Не пропусти

З 1 травня 2019 року українці зможуть отримати відшкодування за отримання неякісних житлово-комунальних послуг

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за підсумками засідання уряду у четвер, 27 грудня.

download

За його словами, Кабінет міністрів України затвердив відповідну форму скарги на якість комунальних послуг та механізм її перевірки. Постанова набуде чинності 1 травня 2019 року.

«Це стосуватиметься перевірок якості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, управління багатоквартирним будинком», — наголосив Зубко.

Для отримання відшкодування споживачам комунальних послуг необхідно буде подати акт-претензію та дочекатися результатів перевірки якості ЖКП.

  • Нагадаємо, 9 листопада 2017 року Рада ухвалила закон 1581-д про житлово-комунальні послуги. Закон передбачає, що за комунальну послугу можна платити півціни, якщо вона надана неякісно. Не отримав послуги — не плати взагалі.
  • Після ухвалення закону міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що в міністерстві планують створити Житлово-комунальну інспекцію, яка реагуватиме на звернення мешканців тих чи інших будинків, де послуга надається неякісно.

ПОСТАНОВА від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг». 2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1145 
Київ

Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, що додається.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2018 р. № 1145

ПОРЯДОК 
проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами в частині надання послуг з вивезення побутових відходів (далі — комунальні послуги) та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості і вжиття заходів до забезпечення надійності та безпеки під час надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком.

Дія цього Порядку поширюється на споживачів комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком, виконавців комунальних послуг та управителів багатоквартирних будинків.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”“Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”“Про житлово-комунальні послуги”“Про теплопостачання”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та “Про відходи”.

2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач або управитель багатоквартирного будинку (за дорученням співвласників багатоквартирного будинку в разі прийняття ними відповідного рішення) має право викликати виконавців комунальних послуг (їх представників) для перевірки якості та/або кількості наданих послуг.

У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя багатоквартирного будинку для перевірки якості наданих послуг.

3. Проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, забезпечується виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку.

Споживач також має право звернутися до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком.

4. Для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, споживач звертається до виконавця комунальної послуги або управителя багатоквартирного будинку в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідних послуг, з претензією про невідповідність кількісних та/або якісних показників послуг.

У зверненні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Звернення споживача обов’язково реєструється виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку в журналі реєстрації заявок споживачів.

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний на вимогу споживача надати в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена в договорі про надання відповідної послуги, інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, яка прийняла звернення, його реєстраційний номер та час прийняття.

5. Для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача.

6. Відбір проб та проведення дослідження якості питної води здійснюється в установленому порядку.

7. У разі необхідності проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком споживач зобов’язаний забезпечити виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступ до житла, іншого належного такому споживачу об’єкта нерухомого майна у порядку, передбаченому статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. За результатами перевірки складається акт-претензія за формою згідно з додатком.

Відмова споживача в наданні виконавцю комунальної послуги (його представнику) або управителю багатоквартирного будинку доступу до житла, іншого належного такому споживачу об’єкта нерухомого майна є підставою для відмови в задоволенні претензії споживача.

8. У разі встановлення під час перевірки фактів невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, в акті-претензії зазначаються дата і час проведення перевірки, виявлені факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, інформація про дату початку зниження якості відповідної послуги.

Якщо під час перевірки факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, не підтверджено, в акті-претензії зазначається інформація про відсутність фактів невідповідності якості комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком.

Вакті-претензії зазначаються також виявлені під час його складання додаткові факти невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги (його представником) або управителем багатоквартирного будинку. Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий — зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком.

9. У разі коли за результатами проведення перевірки споживач та виконавець комунальних послуги або управитель багатоквартирного будинку не дійшли згоди щодо наявності (відсутності) факту невідповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком умовам або параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, та/або причин виникнення таких порушень або невідповідності, акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Результати перевірки якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком можуть бути оскаржені в судовому порядку.

10. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирного будинку в установлений договором про надання відповідних послуг строк для проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг або послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим зазначеним договором, чи необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях (у приміщеннях — у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку). Акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

11. Акт-претензія реєструється виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирним будинком у журналі реєстрації актів-претензій.

Виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.

У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

12. Дата, з якої вважається, що комунальні послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком надаються з порушенням вимог до їх якості, зазначається в акті-претензії.

13. Період порушення якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення надання виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку надання послуг належної якості та/або доведення інформації про це виконавцем комунальної послуги або управителем багатоквартирного будинку до відома споживача у спосіб, визначений договором про надання відповідних послуг, чи за погодженням із споживачем.

Перевірка якості надання послуги з централізованого водопостачання

14.

Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водопостачання параметрам, передбаченим договором про надання відповідної послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1) безперервність надання послуги з централізованого водопостачання або дотримання графіка її надання;

2) відповідність показників якості питної води вимогам державних санітарних норм і правил;

3) відповідність величини тиску води у точці водорозбору встановленим параметрам.

15. Вимірювання тиску в системах централізованого водопостачання здійснюється з 7 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. або з 19 год. 00 хв. до 22 год. 00 хвилин.

16. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водопостачання вимірювання тиску здійснюється на межі внутрішньобудинкової системи багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача. У разі порушення встановлених параметрів тиску відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з централізованого водопостачання.

17. За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з централізованого водопостачання вимірювання тиску здійснюється на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку. У разі встановлення фактів невідповідності тиску в централізованих інженерно-технічних системах встановленим параметрам відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги, а в разі встановлення фактів невідповідності параметрів тиску у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку — виконавець, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

18. Для встановлення факту безперервності надання послуг з централізованого водопостачання перевіряється наявність перебоїв у наданні зазначених послуг.

19. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуг з централізованого водопостачання параметрам, передбаченим договором про надання відповідної послуги, виконавець комунальної послуги організовує відбір проб питної води у таких місцях:

1) на межі приєднання централізованих інженерно-технічних систем водопостачання до внутрішньобудинкових систем водопостачання багатоквартирного будинку;

2) у внутрішньобудинкових системах водопостачання багатоквартирного будинку;

3) в інженерно-технічних системах водопостачання, розташованих у приміщенні споживача.

20. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.

21. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водопостачання відповідальним за надання послуги з централізованого водопостачання неналежної якості є виконавець зазначеної послуги.

У разі коли за наявності колективного договору з централізованого водопостачання якість питної води на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги відповідає встановленим вимогам державних санітарних норм і правил, а у приміщення споживача надходить вода низької якості, відповідальним за неякісно надану послугу є виконавець комунальної послуги, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

Перевірка якості надання послуги з централізованого водовідведення

22. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водовідведення параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує безперешкодність приймання стічних вод у свої мережі з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

23. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з централізованого водовідведення перевірка відповідності якості надання такої послуги параметрам, передбаченим договором про надання зазначеної послуги, проводиться в інженерно-технічних системах, що розташовані у приміщенні споживача. У разі порушення встановлених параметрів безперешкодного цілодобового приймання стічних вод у мережі виконавця комунальної послуги з мереж споживача (за умови справності мереж споживача) відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з централізованого водовідведення.

24. За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з централізованого водовідведення перевірка проводиться на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку. У разі встановлення фактів невідповідності якості надання послуги встановленим параметрам безперешкодного цілодобового приймання стічних вод у централізовані інженерно-технічні системи відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з централізованого водовідведення, а в разі порушення встановлених параметрів безперешкодного приймання стічних вод у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку -виконавець комунальної послуги, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

25. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з централізованого водовідведення встановлюється факт наявності перерв у наданні послуги з централізованого водовідведення (регламентні роботи, профілактичний ремонт).

Перевірка якості надання послуги з постачання гарячої води

26. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з постачання гарячої води параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1) безперервність надання послуги з постачання гарячої води;

2) дотримання нормативної температури гарячої води у точці її обліку та в точці розбору;

3) відповідність показників якості питної води вимогам державних санітарних норм і правил;

4) відповідність тиску в точці водорозбору встановленим параметрам тиску.

27. Вимірювання тиску в системах централізованого постачання гарячої води здійснюється з 7 год. 00 хв. до 9 год. 00 хв. або з 19 год. 00 хв. до 22 год. 00 хвилин.

28. За наявності у споживача індивідуального договору про надання послуги з постачання гарячої води вимірювання тиску здійснюється на межі внутрішньобудинкової системи багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача. У разі порушення встановлених параметрів тиску відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги з постачання гарячої води.

29. За наявності у споживача колективного договору про надання послуги з постачання гарячої води вимірювання тиску здійснюється на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця комунальної послуги та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку. У разі встановлення фактів невідповідності тиску в централізованих інженерно-технічних системах встановленим параметрам відповідальною стороною є виконавець комунальної послуги, а в разі встановлення фактів невідповідності тиску у внутрішньобудинкових системах багатоквартирного будинку — виконавець, який обслуговує внутрішньобудинкові системи на підставі відповідного договору, укладеного із співвласниками, або управитель багатоквартирного будинку.

30. Для встановлення факту безперервності надання послуги з постачання гарячої води перевіряється наявність перебоїв у наданні послуги з постачання гарячої води.

31. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з постачання гарячої води виконавець комунальної послуги організовує відбір проб води у таких місцях:

1) на межі приєднання централізованих інженерно-технічних систем постачання гарячої води до внутрішньобудинкових систем постачання гарячої води багатоквартирного будинку;

2) у внутрішньобудинкових системах постачання гарячої води багатоквартирного будинку;

3) в інженерно-технічних системах постачання гарячої води, розташованих у приміщенні споживача.

32. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.

Перевірка якості надання послуги з постачання теплової енергії

33. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуги з постачання теплової енергії параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, виконавець комунальної послуги враховує:

1) своєчасність початку і закінчення опалювального сезону;

2) безперервність надання послуги з постачання теплової енергії;

3) дотримання нормативної температури повітря в житлових приміщеннях;

4) відповідність тиску теплоносія встановленим параметрам тиску.

34. Визначення якості надання послуги з постачання теплової енергії здійснюється відповідно до вимог договору:

1) за показаннями вузла комерційного обліку — для колективного споживача;

2) за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії (за їх наявності) або вимог щодо дотримання нормативної температури повітря у житлових приміщеннях (для приміщень без вузлів розподільного обліку теплової енергії) — для індивідуального споживача.

Перевірка якості надання послуг з поводження з побутовими відходами

35. Проведення перевірки відповідності якості надання послуг з поводження з побутовими відходами параметрам, передбаченим договором про надання такої послуги, проводиться відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері поводження з побутовими відходами.

36. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуг з поводження з побутовими відходами виконавець комунальних послуг враховує:

1) стан дотримання вимог щодо обсягів і строків надання таких послуг;

2) дотримання графіка надання таких послуг відповідно до умов договору про їх надання;

3) стан утримання в належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі їх перебування у власності або оренді виконавця.

Перевірка якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком

37. Під час проведення перевірки відповідності якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком вимогам, передбаченим договором про надання зазначених послуг, управитель багатоквартирного будинку враховує:

1) рівень забезпечення виконання передбачених у договорі про управління багатоквартирним будинком робіт з утримання спільного майна багатоквартирного будинку, поточного ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, утримання ліфтів тощо, визначених договором управління багатоквартирним будинком;

2) стан дотримання періодичності виконання (надання) робіт (послуг), визначених договором управління багатоквартирним будинком;

3) стан дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості послуг з управління багатоквартирним будинком.

Додаток
до Порядку

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

 

____________________________________

(найменування населеного пункту)

____ ____________ 20 __ р.

 

Згідно з договором  про надання послуг з __________________________________

___________________________________________________________________________

споживач __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи споживача)

висловлює претензії до  ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання — виконавця)

щодо якості та/або кількості надання послуг з ___________________________________

___________________________________________________________________________,

зокрема, стосовно ___________________________________________________________
(інформація про ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг)

___________________________________________________________________________

у період з ___ __________________ 20 __ р.                  по ___ _______________ 20 __ р.

За результатами перевірки встановлено, що _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Додатково: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вирішили _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Цей акт-претензію склали:

Виконавець комунальних послуг/управитель багатоквартирного будинку Споживач
_______________________________________

(найменування посади,

__________________________________

(найменування юридичної особи/

_______________________________________

прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________

прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________

(місцезнаходження)

_______________________________________

_______________________________________

__________________________________

(місцезнаходження або місце проживання)

 

__________________________________

номер телефону _________________________ номер телефону ____________________
_______________

(підпис)

_______________

(підпис)

У разі неприбуття виконавця в установлений зазначеним договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії цей акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

 

Споживач __________________________

___________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою
___________________________________

_______________

(підпис)

Споживач _________________________

__________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою
__________________________________

_______________

(підпис)

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.