Не пропусти

Оголошено конкурс на посаду заступника начальника відділу земельних ресурсів Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

Оголошено конкурс на посаду  заступника начальника відділу земельних ресурсів Управління комунальної власності Вознесенської міської ради

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 червня 2017 р. № 63-р

м. Вознесенськ

Про проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад

З метою забезпечення органів місцевого самоврядування кваліфікованими спеціаліс-тами, відповідно до статей 5, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самовря-дування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про зат-вердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ-бовців» зі змінами, розпорядження міського голови від 31 грудня 2010 року № 253-р «Про затвердження конкурсної комісії виконавчих органів Вознесенської міської ради та Поряд-ку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Вознесенської міської ради» зі змінами, керуючись пунктами 10, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.ОГОЛОСИТИ конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника від-ділу земельних ресурсів Управління комунальної власності Вознесенської міської ради на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

2.Заступнику голови конкурсної комісії СЕРБЕНЮК Н.М.:

1) ОГОЛОСИТИ в засобах масової інформації такі умови конкурсу на заміщення ва-кантної посади заступника начальника відділу земельних ресурсів Управління комунальної власності Вознесенської міської ради:

громадянство України, освіта–вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр або спеціаліст», за фахом – юрист, землевпорядник, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, володіння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері;

2) ЗАТВЕРДИТИ білети для проведення письмового іспиту на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу земельних ресурсів Управління комунальної влас-ності Вознесенської міської ради.

3.Конкурсній комісії ЗАБЕЗПЕЧИТИ проведення конкурсних іспитів згідно з чин-ним законодавством.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова /підпис/ В.Д.Луков

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

http://voz.gov.ua/js/tinymce/uploads/documents/63-%D1%80%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2006.06.2017%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%20(%D0%A3%D0%9A%D0%92).doc

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.