Не пропусти

«Соціальні категорії» вознесенців з малими зарплатами мають право на додаткову соціальну пільгу (зменшення відрахувань з зарплати)

Пане Міністре! Я мати-одиначка, виховую двох малолітніх дітей. Працюю на 0,5 ставки у маленькому підприємстві. Отримую мінімальну заробітну плату. Більше доходів немає. Скажіть будь ласка, чи маю я право на податкову пільгу? Дякую!

Ірина Комаровська

Що таке податкова соціальна пільга (ПСП)?

Відповідно до ст. 169 Податкового кодексу України, це право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати.

Хто має право отримати ПСП?

Працівники, які отримують зарплату до 2690 грн., мають право на зменшення оподаткованого доходу на 960,50 грн. Право на збільшену податкову соціальну пільгу мають:

— батьки, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років (розмір пільги складає 960,50 грн. на кожну дитину);

— одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років;

— особи, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (для двох останніх категорій розмір пільги складає 1440,75 грн. на кожну дитину).

Для зазначених категорій громадян граничний дохід для отримання пільги також збільшується пропорційно кількості дітей: на 2 дитини — 5380 грн., на 3 дитини — 8070 грн. і т.д.

Як розраховується ПСП?

Загальна податкова соціальна пільга застосовується для будь-якого працівника в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

*З 1 січня 2019 року сума прожиткового мінімуму для працездатної особи становить 1921 грн.

1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Крім того, ПСП застосовується до зарплати, якщо її розмір не перевищує суму, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи, помноженого на 1,4.

1921 грн х 1,4 = 2690 грн.

Які документи потрібно надати роботодавцю щоб отримати ПСП?

Працівник подає роботодавцю заяву за встановленою формою про застосування пільги.

Додатково до заяви на отримання збільшеної податкової соціальної пільги подають:

 • одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років:
 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
 • копію паспорта.
 • Особи, які утримують дитину-інваліда віком до 18 років:
 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 • пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;
 • медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку.
 • Особи, які мають двоє чи більше дітей віком до 18 років:
 • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства;
 • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

До кого ПСП не застосовується?

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

 • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
 • заробітної плати, яку працівник отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
 • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Чи можна втратити право на отримання ПСП?

Так, якщо працівник подав заяви про застосування пільги до кількох роботодавців, тоді він втрачає право на отримання пільги за всіма місцями отримання доходу.

Чи можна відновити право на ПСП?

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення. В свою чергу, роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 % від суми цієї недоплати.

Право на застосування податкової соціальної пільги відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

При розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2019 у сумі 1921 грн граничний дохід для застосування ПСП у 2019 році становитиме:

1921 грн х 1,4 = 2690 грн.

Однак розмір мінімальної зарплати з 01.01.2019 становить 4173 грн. Тож, менш як ця величина не може нараховуватися зарплата працівникові за виконану місячну норму праці.

Виходить, що ПСП не застосовуватиметься до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 4173 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2019 рік — 2690 грн.

Розмір загальної ПСП на 2019 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Таким чином, загальною ПСП зможуть скористатися лише працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, та й то не завжди.

Приміром, якщо працівник трудиться на 0,6 ставки, то гарантований мінімальний розмір його зарплати становить:

4173 грн х 0,6 = 2503,80 грн.

Тож, якщо працівникові нарахували зарплату в такому розмірі, він матиме право на загальну ПСП. Адже обмежень щодо графіка й умов роботи працівників норми ПКУ не містять. ПКУвизначає лише граничний розмір зарплати, отримуваний від одного роботодавця, який надає право на застосування ПСП, — він не має перевищувати у 2019 році 2690 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Окрім того, за певних ситуацій (відпустка без збереження зарплати, відпустка по догляду за дитиною до 3 років, прогули тощо), коли працівник не відпрацював місячної норми робочого часу, зарплата за місяць теж може бути меншою за 2690 грн, і, відповідно, буде право на загальну ПСП.

Також є окремі категорії осіб, які за певних умов матимуть право на ПСП у 2019 році навіть при такому рівні мінімальної зарплати.

Ідеться про застосування ПСП на дітей, що передбачено абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ. Згідно із цією нормою, граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУвизначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2019 році — 2690 грн х кількість дітей).

Тобто за наявності в працівника 2-х і більше дітей до 18 років граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і в 2019 році становитиме:

 • якщо двоє дітей — 5380 грн (2690 грн х 2);
 • якщо троє дітей — 8070 грн (2690 грн х 3).

У таблиці відображено, який граничний розмір доходу для застосування ПСП та її розмір для працівників, що мають дітей, у 2019 році.

Таблиця

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2019 році

Категорія платника податків

Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн

Розмір ПСП, %

Розмір ПСП, грн

Підстава

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 2690,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2690,00

100

960,50 х кількість дітей віком до 18 років

пп. 169.1.2 ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років

150

1440,75 х кількість дітей віком до 18 років

пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років

150

1440,75 х кількість дітей-інвалідів віком до 18 років

пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ

Розгляньмо декілька ситуацій із застосування ПСП для працівників, які мають дітей.

Ситуація 1

Працівниця вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу (0,5 ставки) з відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Вона має 2 дітей: одному — 2 роки, іншому — 5 років. Посадовий оклад із 01.01.2019 установлено на рівні мінімальної зарплати, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме:

5380 грн (2690 грн х 2).

Зарплата у січні 2019 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу (0,5 ставки) сягатиме:

4173 грн х 0,5 = 2086,50 грн.

Сума зарплати за січень 2019 року менша, ніж граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож, працівниця має право на ПСП у сумі кратно кількості дітей:

960,50 грн х 2 = 1921 грн.

З огляду на вимоги п. 164.6 ПКУ база обкладення ПДФО у вигляді зарплати зменшується на суму ПСП:

2086,50 грн – 1921 грн = 165,50 грн.

Отже, ПДФО в такому випадку становитиме:

165,50 грн х 18% = 29,79 грн.

Проте пам’ятаймо, що база оподаткування для військового збору не зменшується, тому його справляють у розмірі:

2086,50 грн х 1,5% = 31,30 грн.

Сума зарплати до виплати сягне:

2086,50 грн – 29,79 грн – 31,30 грн = 2025,41 грн.

Як варіант — жінка може скористатися загальною ПСП, і тоді сума ПДФО становитиме: (2086,50 грн – 960,50 грн) х 18% = 202,68 грн. А батько може скористатися ПСП на дітей, якщо його зарплата менша, ніж 5380,00 грн.

Ситуація 2

Одинока мати має 2 дітей віком до 18 років. Посадовий оклад із 01.01.2019 установлено у сумі 6000 грн, інших доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме:

5380 грн (2690 грн х 2).

Зарплата у січні 2019 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягатиме 6000 грн.

Сума зарплати за січень 2019 року більша, ніж граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Тож, працівниця не має права на ПСП.

Сума ПФДО становить:

6000 грн х 18% = 1080 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

6000 грн х 1,5% = 90 грн.

Сума зарплати до виплати така:

6000 грн – 1080 грн – 90 грн = 4830 грн.

Ситуація 3

Працівниця має 2 дітей віком до 18 років. Вона працює на повну ставку менеджером і на 0,5 ставки — інспектором із кадрів. Посадовий оклад із 01.01.2019 за обома посадами встановлено на рівні мінімальної зарплати (4173 грн), доплат і надбавок немає.

Граничний розмір доходу для застосування ПСП становитиме: 5380 грн (2690 грн х 2).

Зарплата у січні 2019 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу сягає:

 • за посадою менеджера: 4173 грн;
 • за посадою інспектора з кадрів:4173 грн х 0,5 = 2086,50 грн;
 • усього нараховано за місяць: 4173 грн + 2086,50 грн = 6259,50 грн.

Сума зарплати за січень 2019 року перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП. Тож, працівниця не має права на ПСП.

Сума ПФДО дорівнює:

6259,50 грн х 18% = 1126,71 грн.

Військовий збір справляємо в розмірі:

6259,50 грн х 1,5% = 93,89 грн.

Сума зарплати до виплати така:

6259,50 грн – 1126,71 грн – 93,89 грн = 5038,90 грн.

Зверніть увагу

ПСП застосовуємо до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ). Тож якщо особа працює як основний працівник і внутрішній сумісник в одного роботодавця, від якого й отримує зарплату, то право на ПСП визначаємо залежно від усього отриманого ним заробітку за таким місцем роботи. Інакше — якщо особа працює як зовнішній сумісник, тоді вона обирає місце застосування ПСП (основне місце роботи чи за сумісництвом), про що вказує у заяві про самостійне обрання місця застосування ПСП.

Тим часом пам’ятаймо: ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

Отже, якщо так станеться, що працівник надасть до кінця січня 2019 року документи про народження в нього другої дитини, тоді він матиме право на застосування ПСП до його зарплати за січень 2019 року — за умови, якщо його зарплата за цей місяць не перевищує граничного доходу для застосування ПСП.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.