Не пропусти

БЛОГ Татьяны Зелинской. Ответ Колесникову по объединению громад, часть ІІ

Всі вищезазначені терміни проведення реформи децентралізації наведені відповідно до матеріалів тренінгу, проведеного в місті Миколаєві 2-4 березня 2017 року за участю Олесі Голинської, консультатнта з економічних питань Інституту бюджетних та соціально-еконоимічних досліджень Міністерства фінансів України, доцента кафедри економічної і соціальної політики ОРІДУ НАДУ та Сергія Саханенка, професора кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ. 

Не думаю, що ці поважні люди керувалися своїми особистими передбаченнями, а не буквою Законів України. 
Але, якщо є бажання перевірити особисто, то даю декілька посилань на офіційні документи. 

1. http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Pr-ZU-pro-ATU.pdf 

Проект Закону України «Про засади та порядок вирішення питань адміністративного устрою України» 


2.ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України 

Законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (реєстр.  № 2217а ) попередньо схвалити (додається). 

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради України 

В.ГРОЙСМАН 

м. Київ 
31 серпня 2015 року 
№ 656-VIII 


8) розділ XV «Перехідні положення» доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту: 

«17. Після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади»: 

1)  наступні чергові місцеві вибори — вибори голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад проводяться в останню неділю жовтня 2017 року. 

Повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до жовтня 2017 року, припиняються з дня набуття повноважень відповідно головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року; 

2) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України  призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних адміністрацій до призначення відповідних префектів; 

3) тимчасово, до призначення префекта, повноваження, визначене пунктом 1 статті 119 та частиною другою статті 144 Конституції України, здійснює голова відповідної місцевої державної адміністрації; 

4) Президент України до обрання на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року голів громад, депутатів рад громад, районних, обласних рад здійснює повноваження, передбачені статтею 144 Конституції України, щодо актів, ухвалених відповідно сільськими, селищними, міськими головами, сільськими, селищними, міськими, районними і обласними радами. Призначені при цьому тимчасові державні уповноважені спрямовують та організовують діяльність виконавчих органів відповідної сільської, селищної, міської ради, виконавчого апарату відповідної районної, обласної ради. 

Конституційний Суд України невідкладно розглядає відповідне звернення Президента України щодо актів сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських, районних і обласних рад. 

У разі визнання Конституційним Судом України акта сільського, селищного, міського голови, сільської, селищної, міської, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження відповідно сільського, селищного, міського голови, сільської, селищної, міської, районної, обласної ради та призначає позачергові вибори. 

18. Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом». 

II. Прикінцеві та перехідні положення 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 

2.  З набранням чинності цим Законом одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі і в порядку, визначених законом. 

3. З дня набрання чинності цим Законом: 

1) сільські, селищні, міські ради до набуття повноважень радами громад, обраними в утворених Верховною Радою України громадах, продовжують здійснювати такі повноваження: управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції; 

2) сільські, селищні, міські голови до набуття повноважень головами громад, обраними в утворених Верховою Радою України громадах, продовжують здійснювати повноваження, віднесені законом до відання сільських, селищних, міських голів; 

3) районні, обласні ради до набуття повноважень районними, обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року, продовжують здійснювати такі повноваження: затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

4. Районні, обласні ради, обрані на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 року, створюють виконавчі комітети на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів районних, обласних рад. 

5. Місцеві державні адміністрації до створення районними, обласними радами виконавчих комітетів на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів районних, обласних рад,  але не пізніше 1 березня 2018 року на відповідній території продовжують забезпечувати: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. 

Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні у містах Києві, Севастополі державні адміністрації продовжують здійснювати зазначені у цьому пункті повноваження до створення виконавчих органів місцевого самоврядування відповідних громад, але не пізніше 1 березня 2018 року. 

6.  Президент України за поданням Кабінету Міністрів України вперше здійснює призначення префектів після створення відповідними районними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2018 року. 

7. Акти голів місцевих державних адміністрацій діють до набрання чинності відповідними актами місцевого самоврядування, актами префектів, інших органів виконавчої влади, ухваленими відповідно до Конституції та законів України. 


Голова 
Верховної Ради України 

3. 
ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України 

№ 4355 ), поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Лунченком В.В. та іншими народними депутатами України. 

2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. 

Голова Верховної Ради України 

А.ПАРУБІЙ 

м. Київ 
19 квітня 2016 року 
№ 1115-VIII 


4.Коментар до цієї Постанови 

9 квітня 2016 року Верховною Радою України за результатами розгляду у першому читанні було прийнято за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель (реєстр. № 4355 від 31.03.2016 р.). 

Зокрема, законопроектом № 4355 пропонується  передати об’єднаним територіальним громадам (сільським, селищним та міським радам) повноваження з розпорядження землями державної власності, які знаходяться за межами населених пунктів у якості делегованих повноважень (крім земель оборони, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які мають важливе значення для держави) та встановити порядок передачі земель державної власності у власність територіальних громад, що об’єднались відповідно до закону. 

Також законопроектом передбачається упорядкувати процедуру здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, у тому числі надати виконавчим комітетам об’єднаних територіальних громад (сільських, селищних та міських рад) більш дієві повноваження в частині здійснення контролю за використанням та охороною земель на підвідомчих їм територіях – у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення контролю. 

Разом з тим, розуміючи, що місцеве самоврядування також має контролюватись, передбачається запровадити систему державного нагляду зі сторони держави, що має забезпечити законність прийняття радами рішень з питань розпорядження землями та повноти і своєчасності вжиття до порушників земельного законодавства заходів впливу для припинення порушень. 

Законопроектом у тому числі буде усунуто дублювання контролюючих функцій між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державною екологічною інспекцією України, на яку пропонується покласти виключно завдання щодо забезпечення державного контролю за додержання вимог природоохоронного законодавства в частині виконання екологічних вимог щодо охорони земель. 

Зараз цей законопроект опрацьовується секретаріатом Комітету до II читання. До законопроекту 44 народних депутати України подали більше 600 правок та пропозицій. 

Прийняття цього законопроекту сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової основи органів місцевого самоврядування, більш якісному і обґрунтованому плануванню розвитку територій, оптимізації державного контролю за використанням та охороною земель,  отриманню органами місцевого самоврядування реальних повноважень щодо управління земельним фондом об’єднаної громади. 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.