Не пропусти

Міська влада нарешті планує запустити сонячні колектора на ФОК «Водограй» що 6 років стояли «як меблі»

Відповідну заявку було подано до Державного фонду регіонального розвитку, в рамках добровільного обєднання громад, на 965,826 тис. грн.

Окупність проекту відповідно до документів складає 5 років.

Нагадаємо, що заступник міського голови (колишній директор ФОК «Водограй»)  Путій Ю.В., так і не виконав своєї обіцянки нашому виданню, щодо надання розрахунків окупності колекторів, яку давав більше року тому.

Спочатку Путій Ю.В. стверджував про окупність проекту біля 20 років, коли йому були висловлені обгрунтовані заперечення, він обіцяв надати докуменети з розрахунками, а потім звинуватив журналістів у «некомпетентності».

Виявилось, що відповідно до проекту ДФРР, срок окупності колекторів, що вже куплені і змонтовані 6 років тому і не запущені, становить 5 років. Місто вже могло повернути свої кошти, однак витрачало їх на газ.

 строк окупності проекту, відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, складає 5 років

Ми в свою чергу, не будимо звинувачувати Путія Ю.В. у «некомпетності», однак питання наповнення міської казни і дбайливого ставлення до витрачення коштів громади залишається риторичним.

1351075233_771654dfb020e9e90d4a860836b3cdaf5-i600x379x469

screenshot_83-300x219screenshot_192

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту 018892-МК
Назва проекту «Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадження сонячних колекторів ТМ «СтарЕнержі» на об’єкті ФОК «Водограй», в м. Вознесенську по вул. Шевченка, 63а, Миколаївської області»
Заявник Вознесенська міська рада
Технічне завдання
Тематичний напрям реалізації проекту Проект добровільно об’єднаних територіальних громад
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року ЦІЛЬ 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки Оперативна ціль – 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектор
Період реалізації проекту З 07.2018 по 12.2018
Область Миколаївська
Район м.Вознесенськ
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: «Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних колекторів ТМ «СтарЕнержі» на об’єкті ФОК «Водограй», в м. Вознесенську по вул. Шевченко, 63 а, Миколаївської області»

 

Актуальність проекту.

Сьогодні для міської влади питання енергозбереження у бюджетній сфері стають ключовими. Враховуючи останнє різке підвищення цін на енергоресурси, багато хто розуміє, що від ціни на газ та нафту залежить особистий добробут та добробут суспільства в цілому. Отже, актуальність та злободенність проблеми очевидна всім. Таким чином у ряді першочергових завдань головне місце займає впровадження інноваційних енергозберігаючих систем теплопостачання з застосуванням альтернативних (відновлювальних) джерел енергії. В рамках проекту для гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном планується запровадити практику комбінування сонячних вакуумних колекторів та теплових насосів з використанням альтернативних видів палива, значно скоротить витрати енергії на гаряче водопостачання та сприятиме зниженню викидів СО2 у навколишнє середовище.

 

Основна проблема проекту – низька ефективність використання енергоресурсів,

зростання цін на сталі джерела енергії (природний газ, вугілля, рідке паливо та ін..).

 

Інноваційність, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його

виконання.

Інноваційністю даного проекту є комбінування сонячних вакуумних колекторів з тепловими насосами для гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном. Основними факторами ефективності та економічної доцільності впровадження даного проекту є:

— зменшення витрат міського бюджету на гаряче водопостачання і опалювання ФОКу;

— строк окупності проекту, відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, складає 5 років;

— строк експлуатації обладнання за даними виробника більше 20 років;

— зменшення споживання традиційних паливо – енергетичних енергоресурсів;

— скорочення викидів двоокису вуглецю;

— загальнодоступність і невичерпність джерела енергії;

— повна безпека для навколишнього середовища.

— зменшення витрат міського бюджету на утримання ФОКу, що робить його відвідування доступним для мешканців міста.

 

· Перелік заходів проекту

І Етап «Підготовчий»;

ІІ Етап «Встановлення сонячних вакуумних колекторів для гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй»;

ІІІ Етап «Заключний».

Очікувані результати проекту

— Розроблено проектно-кошторисну документацію по встановленню сонячних вакуумних колекторів для гарячого водопостачання ФОКу;

— встановлено сонячні вакуумні колектори для гарячого водопостачання ФОКу;

— поширено досвід комбінування сонячних вакуумних колекторів з тепловими насосами для гарячого водопостачання на інші об’єкти міської інфраструктури;

— зменшено залежність комунальної теплоенергетики від традиційних паливо-енергетичних ресурсів;

— зменшено на 35 % витрати з бюджету на енергоносії за рахунок використання сонячних вакуумних колекторів з тепловими насосами.

 

Цільові групи проекту. До цільових груп по даному проекту належать:

— посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати міської ради;

— діти дошкільного та шкільного віку;

— студенти та молодь від 18 років;

— мешканці територіальної громади;

 

Обсяг коштів необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування.

Для реалізації проекту необхідно фінансування в сумі 965,826 тис. грн. Фінансування буде здійснюватися за рахунок наступних джерел:

— коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі 866,826 тис. грн.

— коштів місцевого бюджету в сумі 99,00 тис. грн.

 

Організації – партнери, співвиконавці проекту

— Вознесенська міська рада – учасник конкурсу;

— КО ВМЦФЗН «Спорт для всіх»;

— Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради;

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні.

Вознесенськ — місто обласного значення і є одним з найбільш великих промислових, культурних і історичних центрів Миколаївської області. Відстань від обласного центру м. Миколаєва — 94 км., та 398 км. від м. Києва. Загальна площа міста складає близько 2256 га.  Населення на 01.01.2018 р. — 35600 тис. жителів.

 • Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном (ФОК) має важливе соціальне значення для міста, так як в першу чергу робить спорт доступним для дітей та дорослих мешканців міста. Але ФОК має свою специфіку – він потребує більших витрат на опалення, освітлення, підігрів та очищення води, забезпечення установленого нормативами санітарного рівня порівняно з іншими спортивними закладами. Зважаючи на те, що ФОК є бюджетною установою соціального призначення навантаження по його утриманню лягає на місцевий бюджет. Отже ефективна господарча діяльність є запорукою функціонування ФОКу. В період виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву ФОКу ціни на енергоносії були низькими, тому система опалення та гарячого водопостачання була запроектована при використанні газу та електроенергії. Але на сьогодні ситуація значно змінилася, вартість енергоресурсів зросла у декілька разів. Тому питання енергозбереження для міської влади стають ключовими. Для того, щоб даний комплекс став самодостатньою та доступною установою для мешканців нашого міста, значно заощадити кошти міського бюджету на оплату енергоносіїв у ФОК планується запровадити комбіновану систему підігріву води з використанням альтернативних видів палива, а саме теплових насосів (які вже придбані та встановлені) та сонячних вакуумних колекторів. Комбінування сонячних геліосистем з тепловими насосами значно скоротить витрати енергії на гаряче водопостачання й опалення та сприятиме зниженню викидів СО2 у навколишнє середовище.

 • Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб.

На сьогодні особливо гостро перед міською владою постає питання ефективного використання ресурсів, що витрачаються на опалення та гаряче водопостачання об’єктів соціальної сфери. Особливо це стало відчутним у зв’язку з підвищенням на світовому ринку цін на енергоносії. Враховуючи несприятливі прогнози щодо подальшого зростання цін на енергоносії, виникає реальна необхідність у розробці та запровадженні ефективних та економічно обґрунтованих заходів з енергозбереження, впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та пошуку альтернативних джерел енергії, придатних для використання в комунальній теплоенергетиці.

Основними факторами ефективності та економічної доцільності впровадження даного проекту є:

— зменшення витрат міського бюджету на гаряче водопостачання і опалювання ФОКу;

— строк окупності проекту, відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, складає 5 років;

— строк експлуатації обладнання за даними виробника більше 20 років;

— зменшення споживання традиційних паливо – енергетичних енергоресурсів;

— скорочення викидів двоокису вуглецю;

— загальнодоступність і невичерпність джерела енергії;

— повна безпека для навколишнього середовища.

— зменшення витрат міського бюджету на утримання ФОКу, що робить його відвідування доступним для мешканців міста.

Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів та посилання на відповідний веб-сайт.

Заходи за даним проектом відповідають пріоритетним напрямам Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Миколаївської обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9, а саме:

Стратегія   розвитку Миколаївської  області на період до 2020 року
ЦІЛЬ 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки
Оперативна ціль 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки
Завдання 1.1.4. Покращення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики
 • Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту).

До цільових груп по даному

проекту належать:

— посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати міської ради;

— діти дошкільного та шкільного віку;

— студенти та молодь від 18 років;

— мешканці територіальної громади;

 • Фізкультурно-оздоровчий комплекс — це фундамент для професійного спорту. Адже саме тут повинні починати займатися діти різними видами спорту. Для багатьох дітей це буде проведення часу після школи, для юних спортсменів крок у напрямку великого спорту для мешканців міста покращення свого фізичного стану. Запровадження комбінованої системи при використанні альтернативних видів палива для підігріву води в басейнах, надасть можливість міській владі значно зменшити витрати бюджету на енергоносії та направляти ці кошти на проведення робіт пов’язаних з створенням системи організаційного управління ФОКом його доступністю та комфортністю для мешканців нашого міста.
 • Підстави для визначення цільових груп та заходів.

Організаційні підстави:

— встановлено сонячні вакуумні колектори для гарячого водопостачання фізкультурно-

оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй»;

— запроваджено комбіновану систему (теплові насоси та сонячні вакуумні колектори)

підігріву води з використанням альтернативних видів палива;

— збільшено кількість відвідувань мешканцями ФОКу «Водограй».

Законодавчою підставою для визначення цільових груп та заходів є:

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;
 2. Конституція України від 28 червня 1996 року;
 3. Європейська Хартія Місцевого Самоврядування;
 4. Статут територіальної громади м. Вознесенська;
 5. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 – ВР від 29.10.1996 року;
 6. Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 року;
 7. «Угода міських голів» — загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 року;
 • Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним  цільовим групам.

Основними принципами результативності даного проекту є:

 • пріоритет підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів над

зростанням обсягів їх споживання;

 • відповідність політики загальним ринковим перетворенням;
 • пріоритетність забезпечення безпеки здоров’я людини, соціально-побутових умов її

життя, охорони навколишнього середовища;

 • здійснення регулювання на місцевому рівні у сфері енергозбереження, в першу чергу,

контролю виконання законів, нормативів та прийнятих рішень;

 • обов’язковість вірогідного обліку паливно-енергетичних ресурсів, що виробляються та споживаються;
 • впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 • системний підхід в енергозбереженні;
 • інформаційно-освітня діяльність у сфері енергозбереження.
Мета та завдання проекту

Головною метою даного проекту є зменшення витрат міського бюджету на енергоносії для опалення та гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном за рахунок впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Завдання проекту:

1. Запровадження комбінованої системи (теплові насоси та сонячні вакуумні колектори) підігріву води з використанням альтернативних видів палива на фізкультурно-оздоровчому комплексі з плавальним басейном «Водограй»;

Опис діяльності у рамках проекту
 • Короткий опис заходів проекту.
 • І Етап «Підготовчий»

1. Створення робочої групи по впровадженню проекту

2. Проведення інформаційної компанії про початок реалізації проекту.

3. Підписання угод з виконавцями робіт по проекту.

 

 • ІІ Етап «Встановлення сонячних вакуумних колекторів для гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй»

1. Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних

вакуумних колекторів на об’єкті ФОК «Водограй», в т.ч.:

— будівельні роботи;

— устаткування;

— інші витрати.

 

 • ІII Етап «Заключний»

1. Проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту.

2. Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення результатів.

 

 • Яким чином проект базуватиметься на попередніх досягненнях, проектах чи заходах; у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, або регулювання заходів за проектом.

З червня 2008 року місто Вознесенськ є членом асоціації „Енергоефективні міста України”.  При інформаційній підтримці з боку Асоціації «ЕМУ», 15 січня 2009 року нашим містом, в особі міського голови, підписана „Угода міських голів” (Угода Мерів). Угода Мерів – ініціатива Європейської Комісії, яка має на меті об’єднати європейські місцеві органи влади (муніципалітети) в добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписанти Угоди Мерів беруть на себе добровільні зобов’язання, випередити загальноєвропейські вимоги ЄС стосовно скорочення викидів CO2 щонайменше на 20%, шляхом запровадження в себе енергоощадних заходів та поширення використання  поновлюваних джерел енергії.

На сьогоднішній  день міською владою розроблено та затверджено рішенням сесії від 26.08.2010 року № 4 «План сталого енергетичного розвитку міста Вознесенська до 2020 року», який систематизує ефективність, економічність та обґрунтованість заходів з енергозбереження та надає можливість проводити інформаційно-просвітницьку діяльність у сфері енергозбереження, впроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології, регулювати процесами енергозбереження і проводити цілеспрямовану та послідовну політику на місцевому рівні.

 • Які процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом передбачено протягом його реалізації.

В рамках проекту не планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів, але заплановано аналіз досягнення цілей проекту та проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту.

 • Наявні можливості та запропонований порядок адміністративного або корпоративного врегулювання (у оперативний спосіб) у випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків.

Реалізація проекту надасть можливість вже сьогодні отримати загальнодоступне і невичерпне джерело енергії та в майбутньому:

— зменшити споживання традиційних паливо – енергетичних ресурсів;

— зменшити залежність комунальної теплоенергетики від традиційних паливо — енергетичних ресурсів;

— скоротити викиди двоокису вуглецю до навколишнього середовища.

 • Чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів.

В рамках проекту не планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів, але заплановано аналіз досягнення цілей проекту та проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту.

 • Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації проекту, обґрунтування

ролі кожного партнера.

Вознесенська міська рада бере на себе зобов’язання:

 • забезпечити співфінансування заходів по проекту у відповідності з бюджетом проекту;
 • здійснення координування реалізації етапів проекту;
 • оперативно надавати необхідну інформацію виконавцям проекту і організаторам конкурсу в ході його реалізації;
 • здійснювати матеріально – технічне забезпечення реалізації заходів у відповідності з проектом;
 • забезпечувати контроль за ходом реалізації проекту;
 • забезпечити організацію та проведення заходів в рамках проекту;
 • забезпечувати життєдіяльність проекту після закінчення фінансування.
 • Короткий покроковий опис проекту. З метою реалізації проекту будуть здійснені

наступні заходи:

І Етап «Підготовчий»

1. Створення робочої групи по впровадженню проекту

2. Проведення інформаційної компанії про початок реалізації проекту.

3. Підписання угод з виконавцями робіт по проекту.

 • ІІ Етап «Встановлення сонячних вакуумних колекторів для гарячого водопостачання фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй»

1. Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних

вакуумних колекторів на об’єкті ФОК «Водограй», в т.ч.:

— будівельні роботи;

— устаткування;

— інші витрати.

 • ІII Етап «Заключний»

1. Проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту.

2. Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення результатів.

 

 • Команда, що буде здійснювати проект.

Безпосередньо вести проект буде команда з 4 чоловік, які будуть зв’язуючими елементами всього процесу і будуть в свою чергу залучати необхідних спеціалістів для забезпечення всієї роботи та координувати діяльність робочої групи по проекту.

 • Керівник проекту  – здійснюватиме координування всіх напрямків підготовки проекту, забезпечуватиме організацію реалізації етапів проекту, залучення додаткових коштів на втілення проекту  та зацікавлених сторін, оцінку оперативних та стратегічних результатів по проекту, погоджуватиме проектну документацію.
 • Помічник керівника проекту — надаватиме необхідну інформацію в ході реалізації проекту по запитам учасників проекту, здійснювати матеріально – технічне забезпечення реалізації заходів у відповідності з проектом, забезпечити організацію та проведення заходів в рамках проекту, забезпечувати життєдіяльність проекту після закінчення фінансування.
 • Головний бухгалтер – складання фінансових звітів та бухгалтерської документації, контроль  за виділенням та використанням коштів призначених на реалізацію проекту, облік та зберігання бухгалтерської документації по проекту.
 • Менеджер з організаційних питань – здійснення координування реалізації етапів проекту, організація заходів по проекту, підготовка та технічне оформлення матеріалів в рамках проекту, проведення моніторингу ефективності виконання проекту, подання творчих звітів по результатам впровадження проекту, висвітлення ходу реалізації проекту в ЗМІ.
 • Наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру.

Станом на 01.06.2017 року розроблено та затверджено:

 • Робочий проект та зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних колекторів ТМ «СтарЕнержі» на об’єкті ФОК «Водограй», в м. Вознесенську по вул.. Шевченко, 63 а, 7 Миколаївської області»
 • Експертний звіт ТОВ «Експертиза МВК» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних колекторів ТМ «СтарЕнержі» на об’єкті ФОК «Водограй», в м. Вознесенську по вул. Шевченко, 63 а, Миколаївської області» від 15.02.2018 року № 11878;
 • Обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об’єкта.

Станом на 28.02.2018 року на виконання робіт за даним проектом освоєно 15800,08 грн.

 

 • Прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів відповідного міс
Очікувані результати
Показники успішності проекту Значення показників станом на початок проекту Значення показників станом на завершення бюджетного року Джерела інформації про показники
1 рік проекту 2 рік проекту (за наявності) 3 рік проекту (за наявності) 1 рік після завершення проекту 2 рік після завершення проекту 3 рік після завершення проекту
Кількість відвідувань фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй» чол./день) 132 152 Адміністрація фізкультурно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном «Водограй»
Зменшення споживання природного газу для підігріву води 15% 30% Звіт з системи енергетичного моніторингу
Фінансова сталість

Основними факторами ефективності та економічної доцільності впровадження даного проекту є:

— зменшення витрат на утримання ФОКу, що зробить його відвідування доступним для

мешканців міста;

— зменшення витрат міського бюджету на енергоносії та можливість направляти їх на соціально-економічний розвиток міста;

— строк окупності проекту, відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, складає 5 років;

— строк експлуатації обладнання за даними виробника більше 20 років;

— поширювати та використовувати досвід комбінування сонячних вакуумних колекторів з

тепловими насосами на інші об’єкти міської інфраструктури.

Інстуційна сталість

впровадження проекту надасть можливість зменшити витрати міського бюджету на утримання ФОКу та зберегти даний комплекс в структурі соціальних закладів комунальної інфраструктури. А це, в свою чергу, висвітлить діяльність органів

місцевої влади та відповідальних структур у сфері енергозбереження і підвищить рівень їх авторитету та довіри в громаді.

Політична сталість

реалізація проекту приведе до зменшення витрат міського бюджету на постійні капітальні ремонти та надасть можливість направляти їх на соціально-економічний розвиток міста, що в свою чергу висвітлить діяльність органів місцевої влади та відповідальних структур у сфері збереження навколишнього середовища і підвищить рівень їх авторитету та довіри в громаді.

Інновація
 • Короткий опис.

В рамках проекту планується впровадити на фізкультурно – оздоровчому комплексі з плавальним басейном «Водограй» систему комбінованого гарячого водопостачання з використанням відновлювальних джерел енергії, а саме енергії сонця та навколишнього середовища. Особливістю даної системи є комбінування двох джерел теплопостачання – це сонячні вакуумні колектора та теплові насоси. Сонячна енергетика доступна в кожній точці нашої планети, це екологічно чисте джерело енергії, яке можна використовувати у великих масштабах без негативного впливу на оточуюче середовище та практично є невичерпним джерелом енергії. Тепловий насос використовує тепло, розсіяне в навколишньому середовищі – в землі, воді або повітрі, доставляючи його настільки продуктивно, що вартість опалення істотно знижується. Тепловий насос також працює як на обігрів так на охолодження, має великий термін служби і працює повністю в автоматичному режимі.

 • Характер інновації.

Система комбінування матиме наступний вигляд:

— підігрів води в басейнах ФОКу за допомогою сонячних вакуумних колекторів та теплових насосів з використанням резервного джерела (газові котли);

— гаряче водопостачання за допомогою сонячних вакуумних колекторів з використанням резервного джерела (теплові насоси).

* Основні якісні характеристики.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном (ФОК) має важливе соціальне значення для міста, так як в першу чергу робить спорт доступним для дітей та дорослих мешканців міста. Але ФОК має свою специфіку – він потребує більших витрат на опалення, освітлення, підігрів та очищення води, забезпечення установленого нормативами санітарного рівня порівняно з іншими спортивними закладами. Зважаючи на те, що ФОК є бюджетною установою соціального призначення навантаження по його утриманню лягає на місцевий бюджет. Отже ефективна господарча діяльність є запорукою функціонування ФОКу. В період виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву ФОКу ціни на енергоносії були низькими, тому система опалення та гарячого водопостачання була запроектована при використанні газу та електроенергії. Але на сьогодні ситуація значно змінилася, вартість енергоресурсів зросла у декілька разів. Тому питання енергозбереження для міської влади стають ключовими. Для того, щоб даний комплекс став самодостатньою та доступною установою для мешканців нашого міста, значно заощадити кошти міського бюджету на оплату енергоносіїв у ФОК планується запровадити комбіновану систему підігріву води з використанням альтернативних видів палива, а саме теплових насосів (які вже придбані та встановлені) та сонячних вакуумних колекторів. Комбінування сонячних геліосистем з тепловими насосами значно скоротить витрати енергії на гаряче водопостачання й опалення та сприятиме зниженню викидів СО2 у навколишнє середовище.

 • Територіальний масштаб інновації

Проектна пропозиція розроблена на рівні найкращих існуючих аналогів в Україні, та може бути поширена на інші об’єкти соціальної інфраструктури міста Вознесенська та Миколаївської області.

 

 

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2018 Місяць 6 Створення робочої групи по впровадженню проекту 0 0 0
2018 Місяць 6 Проведення інформаційної компанії про початок реалізації проекту 0 0 0
2018 Місяць 6 Підписання угод з виконавцями робіт по проекту 0 0 0
2018 Місяць 7 Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів на об’єкті ФОК «Водограй» 866.826 99 0
2018 Місяць 9 Проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту. 0 0 0
2018 Місяць 9 Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення результатів 0 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Створення робочої групи по впровадженню проекту 0 0 0 0
Проведення інформаційної компанії про початок реалізації проекту 0 0 0 0
Підписання угод з виконавцями робіт по проекту 0 0 0 0
Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів на об’єкті ФОК «Водограй» 965.826 866.826 99 0
Проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту. 0 0 0 0
Аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення результатів 0 0 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 965.826 866.826 100 99 100 0 0
Капітальний ремонт системи забезпечення гарячою водою з впровадженням сонячних вакуумних колекторів на об’єкті ФОК «Водограй» 965.826 866.826 100 99 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 866.826 89.75
Бюджет заявника 99 10.25
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ

Інформація про партнерські організації

Партнер
Повна назва Комунальна організація «Вознесенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Організаційно-правова форма установи Комунальна установа (організація)
Поштова адреса 56500, м. Вознесенськ, Миколаївська область, вул. Шевченка, 63 а
Контактна особа Алєксєєв Іван Сергійович
Телефон/факс (05134) 3- / (05134) 3-
Адреса електронної пошти sportvoz@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 15
Роль у підготовці проекту Надання необхідної інформації в ході написання та реалізації проекту
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Реалізація проекту
Партнер
Повна назва Відділ культури та спорту Вознесенської міської ради
Організаційно-правова форма установи Орган місцевого самоврядування
Поштова адреса 56500, м. Вознесенськ, Миколаївська область, пл. Центральна, 1
Контактна особа Яроцька Яна Віталіївна
Телефон/факс (05134) 3- / (05134) 4-
Адреса електронної пошти vozkultura@gmail.com
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 3
Роль у підготовці проекту Надання необхідної інформації в ході написання та реалізації проекту.
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Координування реалізації проекту
Інформація про заявника
ПІБ керівника органу Луков В.Д.
Назва посади Міський голова
Поштова адреса 56500, м. Вознесенськ, Миколаївська область, площа Центральна, 1
Телефон та мобільний 05313442570
Факс 0513442675
E-mail vpmii@ukr.net
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проекту Алексєєв І.С.
Місце роботи КО «Вознесенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Назва посади Директор
Звання
Адреса для листування з керівником проекту 56500, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., вул. Шевченка 63а
Телефон та мобільний 0513432816
Факс 0513442674
E-mail voznesensk.seap@gmail.com

;

4 комментарии

 1. Ну что, Вы хотите от этого Путия-ведь у него профильное образование повар-кондитер, остальные дипломы он купил. Понимаете ему бы на масленицу блины печь на площади центральной №1, а Вы ему про энергозберегающие технологии?
  ВАпрос в другом, а что эти 6-ть лет делал Виталик «умный город» обливался водой возле РОТОНДЫ, устраивал кумовьев,сватьев, на работу в исполком.
  Но как красиво на одном из телеэфиров подьебнул Юрий Ивановича «мол на кого Юрий Иванович укажет тот и будет мером» во как лихо закрутил.
  Но ведь теперь получается, что Юрий Иванович ошибся?, когда Виталька был замом наверное пиздюлей получал систематически, Юрий Иванович пошел в ВР, а этот расслабился? только, через шесть лет энергозберегающие технологии запускать начинает.
  Будет прикол если в ближайшем будущем на «карточки-вознесенца» нападет вирус «Петя», хотя уже напал, скоро мы будем наблюдать последствия?

 2. Так, что до реализации проекта по установке первой в Украине коммунальной электростанции осталось всего лишь 5,5 лет, так, что вознесенцы Вам физкультпривет от мера инноватора.

 3. Порохобот

  Премию Путию! Очень правильное решение, лучше позже, чем никогда! А Лукову орден! Весь Вознесенск гордится этим существом!

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.