Не пропусти

Міського голову Лукова В.Д. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення

Міського голову Лукова В.Д. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення відповідно  ч.2 ст.212 -3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

download

Таке рішення по справі 473/5036/19 прийняв Веселинівській районний суд 7 квітня 2020 року.

Але , зважаючи на те, що цей самий суд ціле направлено затягував  розгляд цієї справи, ТРИЧІ змінював дату її розгляду з 25 лютого на 17 березня, а потім на 26 березня, а потім на 7 квітня 2020 року – термін розгляду цієї справи ЗАКІНЧИВСЯ.

Тому міський голова передбаченого Законом України штрафу у 850 грн. не отримав.

Але справа не в розмірі штрафу.

Є факт притягнення до адміністративної відповідальності і підтвердження факту вини міського голови та його працівників у несвоєчасній та неповній відповіді органів міської влади на запити про публічну інформацію з боку громадської організації «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії».

І ще є час для подання оскарження цієї постанови Веселинівського районного суду…

Державний герб України

Справа № 473/5036/19

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2020 року смт Веселинове

Суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області Кучерявенка С.С., за участю секретаря судового засідання Чорної О.В., розглянувши матеріали, які надійшли зрегіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській областіпро притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , міського голови Вознесенської міської ради Миколаївської області за ч.2ст.212-3 КУпАП, —

встановив:

До Веселинівського районного суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 05 грудня 2019 року відносно ОСОБА_1 за ч.2ст.212-3 КУпАП.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 05.12.2018 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло звернення голови громадської організації «Вознесенської асоціації розвитку місцевої демократії» Зелінської Т.Л. щодо порушення її права на доступ до публічної інформації з боку працівників Вознесенської міської ради.

Відповідно до звернення заявника, 25.09. 2019 року заявником був поданий запит на доступ до публічної інформації до Вознесенської міської ради щодо організації управління комунальною власністю Територіальної громади м. Вознесенська.

На вказаний запит була отримана відповідь ради від 16. 10. 2019 року № 43/01/01/- 02/23 за підписом міського голови ОСОБА_1 яка не відповідає вимогам ЗУ « Про доступ до публічної інформації», зокрема відповідь надана з порушенням терміну у 5 робочих днів, у відповіді на п.2 та п. 5 запиту було вказано посилання на сайт громади, що є не правомірним ненаданням інформації на запит (відповідно до ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації) та відповідь на п. 4 п. 8 надана не в повному обсязі.

Відповідно до п.3.1 Порядку здійснення провадження Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 12.08.2013 року по даному зверненню відкрите провадження.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину не визнав і суду показав, що надав повну інформацію заявниці ОСОБА_2 на її запит, належним чином та у встановлені законом строки. Крім того надав суду письмові поясненя та просив їх долучити до матеріалів справи.

Регіональний представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася в зв`язку з епідемією короно вірусної інфекції в Україні і надала заяву про підтвердження своєї позиції.

Суд, заслухавши ОСОБА_1 , дослідивши матеріали справи дійшов наступного.

Відповідно до статті 1 Закону України«Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон), публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Нормами ч.1, 2 статті 13 Закону встановлено, що розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: суб`єкти владних повноваженьоргани державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Згідно ч.1 ст.3 Закону право на доступ до публічної інформації ґарантується: обов`язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до п.2 ст.5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Згідно статті20Закону України«Про доступдо публічноїінформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

Як вбачається з матеріалів справи про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 19.11.2015 року є міським головою.

25.09.2019 року голова ГО «ВАРМД» Т.Л. Зелінська звернулася до Вознесенського міського голови Лукова В.Д з запитом про публічну інформацію

На вказаний запит була отримана відповідь ради від 16.10. 2019 року № 43/01-02/23 за підписом міського голови. (а.с.11).

Зокрема зазначено, що з реєстром обєктів комунальної власності на рухоме та нерухоме майно та реєстром нерухомого майна комунальної власності, яке надається на умовах оренди Управлінням комунальної власності Вознесенської міської ради

станом на 01.01. 2019 року можна ознайомитись на інформаційному інтернет порталі Територіальної громади міста Вознесенська.

Щодо п. 4, 8 звернення про нявність технічних паспортів на обєкти комунальної власності та чи враховані у вищевказаних документах комунальна власність Новогригорівської сільської ради відповідь надана не в повному обсязі. В зв`язку з порушенняям прав заявниці остання звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з звернення про доступ до публічної інформації, щодо організації управління комунальною власністю Територіальної громади м. Вознесенська.

Вимогами п.1 ч.4 ст.42Закону України «Про доступ до публічної інформації»встановлено, що сільський, селищний, міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержанняКонституціїта законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Відповідно дост.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

У відповідності до п.1 ч.1ст.247КУпАПобов`язковою умовою притягнення особи до адміністративної відповідальності є наявність події та складу адміністративного правопорушення. Наявність події та складу адміністративного правопорушення доводиться шляхом подання доказів.

Згідно з положеннямист.251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото — і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Вимогамистатті 252 КУпАПпередбачено, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

З матеріалів справи вбачається, що у відповіді на запит ОСОБА_2 листом за підписом міського голови ОСОБА_4 В ОСОБА_5 від 16. 10. 2019 року № 43/01/01/- 02/23 було повідомлено, що з реєстром договорів оренди землі комунальної власності Територіальної громади м. Вознесенська станом на 01.01. 2019 року можна ознайомитись на інформаційному інтернет порталі Територіальної громади м. Вознесенська.

Суд вважає, що посилання міського голови на зазначене вище є обмеженням ОСОБА_2 на доступ до інформації.

Суд, дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, вважає, що факт вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-3 КУпАП,порушення Закону України«Про доступ до публічної інформації», а саме: неправомірна відмова у наданні інформації, підтверджується сукупністю доказів, які не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, зокрема:

— даними встановленими протоколом про адміністративне правопорушення від 05.12.2018 року (а.с.1-6);

— копією заяви ОСОБА_6 до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини про порушення права на доступ до публічної інформації (а.с.7-8); копією запиту голови ГО « ВАРМД « Т.Л. Зелінської до міського голови ОСОБА_1 відповідно до якого просить надати інформацію копії реєстрів об`єктів комунальної власності та інше (а.с.9-10);

— копією відповіді голові громадської організації « Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії Зелінській Т.Л.. № 43/01/01-02/23 відповідно до якої запитувачу повідомлено, що з копією реєстрів обєктів комунальної власності на рухоме та не рухоме майно можна та з реєстром нерухомого майна яке здається в оренду можна ознайомитися на інформаційному інтернет порталі Територіальної громади м. Вознесенська. (а.с.11-12);

Отже, враховуючи вищевикладене, міський голова ОСОБА_1 фактично неправомірно відмовив у наданні інформації, а саме що з копією реєстрів об`єктів комунальної власності на рухоме та не рухоме майно та з реєстром нерухомого майна яке здається в оренду можна ознайомится на інформаційному інтернет порталі Територіальної громади м. Вознесенська.

Аналіз положень статей1,3,5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» №2939-VIдає підстави вважати, що запит на інформацію є одним із видів забезпечення доступу до публічної інформації.

За змістомстатті 22 Закону №2939-VIвідповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

При цьому під визначенням «загальнодоступні джерела інформації», зокрема розуміються: довідники, адресні книги, реєстри, списки, друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення та інші подібні джерела інформації, в тому числі з використанням мережі Інтернету.

Слід зазначити, щоЗакон України «Про доступ до публічної інформації»забезпечує два шляхи доступу до інформації: шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації і надання інформації за запитами на інформацію. Тому оприлюднення інформації розпорядником не звільняє його від обов`язку надати публічну інформацію на запит.

Таким чином відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із мережі Інтернету на сторінці розпорядника інформації як із загальнодоступного джерела, суд вважає неправомірною відмовою в наданні інформації.

На підставі наведеного дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч.2ст.212-3 КУпАП, тобто порушення Закону України«Про доступ до публічної інформації», а саме: неправомірна відмова у наданні інформації, не повне надання інформації.

Відповідно до ч.2ст.38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цьогоКодексучи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Згідно з положеннями п.7 ч.1ст.247 КУпАПпровадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у тому числі за таких обставин: закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбаченихстаттею 38 цього Кодексу.

Оскільки на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення, строки накладення адміністративного стягнення закінчились по відношенню до ОСОБА_1 , то провадження у справі про адміністративне порушення підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст.38, ч.2 ст.212-3, ст. ст.221,п.7 ч.1 ст. 247252,280,283, п.1 ч.1 ст.284 КУпАПсуд, —

постановив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2ст.212-3 КУпАП.

Провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2ст.212-3 КУпАПзакрити у зв`язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення.

Постанова може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Веселинівський районний суд Миколаївської області протягом 10 днів.

Суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області С.С. Кучерявенко

4 комментарии

 1. БЫВАЛЫЙ

  Нарешті лукавого суд визнав винним,але ,на мою думку,навмисно затягували розгляд справи, щоб не накласти штраф. Думаю що апеляція попереду.Так буде справедливо,бо геть знахабнів і не чує землі під ногами.

 2. БЫВАЛЫЙ

  Гарне фото підібрано,точно та яскраво характеризує внутрішній стан міського голови.тобто я не шкодив,я тут ні до чого.

 3. Благодарный житель

  Это очень важная победа! Спасибо Татьяне Зелинской за установление демократии в нашем городе!

 4. Олександр

  …»если правосудие попирается, тогда государство — это просто большая шайка бандитов» …

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.