Не пропусти

Комунальні об’єкти водовідведення Вознесенська, передані в оренду ТОВ «БОС» без конкурсу, що має ознаки порушенням законодавства України

Комунальні об’єкти водовідведення Вознесенська, передані в оренду ТОВ «БОС» без конкурсу, що має ознаки порушенням законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про передачею в оренду чи концесію цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», передбачено обов’язкове проведення конкурсу, щодо оренди чи концесії цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

screenshot_68

Оголошення конкурсу здійснюється конкурсною комісією в десятиденний строк з дня її утворення шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності — у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і на веб-сайті відповідної ради (за його наявності) інформації про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:

{Абзац перший частини другої статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

об’єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);

орган, який передає об’єкт в оренду чи концесію, — відповідну раду;

строк, на який об’єкт передається в оренду чи концесію;

строк подання заявок на участь у конкурсі;

розмір реєстраційного внеску;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.

вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі;

{Частину другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Нагадаємо, що ТОВ «БОС» тривалий час винен, громаді міста понад 2 мільйона гривень.

 17 лютого 2017р.  на сесії міської ради Кістечко І.М., визнав, що  ТОВ «БОС» тривалий час заборгував, громаді міста Вознесенська понад 2 мільйона гривень.

screenshot_213-300x257

screenshot_49-300x289screenshot_310-300x196

screenshot_310-300x196screenshot_1screenshot_3

Механізм передачі в концесію або оренду регулюється Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Передача об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до Закону, або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи місцевих органів виконавчої влади.

Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, (визначеній статтею 3 Закону), для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) рада приймає рішення про пропозицію передачі об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.

Рішення про передачу об’єкта в оренду або концесію приймається міською, районною або обласною радою.

Після прийняття такого рішення здійснюється організаційно-технічна підготовка об’єкта, що включає в себе інвентаризацію основних засобів та товарно-матеріальних цінностей та визначення його вартості шляхом незалежної оцінки.

У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом дванадцяти місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, спільно з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об’єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з відповідною радою зазначений строк може бути продовжено.

У процесі організаційно-технічної підготовки відповідного об’єкта орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує:

— інструкцію для заявників (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок, інформацію про процедурні питання);

— інформацію про оголошення конкурсу;

— проект конкурсної документації, що включає:

інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо розроблення та оформлення конкурсних пропозицій, іншу інформацію (документи) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, інформацію стосовно об’єкта оренди чи концесії, що має міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об’єкта в оренду чи концесію);

інформацію щодо умов конкурсу;

істотні умови договору оренди чи концесії.

При надходженні відповідних документів на погодження умов конкурсу проводиться перевірка та аналіз відповідних документів на дотримання Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення» разом з Департаментом нормативно-правового регулювання та надається відповідний висновок.

Наступним кроком є проведення  конкурсу на право отримання об’єкта в концесію чи оренду.

Після завершення підготовки об’єкта та погодження конкурсної документації з Мінрегіоном, конкурсною комісією оголошується конкурс (в десятиденний строк з дня її утворення).

Оголошення конкурсу здійснюється шляхом розміщення його на офіційному сайті Мінрегіону та на веб-сайті відповідної ради.

Чинним законодавством (стаття7) передбачено право отримання об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення у концесію чи оренду шляхом проведення конкурсу. Відповідна рада затверджує конкурсну документацію та утворює конкурсну комісію,затверджує її склад та порядок роботи.

До складу конкурсної комісії включаються також представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на галузевому рівні та представники профспілок.

Інформація про оголошення конкурсу повинна містити:

— характеристику об’єкта,строк, на який передається об’єкт

— розмір реєстраційного внеску

— кваліфікаційні вимоги до претендента та інше.

Заявки на конкурс подаються протягом 40 днів з дня оголошення конкурсу. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією, яка містить інформацію про:

— обсяги робіт, що потрібно фінансувати,

— вимоги до обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;

— обов’язки орендаря чи концесіонера,

— фінансові та інші гарантії орендо- чи концесієдавця.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.

Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу підлягають розміщенню на веб-сайті відповідної ради (за його наявності), на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi178KD0OPSAhWGiiwKHXkTBMcQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2624-17&usg=AFQjCNFW5OCzP63k5pEwjoMb-D4-pQRSaA

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.