Не пропусти

Опалювальний сезон у Вознесенську закінчиться 1 квітня 2017р.

На позачерговому засіданні виконкому затвердили рішення про закінчення опалювального періоду 2016-2017 років.

31-03-3

31 березня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету під головуванням міського голови Віталія Лукова. У роботі взяли участь 11 членів виконавчого комітету Вознесенської міської ради із 16 осіб загального складу. Члени комітету розглянули та затвердили 2 проекта рішення:

— Про закінчення опалювального періоду 2016 -2017 років;

— Про надання дозволу ОСОБІ на продаж квартири у м. Вознесенську.

Ознайомитися з рішеннями виконкому можна буде через 5 робочих днів на сайті міста в розділі «Нормативні акти» — «Рішення виконавчого комітету».

31-03-131-03-2

http://voz.gov.ua/material/5593

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від ________________ № ____

м. Вознесенськ

Про закінчення опалювального

періоду 2016-2017 років

В зв’язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря, на пі-дставі довідки метеорологічної станції м. Вознесенськ Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, відповідно до пункту 9.7 ДБНВ.2.5-39:2008 «Теплові мережі при роз-рахунку графіка температур мережної води в системах теплопостачання слід приймати кі-нець опалювального періоду за середньодобової температури +8 протягом 3 діб, статті 13 Закону України «Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пункту 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, пос-тачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і во-довідведення», пункту 4 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалюва-льного періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Мініс-терства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації, керуючись частиною другою статті 42, підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван-ня Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Завершити опалювальний період 2016-2017 років в місті Вознесенську для насе-лення, об’єктів соціально-культурної сфери та інших об’єктів, незалежно від форм влас-ності, крім Комунальних установ «Вознесенська центральна районна лікарня» (Красьоха В.В.), «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів м. Вознесенська» (Горлова Т.О.), дошкільних навчальних закладів (за необхідністю).

2.Комунальним установам: «Вознесенська центральна районна лікарня» (Красьоха В.В.), «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів м. Вознесенська» (Горлова Т.О.), дошкільним навчальним закладам (Кисільова С.В.) забезпечити відповідний температур-ний режим в установах та укласти додаткові угоди з Комунальним підприємством «Тепло-Сервіс» Вознесенської міської ради і Вознесенським управлінням експлуатації газового

господарства ПАТ «Миколаївгаз» на продовження (при необхідності) опалення цих об’єктів у відповідності з наявними лімітами на 2017 рік.

3.Зобов’язати Комунальне підприємство «Тепло-Сервіс» Вознесенської міської ра-ди (Дем’яненко Г.П.) посилити претензійно-позовну роботу до абонентів-боржників за спожиті послуги теплопостачання.

4.Підприємствам, організаціям та установам, які мають на балансі житловий фонд, житлово-будівельним та житловим кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквар-тирних будинків закрити засувки в теплових вузлах житлових будинків для збереження води в системах центрального опалення.

5.Зобов’язати керівників комунальних підприємств, установ, організацій, які мають на балансі житловий фонд, об’єкти соціально-культурного призначення в термін до 25 бе-резня 2017 року надати до Виконавчого комітету Вознесенської міської ради план заходів щодо підготовки об’єктів до роботи в опалювальний період 2017-2018 років.

6.Відділам апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради забезпечити:

1) відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю – оприлюднен-ня цього рішення в місцевих друкованих засобах масової інформації;

2) відділу забезпечення депутатської діяльності та сприяння розвитку місцевого самоврядування – розміщення цього рішення на інформаційному інтернет — порталі міста Вознесенська.

7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сметану Ю.О.

Секретар Вознесенської міської ради Л.М.Торжинська

http://voz.gov.ua/js/tinymce/uploads/documents/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.