Не пропусти

Виконавчий комітет Вознесенської міської ради за високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, нагородив грамотами 60 жінок. СПИСОК!

 Виконавчий комітет Вознесенської міської ради за високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, нагородив грамотами 60 жінок. СПИСОК!

bez-nazvaniya-2

Про нагородження працівників м.Вознесенська до Міжнародного жіночого дня – 8 Березня

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 лютого 2017 року № 47

м. Вознесенськ

Про нагородження працівників

м.Вознесенська до Міжнародного

жіночого дня – 8 Березня

З метою відзначення кращих працівників м. Вознесенська з нагоди святкування Між-народного жіночого дня – 8 Березня, відповідно до Положення про Грамоту, Почесну грамо-ту та Подяку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, затвердженого рішенням ви-конавчого комітету Вознесенської міської ради від 14 квітня 2008 року № 96, керуючись статтею 40, частиною другою статті 42, частиною першою статті 52 Закону України «Про мі-сцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вознесенської міської ради

ВИРІШИВ:

Нагородити Грамотами Виконавчого комітету Вознесенської міської ради за високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 Березня:

Албур Ірину Дмитрівну викладача Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету,

Андрухову Тамару Дмитрівну вчителя зарубіжної літератури Вознесенської ЗОШ І –ІІІ ст. №7 Вознесенської міської ради,

Бондіну Ольгу Василівну молодшу медичну сестру діагностично-консультативної поліклініки Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»,

Брюхову Світлану Юхимівну майстра зміни Товариства з додатковою відповідальністю «Возне-сенський хлібозавод»,

Бурміч Тетяну Павлівну

швачку швейного підприємства ФОП Бундюк,

Волкову Ганну Валеріївну електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту та автома-тики 3 розряду групи релейного захисту автоматики Філії Вознесен-ського району Північного округу Публічного акціонерного товарис-тва «Миколаївобленерго»,

Волошину Валентину Олександрівну вчителя — реабілітолога та практичного психолога Комунальної ус-танови «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів м. Вознесен-ська»,

Волошину Тетяну Анатоліївну формувальника тіста Товариства з додатковою відповідальністю «Вознесенський хлібозавод»,

Гарбузенко Валентину Іванівну художнього керівника Комунального закладу «Міський будинок ку-льтури»,

Гатенюк Надію Володимирівну завідуючу господарством Вознесенської ЗОШ І –ІІІ ст. №2 Вознесе-нської міської ради,

Грачову Олену Олегівну головного бухгалтера Комунальної установи «Центр соціальної реа-білітації дітей – інвалідів м. Вознесенська»,

Гречишнікову Ольгу Федорівну тістоміса Товариства з додатковою відповідальністю «Вознесенсь-кий хлібозавод»,

Губаренко Людмилу Павлівну медичну сестру Комунальної організації «Вознесенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,

Дем’ян Тетяну Григорівну електрослюсара з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 розряду групи з ремонту та технічного обслуговування підстанцій 35 кВ і вище філії Вознесенського району Північного округу Публі-чного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»,

Дмитрук Людмилу Василівну

швачку швейного підприємства ФОП Бундюк,

Дмитрук Тетяну Петрівну соціального робітника, відділення соціальної допомоги вдома Ко-мунальної установи «Територіальний центр соціального обслугову-вання м. Вознесенська»,

Дулгерову Наталію Павлівну старшого бухгалтера Комунального підприємства «Санітарна очис-тка міста»,

Захарченко Лілію Миколаївну інженера з охорони праці Комунальної установи «Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Кацалу Олену Володимирівну бухгалтера відділу збуту послуг Комунального підприємства «Сані-тарна очистка міста»,

Качковську Ірину Олександрівну вчителя трудового навчання Вознесенської загальноосвітньої шко-ли-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»,

Корінну Олену Володимирівну провідного бухгалтера апарату територіального центру Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенська»,

Корягіну Ірину Валеріївну сортувальника виробів, напівфабрикату і матеріалів виробництва дубленого напівфабрикату Товариства з обмеженою відповідальніс-тю «V-Центр»,

Косіненко Ольгу Борисівну вчителя української мови та літератури Вознесенської ЗОШ І –ІІІ ст. №6 Вознесенської міської ради,

Куделю Антоніну Петрівну майстра зміни Товариства з додатковою відповідальністю «Возне-сенський хлібозавод»,

Кузьменко Ольгу Олександрівну

швачку швейного підприємства ФОП Бундюк,

Куцовську Ольгу Володимирівну вихователя Комунального дитячого навчального закладу № 1 «Гво-здичка» Вознесенської міської ради,

Лалак Едіту Степанівну

буфетника Вознесенської гімназії № 1 Вознесенської міської ради,

Леванчук Юлію Сергіївну головного спеціаліста відділу з питань благоустрою міста Управ-ління житлово-комунального господарства та капітального будівни-цтва Вознесенської міської ради,

Лісовську Віту Анатоліївну лаборанта КДЛ Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»,

Лупашевську Євгенію Андріївну провідного спеціаліста Вознесенського міськрайонного суду Мико-лаївської області,

Ляхову Людмилу Антонівну адміністратора відділу надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради,

Метленко Тетяну Борисівну лікаря стоматолога-хірурга Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»,

Мороз Інну Миколаївну інспектора з кадрів групи діловодства Філії Вознесенського району Північного округу Публічного акціонерного товариства «Миколаї-вобленерго»,

Мотовілову Галину Микитівну члена міської ради ветеранів, заступника голови первинної ветеран-ської організації Промислово-торгівельної фірми «Вікторія 8»,

Музиченько Олену Петрівну

швачку швейного підприємства ФОП Бундюк,

Ніколенко Тетяну Валентинівну майстра зміни Товариства з додатковою відповідальністю «Возне-сенський хлібозавод»,

Папук Ірину Василівну вчителя початкових класів Вознесенської ЗОШ І –ІІІ ст. №5 Возне-сенської міської ради,

Петренко Олену Василівну акушера акушерсько-гінекологічного відділення Комунальної уста-нови «Вознесенська центральна районна лікарня»,

Петрову Наталю Вікторівну

бухгалтера Комунального підприємства «Санітарна очистка міста»,

Пєстову Віту Георгіївну розтягувальника шкір на рами виробництва готової продукції Това-риства з обмеженою відповідальністю «V-Центр»,

Пилипенко Наталію Володимирівну техніка-лаборанта Комунального підприємства «Водопостачання м. Вознесенська»,

Плетень Надію Андріївну начальника дільниці малих серій виробництва готової продукції То-вариства з обмеженою відповідальністю «V-Центр»,

Плохотнюк Ірину Валеріївну провідного економіста Комунальної установи «Вознесенський місь-кий центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Подольську Ірину Сергіївну викладача Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету,

Радєву Любов Іллівну

соціального працівника відділення денного перебування Комуналь-ної установи «Територіальний центр соціального обслуговування м. Вознесенська»,

Родюк Любов Іванівну медичну сестру хірургічного відділення Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»,

Рубан Ольгу Миколаївну заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради,

Савенко Анну Олександрівну вчителя інформатики Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»,

Стацюк Наталію Валеріївну вчителя музичного мистецтва та керівника вокального гуртка «Ме-лодія» Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ сту-пенів «Обдарованість»,

Сторчеус Людмилу Валентинівну начальника виробничо-технічного відділу Комунального підприєм-ства «Водопостачання м. Вознесенська»,

Таран Олену Євгеніївну вчителя німецької мови Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість»,

Топалову Наталію Олександрівну головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради,

Федорчук КатеринуВолодимирівну завідуючу художньою частиною Комунального закладу «Міський будинок культури»,

Чижук Вікторію Петрівну фахівця із соціальної роботи Вознесенського міського центру соціа-льних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради,

Шалигіну Ольгу Вячеславівну

швачку швейного підприємства ФОП Бундюк,

Шапошнікову Людмилу Яківну архіваріус Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської об-ласті,

Шульгу Ірину Василівну техніка енергоінспекції Філії Вознесенського району Північного ок-ругу Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»,

Шуригіну Вікторію Валентинівну головного спеціаліста відділу ведення реєстру територіальної гро-мади міста Вознесенська апарату Виконавчого комітету Вознесен-ської міської ради,

Щербину Ольгу Вікторівну головного спеціаліста Вознесенського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради,

Янковську Людмилу Анатоліївну вчителя історії Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість».

Секретар Вознесенської міської ради /підпис/ Л.М.Торжинська

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

http://voz.gov.ua/js/tinymce/uploads/documents/47%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2024.02.2017%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%208%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.doc

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.