Не пропусти

Вознесенськ: ставки на місцеві податки зменшено, але в грошовому виражені податки залишено на рівні 2016р., майже по всіх позиціях.

bez-nazvaniya-1

Вознесенська міська рада сьогодні встановила ставки податків на майно в частині податку на нерухоме майно, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, єдиний податок  в 2017 році.

А саме, вирішили:

1. Внести зміни до положень про місцеві податки і збори, затверджені рішенням Вознесенської міської ради від 17 червня 2016 року № 6 «Про місцеві податки і збори у місті Вознесенську», а саме:

1) в абзаці першому пункту 1.5. «Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» слово “три” замінити циф-рами “1,5” ;

2) пункт 1.5. «Положення про податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» доповнити абзацом другим наступного змісту:

«До ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що пе-ребувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначених абзацом першим підпу-нктів 1.5.1 та 1.5.2. пункту 1.5. цього положення, в 2017 звітному (податковому) році застосовується коефіцієнт 0,5.»;

3) підпункт 1.4.3. пункту 1.4. «Положення про податок на майно в частині подат-ку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» доповнити четвертим та п’ятим абзацами наступного змісту відповідно:

«громадських організацій (об’єднань), що здійснюють творчу, науково-технічну і культурно-просвітницьку діяльність»;

4) в абзаці першому пункту 1.2 «Положення про податок на майно в частині тра-нспортного податку» цифри “750” замінити цифрами “375”;

5) в пункті 1.4 «Положення про збір за місця для паркування транспортних засо-бів» цифри “0,03” замінити цифрами “0,015”;

6) в підпункті 1 пункту 1.3 «Положення про єдиний податок» слова “мінімальної заробітної плати, встановленої” замінити словами “прожиткового мінімуму, встановлено-го”;

7) в підпункті 2 пункту 1.3 «Положення про єдиний податок» цифри «15» замі-

нити на цифри «10».

Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 17 червня 2016 року №6 «Про місцеві податки і збори у місті Вознесенську»

http://voznesensk.org/js/tinymce/uploads/documents/25pp_1_11.01.2017.doc

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.