Не пропусти

Где помогут николаевцам при временной потере трудоспособности или несчастном случае

Є така робота — допомагати людині праці. Але не всі миколаївці знають, куди звертатися за допомогою у разі тимчасової втрати працездатності або нещасного випадку на виробництві. Тому інформуємо: у Миколаєві ефективно діє міське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області, яке очолює Юрій Ганношин.
Фонд соціального страхування України було утворено шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Миколаївське міське відділення обслуговує страхувальників-роботодавців та потерпілих на виробництві у Центральному, Інгульському, Заводському районах обласного центру та у Миколаївському районі.
Станом на 1 січня 2018 року на обліку у відділенні перебувають 42713 страхувальників-роботодавців, на яких працюють 155 тисяч осіб. Страхові виплати та соціальні послуги у відділенні отримують
930 потерпілих на виробництві (серед яких 109 внутрішньо переміщених осіб) та 60 осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.
Зазначимо, що Фонд соціального страхування України об`єднує два види загальнообов’язкового державного соціального страхування:
— у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності;
— від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.
Миколаївське міське відділення надає застрахованим особам та потерпілим на виробництві 27 видів страхових виплат, соціальних послуг та матеріального забезпечення.
У 2017 році Миколаївське міське відділення перерахувало 106,2 мільйона гривень страхувальникам-роботодавцям на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме: на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомоги з вагітності та пологів; допомоги на поховання, розмір якої на теперішній час становить 4100 гривень (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
Потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, проведено виплат та оплачено соціальних послуг на загальну суму 32,38 мільйона гривень. Це, зокрема, щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, оплата лікування потерпілих та придбання медикаментів, оплата ортопедичних протезів та ортопедичного взуття, оплата стороннього та постійного догляду за потерпілим, памперсів, технічних засобів пересування та іншого.
Зазначимо, що на виконання постанови Кабінету Міністрів відділення у 2018 році вже двічі провело перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на допомогу в разі втрати годувальника. Щомісячні виплати збільшилися на загальну сумму 803,29 тисячі гривень.
На жаль, станом на 1 січня 2018 року заборгованість страхувальників перед Миколаївським міським відділенням Фонду соціального страхування становила 3542,47 тисячі гривень. Відділення вживає заходів щодо стягнення заборгованості: готує та подає документи для примусового стягнення боргів через судово-виконавчу систему, співпрацює з органами прокуратури, СБУ, територіальними державними інспекціями з питань праці. Нагадаємо страхувальникам, що без цих коштів Фонд соціального страхування України позбавлено можливості виконувати свою функцію — соціальній захист працюючих.
Більш детально розповімо про деякі напрямки роботи відділення. Так, Миколаївським міським відділенням приділяється значна увага забезпеченню застрахованих осіб лікуванням у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. Із 1 січня спрощено порядок забезпечення застрахованих осіб відновлювальним лікуванням. Тепер після висновку лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності реабілітації у лікарню до пацієнта прибуває фахівець відділення, який разом із хворим заповнює відповідну заяву. Пацієнтові пропонується обрати санаторій, що відповідає профілю його захворювання. Далі працівник відділення узгоджує із санаторієм можливість прийняття на лікування застрахованої особи та дату заїзду до санаторію. Після цього укладають договір між застрахованою особою, санаторієм та відповідним органом Фонду.
Вартість відновлюваного лікування повністю покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Станом на
15 березня у відділенні вже 24 застраховані особи (двоє з яких у супроводі члена родини) скористалися правом на реабілітаційне лікування за новою програмою. Загальна сума витрат становила 346,75 тисячі гривень.
Також на санаторно-курортне лікування мають право потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві. Якщо раніше було близько 20 санаторіїв, до яких Фонд надавав путівки цій категорії осіб, то зараз їх понад 60!
Фонд також компенсує вартість проїзду потерпілих на виробництві до санаторно-курортного закладу та назад, а також витрати супроводжувача на весь період лікування особи з інвалідністю.
Належну увагу у відділенні приділяють і профілактиці виробничого травматизму. Так, у 2017 році на підприємствах, що є страхувальниками відділення, сталося 69 нещасних випадків. Усі вони розслідувані, 44 визнано пов’язаними з виробництвом (у тому числі три — зі смертельними наслідками), за ними призначено виплати потерпілим за рахунок коштів Фонду.
Працівники Миколаївського міського відділення торік здійснили низку заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров`ю працівників, викликаної умовами праці. Вивчався стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах. Страхувальникам надавалися консультації у створенні ефективної системи управління охороною праці на виробництві.
Ось така важлива служба, що захищає інтереси застрахованих осіб та потерпілих на виробництві!
Миколаївське міське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 3/1. Звертатися за консультацією до відділення можна за телефонами: (0512) 47-05-48, 47-02-50, 47-02-52, 47-92-13.

Миколаївське міське відділення
 Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Миколаївській області

До уваги керівників підприємств!

Із метою підвищення рівня охорони праці на виробництві Миколаївське міське відділення надає інформацію про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці підприємства — це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
До основних функцій управління охороною праці належать:

• прогнозування і планування робіт, їх фінансування;
• організація та координація робіт;
• облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;
• контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;
• стимулювання діяльності з охорони праці.

Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в СУОП. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне.
Функція СУОП щодо організації та координації робіт передбачає формування органів управління охороною праці на всіх рівнях управління і всіх стадіях виробничого процесу, визначення обов’язків, прав, відповідальності та порядку взаємодії осіб, які беруть участь у процесі управління, а також прийняття та виконання відповідних рішень.
Облік, аналіз та оцінка показників охорони праці і функціонування СУОП спрямовані (відповідно до одержаної інформації) на розробку та прийняття відповідних рішень керівниками усіх рівнів управління (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть цієї функції полягає у системному та систематичному обліку показників стану охорони праці, в аналізі одержаних даних та узагальненні причин недодержання вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, причин невиконання планів покращення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, а також у розробці заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків. Аналізуються матеріали про нещасні випадки та професійні захворювання, результати всіх видів контролю за станом охорони праці, дані паспортів санітарно-технічного стану умов праці в цеху (на дільниці), матеріали спеціальних обстежень будівель, споруд, приміщень, обладнання та інше. За результатами обліку, аналізу та оцінки стану охорони праці вносяться доповнення та уточнення до оперативних, поточних і перспективних планів роботи з охорони праці, а також визначаються кращі серед структурних підрозділів, служб, працівників за досягнуті показники з охорони праці.
Контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП забезпечує дієве управління охороною праці.
Контроль за охороною праці може бути:

• відомчим, що здійснюється посадовими особами, повноважними представниками та службами міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, а також асоціації, корпорації, концерну чи іншого об’єднання підприємств;
• регіональним, що здійснюється посадовими особами, повноважними представниками та службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
• громадським, що здійснюється виборними органами та представниками професійних спілок, інших громадських організацій;
• страховим, що здійснюється страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування України;
• внутрішнім, що здійснюється в межах підприємства (установи, організації) відповідними службами, посадовими особами та громадськими інспекторами (уповноваженими трудових колективів) цього підприємства.

Надзвичайно важливе значення має внутрішній контроль, який на відміну від інших видів контролю проводиться значно частіше і від дієвості якого вагомо залежить стан охорони праці на підприємстві. Внутрішній контроль поділяється на: оперативний (повсякденний); такий, що здійснюється службою охорони праці підприємства; громадський; адміністративно-громадський триступеневий.
Стимулювання діяльності з охорони праці спрямовано на створення зацікавленості працівників у забезпеченні здорових та безпечних умов праці. Стимулювання передбачає як моральні та матеріальні заохочення, так і покарання за невиконання покладених на конкретну особу зобов’язань стосовно безпеки праці або порушення вимог щодо охорони раці. До числа заохочувальних заходів належать премії, винагороди за виконану конкретну роботу, винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці тощо.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.