  ОПИС   I   ОЦІНКА   МОЖЛИВОГО   ВПЛИВУ   НА  ДОВК1ЛЛЯ ПЛАН0ВАН0Ї  Д1ЯЛЬНОСТ1  відсутні опис та оцінка кумулятивного впливу планованої діяльності, що є порушенням   пункту 2.5 статті 6 Закону (1)   Як видно з вищенаведеного,  порушення Закону є навмисним з метою приховати від громадськості кумулятивний вплив,  який кратно підвищує негативний вплив планованої діяльності на довкілля та населення.  Це порушення є неприпустимим  і має бути однією з підстав для відхилення планованої діяльності.

Посилання.

  1. Закон України Про оцінку впливу на довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text

14.05.2021 року                                Сергій Колєсніков

Если человечество хочет выжить, ему следует жить по правилам Природы, а не против них

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.