Не пропусти

Вознесенська міська рада, виграла в суді першої інстанції по справі, щодо закриття вечірньої школи.

screenshot_2

Вознесенська міська рада, виграла в суді першої інстанції по справі, щодо закриття вечірньої школи.

Однак, рішення Вознесенського районного суду, ще не вступило в законну силу і може бути оскаржено.

Повний текст вказаного рішення суду, нижче.

Справа № 473/3427/16-а

ПОСТАНОВА

іменем України

«13» січня 2017 р.  Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:

         головуючої — судді Висоцької Г.А.

        при секретарі — Радєвій Н.В.

за участю позивача — ОСОБА_1

представника відповідача — Пономаренко Л.В.

  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська із застосуванням звукозаписувальної техніки адміністративну  справу за позовом  ОСОБА_1 до Вознесенської міської ради Миколаївської області про визнання дій Вознесенської міської ради Миколаївської області протиправними та скасування рішення,

                                                               ВСТАНОВИВ:

      В листопаді 2016 року ОСОБА_1, як депутат Вознесенської міської ради звернувся до суду з позовом до відповідача і просив визнати:

-протиправними дії Вознесенської міської ради Миколаївської області, які полягають в недотриманні порядку оприлюднення проекту рішення Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року за № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради Миколаївської області» у встановлений законом 20-денний термін.

— cкасувати рішення Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року за № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради Миколаївської області».

   Позов мотивує тим, що 23.09.2016 року на 16 сесії VІІ скликання Вознесенської міської ради Миколаївської області було прийнято рішення № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Вознесенської міської ради Миколаївської області».

    Відповідач, як розпорядник інформації, відповідно до ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднив проект рішення № 6 на інформаційному інтернет- порталі м. Вознесенська 16.09.2016 року, тобто до дати прийняття рішення ( 23.09.2016 року) минуло менше 20-ти робочих днів, що є порушенням вимог ст. 15 зазначеного Закону України і позбавило заінтересованих осіб, у тому числі працівників Вознесенської вечірньої школи, батьків учнів вечірньої школи, депутатів Вознесенської міської ради всебічно і повно оцінити необхідність реорганізації школи-припинення юридичної особи та інші наслідки проведення вказаних дій.

   Позивач вказує, що порушення строку оприлюднення проекту рішення призвело до неможливості проведення всебічного обговорення проекту членами територіальної громади, детального ознайомлення його, позивача, з усіма аспектами необхідності проведення реорганізації освітнього закладу і її можливих наслідків.

      Посилаючись на положення ч. 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. ст. 1-3, 13-17, 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» просив визнати зазначені дії суб’єкта владних повноважень протиправними та відповідно скасувати рішення Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року за № 6.

   Позивач  ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав позов і просить його задовольнити в повному обсязі.

     Представник відповідача ОСОБА_2 позов не визнала, зазначила, що вимоги позивача є необгрунтованими, просить відмовити в їх задоволенні, так як проект оспорюваного рішення розміщено на інформаційному інтернет порталі м. Вознесенська 26.08.2016 року, тобто за 20 робочих днів ( на 21-й день) до дня прийняття рішення сесією. До проекту вносилася зміни, що також відображено на інтернет порталі.

    Пропозиція позивача, як депутата Вознесенської міської ради про  зняття з розгляду сесії проекту щодо реорганізації Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області у зв’язку з недотриманням строків оприлюднення проекту, ставилася на голосування і 12 з 29 наявних в залі депутатів проголосувало «за», а 14-«проти», один депутат-не голосував.

   Вважає, що у задоволенні вимоги про скасування рішення Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року за № 6 належить відмовити, оскільки вона є безпідставною і тягне за собою відповідальність відповідно до Кодексу адміністративного судочинства до осіб, винних у вчиненні порушення, передбаченого Законом України « Про доступ до публічної інформації», а не до Вознесенської міської ради.

    Дослідивши матеріали справи, заслухавши  позивача та представника відповідача  суд вважає, що позов не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

   Судом встановлено, що 23.09.2016 року на 16 сесії V11 скликання Вознесенської міської ради Миколаївської області було прийнято рішення за № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області».

    В якому зазначалося, що з метою оптимізації мережі навчальних закладів, підвищення якості освітніх послуг, що надаються громаді міста, створення належних умов перебування дітей у навчальних закладах, забезпечення економії та раціонального використання бюджетних коштів із посиланням на норми ЦК України. Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань», «;Про освіту», «;Про загальну середню освіту», «;Про місцеве самоврядування» більшістю голосів ( з 29 депутатів, 18-«за», 11-« проти») було прийнято рішення про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області шляхом приєднання до Вознесенської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів № 2 Вознесенської міської ради Миколаївської області ( а.с. 5, 12).

    Проект рішення «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області» було оприлюднено на офіційному веб-порталі м. Вознесенська в мережі Інтернет 28.06.2016 року (а.с. 23).

    Вважаючи дії відповідача такими, що порушують Закон України «Про доступ до публічної інформації» в частині недотримання вимог ч.3 ст.15   позивач звернувся до суду з  даним адміністративним позовом.

   Частиною 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

   Відповідно до ст. 5 даного Закону, доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; а також надання інформації за запитами на інформацію.

   Статтею 12 Закону визначено перелік суб’єктів у сфері доступу до публічної інформації.   Такими суб’єктами є запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; розпорядники інформації — суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону; структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

   Відповідно до ст.13 Закону, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання. Частиною 4 даної статті визначено, що усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

    Частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

   Таке оприлюднення здійснюється для забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади, для врахування зауважень і побажань фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. Для того, щоб громадяни мали змогу безпосередньо долучитись до розробки нормативних актів і не залишались «поза політикою».

   Доводи позивача щодо порушення термінів оприлюднення проекту оспорюваного рішення — 16.09.2013 року, суд вважає безпідставними, надуманими, оскільки зазначений проект під назвою «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області» було розміщено на веб- порталі м. Вознесенська і це визнає сам позивач.

    Але ОСОБА_1 зазначає, що по-перше, проект в подальшому змінювався 16.09.2016 року та 21.09.2016 року і про реорганізацію вечірньої школи шляхом приєднання саме до Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради було зазначено в другому проекті, тоді як в першому йшлося про інший освітній заклад — Вознесенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 10, по-друге, з 16.09.2016 року до часу прийняття оскаржуваного рішення минуло менше 20 робочих днів, а це є порушенням ст. 15Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     В судовому засіданні встановлено, що з часу оприлюднення проекту рішення міської ради «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області» до часу прийняття рішення 23.09.2016 року за № 6 з ідентичною назвою минуло-20 робочих днів (період з 26.08.2016 року (включно) по 23.09.2016 рік, містить 28 календарних днів, з них — 8 днів вихідних, інші 20- робочі, а дата прийняття рішення є 21 робочим днем), тому вимога позивача про визнання дій Вознесенської міської ради, як суб’єкта владних повноважень щодо недотримання строків оприлюднення проекту рішення не підлягає задоволенню, позаяк порушень положень ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  судом не встановлено, навпаки відповідачем дотримано строки офіційного оприлюднення і таким чином доведення до невизначеної кількості осіб, в тому числі населення міста Вознесенська, гостей міста та всього населення України, включаючи і позивача.

   Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону є підставою для притягнення винної особи до відповідальності. Проте, це не є підставою для скасування рішення, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес, а відтак, при вирішенні питання щодо дотримання розпорядниками інформації вимог даного Закону, суд не має повноважень щодо скасування рішень розпорядників інформації, а лише вирішує питання щодо наявності чи відсутності порушення права особи на доступ до інформації.

      Згідно  ст. 6 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи чи інтереси.

     Згідно положень ст. 171 КАС України право оскаржити нормативно-правовий акт органів місцевого самоврядування  мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

   Згідно п.21постанови Пленуму ВАС України №2 від 06.03.2008 року «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» судам слід мати на увазі, що за правилами частини другої статті  171  КАС  України  (  2747-15  )  право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи — суб’єкти правовідносин, у яких буде застосовано цей акт. Тобто, особа (позивач) повинна довести факт застосування до неї оскаржуваного нормативно-правового акта або те, що вона є суб’єктом відповідних відносин, на які поширюється дія цього акта.  Приписи зазначеної частини можуть бути підставою для відмови в задоволенні позовних вимог, якщо суд встановить, що оскаржуваний акт до особи не застосовувався і вона не перебуває у відносинах, до яких цей акт може бути застосовано. У такому разі суд не проводить перевірку нормативно-правового акта на предмет його протиправності (законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили).

     В судовому засіданні не доведений факт застосування до позивача оскаржуваного рішення або те, що він є суб’єктом відповідних відносин, на які поширюється дія цього акта.

     Проте, статтею 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації, який здійснюється, зокрема депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо, а відтак, позивач має право на звернення до суду з адміністративним позовом, якщо вважає, що розпорядником інформації порушено доступ до інформації, незалежно від того чи стосується ця інформація його особисто.

    Позивачем не вказано, яким саме чином рішення Вознесенської міської ради Миколаївської області № 6 «Про реорганізацію Вознесенської вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області» порушує його права, свободи та інтереси, він зазначив, що воно порушує інтереси педагогічного колективу вечірньої школи та батьків і учнів школи.

    При цьому слід зазначити, що саме по собі порушення порядку оприлюднення проекту рішення ради не може бути підставою для скасування такого рішення, а інших належних доказів, які б свідчили про те, що прийняте рішення є протиправним або порушує законні права і інтереси позивача, до суду не надано.

     Тому, з урахуванням викладеного, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню.

      Керуючись ст. ст. 2,7,11, 69-72,  158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

                                                               п о с т а н о в и в :

    В задоволенні позову ОСОБА_1 до Вознесенської міської ради Миколаївської області про визнання дій Вознесенської міської ради Миколаївської області протиправними та скасування рішення — відмовити.

  Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

        Суддя                                                                                          Висоцька Г.А.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.