Не пропусти

Міські депутати планують створити конкурсну комісію, щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земельті та іншого

Рішення планується до прийняття на чергову 52 сесію міської ради 23 березня 2018 року.

rng3qz1k

Про утворення конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах  

                                                        УКРАЇНА

                                       МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

                                    ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                        РІШЕННЯ

Від 23 березня 2018 року № ___                                                         52 сесія VII скликання

 

м. Вознесенськ

Про утворення конкурсної комісії щодо відбору виконавців

робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця

земельних торгів на конкурентних засадах

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання земель, прозорого механізму визначення суб’єктів — виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів, відповідно до статті 12, частини шостої статті 136 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити склад конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (додається).
 1. Затвердити Положення про конкурсну комісії щодо відбору виконавців робіт із

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (додається).

 1. Надати конкурсній комісії повноваження для вчинення необхідних дій з метою підготовки лотів (земельних ділянок) до продажу на земельних торгах та для продажу права оренди на земельних торгах, шляхом відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.
 1. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 1. Відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті «Новини Вознесенська: день за днем».
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (Вуїв О.В.).

Міський голова                                                                                    В.Д. Луков

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  Вознесенської міської ради

від ________ №___

 

С К Л А Д

конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на

конкурентних засадах

Голова комісії:

 

Сметана

Юрій Олександрович

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Заступник голови комісії:

 

Міняйло

Вікторія Павлівна

 

начальник Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

 

Секретар комісії:

 

Тихонова

Галина Віталіївна

 

заступник начальника Управління — начальник відділу земельних ресурсів Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

 

Члени комісії:

 

Вуїв

Оксана Вікторівна

 

депутат Вознесенської міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (за узгодженням)

 

 

Пономаренко

Людмила Вікторівна

 

 

начальник юридичного відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради

 

Чорна

Лейла Тахир Кизи

 

Чорноморець

Іван Іванович

 

начальник Відділу містобудування та архітектури Вознесенської міської ради — головний архітектор міста

 

депутат Вознесенської міської ради, секретар постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (за узгодженням)

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії Вознесенської міської ради

«Про утворення конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення.

З  метою  забезпечення ефективного та раціонального використання земель комунальної власності міста,  прозорого механізму визначення виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення виконавця земельних торгів у процесі підготовки до  продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах.

 1. Мета та завдання проекту рішення.

Організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів та неупередженості.

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.

В проекті пропонується визначити процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується організатором земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.

4.Стан нормативно-правової бази.

Земельний кодекс України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.Фінансово-економічне обґрунтування.

Додаткових коштів даний проект рішення не потребує.

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення

Прийняття даного рішення дасть можливість у перспективі:

— забезпечити ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади;

— розвивати інфраструктуру на території міста;

— сприяти підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті;

— збільшити надходження до міського бюджету;

— підвищити прозорість дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов визначення виконавців робіт із  землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах;

— забезпечити відкритість, доступність інформації.

7.Інформація про  оприлюднення даного проекту рішення.

Проект рішення був  розміщений на інформаційному інтернет-порталі міста Вознесенська  в розділі «Нормативні акти»  в підрозділі «Проекти рішень міської ради» 21 березня  2018 року.

8.Суб’єкт подання – Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.

 

Керівник суб’єкта подання:

Начальник Управління комунальної

власності Вознесенської міської ради                                               В.П.Міняйло

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  Вознесенської міської ради

від ________ №___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель

та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

 

І. Загальні положення

 

 1. Конкурсна комісія з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі — комісія) – посадові особи та депутати Вознесенської міської ради, призначені згідно рішення Вознесенської міської ради, відповідальними за організацію та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.
 2. Метою створення комісії є організація та проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на умовах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комісії та їх неупередженості.
 3. Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується організатором земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.
 4. Комісія у своїй діяльності керується Положенням, Законами та іншими нормативно-правовими актами.

ІІ. Порядок створення та організація діяльності комісії

 1. Склад комісії та положення про неї затверджуються рішенням Вознесенської міської ради.
 2. До складу комісії входять 7 осіб, з числа яких призначаються голова комісії, заступник голови комісії та секретар.

Членство в комісії не має створювати протиріччя між інтересами учасників конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

 1. Керівництво роботою комісії здійснює її голова, який призначається рішенням міської ради.
 2. Разом із головою, Вознесенська міська рада призначає заступника голови комісії та секретаря комісії.
 3. На період відсутності голови та/або заступника голови комісії, секретаря комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються  на одного з членів комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії (через  хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням міської ради відбувається зміна тимчасово відсутніх членів комісії.
 4. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та усіма членами комісії, присутніми на засіданні комісії. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.
 5. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує Вознесенську міську раду, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

ІІІ. Головні функції комісії

 1. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

1) визначення умов проведення конкурсу;

2) визначення строку проведення конкурсу;

3) опублікування інформації про проведення конкурсу;

4) розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності вимогам пункту 19  розділу V цього Положення, повноти та своєчасності подання;

5) визначення учасників конкурсу;

6) розгляд конкурсних пропозицій;

7) визначення переможців конкурсу

8) визнання конкурсу таким, що не відбувся;

9) складання протоколів про результати проведення конкурсу;

10) здійснення інших дій, передбачених цим Положенням та Законами.

 1. IV. Права та обов’язки комісії
 1. Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

організує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

у разі порушення вимог Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

 1. Секретар комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

оформлює протоколи засідань комісії.

 1. Члени комісії:

мають право виносити питання на розгляд комісії;

ознайомлюються з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

мають право заносити свою окрему думку до протоколів засідань комісії;

зобов’язані  приймати особисту участь у організації та проведені конкурсного відбору;

забезпечують рівні умови для усіх учасників  конкурсу, об’єктивний вибір переможця;

здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством;

вживають у випадках, передбачених законодавством,  заходи щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні конкурсного відбору.

 1. Підготовка до проведення конкурсу
 1. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців готується комісією і повинна містити:

мету проведення робіт;

дані про земельні ділянки:

місце розташування;

орієнтовний розмір;

цільове призначення;

умови конкурсу;

перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

строк подання конкурсної документації;

поштову адресу, за якою подаються документи;

інформацію про проведення конкурсу:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 1. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується на офіційному веб-сайті Вознесенської міської ради, а також публікується у друкованих засобах масової інформації.
 2. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» або «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 1. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

згода на обробку персональних даних  (для претендента — фізичної особи — підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 1. Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 1. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 19 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

VΙ. Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс — за наявності не менше двох учасників конкурсу.
 2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

 1. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

1) запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

15 балів — найменша пропозиція;

12 балів — друга за найменшою пропозиція;

8 балів — третя за найменшою пропозиція;

7 балів — інші пропозиції;

2) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів — найменша пропозиція;

4 бали — друга за найменшою пропозиція;

3 бали — інші пропозиції;

3) кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції;

4) кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

3 бали — найбільша пропозиція;

2 бали — друга за найбільшою пропозиція;

1 бал — інші пропозиції.

 1. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.
 2. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог пункту 19 розділу V цього Положення.

При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.
 3. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті Вознесенської міської ради, а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження.
 4. За результатами конкурсу організатор земельних торгів не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

VΙΙ. Відповідальність 

 1. Голова, заступник голови, секретар та члени комісії несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до Законів України.

 

Начальник Управління комунальної

власності Вознесенської міської ради                                          В.П.Міняйло

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.