Не пропусти

Зміни до Положення про перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування

Рішення  виконкому міської ради від 18.09.2017р.

Про внесення змін до Положення про перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування та про порядок відшкодування витрат за його здійснення

images

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 вересня 2017 року № _____

м. Вознесенськ

Про внесення змін до Положення про перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом зага-льного користування та про порядок відшкоду-вання витрат за його здійснення

З метою забезпечення соціального захисту населення міста Вознесенська в частині перевезення пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користуван-ня, відповідно до статей 7, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», рішення Воз-несенської міської ради від 21 грудня 2015 року № 1 «Про затвердження Комплексної про-грами соціального захисту«Турбота» на період 2016-2020 роки», керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 34, статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до Положення про перевезення пільгових категорій населенням. Воз-несенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування та про поря-док відшкодування витрат за його здійснення, затвердженого рішенням виконавчого коміте-ту Вознесенської міської ради від 24лютого 2017 року №49«Про організацію перевезення пільгових категорій населення м. Вознесенська пасажирським автомобільним транспортом загального користування»:

1)пункт 5 розділу III «Механізм проїзду на пільгових умовах» доповнити абзацом тре-тім такого змісту:

«Пільгове перевезення пенсіонерів за віком на міському автобусному маршруті №22 «Ринок-Центральна лікарня», «Центральна лікарня-ринок» здійснюється на підставі пред’явлення «картки вознесенця»;

2)у пункті 6 розділу III «Механізм проїзду на пільгових умовах»:

речення перше абзацу першого після слів «на міських автобусних маршрутах загаль-ного користування» доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Пенсіонери за віком на міському автобусному маршруті №22«Ринок-Центральна лікарня», «Центральна лікарня-Ринок» здійснюють проїзд за пільговою ціною квитка, що становить 40% вартості квитка з 08.00год. при наявності «картки вознесенця». За відсутно-сті «карти вознесенця» оплата здійснюється за повну вартість квитка»;

3) у пункті 10 розділу IV «Порядок відшкодування витрат»:

речення перше абзацу першого після слів «у міському сполученні здійснюється» доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Відшкодування за пільгове перевезення пенсіонерів за віком на міському автобус-ному маршруті №22 «Ринок-Центральна лікарня», «Центральна лікарня-Ринок» здійсню-ється Управлінням соціального захисту населення Вознесенської міської ради у розмірі 60 % вартості квитка за рахунок коштів міського бюджету».

2.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3.Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Виконав-чого комітету Вознесенської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті «Новини Вознесенська: день за днем», загальному відділу апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради – розміщення на інформаційному інтернет-порталі міста Возне-сенська.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Путія Ю.В.

Міський голова В.Д.Луков

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.