Не пропусти

План заходів щодо стану впровадження пропозицій, наданих Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 вересня 2017 року № 332

 

м. Вознесенськ

 

Про результати державного

фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська

за період з 01.01.2014 по 01.04.2017

 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового управління Вознесенської міської ради Москаленко В.В. про результати державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017, керуючись статтею 114 Бюджетного кодексу України, статтею 40, відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Вознесенської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Інформацію начальника Фінансового управління Вознесенської міської ради

Москаленко В.В. про результати державного фінансового аудиту виконання бюджету

міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 взяти до відома (додається).

2.Затвердити План заходів щодо стану впровадження пропозицій, наданих Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017 (далі — План заходів), що додається.

3.Відповідальним за виконання Плану заходів, визначених пунктом 2 цього рішення, щокварталу до 05 числа місяця що настає за звітним, надавати до Фінансового управлінню Вознесенської міської ради інформацію про стан впровадження пропозицій.

4.Фінансовому управлінню Вознесенської міської ради щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформувати Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про стан впровадження пропозицій, наданих в аудиторському звіті.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сметану Ю.О.

 

Міський голова                                      /підпис/                               В.Д.Луков

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                        Н.А.Охрімчук

 

Копія

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Вознесенської міської ради

від 18.09.2017 № 332

 

Інформація

начальника Фінансового управління Вознесенської міської ради Москаленко В.В.

про результати державного фінансового аудиту виконання бюджету

міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017

 

На виконання пункту 2.5.1 плану контрольно-ревізійної роботи Південного офісу Держаудитслужби на І квартал 2017 року проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Вознесенська за період з 01.01.2014 по 01.04.2017.

Результати проведеного дослідження свідчать, що до бюджету міста Вознесенська не повністю мобілізовані всі наявні ресурси для розширення дохідної бази бюджету, в процесі його виконання допускались окремі недоліки, що призвели до недоотримання та втрат фінансових ресурсів міського та державного бюджетів за 2014 – 2016 роки та І квартал 2017 року на загальну суму 9025,3 тис. грн., з яких:

за відсутності реальних важелів впливу органів місцевого самоврядування до суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів, недоотримано доходів бюджетом на суму 3551,2 тис. грн;

використанням орендарями земельних ділянок не у відповідності з цільовим призначенням, без внесення змін до договорів оренди, призвело до втрат доходів бюджету в сумі – 451,9 тис. грн.;

списання боргу по сплаті податку на землю внаслідок припинення діяльності підприємств-боржників та у зв’язку із закінченням строку позовної давності – 368,5 тис.грн.;

не проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення боргу з ТОВ «БОС» за оренду комунального майна призвело до недоотримання доходів міським бюджетом – 1895,2 тис.грн.;

внаслідок сплати управлінням соціального захисту та фінансовим управлінням Вознесенської райдержадміністрації, які розташовані на території міста, ПДФО до районного бюджету, замість бюджету міста Вознесенська, недоотримання (втрати) доходів міста — 337,0 тис. гривень;

внаслідок неприйняття відповідних рішень про передачу субвенції об’єднаними територіальними громадами та районною радою, бюджетом міста Вознесенська недоотримано доходів у вигляді субвенцій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» в сумі 2099,2 тис. грн., з яких в квітні 2017 року прийнято рішення про передачу коштів в сумі 284,4 тис.грн.;

не вжиття заходів щодо стягнення внесків пайової участі за укладеними договорами в 2014 році призвело до втрат доходів 6,7 тис. гривень.

Резерви наповнення бюджету міста – 902,2 тис.грн., а саме у разі перегляду понижуючих коефіцієнтів по сплаті інвесторами (замовниками) пайової участі можливо додаткове залучення фінансових ресурсів до доходів бюджету.

Крім того, недосконалість бюджетного та податкового законодавства, а також не бажання окремих юридичних осіб реєструвати свої підрозділи як відокремлені, не сприяють залученню до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб працівників підрозділів, розташованих на території міста. Розрахунковий щорічний резерв можливого отримання доходів 1015,9 тис. гривень.

Недосконалий рівень внутрішнього фінансового контролю призвів до зайвих витрат бюджетних коштів на реконструкцію ЗОШ №8 в сумі 392,2 тис. гривень.

Прийняття неефективних управлінських рішень щодо утримання штатної чисельності закладів освіти понад визначену Типовими штатами та недосконала мережа, призвело до додаткових витрат на їх утримання в сумі 215,2 тис. гривень.

Завдяки проведенню оптимізації ЗНЗ, ДНЗ та інших закладів освіти вдалося б заощадити (зекономити) в майбутньому на рік щонайменше 852,6 тис.гривень.

Недосконалість системи планування та розподілу бюджетних коштів на фінансування міських програм призвело до неефективних витрат в сумі 126,4 тис.гривень.

Наявність недоліків у системі організації освіти загальноосвітніх та дошкільних закладів міста призводить до недоотримання населенням якісних соціальних гарантій в сфері освіти, а саме: дошкільні навчальні заклади працюють з перевантаженням, не досягнуто повною мірою забезпечення норм харчування по усіх продуктах, необхідних для розвитку та здоров’я дітей.

Стан надання соціальних гарантій в сфері охорони здоров’я дає підстави стверджувати, що діюча система організації роботи та фінансування галузі в місті не забезпечує надання населенню в повному обсязі державних соціальних гарантій, цьому заважають незабезпечення потреби на придбання медикаментів та харчування, на оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів та недостатність необхідного сучасного медичного обладнання.

Крім того, встановлено неефективне використання в попередніх бюджетних періодах КП «Регспод» коштів в сумі 252,0 тис.грн. на закупівлю автомобіля, який фактично не використовувався в господарській діяльності підприємства та переданий в оренду Виконавчому комітету міської ради.

З метою наповнення дохідної частини бюджету міста та ефективного використання наявних бюджетних коштів аудиторською групою розроблено ряд пропозицій до Вознесенської міської ради та її виконавчих органів.

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Вознесенської міської ради

від 18.09.2017 № 332

 

План заходів щодо стану впровадження пропозицій, наданих Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Вознесенська

за період з 01.01.2014 по 01.04.2017

№з/п Зміст заходу Відповідальні

за виконання

Термін виконання
1. Направити до Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області акти обстеження земельних ділянок, складені комісією по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська, створеною відповідно до наказу Управління комунальної власності Вознесенської міської ради «Про створення комісії по обстеженню земельних ділянок в межах міста Вознесенська на час проведення аудиту Управлінням південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області» від 25.04.2017 №31, з метою застосування заходів в межах своїх повноважень та надання Вознесенській міській раді розрахунків суми збитків, нанесених шляхом використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів. Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017 року
2. Після отримання Вознесенською міською радою розрахунків сум збитків, нанесених шляхом використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, підготувати до затвердження виконавчим комітетом Вознесенської міської ради акти з визначення сум збитків та стягнути кошти в судовому порядку Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 31 грудня 2017 року
3. Продовжити роботу з проведення моніторингу земельних ресурсів міста на предмет виявлення землекористувачів, які використовують земельні ділянки з порушенням законодавства України, а саме: без виготовлення землевпорядної документації, її затвердження, прийняття відповідного рішення міської ради, укладання та реєстрації права користування. У разі використання вільних від забудови земельних ділянок землекористувачами без правовстановлюючих документів – вилучити такі земельні ділянки. Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Постійно
4. Підготувити листи до Вознесенської районної ради та об’єднаних територіальних громад з приводу прийняття відповідних рішень та укладання договорів про передачу субвенції на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Вознесенська ЦРЛ» Фінансове управління Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р.
5. З метою додаткового залучення ресурсів до міського бюджету винести на розгляд міської ради питання щодо внесення змін до Методики визначення пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вознесенська в частині перегляду понижуючих коефіцієнтів по сплаті внесків Відділ містобудування та архітектури Вознесенської міської ради До 01 січня 2018р.
6. З метою раціонального використання бюджетних коштів провести ретельний аналіз мережі закладів освіти та надати пропозиції щодо її оптимізації Управління освіти Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р.
7. Розробити та надати на затвердження Порядок надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста Вознесенська та здійснення внесків до їх статутних капіталів Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р.
8. Провести інвентаризацію діючих міських цільових програм. В разі необхідності надати пропозиції щодо внесення змін до міських цільових програм з метою приведення обсягу видатків до реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програм із міського бюджету та з метою визначення результативних показників (затрат, продукту, ефективності, якості). Головні розпорядники коштів міського бюджету До 01 жовтня 2017р.
9. Розглянути питання щодо надання послуг з водовідведення на території міста однією юридичною особою, а саме: КП «Водопостачання м. Вознесенська», на балансі якого перебуває комунальне майно з метою зменшення адміністративних, загальновиробничих витрат та витрат на оренду;

звернутися до співвласників майна, які мають у власності об’єкти водовідведення на території міста, з метою вирішення питання щодо передачі їх до комунальної власності міста Вознесенська.

 

Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р.
10. Розглянути питання щодо доцільності використання автомобіля КП «Регспод», який фактично використовується Виконавчим комітетом на підставі договору оренди та у разі необхідності прийняти відповідне рішення щодо повернення його балансоутримувачу, або передачі на баланс Виконавчого комітету. Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р.
11. При плануванні видатків на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах максимально наблизити рівень бюджетних призначень до потреби на закупівлю продуктів харчування з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Управління освіти Вознесенської міської ради Постійно
12. Розглянути можливість перерозподілу видатків у межах асигнувань, виділених на фінансування галузі охорони здоров’я з метою наближення вартості 1 ліжко-дня до середнього показника по області. Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017р
13. Вирішити питання щодо приєднання до газових мереж житлового будинку по вул. Соборності, 79 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради До 31 грудня 2017 року
14. Продовжити укладання договорів оренди землі на період виготовлення землевпорядної документації з метою недопущення безоплатного використання земельних ділянок в місті. У разі виявлення в результаті інвентаризації земельних ділянок, які використовуються без правовстановлюючих документів негайно направляти інформацію до Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеоркадастру у Миколаївській області з метою припинення фактів безоплатного користування землею

 

Управління комунальної власності Вознесенської міської ради Постійно
15. Провести роботу з землекористувачами щодо внесення змін до договорів оренди землі в зв’язку із проведенням індексації нормативної грошової оцінки, ставок та розміру орендної плати, з урахуванням зміни цільового призначення на підставі рішень міської ради. Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 31 грудня 2017р
16. З метою стягнення з ТОВ «Біологічні очисні споруди» заборгованості за оренду комунального майна звернутись з позовом до суду Управління комунальної власності Вознесенської міської ради До 01 жовтня2017р
17. З метою економного використання бюджетних коштів привести штатну чисельність у відповідність до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів Управління освіти Вознесенської міської ради До 01 жовтня2017р
18. Розробити заходи щодо посилення внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів на виконання ремонтних робіт, в т.ч. в частині дотриманням норм бюджетного законодавства та законодавства про закупівлі; забезпечити контроль за подальшим використанням бюджетних коштів на реконструкцію покрівлі Вознесенської ЗОШ №8 та введенням вказаного об’єкта в експлуатацію Управління освіти Вознесенської міської ради До 01 жовтня2017р
19. З урахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання розробити результативні показники, на підставі яких в подальшому здійснювати оцінку ефективності використання коштів місцевого бюджету на виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Вознесенська та аналіз досягнутих результатів Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради До 01 грудня 2017р
20. Забезпечити планування та затвердження видатків з урахуванням Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради Постійно
21. Ініціювати перед підприємствами, установами та організаціями, підрозділи яких розташовані на території міста Вознесенська, питання щодо реєстрації їх як відокремлених підрозділів з метою зарахування ПДФО до бюджету міста Фінансове управління Вознесенської міської ради До 01 жовтня 2017
22. Забезпечити контроль за повнотою надходження доходів (неподаткових платежів) до міського бюджету, правильністю планування та затвердження видатків, розробити заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядників бюджетних коштів Фінансове управління Вознесенської міської ради Постійно

 

 

_________________________________________________

 

 

Згідно з оригіналом: Начальник загального відділу                                                                                                                                                                    Н.А.Охрімчук

________________________________

 

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу                                                         Н.А.Охрімчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.