Не пропусти

До уваги платників податку на прибуток!

До уваги платників податку на прибуток!

У зв’язку із внесеними з 01.01.2017 Законом України від 20.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату» до Податкового кодексу України  змінами, в частині адміністрування податку на прибуток звертаємо увагу на наступне.

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 ПКУ платники податку на прибуток подають разом з податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Враховуючи зазначене, починаючи зі звітного періоду – 2016 рік, платниками податку на прибуток разом з податковою декларацією з податку на прибуток  обов’язково, як додаток до податкової декларації, що є її невід’ємної частиною, надається фінансова звітність за звітний період. Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність складається з:  балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.  Суб’єкти малого бізнесу подають Фінансовий звіт суб’єкта  малого підприємництва.

Для бюджетних установ та організацій форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за N 196/20509.

Неприбуткові організації.

Подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність з вимогами ПКУ установчих документів такими організаціями з метою включення до нового Реєстру неприбуткових організацій, до 01.07.2017 (п. 34 підр. 4 роз. ХХ ПКУ).

Уточнено вимоги до неприбуткових організацій, визначених пп.133.4.1 п.133.4 ст133 ПКУ, по:

неприбуткових організаціях, які діють на підставі установчих документів, організацій вищого рівня (абз. 3, 4 пп. 133.4.1 ПКУ). Наприклад, для первинних профспілкових організацій, які входять до більш великих профспілок;

бюджетних установах, які не мають установчих документів (абз. 6 пп. 133.4.1 ПКУ).

Для неприбуткових організацій чітко визначений звітний період – рік, окрім тих випадків, коли порушено критерії неприбутковості (пп. 133.4.7 ПКУ).

Якщо новостворена організація подала документи про включення до Реєстру неприбуткових організацій протягом 10 днів з дня її державної реєстрації, то у разі включення її до цього Реєстру, вона буде вважатися неприбуткової з самого першого дня держреєстрації (абз. 7 пп. 133.4.1 ПКУ).

Уточнено процедуру подання звіту, сплати податку та виключення з Реєстру неприбуткових організацій, у разі порушення організацією критеріїв неприбутковості (пп. 133.4.3 ПКУ).

Платники податку на прибуток, у яких відповідно до Кодексу «Базовий звітний період  квартал» подають річну податкову декларацію з податку на прибуток за 2016 рік протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто до 9 лютого 2017 року (граничний строк сплати 17 лютого 2017 року.). Для базового звітного періоду квартал обирається електронна форма з кодом J0100115.

Платники, у яких «Базовий звітний період рік» подають річну податкову декларацію з податку на прибуток за 2016 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто до 1 березня 2017 року (граничний строк сплати 10 березня 2017 року). Для базового звітного періоду рік обирається електронна форма з кодом J0108103.

 

 

 

 

Вознесенське відділення

Очаківської ОДПІ ГУ  ДФС

у Миколаївській області

 

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.