Не пропусти

Стартувало проведення конкурсного відбор інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області

Про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області.

download

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області.
Суб’єктом подачі документів є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Форми документів, що подаються для участі у конкурсі, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами від 01 квітня 2016 року №80).
Докладніше з умовами попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році, можна ознайомитись в додатку 1.

Прийом пропозицій триватиме до 1 березня 2020 року.

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,22 (5 поверх, Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації).
Контакти: тел. 37-43-98, 37-23-76, 37-22-63

Email: dfrr@mk.gov.ua mashkova@mk.gov.ua

http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1547563701.zip

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області

 

 

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися в 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області за напрямами:

 

        

І. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації:

 

ІІ. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад:

 

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

 

 

ІІІ. Підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад:

 

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

 

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми, що включені до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2018 № 584-р

 

Перелік технічних завдань

 

1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки

1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки

1.1.2. Модернізація промислових виробництв на новій технологічній базі

1.1.4. Поліпшення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики

 

1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області, у тому числі сільських районів та міст

1.2.2. Підтримка створення виробничих об’єктів та технологічних циклів навколо малих міст

1.2.3. Сприяння створенню несільськогосподарського підприємництва у сільських районах

 

2.Висока якість життя людини

 • 1.Збереження навколишнього природного середовища

2.1.2 Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів

2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища

2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами

2.1.5. Забезпечення захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення та зсувів

 

 • 2.Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється

2.2.1. Розбудова системи «освіта упродовж життя»

2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами

 

 • 3.Забезпечення здорового способу життя людини

2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді

2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях

2.3.3. Модернізація мережі установ соціального захисту

2.3.4. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту

2.3.5. Залучення людей з особливими потребами до активного життя

2.3.6. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров’я людей

2.3.7. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей

 

 • 4.Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою

2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери

 

2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення

2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів

2.5.2  Розвиток мистецької освіти

2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

 

3.Збереження та розвиток територій

 • 1.Підвищення рівня зайнятості сільського населення.

3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення

3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів

3.1.3. Підтримка кооперативного руху на селі

 

 • 2.Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад

3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем

3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст

 

ІV. Енергоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів:

 

Інвестиційний проект має відповідати нормативним актам з питань енергозбереження або довідку проектної організації щодо відповідності проекту ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель із змінами №1,        ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції,  ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди.

 

 1. V. Розвиток спортивної інфраструктури:

 

Інвестиційний проект має бути погоджений з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

 

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність таким критеріям:

1) для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

4) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів – понад 1000 тис. гривень.

 

Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору.

 

Документи, що подаються регіональній комісії:

 

а) для проектів, які передбачають будівництво:

 • зведений кошторисний розрахунок;
 • звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
 • акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11травня 2011 року № 560);
 • документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів;

 

б) для проектів з енергоефективності держаних і комунальних навчальних та медичних закладів – експертний висновок Держенергоефективності про відповідність об’єкта нормативним актам з питань енергозбереження або довідку проектної організації щодо відповідності проекту ДБН В.2.6-31:2006, ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 та ДБН В.2.2-9-2009;

 

в) для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку;

 

г) для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад – копії рішень про утворення об’єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку;

 

д) для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, подаються документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність»:

копія рішення про створення індустріального парку, завірена в установленому порядку;  концепція індустріального парку;

копія витягу з наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків відповідно до статті 16 Закону України «Про індустріальні парки»;

копія договору про створення та функціонування індустріального парку, завірена в установленому порядку;

 

е) для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, — лист про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту України.

є) рішення органу місцевого самоврядування про спів фінансування проекту з місцевого бюджету;

ж) документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 6, 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

 

Суб’єктом подачі документів є місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

 

Форми документів, що подаються для участі у конкурсі, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24 квітня 2015 року №80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами від 01 квітня 2016 року №80).

 

Прийом пропозицій триватиме до 01 березня 2019 року.

 

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
(5 поверх, Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації).

Контакти: тел. 37-43-98, 37-23-76, 37-22-63

 

Email:   dfrr@mk.gov.ua     mashkova@mk.gov.ua

 

http://www.mk.gov.ua/ua/announce/?id=43522

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.