Не пропусти

Депутатам міської ради пропонують створити, ще одне підприємство -ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БТІ» КП «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації»

Відповідне рішення планується до порядку денного 41 сесії ВМР 20 жовтня 2017р.

mbti

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від _________________ 2017 р. № _____                                    __ сесія 7 скликання

 

м. Вознесенськ

Про погодження створення дочірнього підприємства «БТІ» Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації»

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 30 серпня 2017 року №295, з метою стабілізації фінансово-господарської діяльності та оптимізації системи оподаткування підприємства, відповідно до підпункту 5 пункту 20 розділу 6 Статуту Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації», пункту 5 статі 57 Господарського кодексу України, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Погодити Комунальному підприємству «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» створення дочірнього підприємства «БТІ» Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації».

 

2.Погодити Статут дочірнього підприємства «БТІ» Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації», що додається.

 

Міський голова                                                                              В.Д. Луков

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії Вознесенської міської ради

 

Про погодження створення дочірнього підприємства «БТІ» Комунального

підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації»

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення.

Враховуючи звернення Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації», проаналізувавши результати фінансової діяльності за декілька останніх років, враховуючи категорію основних замовників послуг, з метою стабілізації фінансово-господарської діяльності та оптимізації системи оподаткування Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» виникла необхідність у винесенні даного проекту рішення на розгляд чергового пленарного засідання міської ради.

2.Мета та завдання проекту рішення.

Погодити Комунальному підприємству «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» створення дочірнього підприємства «БТІ» Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» та погодити Статут дочірнього підприємства.

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.

В проекті пропонується погодити Комунальному підприємству «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» створення дочірнього підприємства «БТІ» Комунального підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» та погодити Статут дочірнього підприємства.

4.Стан нормативно-правової бази.

Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.Фінансово-економічне обґрунтування.

Додаткових коштів даний проект рішення не потребує.

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення

Прийняття даного рішення дасть можливість Комунальному підприємству Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації створити дочірнє підприємство з метою стабілізації фінансово-господарської діяльності КП «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» та оптимізації системи оподаткування підприємства.

7.Інформація про оприлюднення даного проекту рішення.

Проект рішення був розміщений на офіційному сайті міста Вознесенська в розділі «Нормативні акти» в підрозділі «Проекти рішень на чергову сесію міської ради» 20 вересня 2017 р.

8.Суб’єкт подання – Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.

Керівник суб’єкта подання

 

Начальник Управління комунальної

власності Вознесенської міської ради                                              В.П.Міняйло

 

ПОГОДЖЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вознесенської                                                Наказ КП «Вознесенське МБТІ»

міської ради

від ________________2017р. № ____                           № ______ від _________ 2017року

 

С Т А Т У Т

 

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «БТІ»

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ВОЗНЕСЕНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

                                                                                 

м. Вознесенськ

2017 рік

 

 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БТІ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ”ВОЗНЕСЕНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ” (далі Підприємство), створене та діє відповідно чинного законодавства України.

Підприємство засноване на комунальній власності Комунального підприємство «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації» і підпорядковане Комунальному підприємству «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації», далі Засновник, в межах встановлених законодавством України та даним Статутом.

 

 1. Найменування Підприємства :

повне – ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БТІ» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

скорочене – ДП ”БТІ” КП ”ВОЗНЕСЕНСЬКЕ МБТІ”.

 

3.Місце знаходження Підприємства : 56500, Україна, Миколаївська область, м. Вознесенськ , вул. Соборності, 41.

 

 1. II.   МЕТА   ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Метою діяльності Підприємства є реалізація економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів працівників, розвиток сучасної високоефективної системи обслуговування суб’єктів господарської діяльності та населення в різних сферах на основі використання прогресивних технологій, задоволення потреб в послугах, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, а також задоволення суспільних потреб.

 

III. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Предмет діяльності Підприємства:

1) технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна; 2) технічне обстеження будівель і споруд;

4) надання інформації по письмовому запиту фізичним та юридичним особам на підставі чинного законодавства;

5) облік об’єктів нерухомого майна на території м. Вознесенська;

6) проведення робіт із землеустрою;

7) проведення експертної грошової оцінки земель;

8) виконання оціночних робіт щодо визначення величини земельного податку на земельні ділянки;

9) діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;

10) надання послуг по юридичному супроводу процесу реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

11) розробка проектної документації і виконання комплексу проектних робіт на будівництво, ремонт, реконструкцію та реєстрацію житлової та нежитлової забудови;

12) посередницькі послуги з закупівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на конкретній основі;

13) надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послу і послуг з експертного оцінювання нерухомого майна, які пов’язані з його закупівлею, продажем або наданням в оренду;

14) послуги агентів умовного депонування.

6.Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті передбаченій Статутом підприємства.

 

 1. У випадках передбачених законодавством, Підприємство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності .

 

 

 

 1. IV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС   ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

 1. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України , печатку зі своїм найменуванням , кутові штампи та інші реквізити.

 

 1. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому на праві господарського віддання майна , згідно з діючим законодавством України. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства. Засновник не відповідає за боргами Підприємства, а Підприємство не відповідає за борги Засновника, що виключає взаємну відповідальність.

 

 1. Підприємство має право :

1) укладати угоди (контракти) купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, лізингу, оренди, доручення, технічного обслуговування, набувати майнових та   особистих не майнових прав;

2) виступати у стосунках з іншими особами від свого імені, бути позивачем та відповідачем у судах;

3) приймати участь   в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях   на добровільних засадах, якщо на те є згода Засновника і це не суперечить антимонопольному законодавству України та іншим нормативним актам України .

 

 1. V. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності , вартість яких відображається в балансі Підприємства. Право власності на закріплене за Підприємством майно належить Засновнику .Майно, придбане у процесі господарської діяльності є власністю Засновника.

 

 1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Статутний капітал ( фонд) згідно з даними бухгалтерського обліку становить 1000,00 (Одна тисяча ) грн.

 

 1. Джерелами формування майна Підприємства є:

1) грошові та матеріальні внески Засновника ;

2) доходи одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності ;

3) кредити банків та інших кредиторів ;

4) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

5) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і   громадян ;

6) доходи від цінних паперів;

7) інше майно набуте Підприємством на підставах незаборонених законодавством і цим Статутом.

 

 1. Відчуження основних фондів та іншого майна Підприємства здійснюється за погодженням з Управлінням комунальної власності Вознесенської міської ради . Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти надходять у повне господарське відання Підприємства і спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства .

 

 1. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

 

 1. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами , відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 

 1. VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Права Підприємства :

1) підприємство в межах річних та перспективних планів фінансово-господарської діяльності, які затверджуються рішенням виконавчого комітету, самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку, відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

2) підприємство реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, на основі прямих договорів (угод, контрактів), через аукціони, магазини, мережу власних торгівельних підприємств по вільним цінам,згідно з умовами економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими (регульованими) державними цінами і тарифами;

3) підприємство має право користуватися банківським кредитом , може давати банку по договору право користування своїми вільними грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання ;

4) підприємство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки та здійснення усіх видів розрахункових та касових операцій за місцем реєстрації або у будь якому банку України у порядку передбаченому діючим законодавством ;

5) підприємство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків , забезпечує їх основними засобами та обіговими коштами і затверджує Положення про них;

6) підприємство при здійсненні фінансово-економічної та іншої діяльності має право самостійно приймати рішення , що не суперечать діючому законодавству України і цьому Статуту.

 

 1. Обов’язки підприємства:

1) підприємство забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України ;

2) підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в експлуатацію придбаного обладнання ;

3) підприємство здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва, купуючи необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

4) підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці , забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування ;

5) підприємство здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства , забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства ;

6) підприємство забезпечує виконання річного фінансово плану;

7) підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

V11.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

 1. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається Засновником шляхом укладання з ним контракту.

 

22.Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Засновника.

 

 1. Директор Підприємства :

1) несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової ,договірної та трудової дисципліни згідно законодавства України;

2) діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах, закладах та організаціях;

3) розпоряджається майном та коштами відповідно з діючим законодавством і цим Статутом;

4) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності, протягом встановленого терміну, але не менше трьох років .

5) укладає трудові угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

6) видає накази, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками підприємства;

7) затверджує штатний розпис, визначає конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок і відрядних розцінок працівникам, а також надбавок, доплат, премій і винагород;

8) несе повну відповідальність за організацію роботи по охороні праці на Підприємстві згідно Закону України „ Про охорону праці „

9) несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

 

 1. Заступники директора Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів, а також інші працівники приймаються на роботу і звільняються директором Підприємства, згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Трудовий колектив підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 1. Трудовий колектив Підприємства:

1) розглядає і схвалює проект колективного договору;

2) заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

3) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

4) бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства.

 

 1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізовуються конференцією через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на конференції трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися директор Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 3 роки не менше, як 2/3 голосів. Трудовий колектив реалізовує свої повноваження у формі рішень конференції.

 

 1. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами.

Колективний договір від імені власника укладається директором Підприємства з уповноваженим обраним трудовим колективом Підприємства.

 

 

VIII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК   ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

 

 1. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його господарською діяльністю.

 

 1. Частина   прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету м. Вознесенська, визначається Власником згідно рішення Вознесенської міської ради та зазначається у фінансовому плані   Підприємства. Прибуток Підприємства,   який   залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у відповідні фонди розподіляється за погодженням   із Засновником.

 

 1. Фонд розвитку виробництва спрямовується на інвестування технічного переустаткування, реконструкції, модернізації виробництва, розвиток матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

 

 1. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата   працівників не може бути нижче встановленого законодавством   України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства   (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються умовами відповідного контракту.

 

 1. Резервний фонд Підприємства призначається для   покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

 

 1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження , включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

 

 1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах діяльності здійснюється на засадах договорів.

 

 1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України .

 

 1. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, регулюються колективним договором відповідно до чинного законодавства України.

 

 

1Х.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Підприємство веде податковий, оперативний та аналітичний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності.

 

 1. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі річного, квартального бухгалтерського балансу.

 

 1. Підприємство звітує перед Засновником про результати господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності.

 

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 1. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації у державних органах реєстрації .

 

ХІ. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАСНОВНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ

 

 1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та   інші програми Засновника покладаються в основу діяльності Підприємства.

 

 1. До виключної компетенції Засновника належать:

1) визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

2) призначення та звільнення директора Підприємства;

3) погодження Підприємству розміщення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

4) вирішення питань ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємства та внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства;

5) затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання.

 

 1. Засновник має право:

1) отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

2) знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

3) Надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових   коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

4) контролювати виконання завдань, покладених Засновником на Підприємство.

 

 1. Засновник сприяє Підприємству у здійсненні мети його діяльності.

 

 

ХП. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення ) або ліквідації, відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. При реорганізації Підприємства вся сукупність його майнових прав та обов’язків переходять до правонаступника.

 

 1. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру

 

53.У разі реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.