Не пропусти

ТОВ «БОС» відповідно до мирової угоди буде віддавати борги громаді до 2032 р. (рішення суду)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі

05 жовтня 2017 року                                                Справа № 915/794/17

                                                                 м. Миколаїв.

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль Ю.М.,

при секретарі Яйченя К.М.,

з участю представників сторін:

від позивача — Міняйло В.П. — начальника  Управління, Копієвської Г.А., дов. від  06.09.2017 № 80-02/11-549;

від відповідача — Богомольної Н.П. — директора товариства, Абакумова І.Л., дов.  від 04.09.2017 № 1/1№ 265;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Миколаївської області,

56500, вул. Соборності, 41, м. Вознесенськ, Миколаївська область,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Біологічні очисні споруди»,

56500, вул. Київська, 287, м. Вознесенськ, Миколаївська область,

про стягнення основного боргу та пені за договором від 14.10.2014 № 287, а всього грошових коштів у сумі 1634278 грн. 61 коп., —

В С Т А Н О В И В:

Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Миколаївської області (далі — Управління) звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Біологічні очисні споруди» про стягнення з останнього грошових коштів у загальній сумі 1634278 грн. 61 коп., із яких: 1318653 грн. 77 коп. — основний борг; 315624 грн. 84 коп. — пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за договором, з посиланням на неналежне виконання відповідачем зобов’язань за укладеним між ними договором від 14.10.2014 № 287 оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вознесенська, а саме, зобов’язань щодо своєчасної сплати орендних платежів, у зв’язку з чим утворилася заборгованість у спірній сумі основного боргу, на котру на підставі п. 3.7 договору нараховано пеню у спірній сумі.

Управління також просить про стягнення з відповідача грошових коштів на відшкодування витрат з оплати позовної заяви судовим збором.

За такими вимогами ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 14.08.2017 порушено провадження в даній справі.

У ході розгляду справи Управління та ТОВ «Біологічні очисні споруди» звернулися з заявою від 29.09.2017, зареєстрованою в Господарському суді Миколаївської області 02.10.2017 за № 13739/17, про затвердження в порядку ст.78 ГПК України укладеної між ними мирової угоди від 29.09.2017.

До заяви додано текст мирової угоди, умовами якої передбачено наступне:

«1. Позивач списує з Відповідача заборгованість по сплаті пені в сумі 157062,70 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч шістдесят дві грн. 70 коп.) по договору оренди № 287 від 14.10.2014 року.

2. Відповідач визнає свої зобов’язання по сплаті боргу по орендній платі в сумі 1477215,91 грн. (один мільйон чотириста сімдесят сім тисяч двісті п’ятнадцять грн.91 коп.), з яких сума орендної плати складає — 1098878,11 грн. (один мільйон дев’яносто вісім тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 11 коп.), ПДВ — 219775,66 грн. (двісті дев’ятнадцять тисяч сімсот сімдесят п’ять грн. 66 коп.). Пеня — 158562,14 грн. (Сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят дві грн. 14коп.)

3. З моменту набрання чинності мирової угоди призупиняється нарахування пені на зобов’язання по сплаті боргу по орендній платі в сумі 1477215,91 грн. (один мільйон чотириста сімдесят сім тисяч двісті п’ятнадцять грн. 91 коп.).

4. Відповідач сплачує борг зазначений в п.2 Мирової угоди на умовах розстрочки сплати суми заборгованості протягом 15 років, згідно графіку який додається.

5. Виплата боргу здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Позивача за реквізитами: р/р 34221999001007 в ГУДКСУ Миколаївської області, МФО 826013, код ЄДРПОУ 20907417.

6. Відповідач сплачує Позивачу судовий збір в розмірі 24514,18 грн. (двадцять чотири тисячі п’ятсот чотирнадцять грн. 18 коп.) в термін до 31.12.2017 року за реквізитами: р/р 35414099034768 в ГУДКСУ Миколаївської області, МФО 826013, код ЄДРПОУ 20907417″.

Згідно додатку до мирової угоди «Графік погашення заборгованості по договору оренди № 287 від 14.10.2017 року» сторони погодили сплату відповідачем у період 30.10.2017 по 30.09.2032 щомісячно 30 числа (а в лютому кожного року 28 числа) грошових коштів у розмірі 8206 грн. 76 коп., крім 30.09.2032 — у цей день сума сплати становить 8206 грн. 87 коп.

Вислухавши думку представників сторін, які підтримали заяву від 29.09.2017 про затвердження мирової угоди з викладених у ній підстав, дослідивши матеріали справи та мирову угоду, суд приходить до такого.

Спір між сторонами у справі виник з підстав неналежного виконання ТОВ «Біологічні очисні споруди» грошових зобов’язань щодо своєчасного внесення орендних платежів за укладеним між ними договором від 14.10.2014 № 287 оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вознесенська, переданого в оренду з метою надання комунальних послуг споживачам м. Вознесенська.

За твердженнями Управління, з котрими погоджується відповідач, станом на 01.05.2017 загальна заборгованість ТОВ «Біологічні очисні споруди» з внесення орендних платежів складає суму 1318653 грн. 77 коп. На цю суму позивачем на  підставі п. 3.7 договору, яким передбачено, що у разі, зокрема несвоєчасного внесення орендної плати сплачується пеня у розмірі 120 % річної облікової ставки на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, нараховано пеню, котра станом на 01.05.2017 складає загальну суму 315624 грн. 84 коп.

Подана сторонами мирова угода підписана повноважними представниками сторін та стосується врегулювання спору, який є предметом у справі. Умови мирової угоди не суперечать законодавству України, стосуються лише прав та обов’язків сторін у справі, і не зачіпають прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, так як направлені на реальне погашення боржником заборгованості з розстроченням платежів.

Процесуальним законодавством передбачено право сторін укладати мирову угоду (ст.78 ГПК України). Затвердження судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі (п.7 ч.1 ст.80 ГПК України).

Таким чином, суд визнає, що мирова угода підлягає затвердженню, а провадження у справі — припиненню за судовим рішенням, виготовленим з дотриманням вимог до виконавчого документа, передбачених ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження».

У зв’язку з викладеним, суд вважає за необхідне роз’яснити сторонам наслідки припинення провадження у справі, а саме, що, у відповідності до ч. 2 ст. 80 ГПК України, у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Керуючись ст. 78, п.7 ч.1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу Українист. 4 Закону України «Про виконавче провадження», суд, —

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити заяву Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Миколаївської області та товариства з обмеженою відповідальністю «Біологічні очисні споруди» про затвердження мирової угоди.

2. Затвердити укладену між Управлінням комунальної власності Вознесенської міської ради Миколаївської області, ідентифікаційний код 20907417, 56500, вул. Соборності, 41, м. Вознесенськ, Миколаївська область,  та товариством з обмеженою відповідальністю «Біологічні очисні споруди», ідентифікаційний код 35433702,  56500, вул. Київська, 287, м. Вознесенськ, Миколаївська область, мирову угоду від 29.09.2017 на таких умовах:

«1. Позивач списує з Відповідача заборгованість по сплаті пені в сумі 157062,70 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч шістдесят дві грн. 70 коп.) по договору оренди № 287 від 14.10.2014 року.

2. Відповідач визнає свої зобов’язання по сплаті боргу по орендній платі в сумі 1477215,91 грн. (один мільйон чотириста сімдесят сім тисяч двісті п’ятнадцять грн.91 коп.), з яких сума орендної плати складає — 1098878,11 грн. (один мільйон дев’яносто вісім тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 11 коп.), ПДВ — 219775,66 грн. (двісті дев’ятнадцять тисяч сімсот сімдесят п’ять грн. 66 коп.). Пеня — 158562,14 грн. (Сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят дві грн. 14 коп.)

3. З моменту набрання чинності мирової угоди призупиняється нарахування пені на зобов’язання по сплаті боргу по орендній платі в сумі 1477215,91 грн. (один мільйон чотириста сімдесят сім тисяч двісті п’ятнадцять грн. 91 коп.).

4. Відповідач сплачує борг зазначений в п.2 Мирової угоди на умовах розстрочки сплати суми заборгованості протягом 15 років, згідно графіку який додається.

5. Виплата боргу здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Позивача за реквізитами: р/р 34221999001007 в ГУДКСУ Миколаївської області, МФО 826013, код ЄДРПОУ 20907417.

6. Відповідач сплачує Позивачу судовий збір в розмірі 24514,18 грн. (двадцять чотири тисячі п’ятсот чотирнадцять грн. 18 коп.) в термін до 31.12.2017 року за реквізитами: р/р 35414099034768 в ГУДКСУ Миколаївської області, МФО 826013, код ЄДРПОУ 20907417″.

Згідно додатку до мирової угоди «Графік погашення заборгованості по договору оренди № 287 від 14.10.2017 року» сплата у період 30.10.2017 по 30.09.2032 здійснюється щомісячно 30 числа (а в лютому кожного року 28 числа) грошовими коштами в сумі 8206 грн. 76 коп., крім 30.09.2032 — у цей день сумою сплати є 8206 грн. 87 коп.

3.У разі невиконання боржником умов мирової угоди дана ухвала є виконавчим документом у розумінні п.2 ч.1 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження».

Стягувачем є Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Миколаївської області, 56500, вул. Соборності, 41, м. Вознесенськ, Миколаївська область, ідентифікаційний код 20907417.

Боржником є товариство з обмеженою відповідальністю «Біологічні очисні споруди», 56500, вул. Київська, 287, м. Вознесенськ, Миколаївська область, ідентифікаційний код 35433702.

4. Припинити провадження у справі, — у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди, затвердженої судом.

Ухвала набирає законної сили з 11.10.2017.

Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Господарський суд Миколаївської області протягом п’яти днів.

Суддя                                                                                         Ю.М.Коваль.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.