Не пропусти

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛЮДСТВУ: COVID — ВІРТУАЛЬНИЙ ВІРУС

Сенсаційні дані! Вірусу немає. Пандемії немає. Виявляється, COVID це віртуальний вірус, результат комп’ютерного моделювання.

Корона та масони

Китай брехав цілий рік про те, що зміг виділити новий коронавірус. Правда вийшла назовні.

Доктор Ву Цзун з «Китайського центру з контролю за захворюваннями» зізнався журналістові NBC, що вони не змогли виділити вірус SARS-CoV-2, наслідком якого є Covid-19. [1] Цей сюжет опублікований 23 січня 2020 року (з 13 хв 30 сек). [2]

27 січня на визнання доктора Ву Цзун звернув увагу ведучий каналу «Aaron O». Він коментує: «Я тільки що наткнувся на це вкрай важливе інтерв’ю. Виявляється китайцям не вдалося виділити SARS-COV-2. Це означає, що ні у кого немає доказів існування вірусу Covid-19.» (З 19 сек) [3]

Раніше «Центр по контролю за захворюваннями США» (CDC) також визнав, що не має виділеного вірусу SARS-CoV-2.

Разом з Китаєм в шахрайстві брали участь чиновники ВООЗ. Вони збрехали двічі, заявивши

— що вірус SARS-CoV-2 викликає захворювання COVID-19,

— що вірус SARS-CoV-2 було виділено китайськими вченими. [5]

Доктор вірусології та імунології Джо Різоль в статті «Covid-19 — це Обман» пише:

«Наша лабораторія протестувала 1500 зразків за допомогою скануючого електронного мікроскопа, ми не виявили Covid ні в одному з них. Переважна більшість зразків були на грип A, деякі — на грип B, і жодного випадку Covid. Ми відправили залишилися зразки в університети Стенфорда, Корнелла і Каліфорнії. Вони отримали ті ж результати. Потім ми звернулися за зразками Covid в «Центр по контролю за захворюваннями США». Вони відповіли, що таких зразків у них немає.

Провівши лабораторні дослідження, ми прийшли до твердого висновку, що Covid-19 є вигадкою. Covid-19 — це просто нова назва для Грипу. Більшість «жертв Covid-19» померли від супутніх захворювань, після того, як грип послабив їх імунну систему. Це відбувається щороку. «[6]

Доктор медицини Томас Кований викрив дослідження CDC по виділенню вірусу SARS-CoV-2:

«Замість того, щоб ізолювати вірус і аналювати геном від кінця до кінця, вони обмежилися 37 парами підстав з неочищених зразків з використанням ПЛР-зондів. Фактично, вони розглянули тільки 37 пар з 30000 пар основ, які, як стверджується, є геномом вірусу. потім вони взяли ці 37 сегментів і помістили їх в комп’ютерну програму, яка заповнила інші пари підстав.

Другими словами, секвенування вірусу SARS-CoV-2 було зроблено на основі припущень і довільних висновків. Якщо це наука, то пінгвін — це космічний корабель.

Створення вірусів на комп’ютері є науковим шахрайством. Уявіть собі групу дослідників, які стверджують, що виявили єдинорога, тому що знайшли шматочок копита, шматочок роги і волосся з хвоста. Вони закладають цю інформацію в комп’ютер і програмують його для відтворення єдинорога, а потім заявляють, що ця комп’ютерна модель є справжнім єдинорогом. Вони ніколи не бачили єдинорога, тому не можуть порівняти генетичний склад своїх зразків з генетичним складом справжнього єдинорога. «[7]

В грудні 2020 рік громадськість Ірландії порушила судовий позов проти уряду. Уряд змушений був визнати, що не має наукових доказів існування вірусу SARS-CoV-2:

«У рамках судового позову ми вимагали наукових доказів того,

— що вірус існує,

— що блокування і дистанціювання стримують поширення вірусу,

— що маски для обличчя безпечні і стримують поширення вірусу.

Як з’ясувалося, таких досліджень не існує. «[8]

! ПАНДЕМІЯ Є ШАХРАЙСТВОМ!

У листопаді 2020 року дослідник Іен Девіс поширив статтю іспанського медичного журналу «D-Salud-Discovery» про те, що сьогодні жоден тест не здатний ідентифікувати вірус SARS-CoV-2. [5]

Дослідження групи 22 вчених (в числі яких Майк Йідон, колишній віце-президент компанії Файзер) показало повну непридатність протоколу «Кормана-Дрост» по використанню тесту ПЛР для виявлення !

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: COVID — ВИРТУАЛЬНЫЙ ВИРУС

Сенсационные данные! Вируса нет. Пандемии нет. Оказывается, COVID это виртуальный вирус, результат компьютерного моделирования.

Китай лгал целый год о том, что смог выделить новый коронавирус. Правда вышла наружу.

Доктор Ву Цзунью из «Китайского центра по контролю за заболеваниями» признался журналисту NBC, что они не смогли выделить вирус SARS-CoV-2, следствием которого является Covid-19. [1] Этот сюжет опубликован 23 января 2020 года (с 13 мин 30 сек). [2]

27 января на признание доктора Ву Цзунью обратил внимание ведущий канала «Aaron O». Он комментирует: «Я только что наткнулся на это крайне важное интервью. Оказывается китайцам не удалось выделить SARS-COV-2. Это означает, что ни у кого нет доказательств существования вируса Covid-19.» (с 19 сек) [3]

Ранее «Центр по контролю за заболеваниями США» (CDC) также признал, не имеет выделенного вируса SARS-CoV-2.

Вместе с Китаем в мошенничестве участвовали чиновники ВОЗ. Они солгали дважды, заявив

— что вирус SARS-CoV-2 вызывает заболевание COVID-19,

— что вирус SARS-CoV-2 был выделен китайскими учёными. [5]

Доктор вирусологии и иммунологии Джо Ризоли в статье «Covid-19 — это Обман» пишет:

«Наша лаборатория протестировала 1500 образцов с помощью сканирующего электронного микроскопа, мы не обнаружили Covid ни в одном из них. Подавляющее большинство образцов были гриппом A, некоторые — гриппом B, и ни одного случая Covid. Мы отправили оставшиеся образцы в университеты Стэнфорда, Корнелла и Калифорнии. Они получили те же результаты. Затем мы обратились за образцами Covid в «Центр по контролю за заболеваниями США». Они ответили, что таких образцов у них нет.

Проведя лабораторные исследования, мы пришли к твердому выводу, что Covid-19 является выдумкой. Covid-19 – это просто новое название для Гриппа. Большинство «жертв Covid-19″ умерли от сопутствующих заболеваний, после того как грипп ослабил их иммунную систему. Это происходит каждый год.» [6]

Доктор медицины Томас Кован разоблачил исследование CDC по выделению вируса SARS-CoV-2:

«Вместо того, чтобы изолировать вирус и аналировать геном от конца до конца, они ограничились 37 парами оснований из неочищенных образцов с использованием ПЦР-зондов. Фактически, они рассмотрели только 37 пар из 30000 пар оснований, которые, как утверждается, являются геномом вируса. Затем они взяли эти 37 сегментов и поместили их в компьютерную программу, которая заполнила остальные пары оснований.

Другими словами, секвенирование вируса SARS-CoV-2 было сделано на основе предположений и произвольных выводов. Если это наука, то пингвин — это космический корабль.

Создание вирусов на компьютере является научным мошенничеством. Представьте себе группу исследователей, которые утверждают, что обнаружили единорога, потому что нашли кусочек копыта, кусочек рога и волос из хвоста. Они закладывают эту информацию в компьютер и программируют его для воссоздания единорога, а затем заявляют, что эта компьютерная модель является настоящим единорогом. Они никогда не видели единорога, поэтому не могут сравнить генетический состав своих образцов с генетическим составом настоящего единорога.» [7]

В декабре 2020 года общественность Ирландии возбудила судебный иск против правительства. Правительство вынуждено было признать, что не имеет научных доказательств существования вируса SARS-CoV-2:

«В рамках судебного иска мы потребовали научных доказательств того,

— что вирус существует,

— что блокировки и дистанцирование сдерживают распространение вируса,

— что маски для лица безопасны и сдерживают распространение вируса.

Как выяснилось, таких исследований не существует.» [8]

ПАНДЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ

В ноябре 2020 года исследователь Иэн Дэвис распространил статью испанского медицинского журнала «D-Salud-Discovery» о том, что сегодня ни один тест не способен идентифицировать вирус SARS-CoV-2. [5]

Исследование группы 22 учёных (в числе которых Майк Йидон, бывший вице-президент компании Файзер) показало полную непригодность протокола «Кормана-Дростена» по использованию теста ПЦР для выявления.

13 февраля, 22:59  ·

https://www.facebook.com/groups/464770877872563/?multi_permalinks=479957589687225&notif_id=1613338097903951&notif_t=group_activity&ref=notif

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.