Не пропусти

Науко-експертне управління ВРУ надало рекомендацію нардепам, відхилити законопроект про створення ОТГ в містах обл. значення без виборів. Законопроект повторно, будуть намагатись прийняти 7 вересня 2017р.

Науко-експертне управління ВРУ надало рекомендацію нардепам, відхилити законопроект про створення ОТГ в містах обл. значення без виборів. Законопроект повторно, будуть намагатись прийняти 7 вересня 2017р.

 

screenshot_1108885

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін

до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення» (реєстр. № 6466 від 18.05.2017 р.)

 

У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) з метою «розблокування процесу укрупнення територіальних громад міст обласного значення» та «прирівняння територіальних громад міст обласного значення до об’єднаних територіальних громад для застосування ними процедури добровільного приєднання» (п. 2 Пояснювальної записки).

За результатами аналізу поданого проекту Головне управління вважає за доцільне висловити наступні міркування та зауваження.

 1. Одним з принципів об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, як це передбачено в п. 2 частини першої ст. 2 Закону, є добровільність. Натомість у законопроекті, виходячи зі змісту положень п. 1 Пояснювальної записки до проекту, вказаний нормативний припис, на жаль, не береться до уваги ініціаторами проекту. В обґрунтуванні актуальності предмету проекту прямо зазначено про «об’єктивне небажання міських голів та міських рад міст обласного значення, які представляють переважно дуже великі або великі територіальні громади, йти на нові місцеві вибори для об’єднання з малими сільськими, селищними територіальними громадами». Вважаємо, що пропонований в проекті спосіб «спонукання» до начебто «добровільного» об’єднання територіальних громад міст обласного значення шляхом їхнього прирівняння до спроможних об’єднаних територіальних громад з правової точки зору є доволі сумнівним.
 2. До того ж Головне управління, як і раніше, вважає запроваджений у Законі, до якого пропонуються зміни, механізм об’єднання територіальних громад таким, що не відповідає конституційним нормам, згідно з якими система «об’єднаних» територіальних громад та їх органів має будуватися відповідно до системи адміністративно-територіального устрою, яка включає в себе села (кілька сіл), селища, міста, райони та області, управління якими має здійснюватися відповідними органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.
 3. Положення проекту спрямовані на визнання такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 81 — 83 Закону, територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення (розділ І проекту).
  1. Звертаємо увагу, що дискреційні повноваження по визнанню певних громад «спроможними» об’єднаними територіальними громадами відповідно до приписів Закону були покладені на уряд. Законодавець уповноважив Кабінет Міністрів України діяти від імені держави в процесі визнання спроможними об’єднаних територіальних громад та приймати відповідні управлінські рішення щодо нормативного закріплення такого визнання у формі підзаконного правового акту (пп. 1 п. 5 розділ IV Закону). Здійснюючи це повноваження, Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 348-р від 24.05.2017 р., в якому затвердив перелік з 208 спроможних об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови у 2016 році.2.2 Необхідно також зауважити, що в Законі, до якого пропонуються зміни, чітко визначено форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад. Зокрема, цим Законом передбачена можливість для Кабінету Міністрів України визнавати об’єднану територіальну громаду спроможною (частина четверта ст. 9). Натомість в проекті фактично передбачається нівелювання наведених вище умов та безпосереднє визнання спроможними об’єднаними територіальними громадами усіх без винятку територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, які фактично не є об’єднаними. Крім того, критерій приналежності населення таких територіальних громад, як друга умова при визначеності спроможності, теж не враховується. Головне управління не поділяє думку, яка міститься в третьому абзаці п. 1 Пояснювальної записки до проекту, про те, що «територіальні громади міст обласного значення у всіх випадках є спроможними територіальними громадами і є основою формування нових територіальних громад. Тому прирівняння їх до спроможних об’єднаних територіальних громад є виправданим». По суті, у даному випадку пропонується встановити у законі юридичну фікцію. Однак оскільки застосування цієї конструкції не дасть жодної практичної користі, воно не може бути оцінене позитивно.
  2. Для цього у Законі передбачені деякі умови. По-перше, об’єднана територіальна громада має бути утворена в порядку, встановленому розділом II Закону, навколо населеного пункту, визначеного перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області як адміністративний центр об’єднаної територіальної громади. По-друге, населення об’єднаної територіальної громади має становити не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
  3. Натомість, у проекті, що розглядається, незважаючи на повноваження, надані Законом уряду України, пропонується, щоб Верховна Рада України шляхом прийняття закону визнала «спроможними» територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Вважаємо, що пропонований проектом спосіб вдосконалення механізму добровільного об’єднання територіальних громад не є правильним, оскільки свідчить про непослідовність державної політики у цій сфері та створить конкуренцію повноважень між органами державної влади.
 4. Необхідно наголосити на тому, що в тексті розділу І проекту пропонується визнання такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами, територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Проте, у назві проекту не згадуються територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим значення. Відтак, зміст проекту за обсягом є ширшим, аніж його назва.
 5. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.Керівник Головного управління                                    В.І. БорденюкВик.: О.Д. Карпенко

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61814&pf35401=425604

 

 

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.