Не пропусти

Кабмин до 6 октября 2017г. принимает заявки от органов местного самоуправления на строительство футбольных полей

ucladka-travy2

Бюджетные средства направят на реализацию проектов строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины.

Перечень объектов формируется Минрегионом по предложениям местных госадминистраций, исполнительных комитетов местных советов, других органов госвласти или госпредприятий.

Для включения объекта в перечень органы власти должны направить Минрегиону предложения с соответствующим обоснованием в течение 10 дней с момента вступления в силу постановления Кабмина от 6 сентября 2017 г. № 714. Направленные предложения будут рассмотрены специальной комиссией, созданной Министерством.

В перечень не будут включены объекты, срок завершения строительных работ на которых превышает 2 года.

Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины, утвержден постановлением Кабмина от 6 сентября 2017 г. № 714, которое вступит в силу после опубликования.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. N 714

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, що додається.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінрегіону у державному бюджеті на відповідний рік за програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи місцевих держадміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад, бюджетні установи органів державної влади, а одержувачами бюджетних коштів — державні підприємства (організації), які визначаються Мінрегіоном та яким Міністерство делегує функції з виконання бюджетної програми.

Одержувачі бюджетних коштів визначаються з урахуванням критеріїв, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, у тому числі виготовлення проектної документації) футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти, витрачені на виготовлення проектної документації за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел, враховуються як співфінансування.

4. Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі — перелік об’єктів), формується Мінрегіоном за пропозиціями місцевих держадміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад, а також інших органів державної влади або державних підприємств (організацій, установ).

5. До переліку об’єктів включаються об’єкти державної та комунальної власності, строк завершення будівельних робіт на яких не перевищує двох років.

6. Пропозиції щодо включення об’єкта до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням подаються до Мінрегіону за підписом керівника органу місцевої виконавчої влади, виконавчого органу місцевої ради, іншого органу державної влади або державного підприємства (організації, установи).

Пропозиції приймаються протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цим Порядком.

Розгляд пропозицій щодо формування переліку об’єктів на відповідність цьому Порядку здійснюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон затверджує наказом перелік об’єктів не пізніше 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Порядком.

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок бюджетної програми об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599).

8. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону звіт про використання бюджетних коштів.

12. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінрегіону і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі об’єктів.

13. Мінрегіон подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.