Не пропусти

Міська рада планує призначити Хімія Дениса заступником міського голови Вознесенська

ПРОЕКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ НА ЧЕРГОВУ 63 СЕСІЮ 19 жовтня 2018 року

 

УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Від                         2018 року №                                                                 сесія VII скликання

 

м. Вознесенськ

 

Про затвердження Хімія Д.В.

на посаді заступника міського

голови з питань діяльності ви-

конавчих органів ради

 

Розглянувши пропозицію міського голови щодо кандидатури, яка пропонується для затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України, статей 3, 10, 14, 15, Зако-ну України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 56, 57 Закону Укра-їни «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату орга-нів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та від 25 бе-резня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки сто-совно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2 «Про затвердження Пе-реліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», статей 3.2.10; 3.4.9; 3.5.10 Статуту територіальної громади міста Вознесенська, затвердженого рішенням міської ради від 30 травня 2001 року № 4, керуючись пунктами 3, 14 частини першої статті 26 Зако-ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ з 19 жовтня 2018 року ХІМІЯ Дениса Володимировича на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради на період повнова-жень міської ради сьомого скликання з посадовим окладом в розмірі 8 000 грн.
 1. ПРИСВОЇТИ з 19 жовтня 2018 року ХІМІЮ Д.В., заступнику міського голови з пи-тань діяльності виконавчих органів ради, 09 ранг посадової особи в межах четвертої катего-рії посад.
 1. ВСТАНОВИТИ з 19 жовтня 2018 року ХІМІЮ Д.В., заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

1) надбавку за ранг в розмірі 90 грн.;

2) надбавку за вислугу років у розмірі 20% посадового окладу з урахуванням надбав-ки за ранг (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування станом на 19.10.2018 становить 13 років 07 місяців 23 дні);

3) персональну надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важли-вої роботи у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу ро-ків;

4) премію у розмірі 10% посадового окладу.

 1. ХІМІЮ Д.В., заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, протягом трьох робочих днів з дня затвердження на посаді надати до відділу кадрового забезпечення апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради документи для про-ведення спеціальної перевірки.
 1. Начальнику відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Возне-сенської міської ради здійснювати виплату в межах фонду оплати праці на 2018 рік.

 

Міський голова                                                                                              В.Д.Луков

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради «Про затвердження Хімія Д.В. на посаді заступника міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення:

Проект підготовлений за пропозицією  міського голови з урахуванням наявної  вакансії  в апараті Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

 1. Мета та завдання проекту рішення:

Затвердити проект рішення Вознесенської міської ради «Про затвердження Хімія Д.В. на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради».

 1. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення:

Проект складається з законодавчого обґрунтування та 5-ти  пунктів.

Обґрунтування містить посилання на статтю 23 Кодексу законів про працю України, статті

3, 10, 14, 15  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті  56-57 За-кону України «Про запобігання корупції», постанову Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які пре-тендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідаль-ного становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від

17 червня 2016 року № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем ко-рупційних ризиків», статті 3.2.10; 3.4.9; 3.5.10 Статуту територіальної громади міста Вознесенська, затвердженого рішенням міської ради від 30 травня 2001 року № 4,  статтю 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проектом рішення пропонується затвердити з 19 жовтня 2018 року Хімія Дениса Володи-мировича на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Крім того, проект рішення регламентує умови  проходження служби в органах місцевого са-моврядування та оплати праці на цій посаді.

 1. Стан нормативно-правової бази:

Нормативною базою в даній сфері правового регулювання є: Кодекс законів про працю Ук-раїни, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», постанов Кабінету  Міністрів України від 09 берез-

ня 2006 року № 268 та від 25 березня 2015 року № 171, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, Статут територіальної громади міста Вознесен-

ська.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з міського бюд-жету.

 1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення:

Прийняття міською радою рішення «Про затвердження Хімія Д.В. на посаді заступника місь-кого голови з питань діяльності виконавчих органів ради» дасть можливість якісно виконувати по-кладені повноваження на виконавчі органи Вознесенської міської ради в сферах економіки та фінан-сів, комунальної власності та землевпорядкування, інвестицій та енергоменеджменту, транспорту.

 1. Проект рішення розміщений на інформаційному інтернет-порталі міста Вознесенська 22.08.2018, 19.10.2018 року.
 1. Суб’єкт подання: відділ кадрового забезпечення апарату Виконавчого комітету Вознесен-ської міської ради.

 

Головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення                               С.Л.Тупало

 

Моніторити декларанта по:

RSSE-MAIL

 Додати декларацію у список порівнянь Also available in English

1.   ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

01 січень 2017 — 14 квітень 2017

2.1.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

 ХІМІЙ
 ДЕНИС
 ВОЛОДИМИРОВИЧ

Зареєстроване місце проживання:
 Україна

 Вознесенськ / Миколаївська область / Україна

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб’єкту декларування:

Місце роботи:
Очаківська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області
Головний державний ревізор-інспектор з питань погашення боргу Вознесенського відділення Очаківської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області
Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):
 Посада державної служби
 В
Ні
Ні

2.2.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Зв’язок із суб’єктом декларування Прізвище, ім’я, по батькові Громадянство Податковий номер
дружина Прізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна

Україна [Конфіденційна інформація]
син Прізвище: ХімійІм’я: ІванПо батькові: Денисович

Україна [Конфіденційна інформація]
син Прізвище: ХімійІм’я: ЮрійПо батькові: Денисович

Україна [Конфіденційна інформація]

3.   ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Загальна інформація Місцезнаходження Вартість на дату набуття Вартість за останньою оцінкою Інформація щодо прав на об’єкт
Вид об’єкта:Квартира Дата набуття права:25.07.2005 Загальна площа (м2):38,6 Реєстраційний номер:

Прізвище: ХІМІЙІм’я: ДЕНИСПо батькові: ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна:Україна Поштовий індекс:

 Населений пункт:Вознесенськ / Миколаївська область / Україна Адреса:

5729 [Не застосовується] Тип права: ВласністьВідсоток, %: 100Прізвище: ХІМІЙІм’я: ДЕНИСПо батькові: ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вид об’єкта:Квартира Дата набуття права:20.07.2012 Загальна площа (м2):47,9 Реєстраційний номер:

Декларує:дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна

Країна:Україна Поштовий індекс:

 Населений пункт:Чернігів / Чернігівська область / Україна Адреса:

79814 [Не застосовується] Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 33.33Власник: дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна
Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 16.67Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: СережкоІм’я: ОксанаПо батькові: Вікторівна

Тип права: Спільна власністьВідсоток, %: 50Власник: Громадянин УкраїниПрізвище: СережкоІм’я: ОлександраПо батькові: Михайлівна

4.   ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

5.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО — ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

7.   ЦІННІ ПАПЕРИ

8.   КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

9.   ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

10.   НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

11.   ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація щодо права власності
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Очаківська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській областіКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39773215 Декларує:Прізвище: ХІМІЙІм’я: ДЕНИСПо батькові: ВОЛОДИМИРОВИЧ Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 27721 Тип права: ВласністьПрізвище: ХІМІЙІм’я: ДЕНИСПо батькові: ВОЛОДИМИРОВИЧ
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Управління соціального захисту населення Вознесенської міської радиКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 03190811 Декларує:дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна Інше: Допомога при народженні дитини 4300 Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Виконавчий комітет Вознесенської міської радиКод в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 04056569 Декларує:дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 4742 Тип права: ВласністьВласник: дружинаПрізвище: СережкоІм’я: ОленаПо батькові: Вікторівна

12.   ГРОШОВІ АКТИВИ

13.   ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

14.   ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

15.    РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

16.  ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

2 комментарии

 1. Хто это??
  Зачем это??
  Кому это??
  Чье протеже?

 2. БЫВАЛЫЙ

  Интересную команду собирает лукавый.Один зам,который стал первым уже » поднял» экономику в городе на «высокий»уровень,теперь будет «поднимать» строительство.Второй зам привел освиту на последние места в области.Посмотрим как будет ещё один зам после Сметаны поднимать соц.экономразвитие объединенной громады И это перспективная команда лукавого.А чё,они его устраивают,а мы поглядим как это отразится на нашем благосостоянии.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.