Не пропусти

Громадське обговорення Звіту ОВД будівництва ТГАЕС. Зауваження №1

Додаток 4. Фото р.П.Буг до та після ЮУ АЕС

Що відбувається ? З  1 квітня по 24 травня триває  НЕлегітимний процес АНТИгромадського карантинного НЕобговорення Звіту про оцінку впливу на довкілля будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції.

Для чого? Щоб у шахрайський спосіб узаконити злочинне будівництво Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, яке заборонили ще у середині останнього століття минулого тисячоліття.

Ну й хай собі будують – мене це не стосується. Внаслідок порушення низки Законів України та її міжнародних зобов’язань буде знищене або суттєво пошкоджене одне з семи див України — українську Швейцарію; Буг почне впадати не у Чорне море, а в нижню водойму ТГАЕС; потужність ЮУ АЕС збільшиться і відповідно збільшиться забір чистої води з Південного Бугу та скидання до нього технічної рідини з технічної водойми-охолоджувача ЮУ АЕС; у планах Енергоатому підвищення потужності трьох блоків та будівництво четвертого блокуЮУ АЕС. «Зайву» електроенергію Енергоатом планує експортувати через приватні структури, а населення нижнього Побужжя залишиться без питної води; нижче ЮУ АЕС внаслідок використання води Південного Бугу як питної та для зрошення, збільшиться кількість онкологічних та інших захворювань; буде знищена ціла низка пам`яток історії людства та національна святиня народу України — об’єкт культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського», який має виняткову історичну цінність: затоплена серцевина НПП «Бузький Гард» : знищені або пошкоджені близько сотні червонокнижних представників флори і фауни ; затоплені пороги – природній гідро- біодинамічний фільтр, мекка для водних слаломистов; знищені місця тренування спортсменів-скалолазів – їм не буде де тренуватися до Олімпійських ігр…

Що можна та треба робити?   З 2017 року в Україні не проводиться екологічна експертиза проектів, а проводиться оцінка впливу на довкілля згідно Закону Про ОВД. Зараз триває процес громадського обговорення Звіту про вплив на довкілля Будівництва Ташл. ГАЕС. Міндовкілля буде приймати рішення, базуючись на аналізі цього Звіту та зауваженнях і пропозиціях громадськості. Якщо їх не буде, це означає, що населення згодне з будівництвом.

— Тому треба продивитися Звіт, уважно прочитавши його зміст на стор. 2-5 Якщо Ви побачили щось, що може завдати шкоди Вам чи природі, або щось, у чому Ви є фахівцем – прочитайте це уважно. Якщо можете, то напишіть свої зауваження чи пропозиції. Адреса, терміни, зразок – можна подивитися у моїх пропозиціях.

— Зауваження та пропозиції а також відповіді на них викладені у Звіті, починаючи зі стор.185. Там можна прочитати вже надані у 2018 році пропозиції та зауваження. Якщо Ви знайдете брехню у відповідях аесівців, або маєте щось додати по темі – пишіть свої Зауваження та Пропозиції і направляйте (до 24 травня включно) паперові листи, або е-м (роздрукувати, підписати, скан або фото надіслати). Суттєва деталь – Закон дозволяє громадянам надавати зауваження та пропозиції навіть без їх обґрунтування.

— І головне: не можна стояти осторонь та спостерігати, як ділки від ядерної енергетики плюндрують природу твоєї малої Батьківщини і позбавляють тебе і наступні покоління можливості жити на землі своїх предків.

Нижче друкується текст Зауваження №1 до Звіту.

Уповноважений центральний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності —  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в особі державного секретаря Ярової Є.В., вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; (044) 206-31-74, (044) 206-31-01, OVD@mepr.gov.ua

Колєснікова Сергія Терентійовича,

вул. …

м. Вознесенська, Миколаївської області,

56501  е-м …

У  Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.   http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-564?fbclid=IwAR14zchkO-BmzkUuTr-Ohe6dcrXGNwWMFMMDSqtZtnD2ZzjWQGkuVUYo2rU   розміщено Звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва Ташлицької ГАЕС, 2018416564 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності).

 

«Планується реалізація проєкту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів  3-6  з  поетапним  підвищенням  нормального  підпірного  рівня  (НПР) Олександрівського  водосховища  на  р.  Південний  Буг,  яке входить  до  складу Южноукраїнського  енергетичного  комплексу  (нижня  водойма  Ташлицької гідроакумулюючої електростанції ТГАЕС), до позначки +20,7 м.»

Надсилаю Зауваження №1  стосовно опублікованого Звіту.

Зауваження 1.   На стор.441 Звіту наведена завідомо неправдива інформація про те, що «повне затоплення  не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України». Це свідчить про те, що замовник, який у шахрайський спосіб вже затопив на дві третини острів Гардовий – серцевину НПП «Бузький Гард» та Пам’ятки «Історичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького», збирається у такий же спосіб вивести його зі складу  історичної пам`ятки та затопити повністю.

Обгрунтування.

п.7 ст.5 Закону (1) говорить, що  протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати … уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Після  оприлюднення повідомлення про плановану діяльність у квітні 2018 року  поступила пропозиція за №19.2  (стор.440) Звіту: «п.1.1 Статті 1 Закону (1) визначає термін вплив на довкілля як будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для … ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток …

   Внаслідок планової діяльності буде зруйновано об’єкт культурної спадщини «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запопорожського», який має виняткову історичну цінність. Особливо на фоні зазіхань Росії на землі півдня України, як на “исконно русские земли”.

   Цьому об’єкту культурної спадщини було надано статус пам’ятки національного значення ( охоронний номер 140001 — Н) Постановою №928 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. (Перелік пам’яток …).

   Таким чином, планова діяльність  порушує :

 1. Конституцію України (2) (ст.54 …Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність).
 2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).
 3. Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську  ландшафтні  конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України»

   У загальному висновку аналізу порушених Законів України та її міжнародних забов`язань цієї пропозиції  написано:   Пропоную відхилити  планову діяльність «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м.».   як таку, що не вписується у правове поле України та її міжнародних забов`язань (стор.445).

п.10 ст.5 Закону (1) говорить, що   Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Згадана пропозиція висунула звинувачення, яке унеможливлює проведення планованої діяльності із-за порушення діючого законодавства.  Для того, щоб проводити  плановану діяльністю замовник повинен був довести, що всі звинувачення є хибними.

Чи довів він це у Звіті?

На стор.441 Звіту написано:  «Пам’ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки Вшська Запорозько- го» дійсно входить до Перел1ку об’екпв культурно! спадщини національного значения, яку внесено до Державного реестру нерухомих пам’яток Укршни, наведеного у додатку до поста­нови КМУ від 3 вересня 2009 року No 928 «Про занесення об’екпв культурно! спадщини на­щонального значения до Державного реестру нерухомих пам’яток України». Даному об’екту присвоено охоронний номер 140001 — Н. 

 В той же самий час, в розпорядженні ВП ЮУ АЕС відсутній інвентарний опис даного об’екту з прив’язкою його ОР8-координат на м1сцевосп.З’ясування питания, чи розташований він в зоні затоплення, підлягае окремому вивчен- ню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками.

.В науковш дов1дц1 «Локал1защя та 1сторико-природниче значения остров1в Клепаний та Великий» надашй Миколшвським крезнавчим музеем зазначено, що внаслідок підняття р1вня Олександр1вського водосховища до р1вня 16,00 м остр1в Клепаний, він же Гардовий, опинив- ся на дв1 третини під водою, а його надводна частина втратила свій культурний шар внаслідок сезонних кригоход1в. Слід в1дзначити, що значна частина острова завжди затоплювалась при проходженні паводків 5 % и 1 % забезпеченосп — до позначок 16-18 м при найвищій поз- начці острова б1ля 19 м.

 Таким чином, його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України  Планована д1яльшсть відповідае законодавству України. Проект пройшов ДП «Укрдержбудекспертизу» No 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від 29.09.17 р.»

   Оце і всі аргументи проти звинуваченні у порушенні

 1. Конституції України (2) (ст.54 …Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність).
 2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).
 3. Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську  ландшафтні  конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України»

   Що показує аналіз аргументів замовника?

 1. «Пам’ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозько- го» дійсно входить до Перел1ку об’екпв культурно! спадщини національного значения, яку внесено до Державного реестру нерухомих пам’яток Укршни, наведеного у додатку до поста­нови КМУ від 3 вересня 2009 року No 928 «Про занесення об’екпв культурно! спадщини на­щонального значения до Державного реестру нерухомих пам’яток України». Даному об’екту присвоено охоронний номер 140001 – Н».

Тобто, замовник планованої діяльності визнає факт наявності пам`ятки і її національне значення.

 1. «В той же самий час, в розпорядженні ВП ЮУ АЕС відсутній інвентарний опис даного об’екту з прив’язкою його ОР8-координат на м1сцевості. З’ясування питання, чи розташований він в зоні затоплення, підлягає окремому вивченню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками».

   Цей аргумент є суто маніпулятивним, нічого не доводить та свідчить  про те, що замовник при підготовці Звіту порушив   п.10 ст.5 Закону (1), який  говорить, що   суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля  забов`язаний включити  до обсягу досліджень  пропозицію громадськості, надану в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  Але замість включення до обсягу досліджень та їх проведення при підготовці Звіту, замовник пише : «З’ясування питання, чи розташований він в зоні затоплення, підлягає окремому вивченню вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками».   Хто це повинен робити крім замовника?

А чи є взагалі потреба у «ОР8-координат на м1сцевості»?

о.Гард 2010«В науковій дов1дц1 «Локал1защя та 1сторико-природниче значения остров1в Клепаний та Великий» наданій Миколшвським крезнавчим музеем зазначено, що внаслідок підняття р1вня Олександр1вського водосховища до р1вня 16,00 м остр1в Клепаний, він же Гардовий, опинив- ся на дв1 третини під водою, а його надводна частина втратила свій культурний шар внаслідок сезонних кригоход1в. Слід в1дзначити, що значна частина острова завжди затоплювалась при проходженні паводків 5 % и 1 % забезпеченосп — до позначок 16-18 м при найвищій поз- начці острова б1ля 19 м.   Таким чином, його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України…»  

 1. Цей запис у Звіті свідчить про те, що:- у замовника нема ніяких сумнівів щодо того, де розташований о. Гардовий. І без всяких додаткових досліджень. Замовник визнає, що    острів Гардовий вже на дві третини замовником затоплено.-  о. Гардовий – серцевину НПП «Бузький Гард» та Пам’ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького»,  буде затоплено повністю при здійсненні планованої діяльності.

І ніяких фахівців- землевпорядників з їхніми ОР8-координат для цього замовнику не знадобилося.  Більше того, останнє ствердження : «…його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України ..» свідчить про те, що замовник, який у злочинний спосіб вже затопив на дві третини о. Гард, збирається у такий же спосіб вивести його зі складу  історичної пам`ятки та затопити повністю.

Пам’ятка «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» є пам’яткою національного значення. Але  замість довідок інститутів історії та археології НАН України замовник  домовляється з  місцевим краєзнавчим музеєм.  А псевдонаукову довідку складав, скоріш за все, сам замовник, а Миколаївський крезнавчий музей  тільки підписав її з корупційними ознаками.  Фахівці не можуть не знати, що в Реєстрі пам’яток національного значення  (2) наводиться наступна інформація:  «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорозького» є пам’яткою ландшафту, історії, археології.      Тобто, навіть вже підтоплений острів Гард міг втратити внаслідок протизаконного підтоплення свою археологічну цінність,  не втративши своєї цінності як пам’ятка ландшафту та історії.  

Таким чином, ствердження «…його повне затоплення не нанесе збитків культурно- історичному надбанню України ..» не відповідає дійсності,  є заказним та антиукраїнським.

Згідно п.1 статті 6 Закону (1)  «Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством».  Міндовкілля необхідно ініціювати звернення до інститутів археології та історії НАНУ для перевірки достовірності інформації, наданої Миколаївським крезнавчим музеем та притягти винних до відповідальності.

У п.1.2 НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ № 158 від 11.03.2013  Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини написано:  «територія пам’ятки — земельна ділянка, на якій розташована пам’ятка і яка пов’язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об’єкта культурної спадщини;»

Тобто, без додаткових досліджень фахівців-землевпорядників та «ОР8-координат на м1сцевості» цілком очевидно, що внаслідок планованої діяльності буде затоплена частина території пам`ятки, яка має особливу цінність – острів Гардовий.  Планована діяльність має бути відхилена як така, що не вписується у правове поле України.

Це підтверджує і  довідка, яка  надана інститутом історії України (Додаток 2)

Історична довідка цінність Гарду

«Бугогардівська паланка існувала з 1734 до 1775 року в межах Нової (Покровсккої) Січі й розташовувалася в т.ч. і в межах ріки Південний Буг. На її території існувало близько 400 козацьких зимівників. Центром наланки був Гард, в якому перебувала паланкова старшина та гарнізон прикордонної сторожі… Сьогодні на місці Бугогардівської наланки, у долині Південного Бугу, збереглися автентичні краєвиди доби XVII — XVIII ст. Народна пам’ять також зберегла назви скель «Брама”, “Сова”, “Пугач», які й до цього часу охороняють історичні місця українського козацтва. Пороги на р. Південний Буг символізують спадкоємність різних періодів нашої історії і є невичерпним джерелом для виховання молодого покоління українців у дусі патріотизму га любові до рідної землі… Таким чином, територія долини ріки Південний Буг і його русло з островами у районі розташування Південно-Української АБ.С і Ташлицької ГАЕС, па якій протягом XVIII століття знаходилася Бугогардівська палаика Війська Запорозького Низового, має історико-культурне значення для України»

Карта іст.ландшафт

За паспортом пам`ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1вської паланки війська Запорозького» ( М. Біляшівський, М.Товайло, В.Ленченко, Р.Осадчий, 2006 рік їз доповненнями Миколи Товкайло 2017 рік) надрукована карта розташування  пам’ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» з переліком та місцем розташування історичних пам`яток (Додаток 1)

У самому Звіті на стор. 537 розміщено  СХЕМУ РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАМ’ЯТОК У ХВОСТОВ1Й ЧАСТНІ ОЛЕКСАНДР1ВСБКОГО ВОДОСХОВИЩА, на якій у масштабі нанесені  пам`ятки, які попадають у зону затоплення.

Карта зі Звіту загальна

Зідно довідки   07.09.2017 р. №95 ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Додаток 3), Територія, що підлягає затопленню внаслідок підняття рівня води в Олександрівському водосховищі, входить до складу пам’ятки національного значення «Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького», яка перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.09. № 928.

Відповідно до облікової документації (паспорту), до складу пам’ятки входять 24 об’єкти. За попередніми оцінками інспекції, 10 об’єктів можуть бути пошкоджені або втрачені внаслідок підняття рівня води Олександрівському водосховищі до рівня 20,7 м (перелік об’єктів додається).

Лист 1 інсп. охорони пам.Лист 2 інсп. охорони пам.

 

Тобто історики і археологи України вже визначилися з межами пам`ятки, кількістю та місцем розташування її окремих об`єків. І без «вузькопрофільними фах1вцями-землевпорядниками» та заробітчанами з   Миколаївського краезнавчого музею. Які явно є вузькопрофільними спеціалістами і не здатні давати фахову оцінку пам`ятці «Історичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького»

Ще одна наукова публікація з фотографіями , яка підтверджує місце розташування о. Гард та археологічну  цінність прилеглої до нього  території —  (3) :

скриншот 2021-04-26 06-59-07

«Пам’ятка розташовується на правому березі

Південного Бугу на відстані 2,5 км на південь

від с. Богданівка Доманівського р­ну Мико­

лаївської обл., навпроти скелі Пугач і Клепа­

ного (історична назва — Ґардового) острова,

яким завершується один з найбільших на Пів­

денному Бузі порогів. Вона розташована в

нижній частині клинуватого схилу (так зв. «ґар­

дового клину»), обмеженого двома байрачни­

ми балками зі струмками, на краю терасоподіб­

ного уступу правого берега ріки,…»

«…З утворенням Олександрів­

ського водосховища рівень води навпроти Ґар­

ду піднявся на 3 м і тепер доходить до підніжжя

тераси, досягаючи відмітки близько 15 м. Част­

ково підмитий річкою уступ має вигляд похилої

до берега площадки, довжина якої від берего­

вого краю до підніжжя скелі становить близько

75 м; ширина в середній частині — 65 м (рис. 1;

2). Поверхня тераси задернована. Сучасні жи­

телі с. Богданівка називають це місце Сокурі, з

наголосом на останньому складі»

 

Посилання на те, що   Проект пройшов ДП «Укрдержбудекспертизу» No 00-1188-17/ПБ (00-2099-16/ПБ) від 29.09.17 р. не є коректним. Тому, що факт наявності Укрдержбудекспертизи не є доказом того, що діяльність вписується в правове поле України.  А процедура отримання дозволу на плановану діяльність повинна проходити згідно Закону (1).

   Ствердження: «Планована д1яльність відповідае законодавству України»  є голослівним, не спростовує жодного з наведених у пропозиції порушень законодавства,  і не базується на жодному суттєвому доказі. А наведені аргументи є маніпулятивними та позбавленими  навіть здорового глузду.

Тобто, залишається не спростованим ствердження, що планова діяльність  порушує :

 1. Конституцію України (2) (ст.54 …Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність).
 2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» “(3).
 3. Європейську, Бернську, Боннську, Оргуську  ландшафтні  конвенції , що негативно впливає на процес євроінтеграції України»   і має бути відхилена.

 

Посилання.

 1. Закон України Про оцінку впливу на довкілля https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
 2. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245365203&cat_id=244910406Реєстр пам’яток національного значення
 3. http://irbis-nbuv.gov.ua/…/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe…Гард – могильник маріупольського типу на Південному Бузі,   М.Т.Товкайло, В.М.Фоменко, 2015, 18 ISSN 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

Додатки.

 1. Карта розташування пам’ятки «1сторичний ландшафт центру Буго-Гард1всько! паланки війська Запорозького» з переліком історичних пам`яток та місцем їх розташування.
 2. Довідка, надана інститутом історії України
 3. Довідка 07.09.2017 р. №95 ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

06 травня 2021 року                                 Сергій Колєсніков

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.