Не пропусти

Генеральні плани сел Новогригорівка та Ракове планують затвердити без широкого громадського обговорення у місті

 

Проект рішення Вознесенської міської ради  «Про затвердження містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове» винесено в на розгляд в порядок денний чергової сесії сміської ради.7t39n09yq6

Однак, самі графічні та письмові частини проектів Генеральних планів сел Новогригорівка та Ракове  так і не були опубліковані для широкого громадського обговорення у місті.

 

 

 

download


МИКОЛАЇВСЬК
А ОБЛАСТЬУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Від     червня 2020 року № _____                                                 сесія VII скликання

 

м. Вознесенськ

Про затвердження містобудівної

документації сіл Новогригорівка

та Ракове

 

Розглянувши матеріали проекту містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове: Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка та Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове, з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого й комплексного розвитку сіл, підвищеного його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до статей 17, 18, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статі 12 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Водного Кодексу України, ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» та керуючись статтею 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол громадських слухань щодо врахування громадських інтересів розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка» від 13 грудня 2019 року № 01-н, «Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове» від 13 грудня 2019 року № 01-р, пункту 3, пункту 4 протоколу архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації від 12 травня 2020 року № 3, пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити містобудівну документацію сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району Миколаївської області, розроблену Товариством обмеженим відповідальністю «ПБ «Базис» м. Одеси з розрахунковим періодом до 2039 року, а саме:

              1) Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка;

              2) Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове.

 1. Вважати таким, що втратив чинність Проект планування та забудови села Новогригорівка, розроблений проектним інститутом ДП УДНДІП «Дніпромісто» Миколаївська філія, затверджений 1968 року та Проект планування та забудови села Ракове, розроблений проектним інститутом ДП УДНДІП «Дніпромісто» Миколаївська філія, затверджений 1968 року.

 1. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення через місцеву щотижневу газету «Новини Вознесенська: день за днем».

 1. Підготовку та вирішення таких питань проводити відповідно до затвердженої містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове, а саме: Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка та Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове:

щодо зміни меж села;

підготовку вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території села та іншої землевпорядної документації;

розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;

розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів;

проведення грошової оцінки земель;

розроблення та затвердження місцевих містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку;

організацію роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та визначення шляхів та засобів зменшення цього впливу;

узгодження питання забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

встановлення на відповідних територіях режиму використання    земель, передбачених для містобудівних потреб.

 1. Управлінню комунальної власності Вознесенської міської ради:

            замовити розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Новогригорівка, згідно Генерального плану села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка та подати на затвердження сесії Вознесенської міської ради Миколаївської області;

           замовити розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Ракове, згідно Генерального плану села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове та подати на затвердження сесії Вознесенської міської ради Миколаївської області;

           довести зміст цього рішення до жителів Територіальної громади міста Вознесенська шляхом його оприлюднення на офіційному інтернет-порталі територіальної громади та в засобах масової інформації;

           забезпечити загальну доступність матеріалів містобудівної документації шляхом його розміщення на офіційному інтернет-порталі територіальної громади.

 1. Зобов’язати начальника відділу містобудування та архітектури апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради-головного архітектора Чорну Л.Т.К. протягом 30 робочих днів подати 1 екземпляр Генерального плану села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка та Генерального плану села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове та  Геопросторові дані, створені  в державній та місцевих системах координат у цифровій формі відповідно до єдиної системи класифікації та кодування об’єктів містобудування до Управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації для внесення містобудівного кадастру.

 1. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 1.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (Вуїв О.В.).

 Міський голова                                                                                                 В.Д. Луков

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Вознесенської міської ради

Про затвердження містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення:

         Розглянувши матеріали проекту містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове: Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка та Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове, з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого й комплексного розвитку сіл, підвищеного його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, відповідно до статей 17, 18, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статі 12 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Водного Кодексу України, ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» та керуючись статтею 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол громадських слухань щодо врахування громадських інтересів розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка» від 13 грудня 2019 року № 01-н, «Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове» від 13 грудня 2019 року № 01-р, пункту 3, пункту 4 протоколу архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації від 12 травня 2020 року № 3, пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

2 Мета та завдання проекту рішення:

    Метою є реалізація державної політики у сфері містобудування на території населеного пункту сіл Новогригорівка та Ракове Вознесенського району Миколаївської області.

    Містобудівна документація є основним планувальним документом, який дасть можливість встановлювати в інтересах населення та з врахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення і будівельне зонування території, містить принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

 1. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення:

         Містобудівної документація сіл Новогригорівка та Ракове, а саме:

              1)  Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка;

              2) Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове.

 

 1. Стан нормативно-правової бази:

          На виконання  статей 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статі 12 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Водного Кодексу України, ДБН Б.1.1.-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування:

          Відповідно до  договору на виконання робіт № 96 від 29 липня 2019 року  та договором на виконання робіт № 97 від 29 липня 2019 року укладений між Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю Проектне Бюро «Базис» на розроблення містобудівної документації Про затвердження містобудівної документації сіл Новогригорівка та Ракове, а саме:

              1) Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Новогригорівка – кошторисна вартість 474 679,00 грн.;

              2) Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування території села Ракове – кошторисна вартість 365 102,00 грн..

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення:

          Прийняття даного рішення дасть можливість урегулювати згідно законодавства реалізацію державної політики у сфері містобудування та земельних відносин на території населеного пункту села Новогригорівка та села Ракове Вознесенського району Миколаївської області.

 

 1. Інформація про оприлюднення даного проекту рішення:

Проект рішення був розміщений на інформаційному інтернет-порталі Територіальної громади міста Вознесенська 20.05.2020.

Суб’єкт подання: Відділ містобудування та архітектури апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Начальник відділу містобудування та

архітектури апарату виконавчого комітету

Вознесенської міської ради —

головний архітектор

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.